A Határozatok Tárának bemutatása

A Bíróság és Törvényszék eljárási szabályzata alapján az Európai Unió hivatalos nyelvein megjelentetik a Határozatok Tárát, amely az Európai Unió Bíróságát alkotó ítélkezési fórumok ítélkezési gyakorlatát tartalmazó hivatalos kiadvány.

 

Az EBHT szerkezete

2016. szeptember 1-jéig, a Közszolgálati Törvényszék hatásköreinek a Törvényszékre való átruházása időpontjáig, a Határozatok Tárának volt egy általános része, amely a Bíróság és a Törvényszék ítélkezési gyakorlatát tartalmazta, és volt egy közszolgálati része, amely a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék közszolgálati ügyekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát tartalmazta.

2016. szeptember 1-je óta az ítélkezési gyakorlat kizárólag az EBHT általános részében jelenik meg (ideértve a Törvényszék és a Bíróság közszolgálati ügyekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát is).

 

Az EBHT megjelenési formája

Az általános rész 2011-ig, a közszolgálati rész pedig 2009-ig jelent meg papíralapú formában. Az ezt megelőző időszak vonatkozásában kizárólag az EBHT papíralapú változata minősült hivatalosnak. Ezt továbbra is a Kiadóhivatalnál lehet beszerezni. Az EBHT-ban közzétett határozatok pdf-formátumú változata elérhető az EUR-Lexen is.

2012. január 1-jétől (az általános rész tekintetében), illetve 2010. január 1-jétől (a közszolgálati rész tekintetében) a Határozatok Tárát kizárólag elektronikus formában jelentetik meg az EUR-Lex honlapon (hivatalos és ingyenesen hozzáférhető kiadványként). A jelen honlapról szintén hozzáférhető az EUR-Lexen megjelentetett Határozatok Tára.

Az elektronikus Határozatok Tára az uniós igazságszolgáltatási fórumok határozatait, valamint – adott esetben – az azokhoz kapcsolódó főtanácsnoki indítványokat tartalmazza pdf-formátumban. A könnyebb megismerhetőség érdekében e dokumentumokhoz kiegészítő információk, valamint hiperlinkeket tartalmazó html-változatok is kapcsolódnak. Ezek az információk nem részei az elektronikus Határozatok Tárának, és nem minősülnek hivatalosnak.

 

A Határozatok Tárához való hozzáférés a Curia honlapon

A Curia honlapnak a Határozatok Tárához hozzáférést biztosító oldala ügyenként csoportosítva és a határozatok időrendjét követve jeleníti meg a dokumentumokat.

Az időrendi mutatóban használt és   ikon a hivatalos szövegre, illetve az EUR-Lexen található bibliográfiai adatokra mutató linket tartalmaz.

A szürke ikon azt jelenti, hogy a hivatalos dokumentum még nem elérhető a lekérdezés nyelvén.

Ezenfelül az időrendi mutató az esetleges fellebbezésre, felülvizsgálatra vagy helyesbítésre vonatkozó információkat, valamint – a könnyebb megtekinthetőség érdekében – a Curia adatbázisra mutató linkeket is tartalmaz.

 

Az ítélkezési gyakorlat Határozatok Tárában való közzétételének szempontjai

A Bíróság és a Törvényszék határozatainak az elektronikus Határozatok Tárában való közzétételére vonatkozó szempontok ugyanazok, mint amelyek voltak a papíralapú Határozatok Tára esetében.

Bíróság

2004. május 1-je óta a Határozatok Tárában közzéteszik:

  • a teljes ülés vagy a nagytanács által hozott ítéleteket;
  • az öt bíróból és a három bíróból álló tanácsok által az előzetes döntéshozatali eljárásokban hozott ítéleteket;
  • az előzetes döntéshozatali eljárásoktól eltérő ügyekben az öt bíróból és a három bíróból álló tanácsok által, a főtanácsnok indítványának ismertetése mellett hozott ítéleteket;
  • az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján kiadott véleményeket.

Az érintett ítélkező testület eltérő rendelkezése hiányában főszabály szerint már nem teszik közzé a Határozatok Tárában:

  • az előzetes döntéshozatali eljárásoktól eltérő ügyekben az öt bíróból és a három bíróból álló tanácsok által, a főtanácsnok indítványa nélkül hozott ítéleteket;
  • a végzéseket.

2011. szeptember óta a három bíróból és az öt bíróból álló tanácsok kivételesen határozhatnak úgy, hogy az adott előzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítéletet nem teszik közzé a Határozatok Tárában.

Törvényszék

2005. szeptember óta, ha az érintett ítélkező testület másként nem rendelkezik, közzéteszik a Határozatok Tárában:

  • a nagytanács ítéleteit;
  • az öt bíróból álló tanácsok ítéleteit.

A három bíróból álló tanácsok ítéleteinek közzétételéről az ítélkező testület határoz esetről esetre.

A Törvényszék egyesbíró által hozott ítéleteit és az ügydöntő végzéseket, ha másként nem határoznak, nem teszik közzé a Határozatok Tárában.

Egyes határozatok közzétehetők kivonatos formában.

 

Az EBHT-ban közzé nem tett határozatokra vonatkozó információk

Azon határozatok, amelyeket a fent ismertetett szabályok alapján nem tesznek közzé a Határozatok Tárában, elérhetők a jelen honlap „Ítélkezési gyakorlat” rovatában, a rendelkezésre álló nyelveken, vagyis az eljárás nyelvén és a tanácskozás nyelvén.

A Határozatok Tárának általános része ezekről a határozatokról is tartalmaz tájékoztatást.

 

A Határozatok Tárának közszolgálati része

Törvényszék

2016. augusztus 31-ig a Törvényszéknek a közszolgálati jog területén fellebbezés alapján hozott határozatait a következő szerint tették közzé a Határozatok Tárának közszolgálati részében: a határozatok összefoglalóját minden hivatalos nyelven, a határozatok teljes szövegét pedig az eljárás nyelvén. E határozatokat továbbá közzé lehetett tenni a Határozatok Tára általános részében, minden hivatalos nyelven.

2016. szeptember 1-je óta a Törvényszék közszolgálati jogvitákkal kapcsolatos határozatait a fent ismertetett szempontok alapján teszik közzé a Határozatok Tárának általános részében.

Közszolgálati Törvényszék

2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati Törvényszék határozatait a következők szerint tették közzé a Határozatok Tárának közszolgálati részében: a határozatok összefoglalóját minden hivatalos nyelven, valamint a határozatok teljes szövegét az eljárás nyelvén és a tanácskozás nyelvén.

A közérdeklődésre számot tartó határozatok esetében a teljes szöveget is közzétették a többi hivatalos nyelven.

 

Hivatalos nyelvek

Az Unió hivatalos nyelvei a következők.

1952. január 1-je óta:

francia, holland, német és olasz

1973. január 1-je óta:

angol, dán és ír

1981. január 1-je óta:

görög

1986. január 1-je óta:

portugál és spanyol

1995. január 1-je óta:

finn és svéd

2004. május 1-je óta:

cseh, észt, lengyel, lett, litván, máltai, magyar, szlovák és szlovén

2007. január 1-je óta:

bolgár és román

2013. július 1-je óta:

horvát

 

 

A máltai és az ír nyelv tekintetében (2007. április 30-ig, illetve 2021. december 31-ig) ideiglenes eltérést engedő rendelkezések voltak, illetve vannak hatályban, amelyeket a 930/2004/EK és az 1738/2006/EK tanácsi rendelettel, illetve a 920/2005/EK és a 2015/2264/EK tanácsi rendelettel vezettek be.