Het Hof viert de 50e verjaardag van het arrest Van Gend en Loos

Op 13 mei 2013 is ter zetel van het Hof van Justitie te Luxemburg een studiedag gehouden ter herinnering van de 50e verjaardag van het arrest Van Gend en Loos dat op 5 februari 1963 werd uitgesproken. Tijdens deze dag is het arrest bestudeerd als bron en als matrijs voor de beginselen die de constitutionele grondvesten van de Unie hebben gevormd, alsook vanuit het oogpunt van de mogelijkheden die het biedt voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese opbouw.

Het colloquium, dat was georganiseerd door een comité voorgezeten door kamerpresident A. Tizzano en samengesteld uit advocaat-generaal J. Kokott en rechter S. Prechal, was bestemd voor alle juridische beroepen en de academische wereld binnen de Europese Unie. De werktalen waren het Frans en het Engels.

 

 

 

spotActes du colloque / Conference Proceedings:

Flipping Book

PDF pdf icon

 

Meer weten:

Perscommuniqué

Programma van het colloquium

Arrest en conclusie

Foto’s van het evenement

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer