Stqarrijiet għall-istampa

Nru 19/2022 : 27 ta' Jannar 2022
Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja
Skont l-Avukat Ġenerali Pitruzzella, it-trasferiment kif ukoll l-ipproċessar awtomatizzat iġġeneralizzat u indifferenzjat tad-data PNR huma kompatibbli maddrittijiet fundamentali għar-rispett tal-ħajja privata u għall-protezzjoni tad-data personali

Nru 18/2022 : 27 ta' Jannar 2022
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-788/19
Il-Kummissjoni vs Spanja (Obligation d’information en matière fiscale)
Moviment liberu tal-persuni

Nru 17/2022 : 27 ta' Jannar 2022
Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawżi C-234/20,C-238/20
Sātiņi-S
Agrikoltura

Nru 16/2022 : 26 ta' Jannar 2022
Kompetizzjoni
Il-Qorti Ġenerali tannulla parzjalment id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li timponi fuq Intel multa ta’ EUR 1.06 biljun

Nru 15/2022 : 25 ta' Jannar 2022
Għajnuna mill-Istat
Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta kkonkludiet li l-Kummissjoni ma kinitx kompetenti sabiex teżamina, fid-dawl tad-dritt tal-għajnuna mill-Istat, il-kumpens imħallas lill-investituri Svediżi mir-Rumanija b’eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni ta’ arbitraġġ

Nru 14/2022 : 25 ta' Jannar 2022
Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
Il-Qorti tal-Ġustizzja tinvalida parzjalment id-Direttiva 2012/19 dwar l-iskart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku inkwantu din id-direttiva tobbliga lill-produtturi ta’ pannelli fotovoltajċi jiffinanzjaw l-ispejjeż relatati mal-immaniġġar tal-iskart minn dawn il-pannelli meta dawn ikunu tqiegħdu fis-suq f’data preċedenti għal dik taddħul fis-seħħ tal-imsemmija direttiva

Nru 13/2022 : 20 ta' Jannar 2022
Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali fil-Kawża C-430/21
RS (Effet des arrêts d’une juridiction constitutionnelle)
Dritt istituzzjonali

Nru 12/2022 : 20 ta' Jannar 2022
Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali fil-Kawżi magħquda C-37/20
Luxembourg Business Registers,C-601/20 Sovim
fr
Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet

Nru 11/2022 : 20 ta' Jannar 2022
Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali fil-Kawża C-328/20
Il-Kummissjoni vs L-Awstrija (Indexation des prestations familiales)
Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti

Nru 10/2022 : 20 ta' Jannar 2022
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-432/20
Landeshauptmann von Wien (Perte du statut de résident de longue durée)
Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja

Il-komunikati huma dokumenti mhux uffiċjali għall-użu mill-meżżi tal-komunikazzjoni u ma jorbtux lill-Qorti tal-Ġustizzja