Lehdistötiedotteet

N:o 13/2022 : 20 päivänä tammikuuta 2022
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-430/21
RS (Effet des arrêts d’une juridiction constitutionnelle)
Toimielimiä koskeva oikeus

N:o 12/2022 : 20 päivänä tammikuuta 2022
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-37/20
Luxembourg Business Registers
fr
Lainsäädännön lähentäminen

N:o 11/2022 : 20 päivänä tammikuuta 2022
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-328/20
komissio v. Itävalta (Indexation des prestations familiales)
Siirtotyöläisten sosiaaliturva

N:o 10/2022 : 20 päivänä tammikuuta 2022
Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-432/20
Landeshauptmann von Wien (Perte du statut de résident de longue durée)
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue

N:o 9/2022 : 20 päivänä tammikuuta 2022
Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-899/19
Romania v. komissio
fr hu ro
Euroopan kansalaisuus

N:o 8/2022 : 20 päivänä tammikuuta 2022
Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-51/20
komissio v. Kreikka (Récupération d’aides d’État - Ferronickel)
Valtion tuki

N:o 7/2022 : 19 päivänä tammikuuta 2022
Kilpailu
Unionin yleinen tuomioistuin määrää, että Deutsche Telekomille on maksettava noin 1,8 miljoonan euron korvaus vahingosta, joka sille on aiheutunut siitä syystä, että Euroopan komissio kieltäytyi maksamasta sille viivästyskorkoa sakon määrästä, jonka kyseinen yhtiö aiheettomasti maksoi kilpailusääntöjen rikkomisen yhteydessä

N:o 6/2022 : 18 päivänä tammikuuta 2022
Vaikka unionin tuomioistuin on jo todennut, että Saksan säännöstö, jossa vahvistetaan arkkitehtien ja insinöörien palveluista perittävien palkkioiden vähimmäishinnat (HOAI), on palveludirektiivin vastainen, kansallisen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi on saatettu yksityisten välinen oikeusriita, ei ole pelkästään unionin oikeuden perusteella jätettävä soveltamatta kyseistä Saksan säännöstöä

N:o 5/2022 : 18 päivänä tammikuuta 2022
Euroopan kansalaisuus
Kansalaistamista koskevan vakuuttelun peruuttamisen on oltava suhteellisuusperiaatteen mukaista silloin, kun se estää unionin kansalaisuuden takaisin saamisen

Tiedotteet ovat tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettuja epävirallisia asiakirjoja, jotka eivät sido yhteisöjen tuomioistuinta