Általános feltételek

Biztonsági előírások és magatartási szabályok

A biztonsági ellenőrzés miatt kérjük a látogatókat, hogy pontosan tartsák be a látogatási programban megadott időpontokat.

Kérjük a látogatókat, hogy a bírósági látogatás teljes időtartama alatt viselkedjenek tartózkodóan és visszafogottan, valamint hogy megfelelő öltözetet válasszanak.

A nyilvános tárgyaláson részt vevő látogatóknak a tárgyalás kezdete előtt kell helyet foglalniuk a tárgyalóteremben, a tárgyalás alatt tilos a ki- és bemenetel. A tárgyalás alatt a látogatóknak csendben kell maradniuk. A tárgyaló- és üléstermekben tilos továbbá ételt vagy italt fogyasztani.

A tárgyalás alatt tilos fényképezni vagy az elhangzottakról felvételt készíteni. A tolmácsoláshoz használt berendezéssel való interferencia elkerülése érdekében a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni.

Minden látogatónak magánál kell tartania a belépőkártyáját, amelyet az egész látogatás alatt jól láthatóan kell hordania. Biztonsági okokból a látogatók a Bíróságon belül csak a látogatás programjában megjelölt helyeken tartózkodhatnak.

Kérjük a csoportfelelősöket, hogy a bírósági látogatás teljes időtartama alatt maradjanak a csoporttal.

A Bíróság kénytelen volt megszigorítani az épületbe való bejutással kapcsolatos biztonsági intézkedéseket, ezért megkérjük látogatóinkat, hogy pontosan tartsák be a biztonsági őrök és a csoportkísérő által jelzett előírásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a látogatók csomagjait érkezéskor átvizsgálják.

Az épületben tilos a dohányzás.

A Bíróság fenntartja a jogot, hogy kivételes körülmények bekövetkezése esetén a tervezett látogatást lemondja. 

 

A személyes adatok védelme

A látogatásszervezés keretében a személyes adatok gyűjtésére a látogatás legmegfelelőbb körülmények közötti lebonyolítása érdekében kerül sor (hatékony kommunikáció, illetve a látogatók által használt nyelvnek, valamint a látogatók végzettségének és érdeklődési körének megfelelő látogatási program összeállítása). Ezeket az adatokat a Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóság a látogatás megszervezéséhez és a látogatás értékeléséhez szükséges ideig kezeli, és az adatokat legkésőbb a látogatást követően hat évvel törli. Az adatokat csak a látogatást szervezőkkel (érintett látogatók, Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóság), a látogatóknak előadást tartó személyekkel, a Tolmácsolási Igazgatósággal, ha tolmácsolásra van szükség, és adott esetben a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervekkel közlik.

A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet (HL L 8., 2001. január 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.) értelmében Ön betekintési joggal rendelkezik az Önre vonatkozó adatok tekintetében, és szükség esetén kérheti ezen adatok helyesbítését.

Az erre vonatkozó további információkért, illetve a kezelt adatokba való betekintés érdekében forduljon a Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatósághoz. Ezenkívül bármikor fordulhat az Európai Adatvédelmi Biztoshoz is.

 

Biztonsági kamerák és videofelvételek

A Bíróság az épületébe belépő személyek, valamint a saját vagyontárgyai és a birtokában lévő információk védelmének biztosítása érdekében épületeinek belső és külső megfigyelésére kamerás biztonsági rendszert működtet. A felvételeket korlátozott ideig őrzi meg, és azokat csak az erre kijelölt néhány személy tekintheti meg.

A felvételek megőrzésére és a kamerás megfigyelésre a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályok betartásával kerül sor. A megfigyelt helyiségekben külön piktogram jelzi a biztonsági kamerák jelenlétét.

További információk:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Váratlan eseményekről szóló jelentések

A Bíróság intézkedéseket tett annak érdekében, hogy váratlan eseményről szóló belső jelentés készüljön minden rendellenességről, működési zavarról, elsősegélynyújtásról, valamint a személyek, a vagyontárgyak és az ingatlanok biztonságával vagy épségével kapcsolatos esetleges problémákról.

További információ:

A váratlan eseményekről szóló jelentésekről készült leírás pdf icon (FR)