Hivatal

A Hivatal felelős az ügyek iratanyagainak kezeléséért és a Törvényszék nyilvántartásának vezetéséért, amelybe minden eljárási iratot be kell jegyezni.

A Hivatal gondoskodik valamennyi dokumentum átvételéről, továbbításáról és őrzéséről, valamint az eljárási iratoknak a felek képviselői és a költségmentességet kérelmezők részére történő kézbesítéséről.

 

Információk azon személyek részére, akik a Törvényszék Hivatalához kívánnak fordulni

A dokumentumok benyújtásának módjaival kapcsolatos alábbi információk összefoglalóját képezik a Törvényszék előtt irányadó szabályoknak. Részletesebb tájékoztatásként az eljárást szabályozó jogforrásokat kell figyelembe venni, amelyek elérhetők a következő linken keresztül: Törvényszék/Eljárás

 

Képviselők

Az Európai Unió Bírósága alapokmányának 19. cikke szerinti képviselők (a tagállamok, vagy a tagállamokon kívül az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok, vagy az EFTA Felügyeleti Hatóság által kijelölt meghatalmazottak; az Európai Unió intézményei által kijelölt meghatalmazottak; valamely tagállam vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes egyéb állam bíróságai előtt eljárni jogosult ügyvédek, valamint olyan tagállam állampolgárainak minősülő egyetemi vagy főiskolai oktatók, amelynek joga lehetővé teszi számukra, hogy bíróság előtt eljárjanak) kötelesek minden eljárási iratot és azok mellékleteit, valamint az ügyekre vonatkozó minden egyéb dokumentumot az e‑Curia elektronikus alkalmazáson keresztül benyújtani.

Az e‑Curia elérhető a következő linken keresztül: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning 2018. december 1‑je óta a Törvényszék előtti összes eljárásban az e‑Curia képezi a képviselők és a Hivatal közötti kizárólagos iratváltási módot. Ez vonatkozik minden félre (felperesekre, alperesekre, beavatkozó felekre, az EUIPO fellebbezési tanácsai előtti egyéb felekre), valamint a beavatkozást kérelmezőkre. Az egyéb benyújtási módok (postai úton, faxon, e‑mailben vagy a Törvényszéknek történő tényleges átadás útján teljesített benyújtás) nem megengedettek, kivéve az eljárási szabályzatban meghatározott konkrét eseteket.

 

További információk:

Az e‑Curiára vonatkozó információk

A Törvényszék előtt kötelező az e-Curia 

 

Költségmentességet kérelmezők

A költségmentességet kérelmező olyan személyek, akiket nem képvisel ügyvéd, kötelesek a költségmentesség iránti kérelem formanyomtatványát postai úton vagy a Törvényszéknek történő tényleges átadás útján benyújtani a Hivatalba.

A költségmentesség iránti kérelem formanyomtatványa elérhető a következő linken keresztül: Törvényszék/Eljárás.

Nem használható semmilyen más formanyomtatvány. A költségmentesség iránti kérelemnek a Hivatalhoz benyújtott formanyomtatványán szerepelnie kell a kérelmező saját kezű aláírásának.

 

Egyéb kérelmezők

Az általános jellegű felvilágosítás iránti kérelmeket a kapcsolatfelvételre szolgáló elektronikus formanyomtatvány kitöltésével kell előterjeszteni, amely elérhető a következő linken keresztül: Elérhetőségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Európai Unió Törvényszékének Hivatala:

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Telefon: (+352) 4303-1

Fax: (+352) 4303 2100

E‑mail: GC.Registry@curia.europa.eu