За да гледате този видеоклип, трябва да приемете бисквитките на YouTube.
Да, приемамПовече информация

Новини
Nº 112/2021 : 22 юни 2021 г.
Венецуела има процесуална легитимация да обжалва регламент, който въвежда ограничителни мерки срещу нея
Nº 111/2021 : 22 юни 2021 г.
Гражданинът на Съюза, адресат на решение за експулсиране, може да се ползва от ново право на пребиваване на територията на приемащата държава членка едва след като реално и ефективно е престанал да пребивава на тази територия
Nº 110/2021 : 22 юни 2021 г.
Мерките за изпълнение на решение за извеждане на гражданин на Съюза и на членове на неговото семейство по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, представляват ограничения на правото на движение и пребиваване, които могат да бъдат обосновани, когато се основават изключително на личното поведение на съответното лице и са в съответствие с принципа на пропорционалност
Търсене на дело
Юрисдикция
Последни решения и заключения