Bíróság
Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Született 1879. augusztus 1-jén Rómában; olasz állampolgár; jogi doktorátust szerez, bíró lesz (1901); a Római Bíróság bírája (1913); a Római Fellebbviteli Bíróság bírája (1923); a Semmítőszék bírája (1926); a Trieszti Fellebbviteli Bíróság első elnöke (1930); a Semmítőszék főügyésze (1944); a Közvizek Legfelsőbb Bíróságának elnöke (1948);a Semmítőszék első tiszteletbeli elnöke (1949); a Népszövetség főtitkárhelyettese (1932-1937); a Nemzetközi Intézet a Magánjog Harmonizációjáért elnöke (1944); a Hágai Állandó Választottbíróság tagja (1949); 1952-től 1958-ig a Bíróság elnöke; elhunyt 1962. április 29-én.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Született 1988. november 12-én Dordrechtben; holland állampolgár; a Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének főtitkára (1920-1952); számos nemzetközi munkajogi konferencia küldötte; a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgatótanácsának helyettes tagja; az Európa Tanács Szociális Bizottságának elnöke; a nemzetgyűlés első kamarájának (1929) és második kamarájának (1939-1952) tagja; 1952. december 4-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; elhunyt 1963. augusztus 26-án.

Otto RIESE
Otto RIESE

Született 1894. október 27-én Frankfurt am Mainban; német állampolgár; jogi doktorátust szerez (1921); a Frankfurt am Main-i Landgericht tagja (1923); az Igazságügyi Minisztérium munkatársa (1925–1928); angol jogi tanulmányok (London, 1928); a Lausanne-i Egyetemen oktató (1932), címzetes egyetemi tanár (1935), rendes egyetemi tanár (1949), a jogi kar dékánja (1950), tiszteletbeli egyetemi tanár (1951); a karlsruhei Bundesgerichtshof tanácselnöke; a Légügyi Jogi Szakértők Nemzetközi Szakértői Bizottságának tagja (1926-tól); 1952. december 4-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; 1958. október 7-től 1963. február 6-ig az Európai Közösségek Bíróságának bírája; elhunyt 1977. június 4-én.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Született 1895. október 21-én Orp-le-Grand-ban (Belgium); belga állampolgár; jogi doktorátus (1922); a leuveni, majd a nivelles-i ügyvédi kamara tagja; a nivelles-i kerület képviselője a képviselőházban (1936–1946); mezőgazdasági miniszter (1945); 1946-ban visszavonul a politikai életből, és visszatér az ügyvédi kamarába (1946–1949); a végrehajtó hivatal igazgató tanácsának elnöke (1949–1953); a Nemzeti Bank cenzora; 1953 márciusáig a Kisbirtokosok Nemzeti Szövetségének igazgatója; 1931 és 1940, illetve 1944 és 1945 között a Le vingtième siècle, a Le Soir és a La cité újságokban publikál; 1952. december 4 től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; 1958. október 7-től 1967. október 8-ig az Európai Közösségek Bíróságának bírája; elhunyt 1976. augusztus 24-én.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Született 1896. augusztus 23-án Párizsban; francia állampolgár; pénzügyi főellenőr; a Francia Intézet tagja; a Belga Tudományos, Bölcsészettudományi és Művészeti Királyi Akadémia és a Lincei Nemzeti Akadémia (Olaszország) külföldi tagja; pénzügyi ellenőr (1923); a Párizsi Egyetem Statisztikai Intézetének egyetemi tanára (1923–1930); Poincaré miniszterelnök, illetve pénzügyminiszter kabinetjében lát el feladatokat (1926); a Népszövetség Titkársága gazdasági és pénzügyi szekciójának tagja (1927); pénzügyi attasé Franciaország londoni nagykövetségén (1930); az École libre des sciences politiques tanára (1933-tól): a pénzügyminisztériumban általános pénzmozgásokért felelős igazgatóhelyettes (1934), majd általános pénzmozgásokért felelős igazgató (1936–1939); kivételes megbízatású államtanácsos (1936); a Francia Nemzeti Bank kormányzóhelyettese (1939); helyettes küldött az ENSZ első és második közgyűlésén (1946); az ENSZ Gazdasági és Munkaügyi Bizottságának francia tagja (1946); a Párizsi Politikai Gazdaságtan Szövetségének és a Párizsi Statisztikai Szövetség tiszteletbeli elnöke; a Filozófiai és Társadalomtudományi Nemzetközi Tanács tiszteletbeli elnöke; 1952. december 4-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; 1958. október 7-től 1962. május 18-ig az Európai Közösségek Bíróságának bírája. Az V. Köztársaság megalakításakor a De Gaulle tábornok által a gazdaság helyreállítását célzó terv kidolgozásával és alkalmazásával megbízott szakértői bizottságot vezeti, melynek egyik leglátványosabb intézkedése a „nehéz frank” megalkotása. 1962 és 1974 között a Gazdasági és Szociális Tanács tagja. Kitüntetik a Becsületrend nagykeresztjével; a Szellem- és Politikatudományi Akadémia tagja. A Francia Intézet kancellári tisztségét betöltő Jacques Ruefft 1964. április 30-án 18 szavazattal – az André Berry költőre leadott hat szavazat ellenében – a Francia Tudományos Akadémia tagjává választják Jean Cocteau megüresedett helyére, ahova 1965. április 1-jén André Maurois iktatja be. Elhunyt 1978. április 23-án.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Született 1898. május 21-én Falkban; luxemburgi állampolgár; jogi doktorátust szerez; ügyvéd a Luxembourgi Ügyvédi Kamarában (1922–1927); Igazságügyi Minisztériumban dolgozik (1927–1929); békebíró (1929–1930); helyettes államügyész (1930–1937), a kerületi bíróság bírája (1937–1945); a Legfelsőbb Bíróság bírája (1945–1952); az Államtanács peres ügyek bizottságának tanácsadója (1951–1952); címzetes egyetemi tanár a Brüsszeli Egyetemen; a Nagyhercegség Államtanácsának tagja; a Benelux Jogegységesítési Bizottság tagja; a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia nemzeti bizottságának elnöke, a Nagyhercegség jogalkotási tanulmányokkal foglalkozó bizottságának elnöke; 1952. december 4-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; 1958. október 7-től 1964. október 7-ig az Európai Közösségek Bíróságának bírája; 1964. október 8-tól 1967. október 9-ig az Európai Bíróság elnöke; az EGK, valamint a Közösséghez Társult Afrikai Államok és Madagaszkár Közötti Társulás választottbíróságának elnöke (1965–1967); elhunyt 1967. december 9-én.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Született 1899. október 14-én; holland állampolgár; jogi tanulmányokat végez (Leiden); a Népszövetség főtitkárságán dolgozik Genfben; az amszterdami bíróság bírája; a Nemzetközi Tengerészeti Bizottság tagja; a Gazdasági Minisztérium külkereskedelmi osztályának igazgatója (1934); hadifogoly; 1945-ben folytatja tevékenységét a Gazdasági Minisztériumban; végigkíséri az európai gazdasági integráció fejlődését; Hollandia részéről a Benelux Unió tervének fő szerzője; 1952. december 10-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; elhunyt 1973. augusztus 2-án.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Született 1900. május 14-én Meudonban; francia állampolgár; versenyvizsga útján bekerül az Államtanácsba, a pénzügyi szekcióba beosztott második fokozatú ülnök (1924), első fokozatú ülnök (1929), államtanácsi előadó (1934), majd államtanácsos (1945); a kormány megbízottja az Államtanácsban; jogi szakértőként részt vesz az ESZAK-ot létrehozó szerződés aláírásához vezető tárgyalásokon (1950); 1952. december 4-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának főtanácsnoka; 1958. október 7-től 1964. október 8-ig az Európai Közösségek Bíróságának főtanácsnoka; elhunyt 1986. szeptember 5-én.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Született 1899. december 30-án; német állampolgár; gazdaságpolitikai és jogi tanulmányokat folytat (Köln, München, Freiburg, Bonn); „Gerichtsassessor” és bíró (Köln, 1932); 1946-ig ügyvéd a berlini kamarában; ügyvéd a Saarbrückeni Elsőfokú Bíróságon és Fellebbviteli Bíróságon; 1947 és 1952 között főként külföldi joggal kapcsolatos tevékenységet végez, a német érdekeket védi a megszállási rendszer keretében felállított hatóságok és bíróságok, valamint a külföldi hatóságok és bíróságok előtt; a külföldi diplomáciai szolgálatok felállítása előtt különleges feladatokat lát el a szövetségi kormány képviseletében; 1947 és 1948 között részt vesz a „Sonderstelle für Geld und Kredit” pénzügyi reform előkészítésére irányuló munkában Homburgban; főtanácsnok a Bíróságon (1953–1973); elhunyt 1984. december 21-én.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Született 1889. augusztus 14-én Chivennában; olasz állampolgár; békebíró („pretore”) Caraglióban (1920) és Torinóban (1924); a Rodoszi Bíróság elnöke (1928), a Római Bíróságra beosztott bíró (1934); kereskedelmi bíró a Kairói Kereskedelmi Bíróságon (1936); dolgozik a Külügyminisztériumban (1940); a Rodoszi Fellebbviteli Bíróság elnöke (1941); a L’Aquilai, majd a Római Fellebbviteli Bíróság bírája (1945); a Semmítőszékre beosztott ügyész (1948); a Semmítőszék főügyészhelyettese (1951), a Semmítőszék tanácselnöke (1958); 1958. október 7-től 1964. október 7-ig a Bíróság bírája; elhunyt 1974. február 6-án.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Született 1910. február 17-én Castellanetában; jogi doktorátust szerez (1932), 1939-ig ügyvéd; versenyvizsga útján felvételt nyer az „Avvocatura generale dello Stato"-ba, majd általános helyettessé nevezik ki (1955); tanársegéd a Római Egyetemen (1939-1950); „commissario governativo" az Il Giornale d'Italia kiadóban (1944-1946); a Poligrafico dello Stato jogtanácsosa (1946-1948); a békeszerződést tárgyaló bizottságban az olasz kormány meghatalmazottja (1948-1950); a tangeri nemzetközi övezet (1951-1953) és az ESZAK Főhatóságának (1953-1956) jogtanácsosa; a Római Szerződések kidolgozásában résztvevő olasz küldöttség jogi szakértője; több jogi mű szerzője; a Bíróság bírája (1958-1961); elhunyt 1984. augusztus 5-én.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Született 1918. január 15-én Rotterdamban; holland állampolgár; jogi doktorátust szerez (1941); jogi tevékenység a „Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel”-ben, a szervezet megszállók általi betiltása után titokban folytatja tevékenységét (1941–1945); az Amszterdami Szabadegyetemen közjogot és közigazgatási jogot oktató egyetemi tanár (1945-től); a „Nederlandse Verening voor Administratief Recht” elnöke (1948–1958); 1955-től a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja; 1958. október 7-től 1979. március 29-ig az Európai Bíróság bírája, 1958. október 7-től 1964. október 7-ig elnöke; alkotmányjogot oktató egyetemi tanár a Groningeni Egyetemen (1979–1984); elhunyt 1992. augusztus 24-én.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Született 1907. július 26-án Veronában; olasz állampolgár; a Padovai Egyetemen szerez jogi doktorátust (1928); a Padovai Jogfilozófiai Intézet tanársegédje (1929); polgári jogot oktató egyetemi magántanár (1935); polgári jogot oktató egyetemi tanár Ferrarában (1935-1942); polgári jogot oktató címzetes egyetemi tanár Velencében (1941-1942); 1942-től polgári jogot oktató rendes egyetemi tanár Padovában, majd 1953-tól összehasonlító magánjogot oktat ugyanezen az egyetemen; 1945-től a magánjogi intézet igazgatója Padovában; az Istituto Veneto de Venise, valamint a Pádovai, a Veronai és a Ferrarai Akadémia tagja; 1962. március 8-tól 1972. december 12-ig bíró, majd 1973. január 9-től 1976. október 6-ig főtanácsnok a Bíróságon; elhunyt 1998. április 18-án.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

Született 1908. szeptember 19-én; francia állampolgár; jogi doktorátust szerez; ügyvéd a Párizsi Fellebbviteli Bíróságon; tartalékos százados; az ellenállási mozgalom titkos igazgatótanácsának tagja, a Nemzeti Felszabadítási Mozgalom tagja; az ideiglenes nemzetgyűlés tagja; Párizs képviselője (1945-1958); az Hautes-Alpes megye képviselője (1958. november); igazságügy-miniszter (garde des Sceaux, 1948 és 1958 között több alkalommal); a [Francia] Köztársaság és a Közösség tagállamai közötti segélyezésért és együttműködésért, majd a tengeren túli megyékért és tengeren túli területekért, valamint a Szaharáért felelős miniszter (1959. január - 1961. augusztus); az Európai Mozgalom végrehajtó bizottságának tagja; 1962. május 18-tól 1967. október 9-ig a Bíróság bírája; 1967. október 10-től 1976. október 25-ig a Bíróság elnöke; elhunyt 2004. augusztus 9-én.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Született 1900. június 15-én Berlinben; német állampolgár; jogi doktorátust szerez (Heidelberg, 1924); a berlini bíróságokon kisegítő bíró; tisztviselő a Gazdasági Minisztériumban (1928 és 1935 között); gazdasági szakértő; berlini kórházakban ügyvezető igazgató; a hesseni kormány szövetségi ügyekért felelős államtitkára, az Amerikai Megszállási Övezet Szövetségi Tanácsa Igazgatóságának tagja Stuttgartban (1946); az egyesített gazdasági övezet igazgatásának előbb igazgatóhelyettese (1947-1948), majd jogi hivatalának vezetője (1948-1949); a parlamenti tanács tagja (1948-1949); a szövetségi Igazságügyi Minisztérium államtitkára (1949-1963); 1963. február 6-tól 1970. október 28-ig a Bíróság bírája; elhunyt 1976. január 1-jén.

Joseph GAND
Joseph GAND

Született 1913. február 28-án; francia állampolgár; jogot végez; közjogból és politikai gazdaságtanból szakoklevelet szerez; diplomát szerez az École libre des sciences politiques-on; 1963-ban versenyvizsga útján az Államtanács ülnöke; 1947 és 1950, 1957 és 1960, valamint 1962 és 1964 között a kormány megbízottja az Államtanács peres ügyek szekciójánál; 1959 februárjától 1961 áprilisáig a közigazgatás és közszolgálat főigazgatója; 1947-től 1958-ig az École nationale d'administration docense; 1958-tól 1962-ig egyetemi tanár a párizsi Institut d'études politiques-on; 1964. október 8-tól 1970. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 1974. október 4-én.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Született 1909. január 2-án; olasz állampolgár; jogi doktorátust szerez a Torinói Egyetemen (1930); nemzetközi jogi „Privatdozent" (1933); a Torinói Egyetemen oktat; a Cagliari (1939-1940), majd a Modenai Egyetemen (1940-1942) nemzetközi jogot oktató tanszékvezető egyetemi tanár; rendes egyetemi tanár a Torinói Egyetem jogi karán (1942-1956); a Római Egyetem politikatudományi karán „nemzetközi szervezetek" tárgyat oktató rendes egyetemi tanár (1956-1964); a Torinói Bíróság bírája; államtanácsos (1948-től); az Államtanács tiszteletbeli szekciójának elnöke (1956); a diplomáciai peres ügyek főtitkára és a jogi szolgálat vezetője; a Nemzetközi Jogi Intézet tagja, az Állandó Választottbíróság tagja; 1964. október 8-tól 1976. február 3-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2000. január 18-án.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Született 1912. június 22-én St-Niklaas Waasban; belga állampolgár; jogi doktorátust szerez (1934); ügyvéd, a kamara fegyelmi bizottságának tagja (1935); a politika- és diplomáciatudományok doktora (1945); a Vlaamse Conferentie van de Balie hivatalának tagja, majd elnöke; a Képviselőház tagja (1951-1961); a külügyi, az igazságügyi és az alkotmánymódosító parlamenti bizottságok tagja; a Leuveni Egyetem jogi karának címzetes egyetemi tanára; 1967. október 9-től 1980. október 29-ig a Bíróság bírája, 1980. október 30-tól 1984. április 10-ig elnöke; elhunyt 2002. augusztus 1-jén.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Született 1919. november 20-án Luxembourgban; luxemburgi állampolgár; jogi doktorátust szerez; a Külügyminisztérium jogtanácsosa, politikai igazgatója, majd főtitkára (1946-1967); a Liège-i Egyetem jogi karán oktat (1951); a Liège-i Egyetem Európai Jogi Tanulmányok Intézetének egyik alapítója (1963); címzetes egyetemi tanár és tanszékvezető egyetemi tanár a közösségi jogi tanszéken (1965); a Nemzetközi Jogi Intézet varsói ülésének társult tagja (1965); a Nagyhercegi Intézet szellem- és politikatudományok szekciójának tagja (1967); 1967. október 9-től 1985. október 7-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2010. február 2-án.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Született 1911. december 14-én Hamburgban; német állampolgár; jogi tanulmányokat folytat (Graz, Freiburg im Breisgau, Berlin); jogi doktorátust szerez (1937, Königsberg/Pr.); tisztviselő a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban; a Bundesrat jogi szakértői bizottságának, valamint a Bundestag és a Bundesrat vegyesbizottságának titkára; a Karlsruhei Alkotmánybíróság bírája (1955-1970); a Heidelbergi Egyetem tiszteletbeli egyetemi tanára; 1970. október 28-tól 1976. október 6-ig az Európai Közösségek Bíróságának bírája, 1976. október 7-től 1980. október 31-ig elnöke; elhunyt 1993. augusztus 24-én.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Született 1919. augusztus 25-én Limoges-ban; francia állampolgár; jogi doktorátust szerez; bölcsészettudományokat végez (angol szakon); az École nationale d'administration hallgatója (1945-1947); előbb ülnök az Államtanácsban, majd államtanácsi előadóvá (1954), később tanácsossá nevezik ki (1969); a kormány megbízottja az Államtanács peres ügyek szekciójában (1957-1969) és a hatásköri összeütközéseket elbíráló bíróságon (1965-1970); tisztviselő az Európai gazdasági együttműködési tárcaközi bizottságnál (1948-1951), majd a miniszterelnök (1952), a honvédelmi miniszter (1952-1954), és az igazságügy-miniszter (garde des Sceaux) kabinetjeiben (1969-1970); szakmai segítségnyújtás címén külföldi megbízatásokat teljesít; az École nationale d'administration és a párizsi Institut d'études politiques docense; rendszeresen publikál jogi folyóiratokban; 1970. október 7-től elhunytáig, 1972. január 2-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Született 1920. március 29-én Charenton le Pont-ban (Val de Marne); francia állampolgár; közjogi és politikai gazdaságtan szakoklevelet szerzett; a francia-olasz békéltető bizottságban a kormány meghatalmazottja (1949-1951); az igazságügy-miniszter (garde des Sceaux) kabinetjének szaktanácsadója (1952-1953); államtanácsi ülnök, majd ezt követően előadóvá (1954) és államtanácsossá nevezik ki (1972); jogtanácsos Franciaország marokkói nagykövetségén (1956-1958); a kormány megbízottja az Államtanács peres ügyek szekciójában (1958-1961); a Marokkói Legfelsőbb Bíróság közigazgatási tanácsának elnöke (1961-1964); az Igazságügyi Minisztérium jogi szolgálatának igazgatója (1964); az École nationale d'administration docense; a rabati jogi karon oktat; az École marocaine d'administration egyetemi tanára; 1972. március 22-től 1981. március 18-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 1995. július 9-én995.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Született 1911. február 12-én; ír állampolgár; keltológiából oklevelet szerez (University College, Dublin, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 és 1951-1953); a Legfelsőbb Bíróság bírája (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); az Európai Bíróság bírája (1973. január 9-től 1974. december 12-ig ); Írország elnöke (1974-1976); elhunyt 1978. március 21-én.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Született 1913. február 19-én Koppenhágában; dán állampolgár; jogi tanulmányokat végez a Koppenhágai Egyetemen és a genfi Institut universitaire des Hautes études internationales-ban; jogi doktorátust szerez (1946); a dán Külügyminisztérium keretén belül Bernben és Londonban teljesít szolgálatot (1938-1945); az Aarhusi Egyetemen nemzetközi jogot és alkotmányjogot oktató egyetemi tanár (1947-től); az északi-tengeri kontinentális talapzat ügyekben a Nemzetközi Bíróságon a dán és a holland kormány által kijelölt ad hoc bíró (1968-1969); az Állandó Választottbíróság tagja; a Nemzetközi Jogi Intézet tagja; 1973. január 9-től 1979. október 8-ig a Bíróság bírája; elhunyt 1981. október 11-én.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Született 1918. július 17-én Münchenben; német állampolgár; jogi doktorátust szerez a Müncheni Egyetemen (1950); szakvizsgát tesz jogtudományokból (1951); helyettes bíró, majd elsőfokú bírói minőségben bíró Bajorország Igazságügyi Minisztériumában (1951-1954); bíró a müncheni bíróságon (1954-1955); a „Bund" előtt Bajorországot teljhatalmúlag képviselő minisztérium szolgálatában áll (1955-1956); Oberregierungsrat, majd Regierungsdirektor a bajor miniszterelnöki hivatalban Münchenben (1956-1958); a Müncheni Tartományi Legfelsőbb Bíróság bírája (1958-1961); a Bundestag képviselője (1961-1972); a szövetségi Pénzügyminisztérium parlamenttel való kapcsolataiért felelős államtitkár (1969-1971); az Európai Közgyűlés tagja (1971-1973); 1973. október 9-től 1984. január 11-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 1998. április 16-án.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Született 1924. szeptember 24-én; brit állampolgár; 1943 februárjában belépett a brit hadseregbe, a lövészezredbe sorozzák be, részt vesz az európai és ázsiai katonai műveletekben; Acting Major-ré nevezik ki (1947); jogi diploma (B.A., 1948); belép a Lincoln's Inn Ügyvédi Kamarába (1950. január); barrister a Chancery Barban (1950-1972); bencher a Lincoln's Innben (1966-tól); councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); a Warner & Sons Ltd. és leányvállalatainak igazgatója (1952-1970); Queen's Counsel (1972. november); 1973. január 9 től 1981. február 26-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2005. február 1-jén.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Született 1924. november 18-án; brit állampolgár; advocate a Skót Ügyvédi Kamarában (1951); Queen's Counsel (1963); a Court of Session (Skócia Legfelsőbb Bírósága) bírája (1972); 1973. január 9 től 1988. október 6-ig a Bíróság bírája, 1984. április 10 től 1988. október 6-ig elnöke; szolgálatai elismeréseként Lord Mackenzie-Stuart of Dean címen az Egyesült Királyság bárójának méltóságára emelték; elhunyt 2000. április 1-jén.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Született 1912. október 4-én; ír állampolgár; LL. B., University College Dublin (1936); barrister, the Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); bencher of the Kings Inns (1954); Attorney General (1954 és 1957-1965); a Legfelsőbb Bíróság bírája (1965); a High Court elnöke (1966); a Bíróság bírája (1974. december 12 től 1985. január 16-ig ); elhunyt 1994. december 30-án.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Született 1905. január 25-én Casertában; olasz állampolgár; jogot végez a Nápolyi Egyetemen (1925); a Külügyminisztérium helyettes államtitkára (1927-1932); a Római Egyetemen nemzetközi jogot oktató egyetemi tanár (1932); az Urbinói Egyetem jogi karának dékánja (1932); nemzetközi jogot oktató rendes egyetemi tanár a Firenzei Egyetemen (1933-1940) és a Római Egyetemen (1940-1975); a Római Egyetem Gazdasági és Kereskedelmi Kara Közjogi Intézetének igazgatója (1966-tól); szenátor (1948-1972); a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára (1953-1958); a Szenátus alelnöke (1958-1960); középítésügyi miniszter (1960-1962); igazságügy-miniszter (1962-1963); munkaügyi és szociális gondoskodási miniszter (1963-1964 és 1966-1968); az ENSZ-ügyekkel foglalkozó tárca nélküli miniszter (1968-1969 és 1970); pénzügyminiszter (1969-1970); posta- és távközlési miniszter (1970-1972); 1976. október 7-től 1988. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 1997. október 11-én.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Született 1907. március 29-én Rennes-ben; francia állampolgár; magánjogi szakoklevelet szerez; a Douai-i, majd a Párizsi Fellebbviteli Bíróság helyettes bírája (1933-1936); ügyész-helyettes az Évreux-i Bíróságon (1936-1940); ügyész az Évreux-i Bíróságon (1940); a háborús bűncselekményeket feltáró szolgálat igazgatója (1946); a honvédelmi miniszter kabinetfőnöke (1947-1949); a tájékoztatási államminiszter kabinetfőnöke (1949-1953); a miniszterelnök-helyettes államminiszter kabinetfőnöke (1953); a Szajna Menti Bíróság első helyettese (1954-1956); az igazságügy-miniszter kabinetfőnöke (1957-1958); a Szajna Menti Bíróság főügyésze (1958-1961); a Semmítőszék bírája (1961); a jogi szolgálatok főellenőre (1962); a Párizsi Fellebbviteli Bíróság elnöke (1962-1968); legfőbb ügyész a Semmítőszéken (1968-1976); 1976. október 26-tól 1982. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 1990. március 12-én.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Született 1925. február 9-én Nápolyban; olasz állampolgár; jogi diploma (Nápoly, 1945); tanársegéd a Nápolyi Egyetemen (1946-1952); a nemzetközi jog doktora (1951); nemzetközi jogot oktat a Nápolyi Egyetemen (1951-1954); a Cagliari Egyetem közjogi intézeteinek címzetes egyetemi tanára (1954); nemzetközi jogot oktató tanszékvezető egyetemi tanár a Bari Egyetemen (1955-1968); a Nápolyi Egyetemen a nemzetközi szervezetek tárgyat oktató rendes egyetemi tanár (1968); ugyanezen egyetem gazdasági és kereskedelmi karán a közjogi intézet igazgatója (1970); a Római Egyetem politikatudományi karán nemzetközi magánjogot oktató egyetemi tanár (1970-1976); 1976. február 3-tól október 6-ig a Bíróság bírája, majd 1976. október 7-től 1982. október 6-ig főtanácsnoka; elhunyt 2002. április 4-én.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Született 1929. augusztus 11-én Amszterdamban; holland állampolgár; jogi doktorátust szerez (Amszterdami Egyetem, 1953); ügyvéd és ügyész Haarlemben (1953-1956); tisztviselő az Igazságügyi Minisztériumban Hágában (1956-1962); az EK Tanácsa jogi szolgálatának jogtanácsosa (1962-1965); a Leideni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára (1965-1978), a jogi kar dékánja (1973-1975); a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja (1978); a Hoge Raad bírája (1978-1979); 1979. március 29-től 1990. március 29-ig a Bíróság bírája); elhunyt 2015. december 24-án.

Ole DUE
Ole DUE

Született 1931. február 10-én; dán állampolgár; igazgató az Igazságügyi Minisztériumban; megbízott bíró a fellebbviteli bíróságon; a dán küldöttség tagja a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencián; 1979. október 9 től 1988. október 6-ig az Európai Bíróság bírája; 1988. október 7-től 1994. október 6-ig a Bíróság elnöke; elhunyt 2005. január 21-én.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Született 1925. június 2-án Berlinben; német állampolgár; jogi doktorátus a Göttingeni Egyetemen (1952); tisztviselő a Szövetségi Gazdasági Minisztérium jogi osztályán (1953); a szövetségi Gazdasági Minisztérium európai osztályának vezetője (1958); az európai politikai osztály vezetője (1970); a Münsteri Egyetemen ad elő (1971), majd tiszteletbeli egyetemi tanár (1975); a Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht végrehajtó-bizottságának tagja; a „Max Planck Intézet a külföldi közjogért és nemzetközi jogért" igazgatótanácsának tagja Heidelbergben; 1980. október 6-tól 1988. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2018. szeptember 20-én.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Született 1916. március 16-án Rotterdamban; holland állampolgár; jogi doktorátust szerez a Leideni Egyetemen (1946); a Gazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium tisztviselője, többek között a miniszter főtanácsadója és piacszervezési igazgatói minőségben (1945-1958); főigazgató az Európai Közösségek Bizottságán (1958-1967); az Utrechti Egyetemen szociális és gazdasági jogot oktató egyetemi tanár (1967-1981); 1981. június 4-től 1986. január 13-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2004. július 4-én.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Született 1920. március 29-én Párizsban; francia állampolgár; jogot végez, közjogi, politikai gazdaságtan és politikatudományi szakoklevelet szerez; tisztviselő az Igazságügyi Minisztériumban (1950); az igazságügy-miniszter kabinetfőnöke (1958); a Párizsi Elsőfokú Bíróság alelnöke (1969); igazgató az Igazságügyi Minisztériumban (1973); az École nationale de la magistrature tanácsosa (1974); a Párizsi Elsőfokú Bíróság elnöke (1976); 1981. március 18-tól 1984. február 13-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Született 1924. július 28-án; francia állampolgár; ülnök, majd előadó a francia Államtanácsban; igazgató az Igazságügyi Minisztériumban; a Vizek és Erdők Nemzeti Hivatalának főigazgatója; a kormány főtitkárságának főigazgatója; államtanácsos; a peres ügyek szekciója első alszekciójának elnöke; az Institut d'études politiques tanára; az Államtanács közmunkaügyi szekciójának elnöke; 1981. június 4 től 1982. október 6-ig és 1988. október 7 től 1994. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2002. január 11-én.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Született 1926. augusztus 15-én Athénban; görög állampolgár; jogfilozófiai diplomát szerez az Oxfordi Egyetemen; a University College of Wales Aberystwyth-en (1954), majd a londoni King's College-ban oktat (1959); a Londoni Egyetemen összehasonlító jogot oktató tanszékvezető egyetemi tanár (1966); jogi doktorátus „LL.D." a Londoni Egyetemen (1972); a King's College Európai Jogi Központjának igazgatója (1974); 1981. január 12-től elhunytáig, 1982. november 15-ig a Bíróság bírája.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Született 1930. február 17-én; brit állampolgár; barrister, Master of the Bench, majd Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel a Munkaügyi Minisztériumban, Junior és Leading Counsel a Treasuryben; Recorder; a High Court bírája (Queen's Bench Division); az Employment Appeal Tribunal elnöke; Visiting Professor különböző egyetemeken: University of Durham, Comell (Amerikai Egyesült Államok), Mercer (Amerikai Egyesült Államok), King's College, London; 1981. február 26-tól 1988. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; 1988. október 7-től 1992. március 10-ig bíró elhunyt 2009. április 7-én.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Születetett 1927. január 29-én Düsseldorfban; német állampolgár; jogi tanulmányok a Kölni, a Bonni és a Freiburgi Egyetemen (1947-1951); Gerichtsreferendar (1952-1956), majd Gerichtassessor (1956) a Kölni Fellebbviteli Bíróságon; a szövetségi alkotmánybíróság tudományos munkatársa (1958-1960); Landsgerichtsrat a Kölni Elsőfokú Bíróságon (1959); tisztviselő a szövetségi Igazságügyi Minisztériumban (1961), majd a közjogi osztály igazgatója (1969); 1982. október 7-től 1988. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2009. május 28-én.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Született 1927. december 23-án; olasz állampolgár; munkajogot (Urbino, Bologna, Róma) és összehasonlító magánjogot (Bologna) oktató tanszékvezető egyetemi tanár; az Igazságszolgáltatási Tanács tagja (1976-1981); a Bíróság főtanácsnoka (1982-1988); 1988. október 7-től elhunytáig, 1999. július 21-ig a Bíróság bírája.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Született 1931. január 5-én Párizsban; francia állampolgár; jogot végez, közjogi szakoklevelet szerez; elvégzi az École nationale d'administration-t (1956); az Államtanács ülnöke (1956); tisztviselő, majd szaktanácsadó az ifjúsági és sportügyi főbiztos kabinetjében (1961); az Államtanács előadója (1962); a kormány megbízottja az Államtanács peres ügyek tanácsában (1964-1968); a Bányászati és Vegyipari Vállalat helyettes főtitkára, majd főtitkára (1970-1974); az Akusztikai/Zenei Kutató- és Együttműködési intézet (IRCAM) ügyvezető és pénzügyi igazgatója a Pompidou Központban (1974-től); államtanácsos (1981. június); az Olajkutató és feldolgozó Vállalat jogtanácsosa (1981. október -1982); 1982. október 7-től 1988. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2017. október 3-én.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

Született 1919. március 16-án; görög állampolgár; ügyvéd (Athén); az Államtanács ülnöke, majd előadója; államtanácsos; a bíróságok és a legfelsőbb bíróságok bírái elleni eljárásokat elbíráló bíróság elnöke; a Legfelsőbb Különbíróság tagja; a közigazgatási bíróságok főellenőre; az Igazságszolgáltatási Tanács tagja; a Külügyminisztérium legfelsőbb tanácsának elnöke; 1983. március 14-től 1997. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2000. március 23-án.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

Született 1930. június 5-én; német állampolgár; ügyvéd; közjegyző; az Európai Parlament Kereszténydemokrata Képviselőcsoportjának főtitkára; képviselő (Bundestag); a Bundestag jogi bizottságának és európai ügyi bizottságának elnöke; a Saarlandi Egyetemen európai jogot oktató tiszteletbeli egyetemi tanár (1990); 1984. január 11-től 1997. október 6-ig a Bíróság főtaná.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

Született 1916. július 31-én Corkban; ír állampolgár; jogi tanulmányok (University College és King's Inn, Dublin); barrister (1938); Senior Counsel (1954); a Dail Eireann tagja (1948-1973); egészségügyi miniszter (1954-1957); Írország elnökjelöltje (1966 és 1973); a High Court bírája (1973); Chief Justice (1974); 1985. január 16-tól 1991. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2003. február 25-én.

Marco DARMON
Marco DARMON

Született 1930. január 26-án; francia állampolgár; tisztviselő az Igazságügyi Minisztériumban; oktató a Paris 1 Egyetem jogi karán; az igazságügy-miniszter (garde des Sceaux) kabinetjének igazgatóhelyettese; a Párizsi Fellebbviteli Bíróság tanácselnöke; polgári és igazságügyi igazgató; 1984. február 13-tól 1994. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2017. augusztus 8-én.

René JOLIET
René JOLIET

Született 1938. január 17-én; belga állampolgár; rendes egyetemi tanár (1974-1984), majd címzetes egyetemi tanár (1984-től) a Liège-i Egyetem jogi karán (Európai Közösségek joga tanszék); a londoni King's College belga tanszékének vezetője (1977); vendégprofesszor a Nancyi Egyetemen (1971-1978), az Amszterdami Egyetem Europa Instituutjában (1976-1985), a Louvain-la-Neuve-i Katolikus Egyetemen (1980-1982) és a chichagói Northwestern Universityn (1974 és 1983); a bruges-i Collège d'Europe-ban európai versenyjogot oktat (1979-1984); 1984. április 10-től elhunytáig, 1995. július 15-ig a Bíróság bírája.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

Született 1935. június 15-én; luxemburgi állampolgár; az Igazságügyi Minisztérium munkatársa; vezető kormányattasé; a kormány képviselője az Államtanács peres ügyek bizottságában; első kormánytanácsos az Igazságügyi Minisztériumban; 1985. október 7-től elhunytáig, 1996. június 1 jéig a Bíróság bírájaécès.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

Született 1938. szeptember 7-én; luxemburgi állampolgár; jogi és politikatudományi tanulmányokat folytat a Montpellier-i, a Párizsi és a Cambridge-i Egyetemen; a Bizottság Jogi Szolgálatának tagja, a Bizottság két tagjának kabinetjében főtanácsos; a Nagyhercegség Külügyminisztériumában különböző felelős beosztásokat tölt be; a Luxemburgi Nagyhercegség Európai Közösségek melletti állandó képviselőhelyettese; 1986. január 13-tól 1991. október 6-ig és 1997. december 19-től 2003. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2016. május 10-én.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

Született 1936. március 17-én; portugál állampolgár; ügyész a Lisszaboni Fellebbviteli Bíróságon; az igazságügy-miniszter kabinetfőnöke; a [Portugál] Köztársaság helyettes főügyésze; az Európai Jogi Iroda igazgatója; közösségi jogot oktató egyetemi tanár (Lisszabon); 1986. január 31-től 2000. október 6-ig a Bíróság bírája.

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

Született 1946. május 26-án; spanyol állampolgár; tanársegéd majd egyetemi tanár (az Oviedói, a Freiburg im Breisgaui Egyetemen, valamint a Madridi Autonóm, a Madridi Complutense és a Granadai Egyetemen); a nemzetközi közjogi tanszék vezetője (Granada); 1986. január 31-től 2003. október 6-ig a Bíróság bírája, 1994. október 7-től 2003. október 6-ig a Bíróság elnöke; elhunyt 2019. január 17-én.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

Született 1944-ben; jogi diplomát és gazdaságpolitikai Master fokozatot szerez a Coimbrai Egyetemen, a nemzetközi gazdaságtan doktora (Université de Paris I Panthéon Sorbonne), a kötelező katonai szolgálat teljesítése a tengerészeti minisztériumnál (igazságügyi csoport, 1969-1972), egyetemi tanár a Lisszaboni Katolikus Egyetemen és a lisszaboni Nova Egyetemen; korábban a Coimbrai Egyetemen és a lisszaboni Lusíada Egyetemen volt egyetemi tanár (az európai tanulmányok intézetének igazgatója); a portugál kormány tagja (1980-1983); államtitkár a belügyminisztériumban és a minisztertanács elnökségében, európai ügyekért felelős államtitkár; képviselő a portugál parlamentben, a kereszténydemokrata képviselőcsoport alelnöke; főtanácsnok a Bíróságon (1986-1988); az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának elnöke (1989-1995); ügyvéd a lisszaboni ügyvédi kamarában, európai jogi és versenyjogi szakértő (1996-2012); az Európai Közösségek igazságszolgáltatási rendszerének jövőjével foglalkozó „Groupe Due" vitacsoport tagja (2000); az Európai Bizottság fegyelmi tanácsának elnöke (2003-2007); a portugál európai jogi egyesület elnöke (1999 óta); A Bíróság bírája 2012. október 8-tól 2018. október 8-ig.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

Született 1926. május 22-én; spanyol állampolgár; nemzetközi köz- és magánjogot oktató egyetemi tanár (catedrático) a Granadai és a Barcelonai Egyetemen, valamint a Madridi Autonóm Egyetemen; nemzetközi közjogot oktató egyetemi tanár (catedrático) a Madridi Complutense Egyetemen; bíró a spanyol alkotmánybíróságon (1980-1986); az Államtanács választott tanácsosa; a madridi Real Academia de Jurisprudencia tagja (académico de número); 1988. október 7-től 1994. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2009. október 20-én.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

Született 1935. március 21-én; német állampolgár; az Európai Jogi Tanulmányok Intézetének tudományos munkatársa (Köln); közjogot, nemzetközi közjogot és európai jogot oktató tanszékvezető egyetemi tanár a Bonni és a Frankfurti Egyetemen; 1988. október 7-től 1994. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2015. június 1-én.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

Született 1935. május 11-én; belga állampolgár; a Katholieke Universiteit Leuven (KUL), a University of Chicago és az „Universiteit van Amsterdam" (UvA) tanára; a KUL rektorhelyettese, valamint akadémiai tanácsának és intézményi tanácsának tagja; ügyvéd (Dendermonde, Leuven, Brüsszel); a bankbizottság elnöke; 1988. október 7-től 1994. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2015. július 8-án.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

Született 1939-ben; Barrister; King's Counsel; az Emberi Jogok Európai Bizottságának titkárságán tisztviselő; jogi referens J. P. Warner főtanácsnok mellett; az európai jog professzora a Londoni Egyetemen; a King's College (London), Centre of European Law igazgatója; több európai jogi kiadvány szerzője; 1988. október 7-tól 2006. január 10-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

Született 1942. november 15-én; olasz állampolgár; nemzetközi jogot és közösségi jogot oktató tanszékvezető egyetemi tanár a Nápolyi Egyetemen; ügyvéd a Semmítőszéken; a Külügyminisztérium diplomáciai peres ügyek tanácsának tagja; 1988. október 7-től 1998. március 4-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2021. július 6-án.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

Született 1928. január 31-én; holland állampolgár; a Külügyminisztérium tisztviselője; nemzetközi szervezetek jogát oktató egyetemi tanár (Utrecht, Leiden); a Raad van State tagja; a Raad van State igazságszolgáltatási szekciójának elnöke; a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja; a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia igazgatótanácsának tagja; 1990. március 29-től 2000. október 6-ig a Bíróság bírája.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

Született 1942-ben; tisztviselő az Igazságügyi Minisztériumban; jogi referens Max Sørensen bíró mellett; a nemzetközi közjog tanára és dékán a Koppenhágai Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán; ügyvéd; több választottbíróság tagja és elnöke; a közigazgatási fellebbviteli bíróság tagja; 1991. október 7-től 1994. október 6-ig főtanácsnok a Bíróságon; 1994 október 7-tól 2006. január 10-ig a Bíróság bírája.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

Született 1943. június 17-én; ír állampolgár; barrister (1967), majd Senior Counsel (1981): az Ír Ügyvédi Kamarában egyéni ügyvéd; Attorney General (1987); az Államtanács egykori tagja; a Bar Council of Ireland egykori tagja; bencher (doyen) az Honourable Society of King’s Innsben; 1991. október 7-től 1999. október 5-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2023. január 18-án.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

Született 1934. november 14-én; brit állampolgár; advocate (Skócia); King's Counsel (Skócia); a Faculty of Advocates titkára, majd kincstárnoka; az Európai Közösség Ügyvédi Kamarái Tanácsának elnöke; Salvesen Professor of European Institutions, az Edimbourg-i Egyetem Európa Intézetének igazgatója; a House of Lords Select Committee on the European Communities különleges tanácsosa; tiszteletbeli bencher a londoni Gray’s Innben; 1989. szeptember 25-től 1992. március 9-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 1992. március 10-től 2004. január 7-ig a Bíróság bírája.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

Született 1931-ben; olasz állampolgár; az összehasonlító és általános közjog és az alkotmányjog egyetemi tanára (Padovai Egyetem, Bolognai Egyetem és Római Egyetem); az Igazságszolgáltatási Tanács tagja (1976–1978); az Alkotmánybíróság tagja, majd elnöke (1986–1987); a Közösségi Politikák minisztere (1987–1989); az Európai Parlament képviselője (1989–1994); 1994. október 7-től 1994. december 31-ig a Bíróság bírája; 1995. január 1-jétől 1999. december 14-ig főtanácsnok a Bíróságon, 1999. december 15-től 2006. május 3-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2007. július 18-án.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

Született 1932. július 14-én; görög állampolgár; ügyvéd az athéni kamarában; 1963-tól ülnök az Államtanácsban; 1973-tól előadó, majd államtanácsos (1982–1994); tagja annak a különleges bíróságnak, amely a bíróságok és a legfelsőbb bíróságok bírái elleni eljárásokat bírálja el; valamint annak a Legfelsőbb Különbíróságnak, amely a görög alkotmány szerint hatáskörrel rendelkezik az ország három legfelsőbb bírósága ítélkezési gyakorlatának harmonizálására, és bírói felügyeletet biztosít a törvényhozási választások, valamint az európai választások érvényessége fölött; az Igazságszolgáltatási Tanács tagja; a Külügyminisztérium Legfelsőbb Tanácsának tagja; a másodfokú védjegybíróság elnöke; az Igazságügyi Minisztérium törvényelőkészítő különbizottságának elnöke; 1994. október 7-től 2000. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

Született 1936-ban; államtanácsos (Franciaország); az Európai Közösségek Tanácsa Jogi Szolgálatának igazgatója, majd főigazgatója (1968-1973); az Agence nationale pour l'emploi főigazgatója (1973-1975); az Ipari Minisztérium általános igazgatásának igazgatója (1977-1979); az OECD jogi ügyek igazgatója (1979-1985); az Institut international d'administration publique igazgatója (1985-1987); jogtanácsos, a Külügyminisztérium Jogi osztályának igazgatója (1987-1994); 1994. október 7-től 2006. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2021. július 12-án.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

Született 1938-ban; főtisztviselő az Igazságügyi Minisztériumban (1966-1970); kabinetfőnök, majd szaktanácsadó a Népjóléti Miniszter kabinetjében (1976); az igazságügy-miniszter (Garde des Sceaux) kabinetjének szaktanácsadója (1976-1978); a büntető és kegyelmi ügyek igazgató-helyettese, Igazságügyi Minisztérium (1978-1983); a párizsi fellebbviteli bíróság bírája (1983-1986); Igazságügyi Minisztérium, az igazságügy-miniszter (garde des Sceaux) kabinetfőnök-helyettese, (1986); a Bobigny-i elsőfokú bíróság elnöke, (1986-1993); az igazságügy-miniszter (garde des Sceaux) államminiszterének kabinetfőnöke (Igazságügyi Minisztérium) és a párizsi fellebbviteli bíróság főtanácsnoka (1993-1994); a René Descartes Egyetem docense (Paris V) (1988-1993); 1994. október 7-től 2006. október 6 főtanácsnok a Bíróságon; elhunyt 2023. január 25-án.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

Született 1943. január 30-án; német állampolgár; igazgató Bajorország Igazságügyi Minisztériumában; Szászország Alkotmánybíróságának és a Drezdai Fellebbviteli Bíróságnak az elnöke (1992–1994); európai jogot és orvosi jogot oktató tiszteletbeli egyetemi tanár a Saarbrückeni Egyetemen; 1994. október 7-től 2000. július 14-ig a Bíróság bírája.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

Született 1949. február 26-án; dán állampolgár; az Igazságügyi Minisztérium tisztviselője (1973-tól); osztályvezető az Igazságügyi Minisztériumban (1982–1987 és 1988–1991); az Østre Landsret (Keleti Fellebbviteli Bíróság) bírája (1987–1988); a Sø- et Handelsretten (Tengerészeti és Kereskedelmi Bíróság) alelnöke (1988); az Igazságügyi Minisztérium közösségi jogi és emberi jogi képviselője (1991–1994); 1994. október 7-től 1997. december 18-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Peter JANN
Peter JANN

Született 1935-ben; a Bécsi Egyetemen szerzett jogi doktorátust (1957); bírói kinevezés, majd a szövetségi Igazságügyi Minisztériumba osztják be (1961); Bécsi Straf-Bezirksgericht sajtóügyeket tárgyaló bírája (1963-1966); a szövetségi Igazságügyi Minisztérium szóvivője (1966-1970), majd különböző tisztségeket tölt be a minisztérium nemzetközi osztályán; a Parlament Igazságügyi Bizottságának tanácsadója és szóvivője (1973-1978); az Alkotmánybíróság tagja (1978); az Alkotmánybíróság állandó előadó bírája 1994 végéig; 1995. január 19 től 2009. október 6 ig a Bíróság bírája.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

Született 1940. március 30-án; svéd állampolgár; jogi doktorátust szerez, és közjogot oktató egyetemi tanár a Lundi Egytemen; közjogot oktató egyetemi tanár és dékán a Stockholmi Egyetemen; Ombudsman; a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság bírája; 1995. január 19-tól 2000. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2016. augusztus 7-én.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

Született 1941. október 31-én; finn állampolgár; jogi doktorátust (OTL) szerez a Helsinki Egyetemen; igazgató az Igazságügyi Minisztériumban; a Külügyminisztérium kereskedelmi igazgatóságának tanácsosa; a Legfelsőbb Bíróság bírája; az EFTA-Bíróság bírája; az EFTA-Bíróság elnöke; 1995. január 19-tól 2002. január 16-ig a Bíróság bírája.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

Született 1942. május 3-án; ír állampolgár; gazdaságtudományi „Master of Arts” fokozatot szerez (University College, Dublin); barrister at Law; Senior Counsel; a Legal Aid Board és a Bar Council elnöke; 1995. január 19-től 2000. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

Született 1949-ben; bíró; a Consejo General del Poder Judicial (Igazságszolgáltatási Tanács) bírája; egyetemi tanár; a Consejo General del Poder Judicial elnökének kabinetfőnöke; az Európai Emberi Jogi Bíróság ad hoc bírája; a Tribunal Supremo bírája 1996-tól; 1995. január 19-től elhunytáig, 2009. november 12-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

Született 1949-ben;; jogi és gazdaságtudományi diplomát szerez (Liège i Egyetem); Master of Laws (Harvard University, Egyesült Államok); doctor honoris causa (Paris Dauphine Egyetem); az európai jog tanára a Leuveni Egyetemen és a Liège i Egyetemen; parlamenti képviselő (1977-1995); a Vallon Régióban államtitkár, miniszter és annak miniszterelnöke (1980-1988); miniszterelnök-helyettes, igazságügyi és a középosztályért felelős miniszter (1988-1992); miniszterelnök-helyettes, igazságügyi és gazdasági miniszter (1992-1995); miniszterelnök-helyettes, nemzetvédelmi miniszter (1995); Verviers polgármestere (1995); az Európai Közösségek Bíróságának bírája (1995-2003); jogtanácsos majd ügyvéd (2004-2012); államminiszter (2009-2012); A Bíróság főtanácsnoka a 2012. október 8-tól 2018. október 8-ig.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

Született 1939-ben; egyetemi tanulmányokat folytat a Montpellier-i és a Párizsi jogi és gazdaságtudományi karon; jogi dokturátus (1964); ügyvéd (1964); jogi képviselő (1967); főtisztviselő a Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztériumban; a Gazdasági és Szociális Tanács tagja (1978-1989), majd elnöke (1988-1989); a Société nationale de crédit et d'investissement és a Société européenne des satellites tisztviselője (1989-ig); az Institut universitaire international Luxembourg tanácsának tagja (1993-1995), majd elnöke (1995-2004); a Luxembourgi Egyetem tanára; az Európai Szociális Alap bizottságának, a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottság kormányzati képviselője, továbbá az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsának kormányzati képviselője (1989-ig); az Elsőfokú Bíróságon bíró 1989. szeptember 25-től 1996. július 11-ig; 1996. július 12-től 2008. január 15-ig a Bíróság bírája.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

Született 1935. június 3-án; görög állampolgár; 1963-ban felvették a Theszaloníki Ügyvédi Kamarába; nemzetközi jogi doktorátus a Theszaloníki Egyetemen 1971-ben; nemzetközi közjogot és közösségi jogot oktató egyetemi tanár a Trákiai Egyetem jogi karán; tiszteletbeli jogtanácsos a Külügyminisztériumban; 1983-tól az ENSZ Közgyűlés görög küldöttségének tagja; 1989 és 1992 között az Európa Tanács emberi jogi egyezményében foglalt eljárás fejlesztését vizsgáló szakértői bizottság elnöke; 1997. október 7-től elhunytáig, 1999. március 10-ig a Bíróság bírája.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

Született 1936. július 27-én; német állampolgár; jogi tanulmányokat folytat a Tübingeni, a Berlini, a Párizsi, a Hamburgi, a Bécsi, a Torinói és a Cambridge-i Egyetemen; képviselő a Bundestagban (1969–1980); az Európai Parlament tagjává választják (1977); részt vesz számos bizottságban, így tagja a Jogi Ügyek és az Állampolgári jogok Bizottságnak, amelynek 1993 és 1994 között elnöke; a balti országokkal való kapcsolatokért felelős küldöttség, valamint az adatok védelmével és a mérgező és veszélyes anyagokkal foglalkozó albizottság elnöke; az Európai Parlament alelnöke (1984–1992); 1997. október 7-től 2003. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2021. június 4-én.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Született 1934. február 19-én; olasz állampolgár; a Nápolyi Bíróság bírája; a Római Fellebbviteli Bíróság, majd a Semmítőszék bírája; az Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia tisztviselője; a Lugánói Egyezményt kidolgozó diplomáciai konferencia általános bizottságának elnöke; az Európai Bíróság olasz főtanácsnoka mellett jogi referens; a Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma tanára; 1989. szeptember 25-től 1995. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 1995. szeptember 18-tól 1998. március 4-ig az Elsőfokú Bíróság elnöke; 1998. március 5-től 2000. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2010. január 26-én.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

Született 1948-ban; a Berlini Szabadegyetemen szerzett jogi diplomát (1970); a Hamburgi Egyetemen alkotmányjogi és közigazgatási jogi doktorátust szerzett (1973); a Hamburgi Egyetemen akkreditált egyetemi tanár (1972-1977); a Bielefeldi Egyetemen a közjog egyetemi tanára (1978); a Theszaloníki Egyetemen a közjog egyetemi tanára (1982); belügyminiszter (1989-ben és 1996-ban); a Krétai Egyetem Egyetemi Tanácsának tagja (1983-1987); a Theszaloníki Egyetemen a Nemzetközi és Európai Gazdasági Jogi Központ igazgatója (1997-2005); a görög Egyesület az európai jogért elnöke (1992-1994); a görög Nemzeti Kutatási Bizottság tagja (1993-1995); a görög tisztviselők kiválasztását felügyelő legfőbb bizottság tagja (1994-1996); a Trieri Európai Jogi Akadémia Tudományos Tanácsának tagja (1995-től); a Görög Országos Bíró- és Ügyészképző Intézet igazgatótanácsának tagja (1995-1996); a Külügyminisztérium Tudományos Tanácsának tagja (1997-1999); a Görög Gazdasági és Szociális Tanács elnöke 1998-ban; 1999. június 8-tól a Bíróság bírája; 2003. október 7-től 2015. október 8-ig  a Bíróság elnöke.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

Született 1942. február 28-án; ír állampolgár; barrister az Ír Ügyvédi Kamarában (1972); iparjogvédelmi és szabadalmi ügyvivő (1973–1979); barrister (1979–1995) majd Senior Counsel (1995–1998) az Ír Ügyvédi Kamarában; az Angliai és Walesi Ügyvédi Kamara tagja; az Ír High Court bírája (1998); a jogrendszerek és jogelmélet egyetemi tanára, valamint kereskedelmi jogot okató „Averil Deverell” egyetemi tanár (Trinity College, Dublin); bencher az Honorable Society of King’s Innsben; 1999. október 6-tól 2004. október 13-ig a Bíróság bírája.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

Született 1948-ban; tanulmányait Tübingenben, Münchenben és Genfben végezte; tudományos kutatásokat folytatott Londonban, jogi doktorátus a Müncheni Egyetemen; Arbeitsgericht Oldenburg bírája; a Brémai Egyetemen habilitál, munkajogot, jogszociológiát és szociális jogot tanít; megbízott előadó a Frankfurti és Brémai Egyetem Jogi Karán; Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein elnöke (1989); Kirgisztánban a munkajog reformjára irányuló "European Expertise Service" (EU) projekt szakértője (1994-1995); a munkajog és különösen az európai munkajog tiszteletbeli egyetemi tanára a Brémai Egyetemen; 2000. július 15-től 2006. október 6-ig a Bíróság bírája.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

Született 1939-ben; a svéd kormány titkárságán és a parlament ombudsmanja mellett dolgozik, továbbá több minisztériumban, többek között a Pénzügyminisztériumban a helyettes államtitkár asszisztense; a Götteborgi Kammarrätten bírája (közigazgatási fellebbviteli bíróság) 1981-ben, majd a Regeringsrätten bírája (Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság) 1985-ben; a pénzügyi és a számviteli jogalkotás területén több javaslat szerzője; többek között az inflációhoz igazodó jövedelmek adóztatásáért felelős bizottság elnöke, a számviteli tanács elnöke és a magánvállalkozások társulása adózási szabályairól szóló bizottság szakmai előadója; ugyanígy elnöke volt a könyvelési szabályokkal foglalkozó bizottságnak és tagja volt a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsnak, valamint a pénzügyi felügyeleti hatóság tanácsának; több cikke megjelent a pénzügyi jogalkotás területén; 2000. október 7-től 2006. október 6-ig a Bíróság bírája.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

Született 1940-ben; különböző jogi feladatokat lát el (1964-1977); a jogrendszer reformja tanulmányozásának koordinálásával és végrehajtásával kapcsolatos különböző kormányzati feladatokat lát el; az Emberi Jogok Európai Bizottságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának kormányzati megbízottja (1980-1984); az Európa Tanács Emberi Jogi Főbizottságának szakértője (1980-1985); a büntetőjog és büntetőeljárási jog felülvizsgálatáért felelős bizottság tagja; Procurador-Geral da República (1984-2000); az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) felügyelőbizottságának tagja (1999-2000); 2000. október 7-től 2012. október 8-ig a Bíróság bírája.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

Született 1940-ben; az európai uniós jog egyetemi tanára a római La Sapienza egyetemen; egyetemi tanár a nápolyi „Istituto Orientale" (1969-1979) és „Federico II" egyetemen (1979-1992), a Cataniai Egyetemen (1969-1977) és a Mogadishui Egyetemen (1967-1972); az olasz Semmítőszéken eljáró ügyvéd; jogtanácsos az Olasz Köztársaság Európai Közösségek melletti állandó képviseletén (1984-1992); az olasz küldöttség tagja a Spanyol Királyságnak és a Portugál Köztársaságnak az Európai Közösségekhez történő csatlakozása érdekében folytatott tárgyalásokon, valamint az Egységes Európai Okmány és az Európai Unióról szóló szerződés tárgyalásán; több kiadvány, köztük „Az európai szerződések kommentárjának" és „Az Európai Unió kódexének" szerzője; az „Il Diritto dell'Unione Europea" folyóirat alapítója és 1996 óta igazgatója; több jogi folyóirat igazgatótanácsának, illetve szerkesztőbizottságának tagja; számos nemzetközi konferencián előadó; több nemzetközi intézetben, köztük a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémián (1987) tart előadást és képzést; az Európai Közösségek Bizottsága pénzügyeinek vizsgálatával megbízott független szakértői csoport tagja (1999); 2000. október 7-től 2006. május 3-ig főtanácsnok a Bíróságon; 2006. május 4-től 2018. október 8-ig; 2015. október 8-tól 2018. október 8-ig-tól az Európai Unió Bíróságának elnökhelyettese.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

Született 1941-ben; az Európai Közösségek Bíróságán jogi referens (1966-1969); az EK Bizottság tisztviselője (1969-1977); jogi doktorátus (Leideni Egyetem); a Groningeni Egyetemen az európai jog egyetemi tanára (1977-1989); az Arnhem-i fellebbviteli bíróság helyettes bírája; több kiadvány szerzője; az EK Bizottság Jogi Szolgálatának főigazgató-helyettese (1989-2000); az Amszterdami Egyetemen az európai jog tanára; 2000 október 7-tól 2010. június 10-ig a Bíróság bírája.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

Született 1942-ben; kutató asszisztens az Utrechti Egyetemen (1970-1971); az Európai Közösségek Bíróságán jogi referens (1971-1974); vezető tanácsos az Igazságügyi Minisztériumban (1975-1982); a kormányzati politikáról szóló tanácsadó bizottság tagja (1983-1990); különböző oktatási feladatokat lát el; a Gazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára (1990-1997); az Általános Ügyek Minisztériumának közigazgatási államtitkára (1997-2000); 2000. október 7-től 2006. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2007. április 20-án.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

Született 1957-ben; jogi doktor (Bécsi Egyetem) posztgraduális tanulmányok európai jogból (Collège d'Europe, Bruges); a diplomáciai testület tagja (1982-től); európai uniós szakértő a Külügyminisztérium Jogi Osztályán (1985-1988); szakértő a EK Bizottság Jogi Szolgálatánál (1989); a Külügyminisztériumban az „EU-Jogi Szolgálat” vezetője (1992-2000, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter); részt vesz Ausztria az Európai Gazdasági Térséghez és az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalásain, Ausztria képviseletében eljár az Európai Közösségek Bírósága előtt, Ausztria zürichi konzulja (2000); tanít és kiadványok szerzője; 2000. október 7-től 2006. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2018 októberében

Allan ROSAS
Allan ROSAS

Született 1948-ban; a Turkui Egyetemen szerez jogi doktorátust (Finnország); tanár a Turkui Egyetem (1978-1981) és az Åbo Akademi Jogi Karán (Turku/Åbo) (1981-1996); ez utóbbin az Emberi Jogi Intézet igazgatója (1985-1995); számos nemzeti és nemzetközi egyetemi állást tölt be; több tudományos társaság tagja; több nemzeti és nemzetközi kutatási programot és projektet koordinál, különösen a következő területeken: közösségi jog, nemzetközi jog, alapjogok és emberi jogok, alkotmányjog és összehasonlító közigazgatási jog; a finn kormány képviselője a finn küldöttség tanácsadójaként, illetve tagjaként különböző konferenciákon és nemzetközi tanácskozásokon; jogi szakértő különböző kormány- és parlamenti jogi bizottságokban Finnországban, valamint az ENSZ-nél, az UNESCO-nál, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél (EBESZ) és az Európa Tanácsnál; 1995-től az Európai Bizottság Jogi Szolgálatánál a külkapcsolatokért felelős vezető jogtanácsos; 2001 márciusától az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának főigazgató-helyettese; 2002. január 17-től 2019. október 7-ig a Bíróság bírája.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

Született 1967-ben; jogot végez (Lisszaboni Egyetem, 1990); tanársegéd (European University Institut, 1991); Doctor in Laws (European University Institut, Firenze, 1996); vendégprofesszor (London School of Economics; Collège de l'Europe (Natolin)); Institut Ortega y Gasset (Madrid); Portugál Katolikus Egyetem; Institut d'études européennes (Macao); egyetemi tanár (Lisszaboni Universidade Nova, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (Harvardi Egyetem, 1998); a Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Akadémia társigazgatója; társszerkesztő (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) és több jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja; 2003. október 7 től 2009. október 6 ig a Bíróság főtanácsnoka.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

Született 1937-ben; jogi tanulmányokat végez Cambridge-ben; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); bíró a High Court of England and Wales (Anglia és Wales Fellebbviteli Bírósága) bíróságon (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); a Honourable Society of the Inner Temple rangidős tagja 1985-től, és 2003-ban kincstárnoka; 2004. január 8-tól 2012. október 8-ig a Bíróság bírája.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Született 1954‑ben; jogot végez (Universidad Complutense de Madrid); abogado del Estado Malagában; abogado del Estado a Közlekedési, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, majd a Külügyminisztérium Jogi Szolgálatnál; az abogado del Estadók vezetője a Bíróság előtti ügyekért felelős állami jogi szolgálatnál és főigazgató‑helyettes az Abogacía General del Estado nemzetközi és közösségi jogi szolgálatánál (Igazságügyi Minisztérium); a közösségi igazságszolgáltatás rendszerének jövőjéről tanácskozó bizottság tagja; a spanyol küldöttség vezetője az „Elnökség barátai” elnevezésű, a Nizzai Szerződés alapján a közösségi igazságszolgáltatás rendszerének reformjával foglalkozó bizottságban és a Tanács „Bíróság” elnevezésű ad hoc bizottságában; a madridi École diplomatique‑ban a közösségi jog tanára; a Noticias de la Unión Europea folyóirat társszerkesztője; 2003. október 7‑től a Bíróság bírája; 2018. október 9-től 2021. október 7-ig az Bíróságának elnökhelyettese.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

Született 1938-ban; jogi diplomát szerez (1966); a nemzetközi közjog egyetemi tanára (1974); Senior Visiting Fellow az Oxfordi Egyetemen (1985); a tokiói nemzetközi keresztény egyetem egyetemi tanára (1988); több nemzetközi közjogi, közösségi jogi és emberi jogi kiadvány szerzője; több, a nemzetközi közjoggal, az európai joggal és az emberi jogokkal foglalkozó tudományos társaság tagja; a lengyel kormány képviseletében tárgyal az orosz csapatoknak a Lengyel Köztársaság területéről történő kivonásáról; a Külügyminisztérium helyettes államtitkára, majd államtitkára (1989-1992); az ENSZ Közgyűlésen a lengyel küldöttség vezetője; az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája (1992-2002); a Nemzetközi Jogi Intézet vezetője (2003); a Lengyel Köztársaság elnökének tanácsadója külügyi és emberi jogi ügyekben (2002-2004); 2004. május 11 től 2009. október 6 ig a Bíróság bírája.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

Született 1938-ban; a vilniusi egyetemen szerez jogi diplomát (1961); a jogtudományok kandidátusa a moszkvai egyetemen (1965); doctor habilitus (Dr. hab) a moszkvai egyetemen (1963); gyakornok, Institut des Hautes Études Internationales, Université de Paris (igazgató: prof. Ch. Rousseau) (1967-1968); a Litván Tudományos Akadémia címzetes tagja (1996); doctor honoris causa a litván egyetem jogi karán (2001); a vilniusi egyetemen oktatási és igazgatási feladatokat lát el (1961-1990); a nemzetközi közjogi tanszéken oktató, tanársegéd, egyetemi tanár, a jogi kar dékánja; több posztot is betölt a kormányzatban, a diplomáciai és igazságügyi szolgálatban; igazságügy miniszter (1990-1991), államtanácsos (1991); a Litván Köztársaság belgiumi, luxembourgi és holland nagykövete (1992-1994); az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája (1994 júniusától 1998 novemberéig); a litván Legfelsőbb Bíróság bírája és elnöke (1994 decemberétől 1998 októberéig); az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája (1998 novembere óta); több nemzetközi konferencián vesz részt; a Litván Köztársaság küldöttségének tagja a Szovjetunióval folytatott tárgyalásokon (1990-1992); több (körülbelül 200) kiadvány szerzője; 2004. május 11 től 2010. október 6 ig a Bíróság bírája.

Endre Juhász
Endre Juhász

Született 1944-ben; a Szegedi Tudományegyetemen (Magyarország) szerez jogi diplomát (1967); jogi szakvizsga (1970); összehasonlító jogi posztgraduális tanulmányokat folytat a Strasbourgi Egyetemen (1969, 1970, 1971, 1972); a Külkereskedelmi Minisztérium jogi osztályának munkatársa (1966-1974); a jogszabály-előkészítő osztály vezetője (1973-1974); a brüsszeli magyar nagykövetség kereskedelmi kirendeltségének titkára, közösségi kérdésekkel foglalkozik (1974-1979); a Külkereskedelmi Minisztérium osztályvezetője (1979-1983); a washingtoni magyar nagykövetség kereskedelmi alkirendeltségének vezetője, Egyesült Államok (1983-1989); a Külkereskedelmi Minisztérium, majd a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának főosztályvezetője (1989-1991); főtárgyaló a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint azok tagállamai közötti társulási megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások során (1990-1991); a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának főosztályvezetője, a tárca Európai Ügyek Hivatalának vezetője (1992); a tárca közigazgatási államtitkára (1993-1994); államtitkár, az Európai Ügyek Hivatalának vezetője, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium címzetes államtitkára (1994); a Magyar Köztársaság Európa Unióhoz akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete (1995 januárjától 2003 májusáig); a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása érdekében folytatott tárgyalásokat főtárgyalóként vezeti (1998 júliusától 2003 áprilisáig); az európai uniós koordinációért felelős tárca nélküli miniszter (2003 májusától); 2004. május 11-től 2021. október 7-ig a Bíróság bírája.

George ARESTIS
George ARESTIS

Született 1945-ben; az athéni egyetemen szerez jogi diplomát (1968); M. A. Comparative Politics and Government a Kenti Egyetemen, Canterbury (1970); Cipruson folytat ügyvédi tevékenységet (1972-1982); District Court Judge (1982); President District Court (1995); Administrative President District Court, Nicosia (1997-2003); a ciprusi Legfelsőbb Bíróság bírája (2003); 2004. május 11-től 2014. október 6-ig a Bíróság bírája.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

Született 1947-ben; jogi doktorátust szerez a Máltai Királyi Egyetemen 1973-ban; Notary to Governmentként 1975-ben lép a máltai közszolgálatba; kormánytanácsadó (1978), kormány-főtanácsadó (1979), helyettes Attorney General (1988), és 1989-ben Málta köztársasági elnöke Attorney Generalnak nevezi ki; a Máltai Egyetemen részmunkaidőben tart előadásokat polgári jogból (1985-1989); a Máltai Egyetem tanácsának tagja (1998-2004); az igazságszolgáltatás igazgatásáért felelős bizottság tagja (1994-2004); a máltai választottbírósági központ irányítóiból álló bizottság tagja (1998-2004); A Bíróság bírája 2004. május 11-től 2018. október 8-ig.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

Született 1950-ben; a prágai Károly Egyetemen szerez jogi doktorátust (1975); egyetemi adjunktus (1974-1990), dékánhelyettes (1989-1991), a nemzetközi és európai jogi tanszék vezetője a brnói Masaryk Egyetemen (1990-1992); a Csehszlovák Alkotmánybíróság bírája (1992); az Európa Tanács melletti nagykövet (1993-1998); az Európa Tanács Miniszterek Bizottságának elnöke (1995); a Külügyminisztérium főosztályvezetője (1998-2000); az Association de droit international szlovák és cseh tagozatának vezetője (1999-2001); alkotmánybíró (2000-2004); a jogalkotási tanács tagja (1998-2000); a Hágai Állandó Választottbíróság tagja (2000 óta); a brnói Masaryk Egyetemen a nemzetközi közjog egyetemi tanára (2001); 2004. május 11-től 2020 október 6-ig a Bíróság bírája.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

Született 1951-ben; a bratislavai egyetemen szerez jogi diplomát (1974); a kosicei egyetem a nemzetközi jog egyetemi tanára (1975 óta); alkotmánybíró (1993); a Hágai Állandó Választottbíróság tagja (1994); a Velencei Bizottság tagja (1994); a szlovák nemzetközi jogi társaság elnöke (2002); 2004. május 11 től 2009. október 6 ig a Bíróság bírája.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

Született 1952-ben; 1986-ban szerez jogi doktorátust; az ügyvédi kamara tagja (1977-1998); a Tartui Egyetem büntetőjogi vendégprofesszora; az Emberi Jogok Európai Bíróságán bíró (1994-1998); az észt Legfelsőbb Bíróság elnöke (1998-2004); az alkotmányjogi bizottság tagja; a büntetőtörvénykönyv előkészítő bizottságának tanácsadója; a büntetőeljárási törvényt előkészítő munkacsoport tagja; számos emberi jogi és alkotmányjogi kiadvány szerzője; 2004. május 11-től a Bíróság bírája től 2013. október 23 ig a Bíróság bírája.

Egils LEVITS
Egils LEVITS
Született 1955-ben; a Hamburgi Egyetemen szerez jogi és politológiai diplomát; a Kieli Egyetem jogi karának tudományos munkatársa; a lett parlament tanácsadója nemzetközi jogi, alkotmányjogi és a jogalkotási reformmal kapcsolatos kérdésekben; lett nagykövet Németországban és Svájcban (1992-1993), Ausztriában, Svájcban és Magyarországon (1994-1995); miniszterelnök-helyettes, igazságügy-miniszter, megbízott külügyminiszter (1993-1994); az EBESZ keretén belül működő békéltető és választottbíróságon békéltető bíró (1997 óta); az Állandó Választottbíróság tagja (2001 óta); 1995-től az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája, újraválasztják 1998-ban és 2001-ben; számos alkotmányjogi, közigazgatási jogi, jogalkotási reformmal kapcsolatos és közösségi jogi kiadvány szerzője; 2004. május 11-től 2019. június 17-ig a Bíróság bírája.
Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

Született 1950-ben; polgári jogból szerzett diplomát (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972); szakoklevelet szerzett európai jogból (University College Dublin, 1977); barrister az Ír Ügyvédi Kamaránál (1972-1999); európai jogot ad elő (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); számos ügyben az ír kormány képviselője az Európai Közösségek Bírósága előtt; az ír High Court bírája (1999 óta); a Honorable Society of King's Inns rangidős tagja (bencher) (1999 óta); az Ír Európai Jogi Társaság alelnöke; a Nemzetközi Jogi Társaság (ír tagozatának) tagja; Andreas O'Keeffe (Aindrias Ó Caoimh) fia, aki 1974 és 1985 között a Bíróság bírája volt; 2004. október 13-tól 2015. október 7-ig a Bíróság bírája.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

Született 1955-ben; gazdaságtudományi, nyelvi és jogi tanulmányok a King’s College-ban, Camebridge-ben (1973–1977); asszisztens és kutató a Corpus Christi College-ban, Oxfordban (1977–1980); az ügyvédi kamara tagja (Middle Temple, 1980); barrister (1980–1987 és 1990–2005); Sir Gordon Slynn főtanácsnok, majd bíró mellett jogi referens (1987–1990); az európai jog és az összehasonlító jog professzora (Director of European Legal Studies) a University College Londonon (1990–1992); professzor (Lecturer) a jogi karon (1992–1998), majd docens (Affiliated Lecturer) (1998–2005) a Cambridge-i Egyetemen; Fellow of King’s College, Cambridge (1992–2010); Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (2011-től); docens és kutató (Senior Research Fellow) a Cambridge-i Egyetemen a Centre for European Legal Studies-ban (1998–2005); King's Counsel; Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011) és Stockholm (2014); 2006. január 11-től 2020. szeptember 10-ig a Bíróság főtanácsnoka.

 
Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

Született 1938-ban; a Bolognai Egyetemen a nemzetközi jog professzora és az európai közösségi jogi Jean Monnet tanszék vezetője; doctor honoris causa a madridi Carlos III Egyetemen; vendégprofesszor a Johns Hopkins (Bologna Center), a St. Johns (New York), a Georgetown, a Paris II, a Georgia (Athén) és az Institut Universitaire International (Luxembourg) egyetemeken; a Nijmegeni Egyetemen szervezett European Business Law Pallas Program koordinátora; az Európai Közösségek Bizottsága Közbeszerzési Tanácsadó Bizottságának tagja; kereskedelmi és ipari helyettes államtitkár a Tanács soros olasz elnöksége alatt; a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) foglalkozó európai közösségi munkacsoport tagja és a WTO-val foglalkozó hágai Nemzetközi Jogi Akadémia kutatóközpontja 1997-es ülésének igazgatója; 1998. március 4-től 2006. május 3-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; A főtanácsnok a Bíróság előtt 2006. május 4-től 2018. október 8-ig.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

Született 1945-ben; a Lundi Egyetemen szerez jogi diplomát; jogi referens és bíró a trollhättani elsőfokú bíróságon (1971-1974); jogi referens a Stockholmi Fellebbviteli Bíróságon (1974-1975); bíró a Stockholmi Elsőfokú Bíróságon (1975); a Stockholmi Fellebbviteli Bíróság elnökének tanácsadója jogi és igazgatási ügyekben (1975-1978); megbízott a Domstolverketen (Országos Igazságszolgáltatási Tanács) (1977); tanácsadó az Igazságügyi Kancelláriahivatalban (Justice Chancellor) (1979-1980); a Stockholmi Fellebbviteli Bíróságon a bírói tanács tagja (1980-1981); jogtanácsos a Kereskedelmi Minisztériumban (1981-1982); a Külügyminisztériumban a jogi ügyekért felelős jogtanácsos, majd igazgató és főigazgató (1982-1995); 1992-ben nagykövet; a Swedish Market Court elnökhelyettese; az EGT-tárgyalások során (az EFTA-csoport alelnöke, majd elnöke) és a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása érdekében folytatott tárgyalások során a jogi és intézményi kérdések felelőse; 1995. január 18-tól 2006. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2006. október 7-től 2011. október 6-ig a Bíróság bírája.

Yves BOT
Yves BOT

Született 1947-ben; a Roueni Egyetemen szerez jogi diplomát; jogi doktorátus (Université de Paris II Panthéon-Assas); a mansi jogi kar docense; a mansi ügyészségen ügyészhelyettes, majd első ügyészhelyettes (1974-1982); államügyész a dieppe-i elsőfokú bíróságon (1982-1984); államügyész-helyettes a strasbourgi elsőfokú bíróságon (1984-1986); államügyész a bastiai elsőfokú bíróságon (1986-1988); a caeni fellebbviteli bíróság főügyésze (1988-1991); államügyész a mansi elsőfokú bíróságon (1991-1993); az igazságügy-miniszter (garde des Sceaux) melletti megbízott (1993-1995); államügyész a nanterre-i elsőfokú bíróságon (1995-2002); államügyész a párizsi elsőfokú bíróságon (2002-2004); főügyész a párizsi fellebbviteli bíróságon (2004-2006); 2006. október 7-től elhunytáig, 2019. június 9-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

Született 1954-ben; jogi doktorátus (Pavol Jozef Safarik Egyetem, Kassa, 1978); a polgári jog (1994) és a közösségi jog (2004) professzora; a kassai jogi kar közösségi jogi intézetének igazgatója (2004); a kassai Krajský súd (területi bíróság) bírája (1980); a kassai Mestský súd (városi bíróság) elnökhelyettese (1982) és elnöke (1990); a Szlovák Ügyvédi Kamara tagja (1991); jogi tanácsadó az Alkotmánybíróságon (1993-1998); igazságügyminiszter-helyettes (1998-2000); az Alkotmánybíróság elnöke (2000-2006); a Velencei Bizottság tagja (2004); 2006. október 7-től 2012. október 8-ig a Bíróság bírája.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

Született 1962-ben; bírói szakvizsga (1987); a Ljubljanai Egyetemen szerez jogi doktorátust (1995); jogelméletet, államelméletet és magánjogot oktató egyetemi tanár (1996 óta); kutató; doktori tanulmányokat folytat a Zürichi Egyetemen, a Bécsi Egyetem összehasonlító jogi intézetében, a hamburgi nemzetközi magánjogi Max Planck Intézetben, az Amszterdami Szabadegyetemen; a Bécsi és a németországi Freiburgi Egyetem, valamint a hamburgi Bucerius Law School vendégprofesszora; a Tudományos és Technológiai Minisztérium jogi szolgálatának vezetője (1994–1996), majd államtitkára (1996–2000); a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (2000); 2003 óta az európai polgári törvénykönyv munkacsoport (Study Group on European Civil Code) tagja; a Humboldt kutatási projekt (Humboldt Stiftung) felelőse; az európai joggal és a magánjoggal kapcsolatos több mint száz jogi cikk és számos könyv szerzője; a Szlovén jogászok egyesülete által odaítélt, a „2003-as év jogásza” díj nyertese; több jogi folyóirat kiadótanácsának tagja; a szlovén jogászok egyesületének főtitkára, számos jogász egyesület, többek között a Gesellschaft für Rechtsvergleichung tagja; 2004. július 7-től 2006. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2006. október 7-től 2012. november 28-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Camelia Toader
Camelia Toader

Született 1963-ban; jogot végez (1986), a jogtudományok doktora (1997) (Bukaresti Egyetem); fogalmazó a Buftea-i elsőfokú bíróságon (1986–1988); bíró a Bukaresti 5. kerületi elsőfokú bíróságon (1988–1992); a bukaresti ügyvédi kamara tagja (1992); a polgári jog és az európai kötelmi jog oktatója (1992–2005), majd 2005-től egyetemi tanára a Bukaresti Egyetemen; több alkalommal kutató, illetve doktori tanulmányokat folytat a hamburgi nemzetközi magánjogi Max Planck Intézetben (1992. és 2004. között); az Igazságügyi Minisztériumban az európai integrációs főosztály vezetője (1997–1999); bíró a Semmítőszéken (1999–2007); vendégprofesszor a Bécsi Egyetemen (2000. és 2011); a közösségi jog oktatója a Nemzeti Bíróképző Intézetben (2003. és 2005–2006); több jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja; 2010-től a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia ideiglenes, majd 2017-től teljes jogú tagja; a Román Akadémia Jogi Kutatóintézete Európai Jogi Tanulmányok Központjának tiszteletbeli kutatója; 2007. január 12-től 2021. október 7-ig a Bíróság bírája.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

Született 1946-ben; a jogtudományok doktora, licence spéciale közigazgatási jogból (ULB, 1970); IEP-diploma, Párizs (Ecofin, 1972); ügyvédjelölt; a Banque de Paris et des Pays-Bas jogtanácsosa (1972-1973); attasé, majd követségi titkár a Külügyminisztériumban (1973-1976); munkacsoport-elnök a Miniszterek Tanácsában (1976); követségi első titkár (Párizs), az állandó képviselő helyettese az OECD-nél (az UNESCO val való kapcsolattartás felelőse, 1976-1979); a kormány elnökhelyettesének kabinetfőnöke (1979-1980); az Európai Politikai Együttműködés elnöke (Ázsia, Afrika, Latin Amerika); az Európai Közösségek Bizottsága elnökének tanácsadója majd kabinetfőnök-helyettese (1981); költségvetési és jogállásügyi igazgató a Miniszterek Tanácsa főtitkárságán (1981-1984); megbízott az Európai Közösségek melletti állandó képviseleten (1984-1985); a költségvetési bizottság elnöke; meghatalmazott miniszter, a politikai és kulturális ügyek igazgatója (1986-1991); a miniszterelnök diplomáciai tanácsadója (1986-1991); nagykövet Görögországban (1989-1991, nem rezidensként); a politikai bizottság elnöke (1991); az Európai Közösségek melletti nagykövet, állandó képviselő (1991-1998); a Coreper elnöke (1997); nagykövet (Brüsszel, 1998-2002); a NATO melletti állandó képviselő (1998-2002); Ő Királyi Fensége a nagyherceg udvarnagya és kabinetfőnöke (2002-2007); 2008. január 14-től 2013. október 7-ig a Bíróság bírája.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Született 1951-ben; a jogtudományok doktora (Pozsonyi Egyetem); a Pozsonyi Elsőfokú Bíróság bírája; a polgári jogi ügyekben eljáró fellebbviteli bíróság bírája és a Pozsonyi Fellebbviteli Bíróság alelnöke; az Igazságügyi Minisztérium jogi intézete polgári és családjogi tagozatának tagja; a kereskedelmi jogi ügyekben eljáró Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája; az Emberi Jogok Európai Bizottságának tagja (Strasbourg); alkotmánybíró (2000-2004); 2004. május 12-től 2009. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2009. október 7-től 2021. október 7-ig a Bíróság bírája.

Maria BERGER
Maria BERGER

Született 1956 ban; jogi és gazdasági tanulmányokat folytatott (1975-1979), a jogtudományok doktora; asszisztens és előadásokat tart az Innsbrucki Egyetem Közjogi és Politikatudományi Intézetében (1979-1984); a Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztérium tanácsosa, végül osztályvezető helyettese (1984-1988); a Szövetségi Kancelláriaminisztérium Európai Unióra vonatkozó kérdésekért felelős megbízottja (1988-1989); a Szövetségi Kancelláriaminisztérium „Európai Integráció" csoportjának vezetője (az Osztrák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának előkészítése) (1989-1992); az EFTA Felügyeleti Hatóság igazgatója Genfben és Brüsszelben (1993-1994); a kremsi Donau-Universität alelnöke (1995-1996); európai parlamenti képviselő (1996. novembertől 2007. januárig, illetve 2008. decembertől 2009. júliusig) és a Jogi Bizottság tagja; az Európa jövőjével foglalkozó Európai Konvent helyettes tagja (2002. februártól 2003. júliusig); Perg város önkormányzati képviselőtestületének tagja (1997. szeptembertől 2009. szeptemberig); szövetségi igazságügy-miniszter (2007. januártól 2008. decemberig); különböző európai jogi témájú publikációk; az európai jog tiszteletbeli tanára a Bécsi Egyetemen; az Innsbrucki Egyetem tiszteletbeli szenátora; 2006. október 7-től 2009. március 20-ig a Bíróság bírája.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

Született 1946-ban; jogi diplomát (1963-1968) és doktori fokozatot szerez a Sevillai Egyetemen (1975); posztgraduális tanulmányokat folytat a Freiburg im Breisgau-i Egyetemen (1969-1971); akkreditált egyetemi tanárként jogpolitikát oktat a Sevillai Egyetemen (1978-1986); a Sevillai Egyetem alkotmányjogi tanszékének vezetője (1986-1992); jogi referens a spanyol alkotmánybíróságon (1986-1987); a spanyol alkotmánybíróság bírája (1992-1998); a spanyol alkotmánybíróság elnöke (1998-2001); a berlini Wissenschaftskolleg fellow-ja (2001-2002); a madridi autonóm egyetem alkotmányjogi tanszékének vezetője (2002-2009); az Államtanács választott tagja (2004-2009); számos publikáció szerzője; 2009. december 14-től 2015. október 7-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

Született 1952-ben; a Vilniusi Egyetemen szerez jogi diplomát (1974-1979); a Litván Jogakadémián a jogtudományok doktora (1999), a Litván Ügyvédi Kamara tagja (1979-1990); a Litván Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának (Parlament) képviselője (1990-1992), majd a Litván Köztársaság Seimas-ának (Parlament) képviselője, az állami és jogi ügyek bizottságának tagja (1992-1996); a Litván Köztársaság Alkotmánybíróságának bírája (1996-2005), majd a Litván Köztársaság Alkotmánybírósága elnökének tanácsadója (2006. óta); tanársegéd a Mykolas Romeris Egyetem jogi karának alkotmányjogi tanszékén (1997-2000), később docens (2000-2004), majd egyetemi tanár (2004. óta) ezen a tanszéken, végül pedig ezen alkotmányjogi tanszék vezetője (2005-2007); a Mykolas Romeris Egyetem jogi karának dékánja (2007-2010); a Velencei Bizottság tagja (2006-2010); a Litvánia függetlenségét helyreállító, 1990. március 11-i nyilatkozat aláírója; számos jogi kiadvány szerzője; A Bíróság bírája 2010. október 6-tól 2018. október 8-ig.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

Született 1950 ben; a Lundi Egyetemen szerez jogi diplomát (1975); a landskronai elsőfokú bíróság hivatalvezetője (1976–1978); a közigazgatási fellebbviteli bíróság ülnöke (1978–1982); a közigazgatási fellebbviteli bíróság helyettes bírája (1982); a svéd parlament alkotmányügyi állandó bizottságának jogi tanácsadója (1983–1985); a pénzügyminisztérium jogtanácsosa (1985–1990); a pénzügyminisztérium személyi jövedelemadó osztályának vezetője (1990–1996); a pénzügyminisztérium fogyasztási adó osztályának vezetője (1996–1998); Svédország Európai Unió melletti állandó képviseletének adótanácsadója (1998–2000); a pénzügyminisztérium adó és vámügyi részlegének jogi ügyekért felelős főigazgatója (2000–2005); a közigazgatási legfelsőbb bíróság bírája (2005–2009); a göteborgi közigazgatási fellebbviteli bíróság elnöke (2009–2011); 2011. október 6-tól 2019. október 7-ig a Bíróság bírája.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

Született 1955-ben; a Cambridge-i Egyetemen szerez jogi diplomát; licence spéciale európai jogból a Brüsszeli Szabadegyetemen (magna cum laude); felvételt nyer az Angliai és Walesi Ügyvédi Kamarába (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); felvételt nyer az Észak-Írországi Ügyvédi Kamarába (1996); King's Counsel; a Gray's Inn rangidős tagja (bencher, 2003); a Crown Court bírája (recorder, 2003-2012); a United Kingdom Association for European Law kincstárnoka (2001-2012); a European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3-6. kiadás) közreműködő szerzője; 2012. október 8-től 2020. január 31-ig a Bíróság bírája.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

született 1950-ben; jogi diploma az Athéni Egyetemen (1973); szociális jogi posztgraduális diploma (DEA) az Université de Paris II Panthéon-Sorbonne-on (1977); ügyvéd (1974–1980); nemzeti szakértő az Európai Közösségek Bizottságának jogi szolgálatánál (1988–1990), majd főtanácsos az V. „Foglalkoztatás, munkaügyi kapcsolatok, szociális ügyek” főigazgatóságon (1990–1994); vizsgáló, előadó, majd 1999-től tanácsos a görög Államtanácsnál; a görög Legfelsőbb Különbíróság tagja; a görög törvénytervezetek előkészítéséért felelős központi bizottság tagja (1996–1998); a görög kormány főtitkársága melletti jogi szolgálat igazgatója (1996–1998); az Európai Unió Törvényszékének bírája (1998–2010, 2004-től 2010-ig tanácselnök); a Közigazgatási Legfelsőbb Bírói Tanács tagja (2011–2012); a bírák és ügyészek illetményeivel kapcsolatos jogvitákat elbíráló különbíróság és a bírák ellen indított kereseteket elbíráló különbíróság tagja (2013–2014); az Emberi Jogok Európai Bíróságára bírónak jelölt személyekkel kapcsolatos szakértői tanácsadó testület tagja (2014–2015); az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékére bírónak jelölt személyeknek a feladatra való alkalmasságáról véleményt adó bizottság tagja (2012–2015); európai jogot oktat az Állami Bíró- és Ügyészképző Intézetben (1995–1996 és 2012–2015); 2015. október 7-től 2021. október 7-ig a Bíróság bírája.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

született 1964-ben; jogi Master fokozat az Aarhusi Egyetemen (1991); európai jogi Master fokozat a Collège d'Europe-ban Bruges-ben (1993); óraadó az Aarhusi Egyetemen (1991-1993) és a Koppenhágai Egyetemen (1999-2001); vendégoktató a Koppenhágai Egyetemen és az Aalborgi Egyetemen (2008-tól); ügyvéd a dán ügyvédi kamarában (1995); jogi referens az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán (1994-1999); államügyész a Koppenhágai Ügyészségen (1999-2000) és a rendőrségi körzetek felügyelője (2004-2006); az Európai Unió Alapjogi Chartájának előkészítő tárgyalásai során a dán miniszterelnök képviselője melletti jogi tanácsadó (1999-2000); osztályvezető az Európai Jogi Hivatalnál (1999-2000); osztályvezető az Európai Jogi és Emberi Jogi Hivatalnál (2000-2001), valamint osztályvezető az Igazságügyi Minisztérium Tulajdonjogi és Kötelmi Jogi Hivatalánál (2001-2006); a dán kormány által kinevezett fogyasztóvédelmi ombudsman (2006-2014); a koppenhágai Østre Landsret bírája (2015); 2015. október 7-től 2021. október 7-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Michal Bobek
Michal Bobek

született 1977-ben; jogi Master fokozat és nemzetközi kapcsolatok Master fokozat (prágai Károly Egyetem); angol jogi és európai uniós jogi diploma (Cambridge-i Egyetem); Magister Juris (Oxfordi Egyetem, St. Edmund Hall); jogi doktorátus (Európai Egyetemi Intézet, Firenze); tanulmányok a Brüsszeli Szabadegyetemen és a Queensland-i Egyetemen (Ausztrália); jogi referens a Cseh Köztársaság Közigazgatási Legfelsőbb Bíróságának elnöke mellett (2005-2009), majd ugyanezen Bíróság kutatási és dokumentációs szervezeti egységének vezetője (2008-2009); képesítést szerez a bírói hivatás gyakorlására a Cseh Köztársaságban (2009); az Oxfordi Egyetem Európai Jogi és Összehasonlító Jogi Intézetében óraadó (2011-2012) és kutató (2013-2016); tanár a Collège d'Europe-ban Bruges-ben (2013-2015); a Cseh Nemzeti Bank fellebbezési tanácsának tagja (2013-2015); az Emberi Jogok Európai Bíróságának ad hoc bírája (2013-2015); a cseh európai jogi és összehasonlító jogi egyesület társalapítója és elnöke; óraadó és vendégoktató számos európai és más egyetemen; az európai uniós jog, az európai emberi jogok, az összehasonlító (köz)jog és a jogbölcselet területén számos publikáció szerzője; 2015. október 7-től 2021. október 7-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

született 1952-ben; jogi diploma a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (1975); a jogtudományok doktora (1979); tanársegéd (1977–1984), adjunktus (1984–1990), majd egyetemi tanár a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (1990–2013); a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem Jogtudományi Karának dékánja (1988–1991); a bolgár Nemzetgyűlés jogalkotási bizottságának tagja (1995–1997); a Bulgáriai Új Egyetem Jean Monnet tanszékének vezetője (2002–2005); a Bulgária elnöke melletti jogi tanácsadó bizottság elnöke (2002–2003); bíró (2003–2009), majd elnök (2009–2012) a bolgár Alkotmánybíróságon; az Ohridi Szent Kelemen Egyetem Jogtudományi Karán az alkotmányjogi tanszék vezetője (2013–2016); az Európa Tanács Velencei Bizottságának tagja (2006–2016) és elnökhelyettese (2013–2015); a Bulgária ombudsmanja melletti alkotmányjogi bizottság tagja (2015–2016); több jogi folyóirat szerkesztője; számos jogi publikáció szerzője; 2016. szeptember 19-től 2021. október 7-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

született 1958‑ban; jogi diploma a University College, Dublinban (LL.M. 1981‑ben); a jogtudományok doktora a University College, Dublinban (LL.D. 1997‑ben); jogi diploma a University of Pennsylvanián (LL.M. 1982‑ben); barrister‑at‑law az Honorable Society of King’s Innsben, Dublinban (1984); a jogtudományok doktora a Trinity College‑ben, Dublinban (Ph.D. 2001‑ben); a jogtudományok docense a Trinity College‑ben, Dublinban (1982–2007); junior counsel az írországi ügyvédi kamarában (1987–1997); senior counsel az írországi ügyvédi kamarában (1997–2010); az írországi High Court bírája (2010–2014); az írországi Court of Appeal bírája (2014–2018); számos publikáció szerzője; 2018. október 8‑tól 2021. október 7-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

Született 1914. november 12-én Nieuwkapelleében; belga állampolgár; jogi doktorátust szerez (1938), politikai és szociális gazdaságtant végez a Leuveni Katolikus Egyetemen (1940); tanársegéd a Leuveni Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetében (1939–1940); ügyvéd (1938–1940); a Boerenbond gazdasági és adótanácsadója, a mezőgazdasági miniszter kabinetfőnöke (1944–1945); a FAO európai irodájának a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet felszámolásával megbízott titkára Rómában (1946–1949); a FAO belga bizottságának elnöke, a FAO tanácsának és különböző bizottságainak tagja (1950–1953); 1953. március 26-tól 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának, 1958. október 7-től 1982. február 9-ig az Európai Közösségek Bíróságának hivatalvezetője; elhunyt 2002. május 15-én.

Paul HEIM
Paul HEIM

Született 1932. május 23-án Bécsben; brit állampolgár; jogi tanulmányokat folytat a Kings College-ban, a Durhami Egyetemen és a Lincoln’s Innben (1950–1955); a Londoni Ügyvédi Kamara tagja, a Kenyai Legfelsőbb Bíróság hivatalvezető-helyettese (1955); ügyvéd (1957–1958 és 1961–1962); bíró az elsőfokú bíróságon (1958); a Kenyai Legfelsőbb Bíróság első hivatalvezető-helyettese (1963); segédtanácsos a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága hivatalában (1965); tanácsos az Emberi Jogok Európai Bizottsága titkárságán (1966); tanácsos (1967), főtanácsos (1969), kabinetfőnök-helyettes (1973) az Európa Tanácsnál; az Európai Parlament hivatalának osztályvezetője (1973), igazgatója (1980); 1982. február 10-től 1988. február 9-ig a Bíróság hivatalvezetője; elhunyt 2020. szeptember 23-én.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

Született 1944-ben; francia állampolgár; jogi diplomát szerez az Université de Paris I, az Institut d'études politiques de Paris és a School of advanced international studies of the Johns Hopkins University intézményeiben folytatott jogi tanulmányok után; tanácsos az Európai Parlament főtitkárságán; főtanácsos a költségvetési bizottság titkárságán; az intézményközi bizottság és a költségvetési bizottság titkárságának osztályvezetője; az Európai Parlament elnökeinek tanácsadója, majd igazgatója (intézményi, jogi és költségvetési kérdések); a bizottságok főigazgatóságának megbízott igazgatója; 1988. február 10 től 1994. február 9 ig a Bíróság hivatalvezetője.

Roger GRASS
Roger GRASS

Született 1948-ban; a párizsi Institut d'études politiques et d'études supérieures-ben szerez diplomát közjogból; az államügyész helyettese a Versailles-i elsőfokú bíróságon; a Bíróságon vezető tisztviselő; a párizsi fellebbviteli bíróság melletti a főügyészség főtitkára; az igazságügy-miniszter (garde des Sceaux) kabinetje, Igazságügyi Minisztérium; a Bíróság elnökének jogi referense; 1994. február 10 től 2010. október 6 ig a Bíróság hivatalvezetője.