За да гледате този видеоклип, трябва да приемете бисквитките на YouTube.
Да, приемамПовече информация

Новини
Nº 52/2023 : 23 март 2023 г.
en fr
Fire safety in establishments open to the public: Member States may not impose additional requirements on pressure equipment bearing the CE marking for the purposes of making that equipment available on the national market
Nº 51/2023 : 21 март 2023 г.
Купувачът на моторно превозно средство, оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство, има право да получи от производителя на автомобили обезщетение за вредите, които това устройство му е причинило
Nº 50/2023 : 20 март 2023 г.
Protection of plant variety rights: no minimum level of compensation set
Търсене на дело
Юрисдикция
Последни решения и заключения