Прессъобщения

№ 195/2018 : 12 декември 2018 г.
Външни отношения
Общият съд потвърди решенията на Съвета от 2017 г. и 2018 г. за продължаване на ограничителните мерки спрямо бившия египетски президент Хосни Мубарак предвид висящите дела за присвояване на египетски държавни средства

№ 194/2018 : 12 декември 2018 г.
Решения на Общия съд по дела T-677/14,T-679/14,T-680/14,T-682/14,T-684/14,T-705/14,T-691/14
Servier/Комисия
Конкуренция

№ 193/2018 : 12 декември 2018 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-476/17
Pelham и др.
Свобода на установяване

№ 192/2018 : 11 декември 2018 г.
Решение на Съда по дело C-493/17
Weiss и др.
Икономическа политика

№ 191/2018 : 10 декември 2018 г.
Решение на Съда по дело C-621/18
Wightman и др.
en fr
DGEN

№ 190/2018 : 7 декември 2018 г.
Решение на Общия съд по дело T-664/14
Белгия/Комисия
fr nl
Държавни помощи

№ 189/2018 : 6 декември 2018 г.
Енергетика
Държавите членки не могат да налагат такса, с която се облага износът на електроенергия, произведена на тяхна територия

№ 188/2018 : 6 декември 2018 г.
Свободно движение на хора
Университетските дипломи от курсове, които отчасти са проведени едновременно, трябва да се признават автоматично във всички държави членки, ако са спазени минималните квалификационни изисквания, определени в правото на Съюза

№ 187/2018 : 4 декември 2018 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-621/18
Wightman и др.
DGEN

№ 186/2018 : 29 ноември 2018 г.
Заключение на генералния адвокат по дело C-411/17
Inter-Environnement Wallonie и Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Околна среда и потребители

Архиви

Съобщенията са неофициални документи, предназначени за медиите, които не обвързват Съда