Hivatal

A Hivatal feladata a folyamatban lévő ügyek aktáinak kezelése és a nyilvántartás vezetése, amelybe minden eljárási iratot bejegyeznek.

A Hivatal átveszi, megőrzi és továbbítja a keresetleveleket, a beadványokat és egyéb, a felek ügyvédjei vagy meghatalmazottjai által a Bírósághoz címzett eljárási iratokat. A Hivatal feladata a Bíróság előtti eljárásokkal kapcsolatos levelezés is.

Az eljárási iratok benyújtása

Postai úton történő benyújtás

Elektronikus úton történő benyújtás

 

Cour de justice de l'Union européenne (az Európai Unió Bírósága)
Greffe de la Cour (a Bíróság Hivatala)
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Fax: (352) 43 37 66
E-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Postai úton történő benyújtás

Az eljárási iratokat és minden, a Bíróság előtt folyamatban lévő üggyel kapcsolatos levelezést a Bíróság Hivatalához címezve a fenti postai címre kell megküldeni, vagy az adott iratot, illetve levelet közvetlenül a Bíróság Hivatalának székhelyén, illetve a Hivatal nyitvatartási idején kívül a Bíróság portáján kell leadni.

Az eljárási iratok faxon vagy e-mailben történő előzetes megküldését az eljárási határidők betartása szempontjából csak akkor veszik figyelembe, ha e megküldés és az irat későbbi benyújtása megfelel az eljárási szabályzatban meghatározott feltételeknek. Az eljárási iratokat feltétlenül a fent említett faxszámra vagy e-mail címre kell megküldeni.

warning Az egy adott méretet (körülbelül 4 megabájtot) meghaladó dokumentumok elektronikus úton történő továbbítása technikai nehézségekbe ütközhet. Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen dokumentumok rendben megérkezzenek a címzetthez, javasolt a beszkennelt dokumentumokat több részletben vagy faxon megküldeni.

e-Curia

Elektronikus úton történő benyújtás

A valamely tagállam bírósága előtt vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államának bírósága előtt eljárni jogosult meghatalmazottak és ügyvédek, amennyiben e-Curia hozzáféréssel rendelkeznek, ezen alkalmazáson keresztül nyújthatják be az eljárási iratokat. Ebben az esetben ezen irat megküldését követően nincs szükség ezen irat postai úton történő elküldésére, mint ahogy hitelesített másolatok elküldésére sem.

 

További információk:

- Eljárás
- Az Európai Unió Bíróságának e-Curia alkalmazási rendszere

Enregistrer

Enregistrer