Stqarrijiet għall-istampa

Nru 98/2020 : 17 ta' Lulju 2020
Digriet tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-715/19
Wagenknecht vs Il-Kunsill Ewropew
Riżorsi proprji tal-Komunitajiet

Nru 97/2020 : 16 ta' Lulju 2020
Agrikoltura
L-Avukat Ġenerali Bobek jargumenta favur interpretazzjoni iktar miftuħa tal-kriterju ta’ interess dirett

Nru 96/2020 : 16 ta' Lulju 2020
Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali fil-Kawżi magħquda C-682/18,C-683/18
YouTube
de en fr
Libertà ta’ stabbiliment

Nru 95/2020 : 16 ta' Lulju 2020
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawżi magħquda C-133/19,C-136/19,C-137/19
L-Istat Belġjan (Regroupement familial - Enfant mineur)
Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja

Nru 94/2020 : 16 ta' Lulju 2020
Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja
L-Istati Membri għandhom jagħtu kumpens lil kull vittma ta’ delitt intenzjonali vjolenti, inkluż lil dawk li jirrisjedu fit-territorju tagħhom stess

Nru 93/2020 : 16 ta' Lulju 2020
Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti
Il-persuna li timpjega lil xufiera ta’ trakkijiet impjegati fit-trasport internazzjonali bit-triq hija l-impriża ta’ trasport li teżerċita awtorità effettiva fuq dawn ix-xufiera, issostni l-piż tas-salarju tagħhom u jkollha s-setgħa effettiva li tkeċċihom

Nru 92/2020 : 16 ta' Lulju 2020
Riżorsi proprji tal-Komunitajiet
Ir-Rumanija u l-Irlanda huma kkundannati jħallsu lill-Kummissjoni, rispettivament, somma f’daqqa fl-ammont ta’ EUR 3 000 000 u ta’ EUR 2 000 000

Nru 91/2020 : 16 ta' Lulju 2020
Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
Il-Qorti tal-Ġustizzja tinvalida d-Deċiżjoni 2016/1260 dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni pprovduta mill-Ħarsien tal-Privatezza UE-Stati Uniti

Nru 90/2020 : 15 ta' Lulju 2020
Sentenzi tal-Qorti Ġenerali fil-Kawżi T-778/16, T-892/16
L-Irlanda vs Il-Kummissjoni
en fr
Għajnuna mill-Istat

Nru 89/2020 : 9 ta' Lulju 2020
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-81/19
Banca Transilvania
Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet

Il-komunikati huma dokumenti mhux uffiċjali għall-użu mill-meżżi tal-komunikazzjoni u ma jorbtux lill-Qorti tal-Ġustizzja