CURIA
rss
60-ата годишнина на Съда на Европейския съюз

Villa Vauban (1952—1959 г.)Съдебно заседание във Villa Vauban (1952 г.)Реч на Жан Моне (Кметството – декември 1952 г.)Прием в салона на кметството по повод на настаняването на Съда на ЕОВС (декември 1952 г.)
Общност за въглища и стоманаПървото решение на Съда (20/12/1954 г.)Първото решение на Съда (20/12/1954 г.)
7 октомври 1958 г. – Cercle Municipal – Тържествено съдебно заседание - Настаняване на Съда на Европейската общност7 октомври 1958 г. – Cercle Municipal – Тържествено съдебно заседание - Настаняване на Съда на Европейската общност7 октомври 1958 г. – Cercle Municipal – Тържествено съдебно заседание - Настаняване на Съда на Европейската общност7 октомври 1958 г. – Cercle Municipal – Тържествено съдебно заседание - Настаняване на Съда на Европейската общност
Сградата на Съда, Côte D'Eich (1959—1973 г.)Откриване на сградата и съдебна зала (ноември 1959 г.)
Изграждане на Палатата на Съда (1973 г.)Изграждане на Палатата на Съда (1973 г.)Изграждане на Палатата на Съда (1973 г.)Откриване на Палатата на Съда (1973 г.)Голяма съдебна зала - Три от шестте пана, нарисувани специално за Съда от френския художник Андре ХамбургСъдебна зала - Вляво, гобленът „La petite peur“ от Жан ЛюрсаСъвещателна зала (в заден план, върху стената: портрет на бившите членове на Съда)Във фоайето на Палатата - Скулптурата „L'âge d'Airain“ на френския скулптор Огюст Роден - В заден план, „Areopag“, гравюри върху дърво на германския художник ХАП ГрийсхаберПространството пред Палатата - Скулптурата „La croissance“ на люксембургския скулптор Люсиен Верколие
1986—1989 г.: Изграждане на пристройката Erasmus
1989 г.: Създаване на Първоинстанционния съд
1993 г.: Откриване на втората пристройка към Палатата — сградата Thomas More. В заден план, третата пристройка — Annexe C1993-2
Голяма съдебна зала в Annexe C, открита през 1994 г.1994-2
2002 г. : 50-ата годишнина на Съда! Общ изглед на сградите (На заден план: строителни работи за отстраняване на азбеста в Палатата)4 декември 2002 г.: Тържествено съдебно заседание
Създаване на Съда на публичната служба (2005 г.)
Откриване на новата палата през 2008 г.Откриване на новата палата през 2008 г.Откриване на новата палата през 2008 г.
2009 г.: Семинар по случай двадесетата годишнина на Общия съд Общ изглед на тържественото заседание
Съдът на публичната служба чества петата си годишнина (2010 г.)

.