Juurdepääs kohtuasja numbri alusel

Juurdepääs kohtuasjadele vastavalt kohtuasja numbrile võimaldab leida informatsiooni kõikide Euroopa Kohtu ja Üldkohtu lahendite kohta alates 1953. aastast kuni tänaseni ning Avaliku Teenistuse Kohtu lahendite kohta aastatel 2005–2016.
Kohtuasjad on loetletud numbrilises järjekorras vastavalt sellele, millal need on kantud vastavasse registrisse.
Kasutades käsku „otsi“, võib kohtuasju leida ka menetlusosaliste nime järgi.

Link on üles ehitatud kohtuasja numbri alusel.

  • Kuni 1997. aastani esitatud kohtuasjade korral avab link institutsioonidevahelise andmebaasi EUR-Lex, mis võimaldab näha kohtulahendite kogumikus juba avaldatud kohtuotsuste ja määruste tekste.
  • Alates 1998. aastast esitatud kohtuasjade korral saab lingi kaudu avada kõiki asjaomase kohtuasjaga seotud tekste, mis on käesoleva kodulehekülje kohtuasjade andmebaasis olemas.

 

Euroopa Kohtule esitatud kohtuasjad

Üldkohtule esitatud kohtuasjad

Avaliku Teenistuse Kohtule esitatud kohtuasjad

Alates 1953 kuni 1988:  en / fr Alates 1989:   en / fr
2005–2016:   en / fr

 Alates 1989:   en /  fr

   


- Ajalooline kohtupraktika 2004. ja 2007. aastal ühinenud riikide keeltes