Фото кредит

Публикуваните снимки могат да бъдат изтегляни. Те могат да бъдат възпроизвеждани, при условие че се посочи източникът: „Съд на Европейския съюз“

   
  corner-cour  
 

Състав на съдилищата

Съдебни заседания

Сгради

   http://62.62.70.142:8090/jcms/#

Състав на съдилищата

   
Cour de justice Tribunal
Съд 12/2019 г. Общ съд 09/2019 г.

JPEG image MB

JPEG image 7 MB

   

Съдебни заседания

     
mini-audienceGrandechambre Audience de la Cour de Justice de l'Union européenne Audience du Tribunal
Заседание на Съда на Европейския съюз Заседание на Съда на Европейския съюз Заседание на Общия съд
Голям състав състав от петима съдии състав от трима съдии
JPEG image 12 MB

JPEG image 2,5 MB

JPEG image 2,3 MB
     

Сгради

       
Vue d'ensemble depuis la rue Niedergrünewald Le parvis avec les tours et l'anneau L'entrée principale du palais Les 2 tours

Изглед на сградите откъм ул. „Niedergrünewald“

Пространството пред Съда с кулите и пръстена Главния вход на палатата Двете кули
JPEG image 1,7 MB JPEG image 1,7 MB JPEG image1,5 MB JPEG image 2,2 MB
  mini-tours2 mini-tours1  
  трите кули    
  JPEG image 17 MB  JPEG image 17 MB  
       
La salle des pas perdus La grande salle d'audience Une petite salle d'audience La salle de lecture de la bibliothèque
Фоайето Голямата съдебна зала Съдебна зала Читалнята на библиотеката
JPEG image 2,1 MB JPEG image 2,3 MB JPEG image 2,19 MB JPEG image 1,7 MB