Прессъобщения

№ 159/2018 : 19 октомври 2018 г.
Определение на Съда по дело C-619/18
Комисия/Полша
La Pologne doit suspendre immédiatement l’application des dispositions nationales relatives à l’abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême 

№ 158/2018 : 18 октомври 2018 г.
Свобода на установяване
Притежателят на интернет връзка, чрез която са извършени нарушения на авторските права посредством обмен на файлове, не може да бъде освободен от отговорност само защото е посочил член на семейството си, който е имал възможност за достъп до тази интернет връзка

№ 157/2018 : 17 октомври 2018 г.
"e-Curia" ще стане единственият начин за обмен на съдебни документи между представителите на страните и Общия съд, считано от 1 декември 2018 г.

№ 156/2018 : 17 октомври 2018 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-444/17
Arib и др.
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие

№ 155/2018 : 11 октомври 2018 г.
Определяне на първия генерален адвокат на Съда

№ 154/2018 : 11 октомври 2018 г.
Избор на председатели на съставите от трима съдии на Съда

№ 153/2018 : 9 октомври 2018 г.
Избор на председатели на съставите от петима съдии на Съда

№ 152/2018 : 9 октомври 2018 г.
Гжа Rosario Silva de Lapuerta беше избрана за заместник-председател на Съда на Европейския съюз

№ 151/2018 : 9 октомври 2018 г.
Гн Кун Ленартс е преизбран за председател на Съда на Европейския съюз

№ 150/2018 : 8 октомври 2018 г.
Частично обновяване на състава на Съда и встъпване в длъжност на шестима нови членове на Съда

Архиви

Съобщенията са неофициални документи, предназначени за медиите, които не обвързват Съда