Hivatal

A Hivatal feladata a Törvényszék nyilvántartásának és a folyamatban lévő ügyek aktáinak kezelése, a dokumentumok átvétele, továbbítása, kézbesítése és őrzése, valamint a felekkel, a beavatkozást kérelmezőkkel és a költésmentességet kérelmezőkkel való levelezés.

Az eljárási iratok benyújtása

     
  corner-T  
Elektronikus úton történő benyújtás

Postai úton történő benyújtás

 

 

Elektronikus úton történő benyújtás

A valamely tagállam bírósága előtt vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államának bírósága előtt eljárni jogosult meghatalmazottak és ügyvédek, amennyiben e-Curia hozzáféréssel rendelkeznek, ezen alkalmazáson keresztül nyújthatják be az eljárási iratokat. Ebben az esetben ezen irat megküldését követően nincs szükség ezen irat postai úton történő elküldésére, mint ahogy hitelesített másolatok elküldésére sem.

e-Curia

Postai úton történő benyújtás

A Törvényszék Hivatalának címe az eljárási iratok benyújtására szolgál, valamint a folyamatban lévő ügyekben a felek képviselői erre a címre juttathatják el postai küldeményeiket; az említett címen nem lehet általános tájékoztatást kérni.

Az eljárási iratokat és a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos levelezést a Törvényszék Hivatalánál közvetlenül is be lehet nyújtani, valamint - a Hivatal nyitvatartási idején kívül - a Törvényszék épületének bejáratainál a nap 24 órájában szolgálatot ellátó portásoknál.

Az eljárási irat faxon történő megküldését a Törvényszék csak akkor veszi figyelembe, ha ily módon az aláírt eredeti példány másolatát küldték meg, és ha legkésőbb az ezt követő tíz napon belül maga az eredeti példány is megérkezik a Hivatalhoz.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Fax: (352) 4303 2100
Elérhetőségek

További információk:

Az eljárást szabályozó dokumentumok

Az Európai Unió Bíróságának e-Curia alkalmazási rendszere