Pressiteated

Nr 50/2019 : 11. aprill 2019
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-254/18
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Isikute vaba liikumine

Nr 49/2019 : 11. aprill 2019
Kohtujuristi ettepanek kohtuasjas C-482/17
Tšehhi Vabariik vs. parlament ja nõukogu
Tööstuspoliitika

Nr 48/2019 : 11. aprill 2019
Kohtujuristi ettepanek kohtuasjas C-619/18
komisjon vs. Poola (Indépendance de la Cour suprême)
ühenduse õiguse põhimõtted

Nr 47/2019 : 4. aprill 2019
Informatsioon
en fr

Nr 46/2019 : 4. aprill 2019
Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-266/17 et C-267/17
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker ja BVR Busverkehr Rheinland
de
transport

Nr 45/2019 : 4. aprill 2019
transport
Kui lennuki rehvi on kahjustanud stardi- või maandumisrajal olnud kruvi, peab lennuettevõtja maksma reisijatele kolm või rohkem tundi hilinemise eest hüvitist ainult siis, kui ta ei ole kasutanud kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid lennu hilinemise piiramiseks

Nr 44/2019 : 28. märts 2019
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-405/16 P
Saksamaa vs. komisjon
riigiabi

Nr 43/2019 : 28. märts 2019
Kohtujuristi ettepanek kohtuasjas C-569/17
komisjon vs. Hispaania (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
keskkond ja tarbijad

Nr 42/2019 : 27. märts 2019
keskkond ja tarbijad
Tarbijate taganemisõigus veebipoest ostmise korral kehtib madratsi suhtes, mille kaitsekile oli pärast kohaletoimetamist eemaldatud

Nr 41/2019 : 26. märts 2019
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-129/18
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Liidu kodakondsus

Arhiiv

Pressiteated on ajakirjandusele mõeldud mitteametlikud dokumendid, mis ei ole Euroopa Kohtu jaoks siduvad