Lehdistötiedotteet

N:o 53/2023 : 29 päivänä maaliskuuta 2023
Valtion tuki
Komission päätöksestä, jolla hyväksytään Romanian Blue Air lentoyhtiölle covid-19-pandemian yhteydessä myöntämä valtiontuki, nostettu kanne hylätään kokonaisuudessaan

N:o 52/2023 : 23 päivänä maaliskuuta 2023
en fr
Ympäristö ja kuluttajat
Fire safety in establishments open to the public: Member States may not impose additional requirements on pressure equipment bearing the CE marking for the purposes of making that equipment available on the national market

N:o 51/2023 : 21 päivänä maaliskuuta 2023
Ympäristö ja kuluttajat
Kielletyllä estolaitteella varustetun moottoriajoneuvon ostajalla on oikeus korvaukseen ajoneuvon valmistajalta, kun laite on aiheuttanut vahinkoa ostajalle

N:o 50/2023 : 20 päivänä maaliskuuta 2023
Maatalous
Protection of plant variety rights: no minimum level of compensation set

N:o 49/2023 : 16 päivänä maaliskuuta 2023
Yhteisön oikeuden periaatteet
Advocate General Pikamäe: the automated establishment of a probability concerning the ability of a person to service a loan constitutes profiling under the GDPR

N:o 48/2023 : 16 päivänä maaliskuuta 2023
Telecommunications operators may be obliged to provide, upon request from a judicial authority, communication interception operations in return for a fixed rate

N:o 47/2023 : 16 päivänä maaliskuuta 2023
Toimielimiä koskeva oikeus
Komission ensimmäinen kanne siitä, että jäsenyysvelvoitteita on jätetty noudattamatta kaksi kertaa ilman pilaantumisen alalla, ei täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä

N:o 46/2023 : 16 päivänä maaliskuuta 2023
Kilpailu

Perussopimuksissa asetettu määräävän markkina-aseman väärinkäytön kielto mahdollistaa yrityskeskittymän, joka ei ole yhteisönlaajuinen, valvonnan kansallisella tasolla ja jälkikäteen

N:o 45/2023 : 9 päivänä maaliskuuta 2023
Henkilöiden vapaa liikkuvuus
Football: according to Advocate General Szpunar the UEFA rules on home-grown players are partially incompatible with EU law

N:o 44/2023 : 9 päivänä maaliskuuta 2023
Kilpailu
The Court sets aside in part the judgments of the General Court and, consequently, annuls the decisions of the Commission ordering inspections at the premises of a number of French undertakings in the distribution sector on account of suspicions of anticompetitive practices

Tiedotteet ovat tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettuja epävirallisia asiakirjoja, jotka eivät sido yhteisöjen tuomioistuinta