Процедури по възлагане на обществени поръчки

В случаите, предвидени във Финансовия регламент, при придобиването на стоки и услуги Съдът е длъжен да прави обявления за обществени поръчки.

Обявленията за обществени поръчки се публикуват редовно в серия S на Официален вестник на Европейския съюз и могат да бъдат консултирани в базата данни TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) която се актуализира ежедневно в Интернет.

Публикуваната на интернет страницата на Съда информация не е официална, обикновено не е преведена на всички официални езици и не е изчерпателна.

Тя по никакъв начин не замества официалното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз - серия S.

Генерална дирекция„Многоезичие"- Cътрудници на свободна практика

Предварително оповестяване за поръчките на стойност между 15 000,01€ и праговете по Директива 2014/24/ЕС (Директивата за поръчките)

Годишен списък на поръчките [точка 3.3, буква а) от приложение I към Финансовия регламент] 2007 г. / 2008 г. / 2009 г. / 2010 г. / 2011 г. / 2012 г. / 2013  г. / 2014 г. / 2015 г. / 2016 г. / 2017 г. / 20182019 r. 

Годишен списък на поръчките [точка 3.3, буква д) от приложение I към Финансовия регламент] 2007 г. / 2008  г. / 2009 г. / 2010 г. / 2011 г. / 2012 г. / 2013 г. / 2014 г. / 2015 г. / 2016 г. / 2017 г. / 2018 r. / 2019 r.

Годишен списък на измененията на поръчки [член 172, параграф 3, първа алинея, букви а) и б) от Финансовия регламент под праговете по Директива 2014/24/ЕС (Директивата за поръчките) и член 172, параграф 3, първа алинея, буква в) от Финансовия регламент] 2016 г. / 2017 r. / 2018 r. / 2019 r.

Годишен списък на поръчките, възлагани в съответствие с точка 11.1, втора алинея, буква з) и букви й)—м) от приложение I към Финансовия регламент 2019 

TED - Годишен списък на изпълнителите за 2007 г. / 2008 г. / 2010 г. Услуги / 2010 г. Доставки / 2010 г. Строителство / 2011 г. / 2012 Услуги г.  / 2013 Услуги г. / 2014 Услуги  г.

Информация за договарящите:

Общи условия на договорите за покупка при ниска стойност -версия 01/2019- (Обръщаме Ви внимание, че горепосоченото издание е достъпно само на френски език.)

Банково удостоверение

Декларация относно защитата на личните данни в рамките на валидирането на правните образувания и банковите сметки, както и в рамките на свързаните с тях финансови транзакции

– Декларация във връзка със защитата на личните данни при обществените поръчки

– Декларация във връзка със защитата на личните данни в рамките на EDES

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Процедури по възлагане на обществени поръчки, които са в ход

Люксембург-Люксембург: Инспекции на грубия строеж, довършителните работи и външните съоръжения на всички имоти на Съда на Европейския съюз
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  19.11.2020 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Люксембург-Люксембург: Сключване на рамкови договори за лингвистична проверка, както и коригиране на правописни и типографски грешки в заключения (на френски език) на генералните адвокати на Съда на Европейския съюз
Ограничена процедура
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  09.11.2020 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Люксембург-Люксембург: Доставка на бяла хартия, формат A4, за Съда на Европейския съюз
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  05.10.2020 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Люксембург-Люксембург: Управление на кетъринг услуги и предоставяне на свързани услуги — пране/сухо почистване
Състезателна процедура с договаряне 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  15.09.2020 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката

Процедури по възлагане на обществени поръчки, които са в процес на оценяване / Процедури по възлагане на обществени поръчки

Работи по обновяване, възстановяване и ремонт на сградите на Съда на Европейския съюз
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  09.12.2019 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Концепция, реализация и опериране на информационни решения на Съда на Европейския съюз
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  17.04.2019 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Люксембург-Люксембург: Услуги по преместване и обслужване за Съда на Европейския съюз
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  29.01.2020 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Поръчка за почистване на сградите и поддръжка на зелените площи на Съда на Европейския съюз
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  29.08.2018 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Услуги за лаборатория за медицински анализи
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  23.08.2019 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Доставка на сейфове за Съда на Европейския съюз
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  03.01.2020 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Доставка на офис столове, улесняващи движенията за Съда на Европейския съюз
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  13.09.2019 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Integrated Case Management System
Състезателна процедура с договаряне 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  30.09.2019 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз и на Европейската прокуратура, както и оценка на качеството на въпросните услуги и консултация по отношение на сигурността и безопасността
Ограничена процедура
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  29.08.2019 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Преустройство на съвещателната зала на сградата Пристройка C на Съда на Европейския съюз - 4ти етаж
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  14.02.2019 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност за Съда на Европейския съюз
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  01.02.2019 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори от европейските институции в Брюксел и Люксембург
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  21.12.2018 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Изготвяне на френски език на обобщения на решенията и определенията на юрисдикциите на Съюза, предмет на информиране при получаване на юриспруденция
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  26.10.2018 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  01.11.2018 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Пожарна безопасност и сигурност на контролно- пропусквателния пункт (PCI/PCS)
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  24.09.2018 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Fourniture de livres et des suppléments spécialisés dans le domaine juridique
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  19.03.2018 r.
Документацията за поръчката може да се намери единствено на платформата e-Tendering чрез линка, посочен в обявлението за поръчката
Operation and maintenance of technical installations in Court of Justice of the European Union buildings
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  19.01.2018 r.
Осигуряване на абонаменти за специализирани периодични издания
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  28.07.2017 r.
Изграждане на 2 остъклени зони в сутерените на сгради Erasmus и Thomas More
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  31.05.2017 r.
Подобряване на достъпността на служебния паркинг в Съда
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  31.05.2017 r.
Поддръжка и доставка на декоративни растения
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  31.05.2017 r.
Подвързване на периодични издания и книги и дейности по коригиране на подвързването
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  17.04.2017 r.
Заглавие: Координиране в областта на здравето и безопасността за Съда на Европейския съюз
Открита процедура 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  13.01.2017 r.