Прессъобщения

№ 62/2020 : 20 май 2020 г.
Енергетика
Общият съд на ЕС обяви за недопустими жалбите на Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG срещу Директива 2019/692, която разпростира действието на някои правила за вътрешния пазар на природен газ върху газопроводите от трети държави

№ 61/2020 : 14 май 2020 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-129/19
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие

№ 60/2020 : 14 май 2020 г.
Решение на Съда по съединени дела C-924/19 PPU, C-925/19 PPU
Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие

№ 59/2020 : 13 май 2020 г.
Държавни помощи
Общият съд отхвърли жалбите против решението на Комисията да обяви за неправомерна помощта на Италия в полза на няколко авиокомпании, обслужващи Сардиния

№ 58/2020 : 8 май 2020 г.
Прессъобщение след решението на германския конституционен съд от 5 май 2020 г.

№ 57/2020 : 7 май 2020 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-594/18 P
Австрия/Комисия
Държавни помощи

№ 56/2020 : 7 май 2020 г.
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Пострадалите от крушението на кораб, плаващ под панамско знаме, могат да предявят иск пред италианските юрисдикции, с който да ангажират гражданската отговорност на италиански организации, класифицирали и сертифицирали този кораб

№ 55/2020 : 30 април 2020 г.
Решение на Съда по дело C-211/19
Készenléti Rendőrség
en fr hu
Свободно движение на хора

№ 54/2020 : 30 април 2020 г.
Решение на Съда по съединени дела C-168/19, C-169/19
Istituto nazionale della previdenza sociale
DISC

№ 53/2020 : 30 април 2020 г.
Решение на Съда по дело C-584/18
Blue Air - Airline Management Solutions
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие

Съобщенията са неофициални документи, предназначени за медиите, които не обвързват Съда