Általános feltételek

Biztonsági előírások és magatartási szabályok

A biztonsági ellenőrzés miatt kérjük a látogatókat, hogy pontosan tartsák be a látogatási programban megadott időpontokat.

Kérjük a látogatókat, hogy a bírósági látogatás teljes időtartama alatt viselkedjenek tartózkodóan és visszafogottan, valamint hogy megfelelő öltözetet válasszanak.

A nyilvános tárgyaláson részt vevő látogatóknak a tárgyalás kezdete előtt kell helyet foglalniuk a tárgyalóteremben, a tárgyalás alatt tilos a ki- és bemenetel. A tárgyalás alatt a látogatóknak csendben kell maradniuk. A tárgyaló- és üléstermekben tilos továbbá ételt vagy italt fogyasztani.

A tárgyalás alatt tilos fényképezni vagy az elhangzottakról felvételt készíteni. A tolmácsoláshoz használt berendezéssel való interferencia elkerülése érdekében a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni.

Minden látogatónak magánál kell tartania a belépőkártyáját, amelyet az egész látogatás alatt jól láthatóan kell hordania. Biztonsági okokból a látogatók a Bíróságon belül csak a látogatás programjában megjelölt helyeken tartózkodhatnak.

Kérjük a csoportfelelősöket, hogy a bírósági látogatás teljes időtartama alatt maradjanak a csoporttal.

A Bíróság kénytelen volt megszigorítani az épületbe való bejutással kapcsolatos biztonsági intézkedéseket, ezért megkérjük látogatóinkat, hogy pontosan tartsák be a biztonsági őrök és a csoportkísérő által jelzett előírásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a látogatók csomagjait érkezéskor átvizsgálják.

Az épületben tilos a dohányzás.

A Bíróság fenntartja a jogot, hogy kivételes körülmények bekövetkezése esetén a tervezett látogatást lemondja. 

 

A személyes adatok védelme

A látogatásszervezés keretében a személyes adatok gyűjtésére a látogatás legmegfelelőbb körülmények közötti lebonyolítása érdekében kerül sor (hatékony kommunikáció, illetve a látogatók által használt nyelvnek, valamint a látogatók végzettségének és érdeklődési körének megfelelő látogatási program összeállítása). Ezeket az adatokat a Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóság a látogatás megszervezéséhez és a látogatás értékeléséhez szükséges ideig kezeli, és az adatokat legkésőbb a látogatást követően hat évvel törli. Az adatokat csak a látogatást szervezőkkel (érintett látogatók, Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóság), a látogatóknak előadást tartó személyekkel, a Tolmácsolási Igazgatósággal, ha tolmácsolásra van szükség, és adott esetben a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervekkel közlik.

(1) A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i 2018/1725/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében Ön betekintési joggal rendelkezik az Önre vonatkozó adatok tekintetében, és szükség esetén kérheti ezen adatok helyesbítését.

Az erre vonatkozó további információkért, illetve a kezelt adatokba való betekintés érdekében forduljon a Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatósághoz. Ezenkívül bármikor fordulhat az Európai Adatvédelmi Biztoshoz is.

 

Biztonsági kamerák és videofelvételek

A Bíróság az épületébe belépő személyek, valamint a saját vagyontárgyai és a birtokában lévő információk védelmének biztosítása érdekében épületeinek belső és külső megfigyelésére kamerás biztonsági rendszert működtet. A felvételeket korlátozott ideig őrzi meg, és azokat csak az erre kijelölt néhány személy tekintheti meg.

A felvételek megőrzésére és a kamerás megfigyelésre a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályok betartásával kerül sor. A megfigyelt helyiségekben külön piktogram jelzi a biztonsági kamerák jelenlétét.

További információk:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Váratlan eseményekről szóló jelentések

A Bíróság intézkedéseket tett annak érdekében, hogy váratlan eseményről szóló belső jelentés készüljön minden rendellenességről, működési zavarról, elsősegélynyújtásról, valamint a személyek, a vagyontárgyak és az ingatlanok biztonságával vagy épségével kapcsolatos esetleges problémákról.

További információ:

A váratlan eseményekről szóló jelentésekről készült leírás pdf icon (FR)