Прессъобщения

№ 203/2018 : 14 декември 2018 г.
Решение на Общия съд по дело T-400/10 RENV
Hamas/Съвет
en fr
Външни отношения

№ 202/2018 : 13 декември 2018 г.
Решение на Съда по дело C-492/17
Rittinger и др.
Държавни помощи

№ 201/2018 : 13 декември 2018 г.
DFON
През минималния си годишен отпуск, гарантиран от правото на Съюза работникът има право на своето нормално възнаграждение, въпреки че в предходни периоди е работил на непълно работно време

№ 200/2018 : 13 декември 2018 г.
Решение на Съда по съединени дела C-412/17,C-474/17
Touring Tours und Travel
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие

№ 199/2018 : 13 декември 2018 г.
Институционално право
Съдът отменя решения на Общия съд на Европейския съюз в частите им, в които Европейският съюз е осъден да заплати обезщетение за вреди поради разноските по банкова гаранция, платени от няколко предприятия в контекста на прекомерна продължителност на производството пред Общия съд на Европейския съюз

№ 198/2018 : 13 декември 2018 г.
Околна среда и потребители
Общият съд на Европейския съюз уважава жалбите на градовете Париж, Брюксел и Мадрид и отменя частично регламента на Комисията, установяващ прекалено високи гранични стойности на емисиите азотни оксиди за изпитванията на нови леки превозни средства за превоз на пътници и товари

№ 197/2018 : 13 декември 2018 г.
Сближаване на законодателствата
Генералният адвокат Hogan: Съдът трябва да постанови, че не следва да се прилагат новите германски разпоредби, които забраняват на интернет търсачки да предоставят откъси от периодични издания без предварително разрешение от издателя

№ 196/2018 : 13 декември 2018 г.
Решения на Общия съд по дела T-827/14,T-851/14
Deutsche Telekom/Комисия
Конкуренция

№ 195/2018 : 12 декември 2018 г.
Външни отношения
Общият съд потвърди решенията на Съвета от 2017 г. и 2018 г. за продължаване на ограничителните мерки спрямо бившия египетски президент Хосни Мубарак предвид висящите дела за присвояване на египетски държавни средства

№ 194/2018 : 12 декември 2018 г.
Решения на Общия съд по дела T-677/14,T-679/14,T-680/14,T-682/14,T-684/14,T-705/14,T-691/14
Servier/Комисия
Конкуренция

Архиви

Съобщенията са неофициални документи, предназначени за медиите, които не обвързват Съда