Liikmete elulood
Marc Jaeger
Marc Jaeger

Sündinud 1954; advokaat; justiitsministeeriumi ametnik, määratud peaprokuröri osakonda; Tribunal d'arrondissement de Luxembourg'i kohtunik, asepresident; Centre universitaire de Luxembourg'i (Luxembourgi ülikoolikeskus) lektor; lähetatud kohtunik, Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik alates 1986; Üldkohtu kohtunik alates 11. juulist 1996; Üldkohtu president alates 17. septembrist 2007.

Marc van der Woude
Marc van der Woude

Sündinud aastal 1960; õigusteaduste bakalaureusekraad (Groningeni ülikool, 1983); õpingud Euroopa Kolledžis (1983-1984); assistent Euroopa Kolledžis (1984-1986); kursuste korraldamine Leideni ülikoolis (1986-1987); Euroopa Ühenduste Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi raportöör (1987-1989); õigusnõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1989-1992); Euroopa Ühenduste Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi poliitika koordinaator (1992-1993); teenistuja Euroopa Ühenduste Komisjoni õigusteenistuses (1993-1995); Brüsseli advokatuuri advokaat alates aastast 1995; Rotterdami Erasmuse ülikooli professor alates aastast 2000; mitme publikatsiooni autor; Üldkohtu kohtunik alates 13. septembrist 2010; Üldkohtu asepresident alates 20. septembrist 2016.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Sündinud 1949; õigusteaduste doktor, majandusõiguse assistent (enne 1989), seejärel teaduste doktor, äriõiguse professor (alates 1993) Praha Karli Ülikooli õigusteaduskonnas; väärtpaberikomisjoni juhtorgani liige (1999-2002); advokaat; Tšehhi valitsuse õigusloomenõukogu liige (1998-2004); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004.

Miro Prek
Miro Prek

Sündinud 1965; lõpetanud õigusteaduskonna (1989); LL.M.; PhD; vastu võetud advokatuuri (1994); erinevad ametikohad ja ülesanded riigiteenistuses, põhiliselt valitsuse õigusloome eest vastutavas talituses (aseriigisekretär ja asedirektor, Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse osakonna juhataja) ning Euroopa asjade talituses (aseriigisekretär); ühinemislepingu läbirääkimiste töörühma liige (1994-1996) ja Euroopa Ühendusega ühinemise läbirääkimiste töörühma liige (1998-2002), õigusasjade eest vastutav isik; praktiseeriv advokaat; Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimist ja Euroopa integratsiooni puudutavate ELi rahastatud projektide rühmajuht ja vanemekspert, eelkõige Lääne-Balkani riikides; Euroopa Ühenduste Kohtu osakonnajuhataja (2004-2006); Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2006.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Sündinud 1963; lõpetanud õigusteaduste eriala, Kopenhaageni ülikool (1988); välisministeeriumi ametnik (1988-1991); rahvusvahelise õiguse ja Euroopa õiguse õppejõud, Kopenhaageni ülikool (1988-1991); saatkonna sekretär Taani alalises esinduses ÜRO juures, New York (1991-1994); välisministeeriumi juriidilise talituse ametnik (1994-1995); Kopenhaageni ülikooli professor (1995); peaministri nõunik, seejärel esimene nõunik (1995-1998); minister-nõunik Taani alalises esinduses Euroopa Liidu juures (1998-2001); peaministri erinõunik juriidilistes küsimustes (2001-2002); peaministri kantselei juhataja ja õigusnõunik (märts 2002-juuli 2004); aseriigisekretär ja peaministri õigusnõunik (august 2004- august 2007); Üldkohtu kohtunik alates 17. septembrist 2007.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Sündinud 1952; Helsingi Kõrgema Kommertskooli ja Helsingi Ülikooli õigusteaduskonna diplom; Soome Kõrgema Halduskohtu nõunik; valitsuse õiguskaitsekomitee peasekretär; Kõrgema Halduskohtu vanemametnik; halduskohtumenetluse reformikomitee peasekretär,  Justiitsministeeriumi õigusloomeosakonna nõunik; EFTA Kohtu asekohtusekretär; Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik; Kõrgema Halduskohtu kohtunik (1998-2005); pagulaste õiguskaitsekomisjoni liige; Soome kohtuasutuste arendamise komitee aseesimees; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2005 kuni 6. oktoobrini 2009; Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009; Üldkohtu asepresident 17. september 2013 kuni 19. septembrini 2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Sündinud 1957; Ateena ülikooli diplom õigusteaduse erialal (1980); Paris I Panthéon-Sorbonne’i Ülikooli diplom avaliku õiguse süvaõppes (1981); Centre universitaire d’études communautaires et européennes’i (Paris I ülikool) tunnistus (1982); Riiginõukogu nooremametnik (1985–1992); Riiginõukogu nõunik (1992–2005); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (1994–1996); Kreeka kõrgeima erikohtu asendusliige (1998 ja 1999); Riiginõukogu liige (2005); kohtunike vastutuse asjade erikohtu liige (2006); halduskohtute ülemnõukogu liige (2008); halduskohtute inspektor (2009–2010); Üldkohtu kohtunik alates 25. oktoobrist 2010.

Guido Berardis
Guido Berardis

Sündinud 1950; diplom õigusteaduste erialal (Rooma Ülikool, La Sapienza, 1973), Euroopa õiguse kõrgkooliõpingute diplom Euroopa Kolledžist (Brugge, 1974-1975); Euroopa Ühenduste Komisjoni ametnik (põllumajanduse peadirektoraadi välisasjade direktoraat, 1975-1976); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituse liige (1976-1991 ja 1994-1995); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituse esindaja Luxembourgis (1990-1991); Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunik G. F. Mancini õigusnõunik (1991-1994); Euroopa Ühenduste Komisjoni liikmete M. Monti õigusnõunik (1995-1997) ja F. Bolkesteini õigusnõunik (2000-2002); Euroopa Ühenduste Komisjoni siseturu peadirektoraadi hangete poliitika direktoraadi direktor (2002-2003), teenuste, intellektuaalse ja tööstusomandi, meedia ja andmekaitse direktoraadi direktor (2003-2005) ning teenuste direktoraadi direktor (2005-2011); Euroopa Komisjoni õigustalituse töörühma „õigus, vabadus ja turvalisus, tsiviil ja karistusõigus" peaõigusnõunik ja juht (2011-2012); Üldkohtu kohtunik alates 17. septembrist 2012.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

Sündinud 1956; Rijeka ülikooli (magister, 1979) ja Zagrebi ülikooli (LL.M., 1984; õigusteaduste doktor, 1996) diplomid; Rijeka ülikooli õigusteaduskonna lektor (1980-1998), dotsent (2003-2009) ja professor (2009-2013); Rijeka ülikooli majandusteaduskonna lektor (1990-2013); Horvaatia Võrdleva Õigusteaduse Ühingu president (2006-2013); Üldkohtu kohtunik alates 4. juulist 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Sündinud 1960; Dublini Trinity Collegeʼi (õigusteadus) (1984) ja Dublini Honourable Society of King's Inns’i (Barrister-at-Law) (1986) diplomid; Honourable Society of King's Inns’i vanemliige (alates 2013); University College Cork dotsent (alates 2015); Irish Centre for European Law juhatuse liige (alates 1997); Barrister-at-Law (1986–90 ja 1997–2003) ja Senior Counsel (2003–13) Iirimaa advokatuuris; Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (1990–97); Council of European National Youth Committees (Euroopa riiklike noorteühenduste nõukogu) asepresident (1979–81); Organising Bureau of European School Student Unions (Euroopa koolinoorte ühenduste korraldusbüroo) peasekretär (1977–84); Irish Union of School Students (Iirimaa koolinoorte ühendus) asepresident (1977–79); Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) alalise delegatsiooni ELi ja EFTA kohtute juures liige (2006–13); Üldkohtu kohtunik alates 16. septembrist 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Sündinud 1967; Grenobleʼi Institut dʼétudes politiquesʼi (1988) ja École nationale dʼadministrationʼi (1993) diplom; riiginõukogu auditeur (rapporteur kohtuvaidluste osakonnas (1993-1997) ja sotsiaalküsimuste osakonna liige (1996-1997)); riiginõukogu maître des requêtes (1996-2008); õppejõud Pariisi Institut dʼétudes politiquesʼis (1993 1995); valitsuse komissar cassation des pensionsʼi erikomisjonis (1994 1996); õigusnõunik avaliku teenistuse ministeeriumis ja Pariisi linnavalitsuses (1995 1997); Yonneʼi departemangu prefektuuri peasekretär, Auxerreʼi linnajao abiprefekt (1997 1999); Savoie departemangu prefektuuri peasekretär, Chambery linnajao abiprefekt (1999 2001); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (2001-2005); NATO vaidluste lahendamise komisjoni koosseisuline liige (2001-2005); Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik (2005 2011, koja esimees 2008 2011); riiginõukogu liige (kohtuvaidluste osakonna 8. koja presidendi asetäitja 2011 2013); Euroopa Kosmoseagentuuri vaidluste lahendamise komisjoni liige (2011 2013); Üldkohtu kohtunik alates 16. septembrist 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Sündinud 1963; Läti ülikooli õigusteaduste diplom (1986); siseministeeriumi Kirovi rajooni ja Riia linna inspektor (1986-1989); Riia esimese astme kohtu kohtunik (1990-1994); advokaat (1994-1998 ja juuli 1999-mai 2000); justiitsminister (november 1998-juuli 1999 ja mai 2000-oktoober 2002); Haagi rahvusvahelise vahekohtu liige (2001-2004); parlamendiliige (2002-2004); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

Sündinud 1969; õpingud Ateena ülikoolis (Ptychion 1991); 3. tsükli õpingud Paris II ülikoolis (DEAavalikus õiguses 1992) ja Aix-Marseille III ülikoolis (õigusteaduste doktor 1995); Küprose advokatuuri astumine, Nikosia advokatuuri liige alates 1993; Küprose ülikooli õppejõud (1997-2002), konstitutsiooniõiguse õppejõud alates septembrist 2002; Euroopa Avaliku Õiguse Keskuse teadur (2001-2002); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Sündinud 1950; õigusteaduste õpingud Erlangen-Nürnbergi ülikoolis (1970-1975); RechtsreferendarOberlandesgericht Nürnberg'is (1975-1978); föderaalse majandusministeeriumi ametnik (1978-1982); ametnik Saksamaa Liitvabariigi alalises esinduses Euroopa ühenduste juures (1982); ametnik föderaalses majandusministeeriumis ühenduse õiguse ja konkurentsiõiguse alal (1983-1992); justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse osakonna juhataja (1992-2007); nõukogu töögrupi „Euroopa Kohus" Saksa delegatsiooni juht; föderaalvalitsuse riiklik esindajapaljudes Euroopa Ühenduste Kohtus arutatud kohtuasjades; Üldkohtu kohtunik alates 17. septembrist 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Sündinud 1952; õigusteaduste doktor (Comeniuse Ülikool Bratislavas 1979); äriühingu jurist (1975-1990); Košice munitsipaalkohtu kohtusekretär, äriregistri pidaja (1991); Košice munitsipaalkohtu kohtunik (jaanuar- oktoober 1992); Košice ringkonnakohtu kohtunik ja koja esimees (november 1992-2009); Slovaki Vabariigi Ülemkohtusse lähetatud kohtunik, äriõiguse koda (oktoober 2004-september 2005); Košice ringkonnakohtu äriõiguse kolleegiumi esimees (oktoober 2005-september 2009); Košice P. J. Šafáriki Ülikooli äri- ja majandusõiguse õppetooli külalislektor (1997-2009); Õigusakadeemia külalisõppejõud (2005-2009); Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

Sündinud 1958; Sofia ülikooli diplom õigusteaduse erialal; täiendav magistriõpe Euroopa õiguses, Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles; süvaõpe majandusõiguses ja intellektuaalomandi õiguses; stažeerimine kohtunikuna Sofia ringkonnakohtus (1985-1986); õigusnõunik (1986-1988); advokaat Sofia advokatuuris (1988-1992); välisministeeriumi diplomaatilist korpust teenindava büroo peadirektor (1992-1994); advokaadipraksis Sofias (1994-2011) ja Brüsselis (2007-2011); majandusvaidlusi lahendav arbiiter Sofias; osalemine mitmesuguste õigusaktide tekstide koostamisel Bulgaaria parlamendi õigusnõunikuna; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Sündinud 1961; Malta ülikooli õigusteaduste doktor; Euroopa õiguse magister (Exeteri ülikool); konkurentsiõiguse doktor (Londoni ülikool); justiitsministeeriumi jurist (1987-1990); välisministeeriumi peajurist (1990-1994); Copyright Board'i liige (autoriõiguse komisjon) (1994-2005); justiits- ja kohalike omavalitsuste ministeeriumi jurist-toimetaja (2001-2002); Malta Resources Authority ametnik (Malta ressursihaldusamet) (2001-2009); Euroopa õiguse konsultant (alates aastast 1994); rahandus-, majandus- ja investeerimisministeeriumi konkurentsiõiguse ja tarbijakaitse valdkonna nõunik (2000-2010); peaministri nõunik konkurentsiõiguse ja tarbijakaitse valdkonnas (2010-2011), Malta Competition and Consumer Affairs Authority konsultant (Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseamet) (2012); Malta ülikooli õppejõud (1994-2001), dotsent (2001-2006), seejärel külalisprofessor (alates aastast 2007) ja Jean Monnet' nimelise Euroopa õiguse õppetooli juhataja (alates aastast 2009); Malta Association for European Law asutajaliige ja asepresident (Euroopa õiguse ühing Maltal); Üldkohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2012.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

Sündinud 1950; Vilniuse ülikooli õigusteaduste diplom (1973); Vilniuse ülikooli õigusteaduskonna õigusteaduste doktor (1978), assistent, lektor, vastutav õppejõud ning seejärel dotsent (1977 1992); Leedu Vabariigi Ülemnõukogu Seimi taastamiseks (Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas) õigusosakonna konsultant (1990 1992); Leedu saatkonna Belgias nõunik (1992 1994); Leedu saatkonna Prantsusmaal nõunik (1994 1996); Euroopa Inimõiguste Komisjoni liige (1996 1999); Leedu ülemkohtu kohtunik (1999 2011); Vilniuse ülikooli lektor, kriminaalõiguse õppetooli hoidja (2003 2013); Leedu Vabariigi esindaja Eurojusti ühises järelevalveasutuses (2004 2011); konstitutsioonikohtu kohtunik (2011 2013); Üldkohtu kohtunik alates 16. septembrist 2013.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Sündinud 1952; Viini ülikooli õigusteaduste doktor (1981); liidukantselei ametnik - konstitutsiooniliste küsimuste teenistus (1981 1997); Euroopa Komisjoni õigusteenistuse nõunik (1997 2013); Üldkohtu kohtunik alates 16. septembrist 2013.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Sündinud 1967; Cum laude kraad õigusteadustes (1985 1990) ja PhD (1990 1993) õpingud, Universidad Complutense, Madrid; Girona prokurör (2000 2003); Coalition Provisional Authority (ajutine koalitsiooninõukogu) nõunik õigusemõistmise ja inimõiguste küsimustes, Bagdad, Iraak (2003 2004); esimese astme tsiviilkohtu kohtunik ja uurimiskohtunik (2003 2007), seejärel vanemkohtunik (2008), Girona; Euroopa Liidu integreeritud õigusriigimissiooni Iraagis EUJUST LEX asejuht (2005 2006); Hispaania konstitutsioonikohtu õigusnõunik (2006 2011 ja 2013); kaitseminister (2012 2013); Euroopa Liidu Nõukogu tsiviilekspert õigusriigi ja julgeolekusektori reformi valdkonnas (2005 2011); Euroopa Komisjoni välisekspert põhiõiguste ja kriminaalõiguse alal (2011 2013); lektor ja mitme väljaande autor; Üldkohtu kohtunik alates 16. septembrist 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

Sündinud 1974; õigusteaduste diplom (Tartu ülikool ja Poitiers' ülikool); justiitsministeeriumi nõunik (1995-1999); Riigikogu põhiseaduskomisjoni sekretariaadijuhataja (1999-2000); Tallinna ringkonnakohtu kohtunik (alates 2002); kohtunikueksamikomisjoni liige (alates 2005); osalemine konstitutsiooniõiguse ja haldusõiguse valdkonna õigusloomes; Üldkohtu kohtunik alates 23. oktoobrist 2013.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

Sündinud 1945; Glasgow ülikooli diplomid (MA 1965, LLB 1967) (ajalugu ja inglise kirjandus, õigusteadus); Tulane’i ülikooli (Louisiana) magistrikraad tsiviilõiguses (MCL 1969); Šotimaa advokatuuri liige (1972) ja New Yorgi advokatuuri liige (1977); Queen’s Counsel (1988); Inglismaa ja Walesi advokatuuri liige (1996) ja Brüsseli advokatuuri liige (1999); advokaadina tegutsemine Edinburghi, Brüsseli, Londoni ja New Yorgi advokatuurides; Glasgow ülikooli külalisõppejõud (1991) ja audoktor(2009); bencher, Middle Temple (2012); Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC), Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID) ja Spordi Arbitraažikohtu (CAS) vahekohtunik; arvukate publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2015.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Sündinud 1948; Ateena ülikooli õigusteaduse diplom (1971); Ateena majandusülikooli majandusteaduste diplom (kraadiõpe) (1974); vastu võetud Ateena advokatuuri (1973); Hamburgi ülikooli õigusteaduse doktor (1984); advokaat (1973-2016); rahvusvahelise ja Euroopa majandusõiguse professor (2007-2015) ning rahvusvahelise õiguse ja Euroopa energiaõiguse magistriprogrammi professor (2015-2016) Traakia ülikooli õigusteaduskonnas; assistent (1980-1984), õppejõud (1992-2006) ja külalisprofessor (2015) Hamburgi ülikooli õigusteaduskonnas; Kreeka konkurentsikomisjoni liige (1992-2006); majandusarengu- ja energeetikaministri õigusnõunik (2007-2009); Küprose Vabariigi valitsuse nimetatud õigusnõunik (2002-2003); Thessaloníki Rahvusvahelise ja Euroopa Majandusõiguse Keskuse nõukogu liige (2005-2011); Kreeka Euroopa õiguse ühingu laekur (1987-2000) ja peasekretär (2000-2016); Kreeka energiaõiguse ühingu asutajaliige ja peasekretär (2012-2016); Saksa ja Kreeka juristide ühingu asepresident (Hamburg) (1987-2016); Kreeka ja Saksa juristide ühingu peasekretär (Ateena) (1990-2016); arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

 

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Sündinud 1957; Madridi Complutense ülikooli õigusteaduse diplom (1979) ja Tuftsi ülikooli (Ameerika Ühendriigid) Fletcher School of Law and Diplomacy magistrikraad (1985); CEU San Pablo ülikooli õigusteaduse professor(1985-1993); Consejo de Estado õigusnõunik (1983-1996); sihtasutus Fundación Juan March, Center for the Advanced Study in the Social Sciences, peasekretär (1991-1996); siseministeeriumi aseriigisekretär (1996-2001); ettevõtte jurist (2001-2003); advokaat (2004-2005); Instituto de Empresa rahvusvaheliste suhete magistriprogrammi direktor ja õigusteaduse professor (2007-2013); Consejo de Estado vanemõigusnõunik (2005-2016); Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Sündinud 1962; Leuveni katoliikliku ülikooli õigusteaduse litsentsiaat (1988) ja Cambridge'i ülikooli Master of Laws (1990); Leuveni katoliikliku ülikooli nooremteadur (1991-1997); Luxembourgi advokatuuri advokaat (1989-2004); Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) inimõiguste komitee ja kriminaalõiguse komitee liige (2002-2004); Euroopa Liidu põhiõiguste sõltumatute ekspertide võrgustiku liige (2002-2004); Luxembourgi inimõiguste valdkonna nõuandekomisjoni liige (2000-2004); kohtunik (2004-2015), Euroopa Inimõiguste Kohtu sektsiooni president (2011-2012), asepresident (2012) ja president (2012-2015); Luxembourgi ülikooli külalislektor (1996-2006); Nancy 2 ülikooli õppejõud (1997-2009); Institut grand-ducal'i (Luksemburgi teaduste akadeemia) liige, humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond (alates 2002); Cambridge'i ülikooli Fitzwilliam College'i Honorary Fellow (alates 2013); Londoni Gray's Inni Honorary Bencher (alates 2013); Londoni ülikooli University College'i auprofessor (alates 2013); mitme õigusajakirja teaduskomitee liige; arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Sündinud 1963; Vilniuse ülikooli õigusteaduse diplom (1986); õigusteaduse doktor (2000); habilitatsioon (2008); prokurör (1986-1990); Vilniuse esimese astme kohtu kohtunik (1991-1994) ja asepresident (1993-1994); Leedu apellatsioonikohtu kohtunik ja tsiviilkolleegiumi esimees (1995-2002); Leedu kõrgeima halduskohtu kohtunik (2002-2013) ja president (2002-2008); Vilniuse ülikooli õppejõud (1997) ja Mykolas Romerise ülikooli õppejõud (1998-2000); Mykolas Romerise ülikooli dotsent (2000-2008), tsiviilkohtumenetluse osakonna juhataja (2002-2006) ja professor (alates 2008); Euroopa kohtunike ühingu (AEM) president (2006-2008); rahvusvahelise kohtunike ühingu (UIM) asepresident (2006-2014); Euroopa kohtunike konsultatiivnõukogu (CCJE) liige (2000-2014); Euroopa Liidu kõrgeimate halduskohtute ühenduse (ACA-Europe) nõukogu liige (2010-2013); Euroopa Õigusakadeemia (ERA) (2008-2011) nõuandekomitee liige; Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Sündinud 1965; Budapesti Loránd Eötvösi ülikooli õigusteaduse diplom (1990) ja kunstiajaloo diplom (1992) ning Heidelbergi ülikooli LL.M. (1991); õigusteaduse doktor (2004); Budapesti advokatuuri advokaat (1995-2016); Loránd Eötvösi ülikooli õigusteaduse dotsent (1991-2005) ja õigusteaduse professor (2005-2016); Budapesti Péter Pázmány katoliikliku ülikooli äriõiguse osakonna juhataja (2007-2013), seejärel era- ja äriõiguse osakonna juhataja ning professor (2013-2016); Lyoni katoliikliku ülikooli külalisprofessor (2013-2016); Ungari börsi juures oleva alalise vahekohtu vahekohtunik ja ad hoc vahekohtunik (2004-2016); Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Sündinud 1971; Krakówi Jagellonne ülikooli õigusteaduse diplom (1995); õigusteaduse doktor (2001); õigusteaduste habiliteeritud doktor (2011); Jagellonne ülikooli Euroopa Liidu õiguse õppetooli dotsent (2003-2013) ja professor (alates 2013); õigusteaduse kraadiõppe programmide direktor Jagellonne ülikoolis (2006-2013); Visiting Scholar Oxfordi ülikoolis (1998) ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudis (2005); vastu võetud Krakówi advokatuuri (2000); õigusnõustaja (2000-2012); Krakówi vojevoodkonna halduskohtu kohtunik (2012-2016); lähetatud Poola Vabariigi kõrgeimasse halduskohtusse (2014-2016); kõrgeima halduskohtu Euroopa õiguse osakonna juhataja (2013-2016); arvukate Euroopa õiguse alaste publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Sündinud 1974; East Anglia ülikooli õigusteaduse diplom (1995) ja Bristoli ülikooli Master of Laws (1996); vastu võetud Küprose advokatuuri (1997); Küprose Vabariigi õigustalituse liige, Euroopa Liidu õiguse osakond (1998-2008); lähetatud riiklik ekspert Euroopa Liidu Kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakonnas (2005-2007); Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Küprose õigusnõunik (2012); Euroopa Komisjoni õigustalituse liige (2008-2016); Üldkohtu kohtunik alates 13. aprillist 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Sündinud 1964; õigusteaduskonna diplomid Stockholmi ülikoolist (1991) ja Paris I, Panthéon-Sorbonne’i ülikoolist (1990 ja 1994); vastu võetud Stockholmi advokatuuri (2008); õigusnõunik Södertälje esimese astme kohtus ja Svea apellatsioonikohtus (1991-1993 ja 1994-1995); kohtunik Gotlandi ja Norrtälje esimese astme kohtutes (1995-1996); kohtunik Svea apellatsioonikohtus (1996-1997); Rahandusministeeriumi parlamentaarse komisjoni aseesimees (1997-1998); Välisministeeriumi õigusnõunik Euroopa asjades (1999); õigusnõunik Euroopa Liidu Kohtus (1998 ja 1999-2006); jurist, seejärel advokaat (2006-2008); kohtunik (2009-2016) ja koja esimees (2012-2015) Södertörni esimese astme kohtus; õppejõud Stockholmi ülikoolis (2006-2008); õppejõud Rootsi kohtute akadeemias (2011-2016); Üldkohtu kohtunik alates 8. juunist 2016.

Inga Reine
Inga Reine

Sündinud 1975; Läti ülikooli õigusteaduskonna diplom (1996); magistrikraad Euroopa ülikoolidevahelise inimõiguste ja demokratiseerimise edendamise keskusest (EIUC) (Itaalia, 1998); Läti inimõiguste ametkonna jurist (1995-1999); Euroopa Julgeoleku‑ ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) nõunik (Kosovo missioon (1999-2002) ja Montenegro missioon (2002-2003)); Välisministeeriumi jurist ja valitsuse esindaja inimõigustele spetsialiseerunud rahvusvaheliste organisatsioonide juures (2003-2012); osakonnajuhataja (2012-2015) ja õigusnõunik (2012-2016) Läti alalises esinduses Euroopa Liidu juures; Euroopa Nõukogu inimõiguste juhtkomitee (CDDH) liige (2003-2012); Üldkohtu kohtunik alates 8. juunist 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Sündinud 1950; õigusteaduste doktor ja Padova advokatuuri kuuluv advokaat; Padova ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse ja võrdleva õiguse assistent ja seejärel koosseisuline teadustöötaja (1977-1982); ühenduse õiguse lektor Euroopa kolledžis (Parma, 1990-1998), Padova (1985-1987), Macerata (1991-1994), Napoli (1995) ja Milano (2000-2001) ülikooli õigusteaduskondades; Padova ülikooli teaduskomitee „Master in European integration“ liige; Euroopa Ühenduste Kohtu raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni direktoraadi ametnik (1982-1984); kohtujurist G. F. Mancini nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1984-1988); Euroopa Parlamendi peasekretäri E. Vinci õigusnõustaja (1988-1993); Euroopa Parlamendi õigustalituse allüksuse juhataja (1995-1999); Euroopa Parlamendi õigusloome ja lepitusmenetluse, institutsioonidevaheliste suhete ja liikmesriikide parlamentidega suhtlemise valdkonna eest vastutav direktor (1999-2004); Euroopa Parlamendi välissuhete direktor (2004-2006); Euroopa Parlamendi õigustalituse õigusloome eest vastutav direktor (2006-2011); arvukate publikatsioonide autor Itaalia tsiviilõiguse ja Euroopa Liidu õiguse küsimustes; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2011 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

René Barents
René Barents

Sündinud 1951; õigusteaduste diplom ja eridiplom majandusteaduste alal (Rotterdami Erasmuse ülikool, 1973); õigusteaduste doktor (Utrechti ülikool, 1981); teadustöötaja Euroopa õiguse ja rahvusvahelise majandusõiguse alal (1973-1974) ning Euroopa õiguse ja rahvusvahelise majandusõiguse dotsent Utrechti ülikooli Euroopa instituudis (1974-1979) ja Leideni ülikoolis (1979-1981); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1981-1986); Euroopa Ühenduste Kohtu personaliosakonna personalieeskirjade õigusküsimustega tegeleva allüksuse juht (1986-1987); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigusteenistuse töötaja (1987-1991); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1991-2000); allüksuse juhataja (2000-2009) ja seejärel direktor (2009-2011) Euroopa Liidu Kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni direktoraadis; Maastrichti ülikooli korraline Euroopa õiguse professor (1988-2003) ja auprofessor (alates 2003. aastast); ’s-Hertogenboschi apellatsioonikohtu konsultant (1993-2011); Madalmaade kuningliku teaduste akadeemia liige (alates 1993. aastast); arvukate publikatsioonide autor Euroopa õiguse küsimustes; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2011 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

Sündinud 1953; Lissaboni ülikooli õigusteaduste diplom (1975); Strasbourgi ülikooli litsentsiaat (1978); Harvardi ülikooli Master of Laws (1984); Cascaisi esimese astme kohtu aseriigiprokurör (1975-1976); Euroopa Inimõiguste Komisjoni sekretariaadi jurist (1978-1986); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1986-1987); Euroopa Parlamendi õigusküsimuste ja kodanikuõiguste komisjoni sekretariaadi allüksuse juhataja (1988-1999); Euroopa Tulevikukonvendi sekretariaadi liige (2002-2003); Euroopa Parlamendi õigusteenistuse allüksuse juhataja (1999-2010); Euroopa Parlamendi õigusteenistuse institutsiooniliste ja parlamentaarsete küsimuste direktor (2010-2016); Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

Sündinud 1963; Leuveni katoliikliku ülikooli õigusteaduste diplom (1988); Harvardi ülikooli Master of Laws (1989); õigusteaduste doktor (1998); Leuveni katoliikliku ülikooli diplom filoloogia erialal (1984) ja filosoofias; nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1991-1995); Leuveni katoliikliku ülikooli teadustöötaja (1995-1999); Groningeni ülikooli professor (1999-2001), seejärel Leuveni katoliikliku ülikooli professor (2001-2016); külalisprofessor mitmes ülikoolis, peamiselt Paris-Dauphine’i ülikoolis (2013-2016); Academic Society for Competition Law president (2013-2016); mitme õigusajakirja peatoimetaja; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Barna Berke
Barna Berke

Sündinud 1966; Budapesti Loránd Eötvösi ülikooli õigusteaduste diplom (1990); Stockholmi ülikooli Master of Laws (1995); Budapesti advokatuuri advokaat; Ungari parlamendi õigusnõustaja Ungari ühinemise ajal Euroopa Liiduga (1994-1996 ja 2002-2004); Ungari konstitutsioonikohtu esimehe nõunik (1997-2000); konkurentsiameti asepresident, seejärel konkurentsinõukogu esimees (2000-2002); Finants- ja kapitaliturgude alalise vahekohtu vahekohtunik (2008-2014); Budapesti Loránd Eötvösi ülikooli lektor (1990-1994); vanemlektor (1995-1999), seejärel abivanemlektor (2003-2016); justiitsministeeriumi riigisekretär Euroopa ja rahvusvahelise õigusalase koostöö küsimustes (2014-2016); Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Sündinud 1966; õpingud õigusteaduses (Candidatus iuris), Århusi ülikool (1989); advokaat, praktikant Taani valitsuse õigusnõuniku juures (1989-1991); nõunik kohtujurist C. C. Gulmanni kabinetis Euroopa Ühenduste Kohtus (1991-1993); Taani advokatuuri liikmeks võtmine (1993); advokaat Taani valitsuse õigusnõuniku juures (1993-1995); Kopenhaageni ülikooli Euroopa õiguse lektor; Euroopa avaliku halduse instituudi (IEAP) vanemlektor (Luxembourg, 1995-1997); Brüsseli advokatuuri advokaat (1997); IEAP vanemlektor, seejärel direktori kohusetäitja (Luxembourg, 1997-1999); Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) järelevalveameti õigusteenistuse ametnik (1999-2000); nõunik kohtunik C.C. Gulmanni kabinetis (2003-2006), seejärel kohtunik L. Bay Larseni kabinetis (2006-2013) Euroopa Ühenduste Kohtus; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2013 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

Sündinud 1966; Stockholmi ülikooli õigusteaduste diplom (1991); Paris II Panthéon-Assas’ ülikooli prantsuse-inglise õigustõlke diplom (1991); Paris I Panthéon-Sorbonne’i ülikooli erialase täiendõppe magistridiplom (1992); Pariisi politoloogiainstituudi diplom (1993); Rootsi riigikaitse teadusuuringute agentuuri teadustöötaja (1992 ja 1994); osalus Rootsi ametnike koolitusprogrammis (1993-1994); välisministeeriumi õigusnõunik Euroopa asjades (1994-1995); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1995-2000); Stockholmi ülikooli lektor (2000-2016); jurist (2001-2006), seejärel advokaat (2006-2016); Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

Sündinud 1967; lõpetanud õigusteaduste eriala Alexandru Ioan Cuza de Iasi ülikoolis (1990); õigusteaduste doktor (1999); Bukaresti neljanda linnajao esimese astme kohtu kohtunik (1991-1996); Bukaresti esimese astme kohtu kohtunik (1996-1999) ja koja esimees (1997-1999); Bukaresti apellatsioonikohtu kohtunik (1999-2005) ja koja esimees (1999-2003); Euroopa Patendiameti laiendatud apellatsioonikoja liige (2006-2016); riikliku kohtunike instituudi koolitaja, seejärel direktor (2011-2016); Rumeenia kõrgema kassatsioonikohtu kohtunik (2006-2016); riikliku kohtunike instituudi teadusnõukogu ja riikliku kohtusekretäride kooli juhatuse liige (2011-2016); Bukaresti ülikooli doktoriõppe nõukogu valitud liige (2012-2016); Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

Sündinud 1967; lõpetanud õigusteaduste eriala Coimbra ülikoolis (1991); kraadiõpe intellektuaalomandi õiguses Lissaboni ülikoolis (2001); advokaadi õppepraktika (1991-1992); kohtujurist (1992-1995); kohtunik esimese astme kohtutes (1995-1997); Lissaboni kaubanduskohtu kohtunik (1999-2016); Coimbra apellatsioonikohtu kohtunik (2016); õigusteaduste õppejõud mitmes Portugali ülikoolis ja riiklikus kohtunike koolis; Portugali kohtunike ühingu peasekretär (2012-2015), seejärel president (2015-2016); Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

Sündinud 1974; lõpetanud õigusteaduste eriala Praha Karli ülikoolis (1997), Stocholmi ülikooli Master of Laws (2000); õigusteaduste doktor (2007); Euroopa õiguse lektor Praha Karli ülikoolis (2001-2003) ja Tšehhi Vabariigi õigusakadeemias (2001-2016); kohtujurist Praha linnakohtus (1997-2001); Praha teise linnajao esimese astme kohtu kohtunik (2001-2005); Tšehhi Vabariigi kõrgeima halduskohtu kohtunik (2005-2016); lektor Brno Masaryki ülikooli õigusteaduskonnas (2006-2016) ja Olomouci Palacký ülikoolis (2014-2016); justiitsministeeriumi lepinguline kaastöötaja (2010-2016); Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

Sündinud 1976; lõpetanud õigusteaduste eriala Gdanski ülikoolis (1999); Toulouse’i sotsiaalteaduste ülikooli süvaõppe diplom (2000); Euroopa Kolledži Euroopa õiguse Master of Laws (2002); õigusteaduste doktor (2004); Gdanski tehnikaülikooli Euroopa õiguse lektor (2010-2016); Poola Teaduste Akadeemia õigusinstituudi vanemlektor (2006-2014), seejärel abiprofessor (2014-2016); kaastöö ja osalemine mitme õigusajakirja väljaandmisel; arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Sündinud 1978; Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduse diplom (2002) ja Euroopa Kolledži Master of Laws Euroopa õiguses (Brugge, 2004); õigusteaduste doktor (2008); Brüsseli advokatuuri advokaat (2004-2006); Euroopa Liidu menetlusõiguse lektor Sofia Rahva- ja Maailmamajanduse Ülikoolis (2008-2012) ja Sofia St Kliment Ohridski ülikoolis (2010-2013); Euroopa Liidu õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse abiprofessor Bulgaaria Teaduste Akadeemias (alates 2014); külalislektor Cambridge'i ülikoolis ja Leuveni katoliiklikus ülikoolis; nõunik Euroopa Liidu Kohtus (2007-2016); Bulgaaria Euroopa Liidu õiguse ühingu asutaja ja juhatuse liige; Euroopa õiguse ajakirja „Evropeiski praven pregled“ peatoimetaja; arvukate Euroopa õiguse alaste publikatsioonide autor; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 13. aprillist 2016 kuni 31. augustini 2016, Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

Sündinud 1963; Dublini ülikooli kolledži ja Iirimaa riikliku ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1984); Dublini ühenduse Honorable Society of King’s Inns barrister (1987); Londonis asuva Law Society, Chancery Lane’i Euroopa asjade jurist (1988-1990); Law Society of England and Wales’i ja Law Society of Scotlandi esindaja Brüsselis (1990-1993); barrister (1993-2009) ja vanemnõunik (2009-2012); Dublini ühenduse Honorable Society of the King’s Inns konkurentsiõiguse lektor (1993-1999); ELi–Hiina õiguskooli lektor (2008-2012); High Court’i (Iirimaa) kohtunik (2012-2017) ning sisserände- ja varjupaigaasju lahendava koja esimees (2014-2017); Üldkohtu kohtunik alates 8. juunist 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

Sündinud 1979; õigusteaduste diplom (Antwerpeni ülikool, 2002); õigusteaduste magister (2003) ja õigusteaduste doktor (2007) (King’s College, Cambridge’i ülikool); Columbia ülikooli õigusteaduskonna külalisteadur (Visiting Research Fellow) (2005); Antwerpeni ülikooli doktorikraadiga teadur (2007-2009); Leuveni ülikooli (KU Leuven) külalislektor (2009), seejärel lektor (2010-2014) ja põhilektor (alates 2015. aastast) Euroopa Liidu õiguse ja rahvusvahelise õiguse alal; kohtujurist E. Sharpstoni nõunik (2007-2009), seejärel kohtunik A. Prechali nõunik (2016-2017) Euroopa Liidu Kohtus; Üldkohtu kohtunik alates 4. oktoobrist 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

sündinud 1971; Malta ülikooli õigusteaduste diplom ja õigusteaduse doktor (1995); Cambridge’i ülikooli kriminoloogia magister (1996); kraadiõpe Euroopa õiguses King’s College Londonis (2018); Malta advokatuuri advokaat (1996–2019); õigusekspert Valletta (Malta) kohtutes (1997–2019); Malta riiklike vahekohtunike komisjoni liige (2006–2019); Malta kindlustusseltside ühenduse õigusekspert (2006–2019); Malta tööhõivekomisjoni liige (2009–2019); sotsiaalkaitseministeeriumi õigusnõunik (1997–1998); riikliku perekomisjoni liige (2012–2013); üldise justiitsreformi komisjoni liige (2013); õigusreformi komisjoni liige (2014–2016); viisatöörühma esimees Malta Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames (2016–2017); Üldkohtu kohtunik alates 20. märtsist 2019.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Sündinud 1968; õpingud õigusteaduste alal (Panthéon-Assas' ülikool, Pariis); õpingud juhtimise alal (Paris-Dauphine'i ülikool); Collège d'Europe (1992); sisseastumiseksam Pariisis asuvasse advokaate ettevalmistavasse piirkondlikku koolituskeskusse; Brüsseli advokatuuris advokaadina tegutsemise õiguse tunnistus; tegutsemine advokaadina Brüsselis; läbinud Euroopa Ühenduste Komisjoni avaliku konkursi; õigusnõunik Esimese Astme Kohtus (president A. Saggio kabinetis 1996-1998, president B. Vesterdorfi kabinetis 1998-2002); Esimese Astme Kohtu presidendi kabineti juhataja (2003-2005); Üldkohtu kohtusekretär alates 6. oktoobrist 2005.