Новини
Nº 173/2018 : 14 ноември 2018 г.
Генералният адвокат Танчев предлага на Съда да постанови, че национален закон, който допуска договорите за кредит, сключени с чуждестранни кредитори, които нямат разрешение да предоставят кредитни услуги в тази държава, да бъдат обявени за нищожни с обратно действие, противоречи на правото на Съюза, при положение че същият закон не се прилага спрямо хърватските кредитори
Търсене на дело
Юрисдикция
Последни решения и заключения