Liikmete elulood
Marc van der Woude
Marc van der Woude

Sündinud aastal 1960; õigusteaduste bakalaureusekraad (Groningeni ülikool, 1983); õpingud Euroopa Kolledžis (1983-1984); assistent Euroopa Kolledžis (1984-1986); kursuste korraldamine Leideni ülikoolis (1986-1987); Euroopa Ühenduste Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi raportöör (1987-1989); õigusnõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1989-1992); Euroopa Ühenduste Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi poliitika koordinaator (1992-1993); teenistuja Euroopa Ühenduste Komisjoni õigusteenistuses (1993-1995); Brüsseli advokatuuri advokaat alates aastast 1995; Rotterdami Erasmuse ülikooli professor alates aastast 2000; mitme publikatsiooni autor; Üldkohtu kohtunik alates 13. septembrist 2010; Üldkohtu asepresident 20. septembrist 2016 kuni 26. septembrini 2019; Üldkohtu president alates 27. septembrist 2019.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

Sündinud 1969; õpingud Ateena ülikoolis (Ptychion 1991); 3. tsükli õpingud Paris II ülikoolis (DEAavalikus õiguses 1992) ja Aix-Marseille III ülikoolis (õigusteaduste doktor 1995); Küprose advokatuuri astumine, Nikosia advokatuuri liige alates 1993; Küprose ülikooli õppejõud (1997-2002), konstitutsiooniõiguse õppejõud alates septembrist 2002; Euroopa Avaliku Õiguse Keskuse teadur (2001-2002); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004; Üldkohtu asepresident alates 27. september 2019.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Sündinud 1952; Helsingi Kõrgema Kommertskooli ja Helsingi Ülikooli õigusteaduskonna diplom; Soome Kõrgema Halduskohtu nõunik; valitsuse õiguskaitsekomitee peasekretär; Kõrgema Halduskohtu vanemametnik; halduskohtumenetluse reformikomitee peasekretär,  Justiitsministeeriumi õigusloomeosakonna nõunik; EFTA Kohtu asekohtusekretär; Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik; Kõrgema Halduskohtu kohtunik (1998-2005); pagulaste õiguskaitsekomisjoni liige; Soome kohtuasutuste arendamise komitee aseesimees; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2005 kuni 6. oktoobrini 2009; Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009; Üldkohtu asepresident 17. september 2013 kuni 19. septembrini 2016.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

Sündinud 1956; Rijeka ülikooli (magister, 1979) ja Zagrebi ülikooli (LL.M., 1984; õigusteaduste doktor, 1996) diplomid; Rijeka ülikooli õigusteaduskonna lektor (1980-1998), dotsent (2003-2009) ja professor (2009-2013); Rijeka ülikooli majandusteaduskonna lektor (1990-2013); Horvaatia Võrdleva Õigusteaduse Ühingu president (2006-2013); Üldkohtu kohtunik alates 4. juulist 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Sündinud 1967; Grenobleʼi Institut dʼétudes politiquesʼi (1988) ja École nationale dʼadministrationʼi (1993) diplom; riiginõukogu auditeur (rapporteur kohtuvaidluste osakonnas (1993-1997) ja sotsiaalküsimuste osakonna liige (1996-1997)); riiginõukogu maître des requêtes (1996-2008); õppejõud Pariisi Institut dʼétudes politiquesʼis (1993 1995); valitsuse komissar cassation des pensionsʼi erikomisjonis (1994 1996); õigusnõunik avaliku teenistuse ministeeriumis ja Pariisi linnavalitsuses (1995 1997); Yonneʼi departemangu prefektuuri peasekretär, Auxerreʼi linnajao abiprefekt (1997 1999); Savoie departemangu prefektuuri peasekretär, Chambery linnajao abiprefekt (1999 2001); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (2001-2005); NATO vaidluste lahendamise komisjoni koosseisuline liige (2001-2005); Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik (2005 2011, koja esimees 2008 2011); riiginõukogu liige (kohtuvaidluste osakonna 8. koja presidendi asetäitja 2011 2013); Euroopa Kosmoseagentuuri vaidluste lahendamise komisjoni liige (2011 2013); Üldkohtu kohtunik alates 16. septembrist 2013.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Sündinud 1962; Leuveni katoliikliku ülikooli õigusteaduse litsentsiaat (1988) ja Cambridge'i ülikooli Master of Laws (1990); Leuveni katoliikliku ülikooli nooremteadur (1991-1997); Luxembourgi advokatuuri advokaat (1989-2004); Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) inimõiguste komitee ja kriminaalõiguse komitee liige (2002-2004); Euroopa Liidu põhiõiguste sõltumatute ekspertide võrgustiku liige (2002-2004); Luxembourgi inimõiguste valdkonna nõuandekomisjoni liige (2000-2004); kohtunik (2004-2015), Euroopa Inimõiguste Kohtu sektsiooni president (2011-2012), asepresident (2012) ja president (2012-2015); Luxembourgi ülikooli külalislektor (1996-2006); Nancy 2 ülikooli õppejõud (1997-2009); Institut grand-ducal'i (Luksemburgi teaduste akadeemia) liige, humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond (alates 2002); Cambridge'i ülikooli Fitzwilliam College'i Honorary Fellow (alates 2013); Londoni Gray's Inni Honorary Bencher (alates 2013); Londoni ülikooli University College'i auprofessor (alates 2013); mitme õigusajakirja teaduskomitee liige; arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Sündinud 1974; East Anglia ülikooli õigusteaduse diplom (1995) ja Bristoli ülikooli Master of Laws (1996); vastu võetud Küprose advokatuuri (1997); Küprose Vabariigi õigustalituse liige, Euroopa Liidu õiguse osakond (1998-2008); lähetatud riiklik ekspert Euroopa Liidu Kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakonnas (2005-2007); Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Küprose õigusnõunik (2012); Euroopa Komisjoni õigustalituse liige (2008-2016); Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

Sündinud 1953; Lissaboni ülikooli õigusteaduste diplom (1975); Strasbourgi ülikooli litsentsiaat (1978); Harvardi ülikooli Master of Laws (1984); Cascaisi esimese astme kohtu aseriigiprokurör (1975-1976); Euroopa Inimõiguste Komisjoni sekretariaadi jurist (1978-1986); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1986-1987); Euroopa Parlamendi õigusküsimuste ja kodanikuõiguste komisjoni sekretariaadi allüksuse juhataja (1988-1999); Euroopa Tulevikukonvendi sekretariaadi liige (2002-2003); Euroopa Parlamendi õigusteenistuse allüksuse juhataja (1999-2010); Euroopa Parlamendi õigusteenistuse institutsiooniliste ja parlamentaarsete küsimuste direktor (2010-2016); Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Sündinud 1966; õpingud õigusteaduses (Candidatus iuris), Århusi ülikool (1989); advokaat, praktikant Taani valitsuse õigusnõuniku juures (1989-1991); nõunik kohtujurist C. C. Gulmanni kabinetis Euroopa Ühenduste Kohtus (1991-1993); Taani advokatuuri liikmeks võtmine (1993); advokaat Taani valitsuse õigusnõuniku juures (1993-1995); Kopenhaageni ülikooli Euroopa õiguse lektor; Euroopa avaliku halduse instituudi (IEAP) vanemlektor (Luxembourg, 1995-1997); Brüsseli advokatuuri advokaat (1997); IEAP vanemlektor, seejärel direktori kohusetäitja (Luxembourg, 1997-1999); Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) järelevalveameti õigusteenistuse ametnik (1999-2000); nõunik kohtunik C.C. Gulmanni kabinetis (2003-2006), seejärel kohtunik L. Bay Larseni kabinetis (2006-2013) Euroopa Ühenduste Kohtus; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2013 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

Sündinud 1967; lõpetanud õigusteaduste eriala Coimbra ülikoolis (1991); kraadiõpe intellektuaalomandi õiguses Lissaboni ülikoolis (2001); advokaadi õppepraktika (1991-1992); kohtujurist (1992-1995); kohtunik esimese astme kohtutes (1995-1997); Lissaboni kaubanduskohtu kohtunik (1999-2016); Coimbra apellatsioonikohtu kohtunik (2016); õigusteaduste õppejõud mitmes Portugali ülikoolis ja riiklikus kohtunike koolis; Portugali kohtunike ühingu peasekretär (2012-2015), seejärel president (2015-2016); Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Sündinud 1978; Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduse diplom (2002) ja Euroopa Kolledži Master of Laws Euroopa õiguses (Brugge, 2004); õigusteaduste doktor (2008); Brüsseli advokatuuri advokaat (2004-2006); Euroopa Liidu menetlusõiguse lektor Sofia Rahva- ja Maailmamajanduse Ülikoolis (2008-2012) ja Sofia St Kliment Ohridski ülikoolis (2010-2013); Euroopa Liidu õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse abiprofessor Bulgaaria Teaduste Akadeemias (alates 2014); külalislektor Cambridge'i ülikoolis ja Leuveni katoliiklikus ülikoolis; nõunik Euroopa Liidu Kohtus (2007-2016); Bulgaaria Euroopa Liidu õiguse ühingu asutaja ja juhatuse liige; Euroopa õiguse ajakirja „Evropeiski praven pregled“ peatoimetaja; arvukate Euroopa õiguse alaste publikatsioonide autor; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 13. aprillist 2016 kuni 31. augustini 2016, Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Geert De Baere
Geert De Baere

Sündinud 1979; õigusteaduste diplom (Antwerpeni ülikool, 2002); õigusteaduste magister (2003) ja õigusteaduste doktor (2007) (King’s College, Cambridge’i ülikool); Columbia ülikooli õigusteaduskonna külalisteadur (Visiting Research Fellow) (2005); Antwerpeni ülikooli doktorikraadiga teadur (2007-2009); Leuveni ülikooli (KU Leuven) külalislektor (2009), seejärel lektor (2010-2014) ja põhilektor (alates 2015. aastast) Euroopa Liidu õiguse ja rahvusvahelise õiguse alal; kohtujurist E. Sharpstoni nõunik (2007-2009), seejärel kohtunik A. Prechali nõunik (2016-2017) Euroopa Liidu Kohtus; Üldkohtu kohtunik alates 4. oktoobrist 2017.

Marc Jaeger
Marc Jaeger

Sündinud 1954; advokaat; justiitsministeeriumi ametnik, määratud peaprokuröri osakonda; Tribunal d'arrondissement de Luxembourg'i kohtunik, asepresident; Centre universitaire de Luxembourg'i (Luxembourgi ülikoolikeskus) lektor; lähetatud kohtunik, Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik alates 1986; Üldkohtu kohtunik alates 11. juulist 1996; Üldkohtu president 17. septembrist 2007 kuni 26. septembrini 2019.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Sündinud 1963; lõpetanud õigusteaduste eriala, Kopenhaageni ülikool (1988); välisministeeriumi ametnik (1988-1991); rahvusvahelise õiguse ja Euroopa õiguse õppejõud, Kopenhaageni ülikool (1988-1991); saatkonna sekretär Taani alalises esinduses ÜRO juures, New York (1991-1994); välisministeeriumi juriidilise talituse ametnik (1994-1995); Kopenhaageni ülikooli professor (1995); peaministri nõunik, seejärel esimene nõunik (1995-1998); minister-nõunik Taani alalises esinduses Euroopa Liidu juures (1998-2001); peaministri erinõunik juriidilistes küsimustes (2001-2002); peaministri kantselei juhataja ja õigusnõunik (märts 2002-juuli 2004); aseriigisekretär ja peaministri õigusnõunik (august 2004- august 2007); Üldkohtu kohtunik alates 17. septembrist 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Sündinud 1952; õigusteaduste doktor (Comeniuse Ülikool Bratislavas 1979); äriühingu jurist (1975-1990); Košice munitsipaalkohtu kohtusekretär, äriregistri pidaja (1991); Košice munitsipaalkohtu kohtunik (jaanuar- oktoober 1992); Košice ringkonnakohtu kohtunik ja koja esimees (november 1992-2009); Slovaki Vabariigi Ülemkohtusse lähetatud kohtunik, äriõiguse koda (oktoober 2004-september 2005); Košice ringkonnakohtu äriõiguse kolleegiumi esimees (oktoober 2005-september 2009); Košice P. J. Šafáriki Ülikooli äri- ja majandusõiguse õppetooli külalislektor (1997-2009); Õigusakadeemia külalisõppejõud (2005-2009); Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

Sündinud 1958; Sofia ülikooli diplom õigusteaduse erialal; täiendav magistriõpe Euroopa õiguses, Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles; süvaõpe majandusõiguses ja intellektuaalomandi õiguses; stažeerimine kohtunikuna Sofia ringkonnakohtus (1985-1986); õigusnõunik (1986-1988); advokaat Sofia advokatuuris (1988-1992); välisministeeriumi diplomaatilist korpust teenindava büroo peadirektor (1992-1994); advokaadipraksis Sofias (1994-2011) ja Brüsselis (2007-2011); majandusvaidlusi lahendav arbiiter Sofias; osalemine mitmesuguste õigusaktide tekstide koostamisel Bulgaaria parlamendi õigusnõunikuna; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Sündinud 1961; Malta ülikooli õigusteaduste doktor; Euroopa õiguse magister (Exeteri ülikool); konkurentsiõiguse doktor (Londoni ülikool); justiitsministeeriumi jurist (1987-1990); välisministeeriumi peajurist (1990-1994); Copyright Board'i liige (autoriõiguse komisjon) (1994-2005); justiits- ja kohalike omavalitsuste ministeeriumi jurist-toimetaja (2001-2002); Malta Resources Authority ametnik (Malta ressursihaldusamet) (2001-2009); Euroopa õiguse konsultant (alates aastast 1994); rahandus-, majandus- ja investeerimisministeeriumi konkurentsiõiguse ja tarbijakaitse valdkonna nõunik (2000-2010); peaministri nõunik konkurentsiõiguse ja tarbijakaitse valdkonnas (2010-2011), Malta Competition and Consumer Affairs Authority konsultant (Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseamet) (2012); Malta ülikooli õppejõud (1994-2001), dotsent (2001-2006), seejärel külalisprofessor (alates aastast 2007) ja Jean Monnet' nimelise Euroopa õiguse õppetooli juhataja (alates aastast 2009); Malta Association for European Law asutajaliige ja asepresident (Euroopa õiguse ühing Maltal); Üldkohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2012.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Sündinud 1952; Viini ülikooli õigusteaduste doktor (1981); liidukantselei ametnik - konstitutsiooniliste küsimuste teenistus (1981 1997); Euroopa Komisjoni õigusteenistuse nõunik (1997 2013); Üldkohtu kohtunik alates 16. septembrist 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

Sündinud 1974; õigusteaduste diplom (Tartu ülikool ja Poitiers' ülikool); justiitsministeeriumi nõunik (1995-1999); Riigikogu põhiseaduskomisjoni sekretariaadijuhataja (1999-2000); Tallinna ringkonnakohtu kohtunik (alates 2002); kohtunikueksamikomisjoni liige (alates 2005); osalemine konstitutsiooniõiguse ja haldusõiguse valdkonna õigusloomes; Üldkohtu kohtunik alates 23. oktoobrist 2013.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Sündinud 1948; Ateena ülikooli õigusteaduse diplom (1971); Ateena majandusülikooli majandusteaduste diplom (kraadiõpe) (1974); vastu võetud Ateena advokatuuri (1973); Hamburgi ülikooli õigusteaduse doktor (1984); advokaat (1973-2016); rahvusvahelise ja Euroopa majandusõiguse professor (2007-2015) ning rahvusvahelise õiguse ja Euroopa energiaõiguse magistriprogrammi professor (2015-2016) Traakia ülikooli õigusteaduskonnas; assistent (1980-1984), õppejõud (1992-2006) ja külalisprofessor (2015) Hamburgi ülikooli õigusteaduskonnas; Kreeka konkurentsikomisjoni liige (1992-2006); majandusarengu- ja energeetikaministri õigusnõunik (2007-2009); Küprose Vabariigi valitsuse nimetatud õigusnõunik (2002-2003); Thessaloníki Rahvusvahelise ja Euroopa Majandusõiguse Keskuse nõukogu liige (2005-2011); Kreeka Euroopa õiguse ühingu laekur (1987-2000) ja peasekretär (2000-2016); Kreeka energiaõiguse ühingu asutajaliige ja peasekretär (2012-2016); Saksa ja Kreeka juristide ühingu asepresident (Hamburg) (1987-2016); Kreeka ja Saksa juristide ühingu peasekretär (Ateena) (1990-2016); arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

 

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Sündinud 1963; Vilniuse ülikooli õigusteaduse diplom (1986); õigusteaduse doktor (2000); habilitatsioon (2008); prokurör (1986-1990); Vilniuse esimese astme kohtu kohtunik (1991-1994) ja asepresident (1993-1994); Leedu apellatsioonikohtu kohtunik ja tsiviilkolleegiumi esimees (1995-2002); Leedu kõrgeima halduskohtu kohtunik (2002-2013) ja president (2002-2008); Vilniuse ülikooli õppejõud (1997) ja Mykolas Romerise ülikooli õppejõud (1998-2000); Mykolas Romerise ülikooli dotsent (2000-2008), tsiviilkohtumenetluse osakonna juhataja (2002-2006) ja professor (alates 2008); Euroopa kohtunike ühingu (AEM) president (2006-2008); rahvusvahelise kohtunike ühingu (UIM) asepresident (2006-2014); Euroopa kohtunike konsultatiivnõukogu (CCJE) liige (2000-2014); Euroopa Liidu kõrgeimate halduskohtute ühenduse (ACA-Europe) nõukogu liige (2010-2013); Euroopa Õigusakadeemia (ERA) (2008-2011) nõuandekomitee liige; Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Sündinud 1971; Krakówi Jagellonne ülikooli õigusteaduse diplom (1995); õigusteaduse doktor (2001); õigusteaduste habiliteeritud doktor (2011); Jagellonne ülikooli Euroopa Liidu õiguse õppetooli dotsent (2003-2013) ja professor (alates 2013); õigusteaduse kraadiõppe programmide direktor Jagellonne ülikoolis (2006-2013); Visiting Scholar Oxfordi ülikoolis (1998) ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudis (2005); vastu võetud Krakówi advokatuuri (2000); õigusnõustaja (2000-2012); Krakówi vojevoodkonna halduskohtu kohtunik (2012-2016); lähetatud Poola Vabariigi kõrgeimasse halduskohtusse (2014-2016); kõrgeima halduskohtu Euroopa õiguse osakonna juhataja (2013-2016); arvukate Euroopa õiguse alaste publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Sündinud 1964; õigusteaduskonna diplomid Stockholmi ülikoolist (1991) ja Paris I, Panthéon-Sorbonne’i ülikoolist (1990 ja 1994); vastu võetud Stockholmi advokatuuri (2008); õigusnõunik Södertälje esimese astme kohtus ja Svea apellatsioonikohtus (1991-1993 ja 1994-1995); kohtunik Gotlandi ja Norrtälje esimese astme kohtutes (1995-1996); kohtunik Svea apellatsioonikohtus (1996-1997); Rahandusministeeriumi parlamentaarse komisjoni aseesimees (1997-1998); Välisministeeriumi õigusnõunik Euroopa asjades (1999); õigusnõunik Euroopa Liidu Kohtus (1998 ja 1999-2006); jurist, seejärel advokaat (2006-2008); kohtunik (2009-2016) ja koja esimees (2012-2015) Södertörni esimese astme kohtus; õppejõud Stockholmi ülikoolis (2006-2008); õppejõud Rootsi kohtute akadeemias (2011-2016); Üldkohtu kohtunik alates 8. juunist 2016.

Inga Reine
Inga Reine

Sündinud 1975; Läti ülikooli õigusteaduskonna diplom (1996); magistrikraad Euroopa ülikoolidevahelise inimõiguste ja demokratiseerimise edendamise keskusest (EIUC) (Itaalia, 1998); Läti inimõiguste ametkonna jurist (1995-1999); Euroopa Julgeoleku‑ ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) nõunik (Kosovo missioon (1999-2002) ja Montenegro missioon (2002-2003)); Välisministeeriumi jurist ja valitsuse esindaja inimõigustele spetsialiseerunud rahvusvaheliste organisatsioonide juures (2003-2012); osakonnajuhataja (2012-2015) ja õigusnõunik (2012-2016) Läti alalises esinduses Euroopa Liidu juures; Euroopa Nõukogu inimõiguste juhtkomitee (CDDH) liige (2003-2012); Üldkohtu kohtunik alates 8. juunist 2016.

René Barents
René Barents

Sündinud 1951; õigusteaduste diplom ja eridiplom majandusteaduste alal (Rotterdami Erasmuse ülikool, 1973); õigusteaduste doktor (Utrechti ülikool, 1981); teadustöötaja Euroopa õiguse ja rahvusvahelise majandusõiguse alal (1973-1974) ning Euroopa õiguse ja rahvusvahelise majandusõiguse dotsent Utrechti ülikooli Euroopa instituudis (1974-1979) ja Leideni ülikoolis (1979-1981); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1981-1986); Euroopa Ühenduste Kohtu personaliosakonna personalieeskirjade õigusküsimustega tegeleva allüksuse juht (1986-1987); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigusteenistuse töötaja (1987-1991); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1991-2000); allüksuse juhataja (2000-2009) ja seejärel direktor (2009-2011) Euroopa Liidu Kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni direktoraadis; Maastrichti ülikooli korraline Euroopa õiguse professor (1988-2003) ja auprofessor (alates 2003. aastast); ’s-Hertogenboschi apellatsioonikohtu konsultant (1993-2011); Madalmaade kuningliku teaduste akadeemia liige (alates 1993. aastast); arvukate publikatsioonide autor Euroopa õiguse küsimustes; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2011 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

Sündinud 1963; Leuveni katoliikliku ülikooli õigusteaduste diplom (1988); Harvardi ülikooli Master of Laws (1989); õigusteaduste doktor (1998); Leuveni katoliikliku ülikooli diplom filoloogia erialal (1984) ja filosoofias (1984); New Yorgi advokatuuri liikmeks astumine (1990); Attorney ja Counselor at Law (New York, 1990–1991); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1991–1995); Leuveni katoliikliku ülikooli teadustöötaja (1995–1999); Groningeni ülikooli professor (1999–2001); Leuveni katoliikliku ülikooli professor (2001–2016); selles ülikoolis tarbijaõiguse keskuse direktor (2001–2016), õppejõudkonna president (2004–2006) ja õigusteaduslike uurimuste instituudi president (2012–2015); aastal 2010 valitud „Academia Europeae“ liikmeks; külalisprofessor mitmes ülikoolis, peamiselt Paris-Dauphine’i ülikoolis (2013–2016); Fulbright scholar, American University (Washington DC, 2010–2011); Euroopa Teadusnõukogu Jean Monnet’ õppetooli hoidja (1999–2009); Academic Society for Competition Law’ president (2013–2016); mitme õigusajakirja peatoimetaja; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

Sündinud 1966; Stockholmi ülikooli õigusteaduste diplom (1991); Paris II Panthéon-Assas’ ülikooli prantsuse-inglise õigustõlke diplom (1991); Paris I Panthéon-Sorbonne’i ülikooli erialase täiendõppe magistridiplom (1992); Pariisi politoloogiainstituudi diplom (1993); Rootsi riigikaitse teadusuuringute agentuuri teadustöötaja (1992 ja 1994); osalus Rootsi ametnike koolitusprogrammis (1993-1994); välisministeeriumi õigusnõunik Euroopa asjades (1994-1995); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1995-2000); Stockholmi ülikooli lektor (2000-2016); jurist (2001-2006), seejärel advokaat (2006-2016); Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

Sündinud 1976; lõpetanud õigusteaduste eriala Gdanski ülikoolis (1999); Toulouse’i sotsiaalteaduste ülikooli süvaõppe diplom (2000); Euroopa Kolledži Euroopa õiguse Master of Laws (2002); õigusteaduste doktor (2004); Gdanski tehnikaülikooli Euroopa õiguse lektor (2010-2016); Poola Teaduste Akadeemia õigusinstituudi vanemlektor (2006-2014), seejärel abiprofessor (2014-2016); kaastöö ja osalemine mitme õigusajakirja väljaandmisel; arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

Sündinud 1963; Dublini ülikooli kolledži ja Iirimaa riikliku ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1984); Dublini ühenduse Honorable Society of King’s Inns barrister (1987); Londonis asuva Law Society, Chancery Lane’i Euroopa asjade jurist (1988-1990); Law Society of England and Wales’i ja Law Society of Scotlandi esindaja Brüsselis (1990-1993); barrister (1993-2009) ja vanemnõunik (2009-2012); Dublini ühenduse Honorable Society of the King’s Inns konkurentsiõiguse lektor (1993-1999); ELi–Hiina õiguskooli lektor (2008-2012); High Court’i (Iirimaa) kohtunik (2012-2017) ning sisserände- ja varjupaigaasju lahendava koja esimees (2014-2017); Üldkohtu kohtunik alates 8. juunist 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

sündinud 1971; Malta ülikooli õigusteaduste diplom ja õigusteaduse doktor (1995); Cambridge’i ülikooli kriminoloogia magister (1996); kraadiõpe Euroopa õiguses King’s College Londonis (2018); Malta advokatuuri advokaat (1996–2019); õigusekspert Valletta (Malta) kohtutes (1997–2019); Malta riiklike vahekohtunike komisjoni liige (2006–2019); Malta kindlustusseltside ühenduse õigusekspert (2006–2019); Malta tööhõivekomisjoni liige (2009–2019); sotsiaalkaitseministeeriumi õigusnõunik (1997–1998); riikliku perekomisjoni liige (2012–2013); üldise justiitsreformi komisjoni liige (2013); õigusreformi komisjoni liige (2014–2016); viisatöörühma esimees Malta Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames (2016–2017); Üldkohtu kohtunik alates 20. märtsist 2019.

Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä

Sündinud 1958; Turu ülikooli õigusteaduse diplom (magister, 1981); kohtunike koolitusprogramm Ulvila esimese astme kohtus (1984); Trieri ülikooli õigusteaduse magister (1993); Euroopa avaliku halduse instituudi Euroopa õiguse magister (1994); õppejõud Turu ülikoolis (1981–1982); Pori esimese astme kohtu kohtunik (1982–1983); rahvastikuregistri osakonnajuhataja (1983–1985); Tampere ja Pirkanmaa esimese astme kohtu kohtunik (1985–1995); õigusnõunik Soome kõrgeimas kohtus (1995); Euroopa Liidu kohtuvaidluste üksuse juhataja, õigusnõunik ja riigi esindaja kohtuasjades Euroopa Liidu kohtutes välisministeeriumis, nõukogu Euroopa Kohtu töörühma Soome delegatsiooni juht (1996–2005); Nice’i lepingus sisalduva ühenduse kohtusüsteemi reformi käsitleva „eesistujariigi sõprade rühma“ liige; Soome kõrgeima halduskohtu kohtunik (2005–2012); Soome kõrgeima kohtu kohtunik (2012–2019); Helsingi börsi distsiplinaarkomisjoni liige (2015–2019); Helsingi advokatuuri eksamikomisjoni liige, hiljem esimees (2011–2019); Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Sündinud 1962; Pariisi politoloogiainstituudi diplom (1984); õppinud École nationale de la magistrature’is (1986–1988); Marseille’ apellatsioonikohtu kohtunik (1988–1990); justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja (1990–1992); majandus-, finants- ja tööstusministeeriumi konkurentsi, tarbijakaitse ja pettuste vastu võitlemise osakonna talituse asejuhataja, seejärel juhataja (1992–1994); justiitsministri tehniline nõunik (1994–1995); Nîmes’iapellatsioonikohtu kohtunik (1995–1996); Euroopa Liidu Kohtu õigusnõunik kohtujurist P. Léger’ juures (1996–2001); conseiller référendaire kassatsioonikohtus (2001–2007); Üldkohtu kohtunik (2007–2013, koja esimees 2010–2013); conseiller kassatsioonikohtus (2013–2019); Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger

Sündinud 1964; lõpetanud õigusteaduse eriala Bonni ülikoolis; 1. riigieksam õigusteaduses (1990); juriidiline kaastöötaja Saksamaa parlamendi administratsioonis (1991); jurist-stažöör Kölni kõrgema piirkondlik kohtu juures (1991–1994); 2. riigieksam õigusteaduses (1994); õppejõud ja uurija Bonni ülikoolis (1991–1995); Kölni advokatuuri liige ja Ettevõtjate Liidu õigusnõunik (1996); Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi halduse ja protokollidirektoraadi nõunik (1996–1999); Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi raportöör (1999); Euroopa Komisjoni voliniku Viviane Redingi kabineti liige (1999–2003), hiljem kabineti juht (2003–2004); Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso kabineti liige (2004–2005); Euroopa Komisjoni pressiesindaja ja pressitalituse juht (2005–2009); Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso kabineti juht (2009–2014); Euroopa Komisjoni õigustalituse peadirektori asetäitja (2014–2015); Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi peadirektor (2015–2019); Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni

Sündinud 1964; Firenze ülikooli õigusteaduse diplom (1987); Bologna ülikooli õigusteaduse doktor (1992); Pennsylvania Dickinson School of Law’ õigusteaduse magister (1990); järeldoktori õpingud Genfi ülikoolis (1992–1993); järeldoktori õpingud Amsterdami ülikoolis (1993–1994); rahvusvahelise õiguse uurija Firenze ülikoolis (1992–1997); õigusnõunik kohtujuristide G. Tesauro ja A. Saggio kabinettides Euroopa Ühenduste Kohtus (1997–2000); Napoli Federico II ülikooli Euroopa Liidu õiguse professor (2000–2019); Pariis 2 – Panthéon-Assas’ ülikooli Euroopa õiguse ja Euroopa menetlusõiguse külalisprofessor (2011–2013); Rooma Luiss Guido Carli ülikooli Euroopa õiguse professor (2013–2017); Itaalia valitsuse nõunik õigusküsimustes Euroopa asjade osakonna koosseisus (2015–2018); kõrgema astme kohtus esindamise õigusega advokaat (1993–2019); Denveri ülikooli Sturm College of Law’ võrdleva konkurentsiõiguse professor (2015–2019); Itaalia rahvusvahelise õiguse ühingu SIDI (2013–2015) ja Itaalia Euroopa õiguse õpingute ühingu AISDUE direktorite nõukogu liige (2018–2019); väga paljude publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares

Sündinud 1965; Salamanca ülikooli õigusteaduse diplom (1983–1988); õppinud konstitutsiooniõigust Kölni ülikoolis (1988–1989); Saarimaa ülikooli magistrikraad õigusteaduses (1991); Saarimaa (1994) ja Salamanca (1994) ülikooli õigusteaduse doktor; La Rioja ülikooli rahvusvahelise õiguse lektor (1993‑1996) ja professor (1996-2001); La Rioja ülikooli rahvusvahelise avaliku õiguse õppetooli ja Jean Monnet’ Euroopa Liidu õiguse õppetooli hoidja (2001–2009); Salamanca ülikooli rahvusvahelise avaliku õiguse õppetooli juhataja (2009–2012 ja 2018); La Rioja ülikooli prorektor rahvusvaheliste suhte alal (2004–2008), prorektor teadustöö alal (1996–2000) ja peasekretär (1996); Piura (Peruu) ülikooli audoktor (2009); Hispaania valitsuse välis- ja koostööministeeriumi rahvusvahelise õiguse kabineti direktor (2012–2018); Hispaania Riiginõukogu eesistuja kabinetiülem (2018–2019); alalise vahekohtu liige (2018–2019); arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Ornella Porchia
Ornella Porchia

Sündinud 1966; õigusteaduse diplom (1991); Milano Bocconi ülikooli õigusteaduse doktor (1996); Torino ülikooli Euroopa Liidu õiguse professor; Torino advokatuuri advokaat (1994); Torino ülikooli rahvusvahelise õiguse lektor (1998–2002) ja dotsent (2002–2007); Itaalia konstitutsioonikohtu uuringute osakonna liige (2010–2014); õigusnõunik Itaalia alalises esinduses Euroopa Liidu juures (2014–2019); arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

sündinud 1970; lõpetanud Viini ülikooli õigusteaduste eriala (1993); õigusteaduste doktor (Viin 2002); liidukantselei Euroopa asjade osakonna ametnik (1994–1995); liidukantselei õigusteenistuse ametnik, seejärel osakonna juhataja (1995–2000); töötajate koja õigusnõunik (2000–2002); liidukantselei õigusteenistuse ametnik, seejärel  osakonna juhataja (2002–2007); liidukantsleri büroo õigusnõunik (2007–2010); liidukantselei õigusteenistuse juhataja (2010–2017); konstitutsiooniliste küsimuste, reformide, dereguleerimise ja justiitsasjade ministeeriumi õigusteenistuse juhataja (2017–2019); valitsuse andmekaitsenõukogu liige (2010–2019); rahvusraamatukogu kuratooriumi eesistuja (2017–2019); arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull

Sündinud 1974; lõpetanud õigusteaduse ja ettevõtte juhtimise eriala Comilla paavstlikus ülikoolis –ICADE (1998); abogado del Estado riigi esindajana riigisisestes kohtutes (2002–2005); abogado del Estado kultuuriministeeriumi õigusosakonnas (2005–2006); välisministeeriumi õigusosakonna ametnik Euroopa Liidu Kohtuga seotud küsimustes (2006–2007); abogado del Estado-õigusnõunik Hispaania alalises esinduses Euroopa Liidu juures (2007–2014); abogado del Estado-Jefe riiklikus õigustalituses Euroopa Kohtu menetluste küsimuses ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusabi osakonna peadirektori asetäitja (2014–2019); paljude riigiettevõtete nõukogude liige (2014–2019); arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Mirela Stancu
Mirela Stancu

Sündinud 1974; lõpetanud õigusteaduse eriala Bukaresti ülikoolis (1998); Bukaresti ülikooli õigusteaduse doktor (2009); Bukaresti advokatuuri advokaat (1999–2002); õppeülesannete täitja (2002–2018), alates 2018. aastast menetlusõiguse lektor Bukaresti ülikoolis; koolitaja riiklikus kohtunike koolis (2007–2018); Bukaresti esimese astme kohtu kohtunik (2004–2009); Bukaresti apellatsioonikohtu kohtunik (2009–2019); välisministeeriumisse lähetatud kohtunik (2005); kohtunik C. Toaderi kabineti jurist-administraator Euroopa Liidu Kohtus (2011–2014); Kõrgema kohtunike nõukogu Euroopa asjade, rahvusvaheliste suhete ja nõukogu programmide direktor (2015–2018); arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl

Sündinud 1975; õigusalased õpingud Tšehhis ja Saksamaal (Magister iuris, Karli ülikool Prahas, 1999), õigusteaduse doktor (Hamburgi ülikool, 2004); Praha riikliku keeltekooli saksa keele tõlgi diplom (1995); Hamburgi ülikooli äri-, mere- ja majandusõiguse õppetooli teaduslik kaastöötaja; Euroopa institutsioonide Tšehhi juristidele suunatud konkursi laureaat (2004); Euroopa Liidu Kohtu raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni peadirektoraadi ametnik (2004–2019); määratud peadirektori juurde (2010–2016); Euroopa Liidu Kohtu õigusnõunik kohtunik M. Bergeri juures (2017–2018); Euroopa õiguse õppejõud Viini föderaalses avaliku halduse akadeemias; regulaarsed sõnavõtud Tšehhi-Saksa õigusfestivali raames; paljude publikatsioonide autor, muu hulgas liidu õiguse ja võrdleva õiguse valdkonnas; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Iko Nõmm
Iko Nõmm

Sündinud 1977; Tartu ülikooli õigusteaduse doktor (2013); Tallinna Ringkonnakohtu konsultant (2001–2002); Harju Maakohtu kohtunikukandidaat (2002); Harju Maakohtu kohtunik (2002–2007); Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik (2007–2019); kohtunik-stažöör Riigikohtus (2015–2016); liikmesriigi kohtunik-stažöör Euroopa Liidu Kohtu juures (2017–2018); Tartu ülikooli õppejõud (2014–2019); koolitaja Riigikohtu koolitusosakonnas (2015–2019); koolitaja Eesti Advokatuuris (2015–2019); kohtunikueksamikomisjoni liige (2018–2019); Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige (2015–2019); Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt

Sündinud 1977; õppinud Saarbrückenis ja Strasbourgis; Strasbourgi Robert Schumani ülikooli diplom õigusteaduses (magistrikraad eraõiguses ja diplom Euroopa õiguses, 2000); riigieksamid Saarbrückenis (2002 ja 2005); kolmanda astme õpingud Saarimaa ülikooli Euroopa õpingute instituudis (2002–2003); Saarimaa ülikooli õigusteaduse doktor (2011); Bremeni halduskohtu kohtunik (2005–2018); Bremeni liidumaa kõrgeima halduskohtu kohtunik (2018–2019); kohtunike distsiplinaarasjade apellatsioonikomisjoni liige (2018–2019); inseneride distsiplinaarasjade apellatsioonikomisjoni asendusliige (2018–2019); Saarimaa ja Bremeni ülikooli õppejõud; paljude õigusalaste publikatsioonide autor, sealhulgas Euroopa õiguse valdkonnas; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus

Sündinud 1979; Vilniuse ülikooli õigusteaduse magister (2001); Mykolas Romerise ülikooli õigusteaduse doktor (2005); õpingud Šveitsi võrdleva õiguse instituudis (ISDC) ning Bonni ja Vilniuse ülikoolis (2002–2006); kohtuassistent Leedu apellatsioonikohtus (1999–2000); Leedu apellatsioonikohtu esimehe nõunik (2000–2003); Leedu kõrgeima kohtu halduskolleegiumi kohtupraktika osakonna juhataja (2003–2009); Euroopa Parlamendi jurist-lingvist (2009–2010); Leedu kõrgeima kohtu analüüsiosakonna direktor (2010–2012); Leedu apellatsioonikohtu kohtunik (2012–2013); Leedu kõrgeima kohtu kohtunik (2013–2014); Leedu kõrgeima kohtu esimees (2014–2019); Mykolas Romerise ülikooli eraõiguse instituudi professor (2012–2019); Mykolas Romerise ülikooli dotsent (2007–2008); Leedu kohtunõukogu esimees (2016–2018); arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

Tamara Perišin
Tamara Perišin

Sündinud 1979; lõpetanud õigusteaduse eriala Zagrebi ülikoolis (2002); Oxfordi ülikooli õigusteaduse magister (2003); Zagrebi ülikooli õigusteaduse doktor (2007); Fulbrighti stipendiaat Georgetowni ja Michigani ülikoolis (2005–2006); õpingud haridusteaduse valdkonnas Kesk-Euroopa ülikoolis (2007–2008); uurija Asseri Instituudis (2004), Max Plancki Instituudis (2007–2008) ja Harvard Law Schoolis (2014); vastu võetud Horvaatia advokatuuri (2009); Liidu õiguse professor, Jean Monnet’ õppetooli hoidja ja Jean Monnet’ tippkeskuse akadeemiline koordinaator Zagrebi ülikoolis (2002–2019); Harvardi ülikooli külalisprofessor (2015–2016); Horvaatia Euroopa Liiduga liitumise töörühma liige (2005–2011); vastutav Liidu õiguse õpetamise eest ametnikele ja diplomaatidele Riiklikus avaliku halduse koolis ja välis- ja Euroopa asjade ministeeriumi Diplomaatide Akadeemias (2011–2012); vastutav Liidu õiguse õpetamise eest kohtunikele ja prokuröridele Kohtunike Akadeemias ja Zagrebi esimese astme kohtu juures (2012–2013); vastutav Liidu õiguse õpetamise eest Horvaatia advokatuuri juures (2015); erinõunik haridus- ja teadusministeeriumis (2017–2019); Liidu õiguse aastaraamatu peatoimetaja; paljude publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.

David Petrlík
David Petrlík

sündinud aastal 1978; magistrikraad õigusteaduses, Lääne-Böömi ülikool, Tšehhi Vabariik (2002); Paris I Panthéon-Sorbonne’i ülikooli master en droit (2003); õigusteaduse doktor, Karli ülikool Prahas (2016); õigusnõunik Tšehhi Vabariigi välisministeeriumis (2004); Euroopa Liidu Kohtu õigusnõunik kohtunik J. Malenovský juures (2004-2015); Euroopa GNSSi (Global Navigation Satellite Systems) Agentuuri õigusnõunik, seejärel õigusüksuse asejuhataja ja alates 2008 õigusüksuse juhataja (2015-2021); Euroopa Liidu õiguse ja intellektuaalomandi õiguse õppejõud Karli ülikoolis Prahas (alates 2011); arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 1. märtsist 2021.

Maja Brkan
Maja Brkan

sündinud 1979; Ljubljana ülikooli õigusteaduste diplom (2003); New Yorgi ülikooli õigusteaduste magister (2004); Ljubljana ülikooli õigusteaduste doktor (2007); Euroopa Liidu Kohtu jurist‑lingvist (2004−2005); praktika kohtunik A. Ó Caoimhi kabinetis Euroopa Kohtus (2005); praktika Ljubljana apellatsioonikohtus (2005−2006); õigusassistent (2007−2008), hiljem nõunik kohtujurist V. Trstenjaki (2008−2011) ja kohtunik M. Ilešiči (2011−2013) juures Euroopa Kohtus; Euroopa Liidu õiguse lektor (2013−2018), hiljem dotsent (alates 2018) Maastrichti ülikoolis; Maastrichti ülikooli Euroopa õiguse keskuse asedirektor (2017−2020); programmi „Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management“ koordinaator Maastrichti ülikooli privaatsuse ja küberturvalisuse Euroopa keskuses (2021); Pekingi ülikooli külalislektor (2014); ajakirja „European Data Protection Law Review“ kaastoimetaja (2015−2021); EU Law Liveʼi toimetuse liige (alates 2020); Üldkohtu kohtunik alates 6. juuli 2021.

Pēteris Zilgalvis
Pēteris Zilgalvis

sündinud 1964; California ülikooli (Ameerika Ühendriigid) riigiteaduste diplom (1986); Lõuna‑California ülikooli (Ameerika Ühendriigid) õigusteaduste doktor (1990); keskkonnakaitsekomisjoni õigusteenistuse peanõunik (Läti parlament (1990–1992)); Läti välisministeeriumis Euroopa Parlamendi, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO), ÜRO Keskkonnaprogrammi ja UNESCO küsimustega tegelev ametnik (1992); Maailmapanga (Balti regiooni Eesti, Läti ja Leedu) keskkonnaspetsialist (1993–1996); Maailmapanga keskkonnaõiguse peanõunik keskkonnakaitsepoliitika alal (Venemaa) (1996–1997); Euroopa Nõukogu õigusküsimuste peadirektoraadi bioeetika teenistuse juhataja asetäitja (1997–2005); Euroopa Komisjoni hea valitsemistava ja eetika üksuse juhataja (2005–2010); Euroopa Komisjoni nakkushaiguste ja rahvatervise üksuse juhataja (2010); Euroopa Komisjoni tervise ja heaolu üksuse juhataja (2010–2016); Oxfordi ülikooli St Anthony kolledži liige (2013–2014); Oxfordi ülikooli finantsturgude majanduspoliitika programmi teadur (2013–2019); Euroopa Komisjoni digitaalse innovatsiooni ja plokiahela (blockchain) üksuse juhataja (2016–2021); Euroopa Komisjoni finantstehnoloogia töögrupi kaasesimees; Maailma Majandusfoorumi üleilmse krüptoraha komitee liige; Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) plokiahela valdkonna poliitika ekspertide konsultatiivnõukogu liige; Cambridge’i ülikooli Judge’i ärikooli finantstehnoloogiate ja seadusandlike algatuste koolitusprogrammi ning nõuandekomitee liige ja õppejõud; Balti rahvusvahelise õiguse aastaraamatu toimetuse liige; arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 27. septembrist 2021.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Sündinud 1968; õpingud õigusteaduste alal (Panthéon-Assas' ülikool, Pariis); õpingud juhtimise alal (Paris-Dauphine'i ülikool); Collège d'Europe (1992); sisseastumiseksam Pariisis asuvasse advokaate ettevalmistavasse piirkondlikku koolituskeskusse; Brüsseli advokatuuris advokaadina tegutsemise õiguse tunnistus; tegutsemine advokaadina Brüsselis; läbinud Euroopa Ühenduste Komisjoni avaliku konkursi; õigusnõunik Esimese Astme Kohtus (president A. Saggio kabinetis 1996-1998, president B. Vesterdorfi kabinetis 1998-2002); Esimese Astme Kohtu presidendi kabineti juhataja (2003-2005); Üldkohtu kohtusekretär alates 6. oktoobrist 2005.