Pressiteated

Nr 138/2018 : 25. september 2018
Üldkohtu otsus kohtuasjades T-639/15,T-640/15,T-641/15,T-642/15,T-643/15,T-644/15,T-645/15,T-646/15,T-647/15,TTTT-648/15,T-649/15,T-650/15,T-651/15,T-652/15,T-653/15,T-654/15,T-655/15,T-656/15,T-657/15,T-658/15,T-659/15,T-660/15,T-661/15,T-662/15,T-663/15,T-664/15,T-665/15,T-666/15,T--94/1
Psara vs. parlament
institutsiooniline õigus

Nr 137/2018 : 20. september 2018
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-51/17
OTP Bank ja OTP Faktoring
keskkond ja tarbijad

Nr 136/2018 : 20. september 2018
Kohtujuristi ettepanek kohtuasjas C-497/17
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Põllumajandus

Nr 135/2018 : 19. september 2018
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-327/18 PPU
R O
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala

Nr 134/2018 : 19. september 2018
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-41/17
González Castro
SOPO

Nr 133/2018 : 19. september 2018
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-438/16 P
komisjon vs. Prantsusmaa ja IFP Énergies nouvelles
riigiabi

Nr 132/2018 : 13. september 2018
Üldkohtu otsus kohtuasjades T-715/14, T-732/14,T-734/14,T-735/14,T-737/14,T-739/14,T-798/14,T-799/14
NK Rosneft jt vs. nõukogu
Välissuhted

Nr 131/2018 : 13. september 2018
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-369/17
Ahmed
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala

Nr 130/2018 : 13. september 2018
Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-54/17,C-55/17
Wind Tre
Asutamisvabadus

Nr 129/2018 : 13. september 2018
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjades C-358/16,C-594/16
UBS Europe jta
MARI

Arhiiv

Pressiteated on ajakirjandusele mõeldud mitteametlikud dokumendid, mis ei ole Euroopa Kohtu jaoks siduvad