Сграда „Темида“

Дъщеря на бога на небето Уран и на богинята на земята Гея, в гръцката митология Темида е считана за богинята на правосъдието. Съпруга и съветничка на Зевс, тя седи от дясната му страна и помага за запазването на установения ред. Като алегория на иманентната справедливост Темида по принцип е изобразявана със своите символи — везните и меча, а понякога и с превръзка на очите като израз на нейната безпристрастност. Везните, символизиращи обществения ред, равновесието и хармонията, са в контраст с меча, който е въплъщение на съдебната санкция и принуда и с двойното си острие, което може да накаже всяка от страните, е израз на изпълнителната сила на съдебните решения. Така Темида се е превърнала в универсално олицетворение на правосъдието.

Изборът на името „Темида“ е отражение на решението на първите членове на Съда, които въз основа на общите си културни традиции през 1952 г. решават везните и мечът да бъдат включени в емблемата на съдебния орган на Европейската общност за въглища и стомана.

Тази сграда е третата и последна от първата серия разширения на Палатата и е открита през 1994 г. За разлика от другите две разширения, в началото тя няма име и над 25 години носи скромното наименование „Анекс С“, преди да бъде кръстена „Темида“ през 2022 г.

С кубичната си форма тази сграда представлява масивен завършек на поредицата сгради, издигнати в основата на Палатата, а южната ѝ фасада има полукръгла ротонда, в която се помещава съвещателната зала зад голямата съдебна зала на Общия съд. Също както сградите „Еразъм“ и „Томас Мор“, фасадата на сградата е изработена от гранит и остъклена алуминиева конструкция, с колонада от розов гранит.

Освен голямата съдебна зала на Общия съд, в тази сграда се намират и съдии от Общия съд и техните кабинети.