Прессъобщения

№ 75/2021 : 6 май 2021 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-791/19
Комисия/Полша (Régime disciplinaire des juges)
Принципи на общностното право

№ 74/2021 : 29 април 2021 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-783/19
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Селско стопанство

№ 73/2021 : 29 април 2021 г.
Решение на Съда по дело C-665/20 PPU
X (Mandat d’arrêt européen - Ne bis in idem)
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие

№ 72/2021 : 29 април 2021 г.
DFON
Безусловното признаване на имаща обратно действие мярка за оздравяване на кредитна институция е в противоречие с правото на Съюза, ако вследствие на признаването ѝ клиентът вече не може да продължи исковото съдебно производство, образувано срещу "мостовата банка", на която по-рано е бил прехвърлен процесният пасив

№ 71/2021 : 29 април 2021 г.
Сближаване на законодателствата
Сключването на договор за автомобилна застраховка "Гражданска отговорност" е задължително, когато съответното превозно средство е регистрирано в държава членка и не е надлежно спряно от движение

№ 70/2021 : 29 април 2021 г.
Транспорт
Държава членка може да откаже да признае свидетелство за управление на превозно средство, което е само подновено в друга държава членка, след като е забранила на притежателя му да управлява превозни средства на нейна територия

№ 69/2021 : 29 април 2021 г.
Решение на Съда по дело C-815/19
Natumi
Селско стопанство

№ 68/2021 : 22 април 2021 г.
Транспорт
Само пренасочването на полет към близко летище не дава право на обезщетение с фиксиран размер

№ 67/2021 : 21 април 2021 г.
Решение на Общия съд по дело T-44/20
Chanel/EUIPO - Huawei Technologies (Représentation d'un cercle contenant deux courbes entrelacées)
Интелектуална и индустриална собственост

№ 66/2021 : 20 април 2021 г.
DFON
Национални разпоредби на държава членка, които предоставят на министър-председателя правомощие за вземане на решения за назначаване на съдии, като същевременно предвиждат участие на независим орган, на когото е възложено да оценява кандидатите за съдии и да дава становище, не противоречат на правото на Съюза

Съобщенията са неофициални документи, предназначени за медиите, които не обвързват Съда