Euroopa Liidu kohtute võrgustik

Euroopa Liidu kohtute võrgustik (Réseau judiciaire de l’Union européenne – RJUE) loodi Euroopa Liidu Kohtu presidendi ja liikmesriikide konstitutsioonikohtute ja kõrgeimate kohtute esimeeste algatusel kohtunike konverentsil, mis toimus Euroopa Liidu Kohtus 27. märtsil 2017, Rooma lepingute allkirjastamise 60. aastapäeva tähistamiseks.

Arutelud, mida ajendas ühine huvi tugevdada kohtute koostööd Euroopas kvaliteetse õigusemõistmise tagamiseks, viisid 2018. aasta jaanuaris RJUE liikmeteks olevate kohtute vahelise turvalise teabevahetusplatvormi loomiseni, mis oli nimetatud koostöö esimene konkreetne väljendus. Arvestades suurt huvi dokumentide vastu, mida selle platvormi kaudu jagatakse liidu õiguse arengu ja ühtsuse kohta, otsustasid Euroopa Liidu Kohus ja osalevad kohtud teise sammuna jagada üldsusega kõiki mittekonfidentsiaalseid dokumente, avades Euroopa Liidu Kohtu veebisaidil RJUE-le pühendatud rubriigi.

Selle rubriigi peamine eesmärk on koondada ja jagada teavet ja dokumente, mis on kasulikud liidu õiguse kohaldamiseks, levitamiseks ja analüüsimiseks, võttes arvesse selle õiguse tõlgendamist ja kohaldamist mitte ainult Euroopa Liidu Kohtu, vaid ka liikmesriikide kohtute poolt. Samuti on selle eesmärgiks edendada võrdleva õiguse vaatenurgast liikmesriikide õiguse ja õigussüsteemide paremat tundmist ja mõistmist, mis võimaldab hõlbustada üksteise õigustraditsioonidega arvestamist.

RJUE rubriik võimaldab:

tutvuda vahetult eelotsuseasjadega (tänu otsingumootoris eelnevalt kindlaksmääratud otsingukriteeriumidele) ja eelkõige tutvuda alates 1. juulist 2018 esitatud eelotsusetaotlustega nii menetluskeeles kui ka kõigis saadaolevates keeltes;

tutvuda liikmesriikide kohtute lahenditega, mille on välja valinud liikmesriikide konstitutsioonikohtud ja kõrgeimad kohtud, kuna need on liidu õiguse seisukohast huvipakkuvad;

tutvuda erinevate teaduslike ja pedagoogiliste dokumentidega, uurimistööde tulemustega ja RJUE liikmeks olevate kohtute koostatud õiguse arengu analüüsidega, nagu näiteks analüüsid ja uuringud, temaatilised kohtupraktika ülevaated või õiguse arengu kajastused.

 

Juurdepääs RJUE kinnisele platvormile [juurdepääs on liikmeteks olevatel kohtutel]