Az Európai Unió Bírósági Hálózata

Az Európai Unió Bírósági Hálózatát (EUBH) az Európai Unió Bírósága elnökének, valamint a tagállami alkotmánybíróságok és legfelsőbb bíróságok elnökeinek kezdeményezésére hozták létre a 2017. március 27‑én a Római Szerződések aláírásának 60. évfordulója alkalmából az Európai Unió Bírósága által rendezett Bírák és Ügyészek Fórumán.

A megbeszélések – amelyeket a minőségi igazságszolgáltatást előmozdító európai bírósági együttműködés megerősítéséhez fűződő közös érdek vezérelt – eredményeképpen született meg 2018 januárjában az EUBH tagbíróságai közötti biztonságos csereplatform, amely ezen együttműködés első konkrét megnyilvánulása. Az e platformon rendelkezésre bocsátott információknak az uniós jog fejlődése és koherenciája tekintetében betöltött jelentőségére tekintettel az Európai Unió Bírósága és a részt vevő bíróságok második lépésként úgy döntöttek, hogy valamennyi nem bizalmas dokumentumot megosztják a nyilvánossággal oly módon, hogy a Curia honlapon külön teret szentelnek az EUBH‑nak.

Ezen internetes megjelenés elsődleges célkitűzése ugyanis az uniós jog alkalmazásához, terjesztéséhez és tanulmányozásához hasznos információk és dokumentumok megosztása és központosítása, mivel e jogot nemcsak az Európai Unió Bírósága, hanem a nemzeti bíróságok is értelmezik és alkalmazzák. Célja emellett a tagállami jogok és jogrendszerek összehasonlító jogi nézőpontú kölcsönös megismerésének és megértésének elősegítése, ami megkönnyítheti az egyes tagállamok jogi hagyományainak figyelembevételét.

E célból az EUBH platformja lehetővé teszi:

az előzetes döntéshozatali ügyekhez való közvetlen hozzáférést (a keresőmotoron belül előre meghatározott keresési paramétereknek köszönhetően), és különösen a 2018. július 1‑jét követően előterjesztett előzetes döntéshozatalra utaló határozatoknak az eljárás nyelvén, illetve valamennyi, rendelkezésre álló nyelven történő keresését;

lehetővé teszi a nemzeti bíróságok által hozott azon határozatok keresését, amelyeket a tagállami alkotmánybíróságok és legfelsőbb bíróságok e határozatok uniós jog szempontjából betöltött jelentőségére tekintettel választanak ki;

lehetővé teszi a kutatási munkák vagy a jogfejlődés EUBH tagbíróságai általi figyelemmel kísérése nyomán készült különböző tudományos vagy oktatási jellegű dokumentumok megtekintését, legyen szó akár feljegyzésekről vagy tanulmányokról, az uniós jogi ítélkezési gyakorlat tematikus adatlapjairól vagy a jogfejlődés figyelemmel kíséréséről.

 

Az EUBH nem nyilvános platformjához való hozzáférés [a hozzáférés a tagbíróságokra korlátozódik]