Съдът чества 50 та годишнина от постановяването на Решение по дело Van Gend en Loos

На 13 май 2013 г. в Съда на Европейския съюз в Люксембург се проведе ден за размисъл за отбелязване на 50 та годишнина от Решение по дело Van Gend en Loos, постановено на 5 февруари 1963 г. В рамките на този ден за размисъл беше дискутирана ролята на посоченото решение като източник и основа на принципите, оформили конституционната структура на Съюза, както и възможностите то да допринася за бъдещото развитие на европейската интеграция.

Конференцията - организирана от комитет, председателстван от г н А. Tizzano, председател на състав, и включващ г жа J. Kokott, генерален адвокат, и г жа S. Prechal, съдия - беше насочена както към всички юридически професии, така и към академичните среди на Европейския съюз. Тя се проведе на френски и английски език.

 

spotActes du colloque / Conference Proceedings:

Flipping Book

PDF pdf icon

 

За повече информация:

Прессъобщение

Програма на конференцията

Решение и заключение

Снимки от събитиетоt

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer