Grefa

Grefa este responsabilă cu păstrarea dosarelor cauzelor și cu ținerea registrului Tribunalului în care sunt înregistrate toate actele de procedură.

Grefa este însărcinată cu primirea, cu transmiterea și cu păstrarea tuturor înscrisurilor, precum și cu efectuarea notificărilor actelor de procedură către reprezentanții părților și către solicitanții de asistență judiciară.

 

Informații în atenția celor care doresc să se adreseze grefei Tribunalului

Informațiile care urmează privind modalitățile de depunerea a înscrisurilor constituie un rezumat al normelor aplicabile în fața Tribunalului. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați textele care reglementează procedura accesibile prin intermediul următorului link: Tribunalul/Procedura

 

Reprezentanți

Reprezentanții vizați la articolul 19 din Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (agenții numiți de statele membre sau de statele părți la Acordul privind Spațiul Economic European, altele decât statele membre, sau de Autoritatea de supraveghere AELS, agenții numiți de instituțiile Uniunii Europene, avocații autorizați să practice în fața unei instanțe a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European și profesorii resortisanți ai unui stat membru a cărui legislație le recunoaște dreptul de a pleda) trebuie să depună orice act de procedură și anexele la acesta, precum și orice alt înscris referitor la cauze prin intermediul aplicației electronice e‑Curia.

e-Curia este accesibilă prin următorul link: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning De la 1 decembrie 2018, e‑Curia este modalitatea exclusivă de schimb între reprezentanți și grefă în toate procedurile în fața Tribunalului. Toate părțile sunt vizate (reclamanți, pârâți, intervenienți, celelalte părți din procedura în fața camerelor de recurs ale EUIPO), precum și persoanele care depun o cerere de intervenție. Celelalte modalități de depunere (prin poștă, prin fax , prin e‑mail sau prin înmânare fizică la Tribunal) nu sunt admise decât în cazuri specifice prevăzute de regulament.

 

Pentru mai multe informații:

Informații privind e-Curia

e-Curia obligatorie în fața Tribunalului

 

Solicitanți de asistență judiciară

Solicitanții de asistență judiciară care nu sunt reprezentați de un avocat trebuie să depună formularul cererii de asistență judiciară la grefă prin poștă sau prin înmânare fizică la Tribunal.

Formularul cererii de asistență judiciară este accesibil prin intermediul următorului link: Tribunalul/Procedura.

Nu trebuie utilizat niciun alt formular. Formularul cererii de asistență judiciară depus la grefă trebuie să poarte semnătura manuscrisă a solicitantului.

 

Alți solicitanți

Cererile de informații cu caracter general trebuie adresate prin completarea formularului electronic de contact accesibil prin intermediul următorului link: Contacte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grefa Tribunalului Uniunii Europene:

Rue du Fort Niedergrünewald

L‑2925 Luxembourg

Tel.: (+352) 4303-1

Fax: (+352) 4303 2100

E‑mail: GC.Registry@curia.europa.eu