Указания за журналистите

Журналистите се приканват да използват входа ERASMUS, който се намира на улица Fort Niedergrünewald (rue du Fort Niedergrünewald).

По общо правило съдебните заседания са открити. Журналистите, които желаят да присъстват на произнасянето на решение или на устни състезания, трябва да получат предварителна акредитация чрез този формуляр.

На разположение на акредитираните журналисти е предоставен пресцентър.

Снимането и звукозаписите в съдебната зала са разрешени само при произнасяне на решение, при прочитане на заключение или при обявяване на делото.

Фотографите и операторите нямат право да се придвижват в съдебната зала, за да снимат.

Когато има силен медиен интерес, броят на камерите, допуснати до съдебната зала, се намалява и се създава медиен пул.

В съдебната зала не се допуска използването на светкавици, мобилни телефони, преносими компютри или други електронни устройства.

За повече информация:  

 - План за достъп
 - Формуляр за акредитация