CURIA
rss
täppisotsing
Kohtukantselei

Kohtukantselei vastutab Üldkohtu registri ja menetluses olevate kohtuasjade toimikute pidamise eest, samuti dokumentide vastuvõtmise, edastamise, kättetoimetamise ja säilitamise ning poolte, menetlusse astumise avalduse sitanud isikute ja tasuta õigusabi taotlejatega peetava kirjavahetuse eest.

Menetlusdokumentide esitamine

   
 corner-T 
Esitamine elektrooniliselt

Esitamine posti teel

 

 

Esitamine elektrooniliselt

Esindajad ja advokaadid, kellel on õigus esineda liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi kohtus, võivad juhul, kui neil on e-Curia kasutajakonto, esitada menetlusdokumendi selle veebirakenduse kaudu. Sel juhul ei ole pärast selle menetlusdokumendi edastamist dokumenti ega selle tõestatud ärakirju posti teel vaja saata.

e-Curia

Esitamine posti teel

Üldkohtu kantselei aadressi tuleb kasutada menetlusdokumentide esitamiseks ja poolte esindajate kirjade saatmiseks seoses menetluses olevate kohtuasjadega; seda aadressi ei tohi kasutada üldist laadi teabenõuete esitamiseks.

Menetlusdokumendid ja menetluses olevate kohtuasjadega seonduvad kirjad võib toimetada ka otse Üldkohtu kantseleisse või väljaspool kohtukantselei lahtiolekuaega ööpäevaringselt kohtuhoonete sissepääsude juures valvavatele turvatöötajatele.

Menetlusdokumendi edastamist faksi teel võetakse arvesse üksnes juhul, kui tegu on koopiaga allkirjastatud originaalist ja originaal ise jõuab kantseleisse hiljemalt kümne päeva jooksul.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Faks: (352) 4303 2100
Kontakt

 Vt lisaks :

Menetlusdokumendid

Euroopa Liidu Kohtu veebirakendus e-Curia

.