Прессъобщения

№ 50/2019 : 11 април 2019 г.
Свободно движение на хора
Национална правна уредба може да предвижда за изчисляването на средната продължителност на седмичното работно време референтни периоди, които започват и завършват на фиксирани календарни дати

№ 49/2019 : 11 април 2019 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-482/17
Чешка република/Парламент и Съвет
Индустриална политика

№ 48/2019 : 11 април 2019 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-619/18
Комисия/Полша (Indépendance de la Cour suprême)
Принципи на общностното право

№ 47/2019 : 4 април 2019 г.
Информация
en fr

№ 46/2019 : 4 април 2019 г.
Решение на Съда по съединени дела C-266/17 et C-267/17
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker и BVR Busverkehr Rheinland
de
Транспорт

№ 45/2019 : 4 април 2019 г.
Транспорт
Когато самолетна гума е била повредена от винт, намиращ се на пистата за излитане или кацане, въздушният превозвач е длъжен да обезщети пътниците за закъснение с три или повече часа само ако не е използвал всички средства, с които разполага, за да ограничи закъснението на полета

№ 44/2019 : 28 март 2019 г.
Държавни помощи
Съдът отменя решението на Комисията, според което германският закон за възобновяемите енергийни източници от 2012 г. (Закон EEG от 2012 г.) съдържа държавни помощи

№ 43/2019 : 28 март 2019 г.
Околна среда и потребители
Генералният адвокат Танчев: Съдът следва да приеме за установено, че Испания не е приела необходимите разпоредби, за да се съобрази с Директивата относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители

№ 42/2019 : 27 март 2019 г.
Околна среда и потребители
Правото на отказ на потребителите при покупки в интернет е налице по отношение на матрак, чиято защитна опаковка е била отстранена след доставката му

№ 41/2019 : 26 март 2019 г.
Решение на Съда по дело C-129/18
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Европейско гражданство

Архиви

Съобщенията са неофициални документи, предназначени за медиите, които не обвързват Съда