Szervezeti egységek

Szervezeti ábra

Az intézmény valamennyi szervezeti egysége a Bíróság hivatalvezetőjének irányítása alá tartozik a Bíróság elnökének felügyelete alatt.

E szervezeti egységek lényegében három csoportba sorolhatók: az Adminisztrációs Főigazgatóságot az adminisztratív hátteret biztosító szervezeti egységek alkotják, a Többnyelvűség Főigazgatósághoz a nyelvi szolgálatok tartoznak, az Információs Főigazgatóság pedig az információval foglalkozó szervezeti egységeket öleli fel.

A Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság, valamint a Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóság a Bíróság hivatalvezetőjének közvetlen alárendeltségében működik.

E szervezeti egységek mindkét igazságszolgáltatási fórum munkáját segítik, de a két fórumnak külön Hivatala van a megfelelő ügymenet, valamint az eljárási iratok kézhezvételének, kézbesítésének és megőrzésének biztosítása érdekében.

 

További információk: