Прессъобщения

№ 87/2022 : 18 май 2022 г.
Държавни помощи
Общият съд на Европейския съюз потвърждава съвместимостта с правото на Съюза на германската помощ за оздравяване на Condor

№ 86/2022 : 18 май 2022 г.
Конкуренция
Общият съд отхвърля жалбата на дружеството Canon, на което е наложена глоба от 28 милиона евро от Комисията за неспазване на правилата в областта на контрола върху концентрациите при придобиването на Toshiba Medical Systems Corporation

№ 85/2022 : 17 май 2022 г.
Сближаване на законодателствата
Неравноправни клаузи в потребителските договори: националните процесуални принципи не могат да бъдат пречка за упражняването на правата, които правните субекти черпят от правото на Съюза

№ 84/2022 : 12 май 2022 г.
Решение на Съда по дело C-377/20
Servizio Elettrico Nazionale и др.
Конкуренция

№ 83/2022 : 12 май 2022 г.
Решение на Съда по дело C-644/20
W. J. (Changement de résidence habituelle du créancier d’aliments)
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие

№ 82/2022 : 12 май 2022 г.
Решение на Съда по дело C-426/20
Luso Temp
SOPO

№ 81/2022 : 11 май 2022 г.
Решение на Общия съд по дело T-151/20
Чешка република/Комисия
cs en fr
Институционално право

№ 80/2022 : 11 май 2022 г.
Решение на Общия съд по дело T-913/16
Fininvest и Berlusconi/ЕЦБ
Икономическа политика

№ 79/2022 : 5 май 2022 г.
Информация
La finale du concours de l’« European Law Moot Court » aura lieu le 6 mai à la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg
en fr

№ 78/2022 : 5 май 2022 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-61/21
Ministre de la Transition écologique и Premier ministre (Responsabilité de l’État pour la pollution de l’air)
Околна среда и потребители

Съобщенията са неофициални документи, предназначени за медиите, които не обвързват Съда