Прессъобщения

№ 14/2019 : 14 февруари 2019 г.
Решение на Общия съд по съединени дела T-131/16, T-263/16
Белгия/Комисия
en fr
Държавни помощи

№ 13/2019 : 14 февруари 2019 г.
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Национален закон не може, чрез обща норма с обратно и автоматично действие, да обяви за нищожни договорите за кредит, сключени с чуждестранни кредитори, които не са имали разрешение да предоставят кредитни услуги в тази държава членка

№ 12/2019 : 8 февруари 2019 г.
Решение на Общия съд по дело T-647/17
Serendipity и др./EUIPO - CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)
Интелектуална и индустриална собственост

№ 11/2019 : 7 февруари 2019 г.
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Правото на Съюза не изисква дадено лице да извършва дейност като заето лице в държава членка, за да може да получава там семейни обезщетения за децата си, които пребивават в друга държава членка

№ 10/2019 : 6 февруари 2019 г.
Встъпване в длъжност на нов генерален адвокат в Съда

№ 9/2019 : 6 февруари 2019 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-591/17
Австрия/Германия
Европейско гражданство

№ 8/2019 : 31 януари 2019 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-55/18
CCOO
SOPO

№ 7/2019 : 30 януари 2019 г.
Свобода на установяване
Валидна е поетапната забрана на равнището на ЕС на цигари и тютюн за ръчно навиване на цигари с вкусово-ароматни качества

№ 6/2019 : 29 януари 2019 г.
Opinion 1/17

№ 5/2019 : 23 януари 2019 г.
Решение на Съда по дело C-661/17
M.A. и др.
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие

Архиви

Съобщенията са неофициални документи, предназначени за медиите, които не обвързват Съда