Grefa

Grefa este responsabilă cu ținerea registrului Tribunalului, cu păstrarea dosarelor cauzelor aflate pe rol, cu primirea, transmiterea, comunicarea și păstrarea înscrisurilor, precum și a corespondenței cu părțile, cu persoanele care depun o cerere de intervenție și cu cele care solicită asistență judiciară.

Depunerea actelor de procedură

     
  corner-T  
Depunere pe cale electronică

Depunere pe cale poștală

 

Depunere pe cale electronică

Agenții și avocații care au dreptul să își exercite profesia în fața unei instanțe a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European pot, dacă dispun de un cont de acces la e‑Curia, să depună un act de procedură prin intermediul acestei aplicații. În acest caz, transmiterea actului respectiv nu trebuie să fie urmată de trimiterea acelui act pe cale poștală, și nici de trimiterea unor copii certificate pentru conformitate cu originalul.

e-Curia

Depunere pe cale poștală

Adresa grefei Tribunalului trebuie să fie utilizată pentru depunerea actelor de procedură și a corespondenței reprezentanților părților referitoare la cauzele pendinte; aceasta nu trebuie să fie utilizată pentru depunerea cererilor de informații cu caracter general.

Actele de procedură și corespondența referitoare la cauzele pendinte pot fi depuse și direct la grefa Tribunalului sau, în afara programului de lucru al grefei, la paznicii care sunt prezenți 24 de ore din 24 la intrările în clădirile instanței.

Transmiterea unui act de procedură prin fax este luată în considerare numai în cazul în care este vorba de o copie a originalului semnat și sub condiția ca originalul să parvină grefei în cel mult 10 zile.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Fax: (352) 4303 2100
Contacte

 Pentru mai multe informații:

Texte privind procedura

Platforma e Curia a Curții de Justiție a Uniunii Europene