Lehdistötiedotteet

N:o 159/2018 : 19 päivänä lokakuuta 2018
Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-619/18
komissio v. Puola
La Pologne doit suspendre immédiatement l’application des dispositions nationales relatives à l’abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême 

N:o 158/2018 : 18 päivänä lokakuuta 2018
Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-149/17
Bastei Lübbe
Sijoittautumisvapaus

N:o 157/2018 : 17 päivänä lokakuuta 2018
Oikeudenkäyntiasiakirjoja koskeva kirjeenvaihto unionin yleisen tuomioistuimen kanssa tapahtuu yksinomaan eCuria-sovelluksen välityksellä 1.12.2018 alkaen

N:o 156/2018 : 17 päivänä lokakuuta 2018
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-444/17
Arib ym.
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue

N:o 155/2018 : 11 päivänä lokakuuta 2018
Unionin tuomioistuimen ensimmäisen julkisasiamiehen nimeäminen

N:o 154/2018 : 11 päivänä lokakuuta 2018
Euroopan unionin tuomioistuimen kolmen tuomarin jaostojenpuheenjohtajien valinta

N:o 153/2018 : 9 päivänä lokakuuta 2018
Euroopan unionin tuomioistuimen viiden tuomarin jaostojenpuheenjohtajien valinta

N:o 152/2018 : 9 päivänä lokakuuta 2018
Rosario Silva de Lapuerta valittiin Euroopan unionin tuomioistuimen varapresidentiksi

N:o 151/2018 : 9 päivänä lokakuuta 2018
Koen Lenaerts valittiin uudelleen unionin tuomioistuimen presidentiksi

N:o 150/2018 : 8 päivänä lokakuuta 2018
Unionin tuomioistuimen kokoonpanon osittainen uudistuminen ja kuuden uuden jäsenen virkaan astuminen

Arkisto

Tiedotteet ovat tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettuja epävirallisia asiakirjoja, jotka eivät sido yhteisöjen tuomioistuinta