Kohtustatistika

Kohus avaldab igal aastal institutsiooni aastaaruandes oma tegevuse kohta kohtustatistikat.

Varasemate aastate kohtustatistikaga saab tutvuda samuti Curia koduleheküljel, rubriigis „Ajalugu".