Pressiteated

Nr 158/2021 : 16. september 2021
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-337/19 P
komisjon vs. Belgia ja Magnetrol International
riigiabi

Nr 157/2021 : 16. september 2021
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-341/20
komisjon vs. Itaalia
Maksustamine

Nr 156/2021 : 15. september 2021
Üldkohtu otsus kohtuasjas T-777/19
CAPA jt vs. komisjon
fr
riigiabi

Nr 155/2021 : 9. september 2021
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-18/20
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Demande ultérieure de protection internationale )
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala

Nr 154/2021 : 9. september 2021
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-783/19
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Põllumajandus

Nr 153/2021 : 2. september 2021
Kohtujuristi ettepanek kohtuasjades C-117/20,C-151/20
bpost
DFON

Nr 152/2021 : 2. september 2021
institutsiooniline õigus
Euroopa Kohus tühistas nõukogu otsused, mis käsitlevad Armeeniaga sõlmitud partnerluslepingu kohaldamist

Nr 151/2021 : 2. september 2021
SOPO
EPSU apellatsioonkaebus: komisjon ei pea rahuldama tööturu osapoolte taotlust rakendada liidu tasandil nende sõlmitud kokkulepet

Nr 150/2021 : 2. september 2021
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-570/19
Irish Ferries
transport

Nr 149/2021 : 2. september 2021
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjades C-647/19 P, C-665/19 P
Ja zum Nürburgring vs. komisjon
riigiabi

Pressiteated on ajakirjandusele mõeldud mitteametlikud dokumendid, mis ei ole Euroopa Kohtu jaoks siduvad