Rechtsgeleerde noten bij de arresten

Deze rubriek bevat de verwijzingen naar de rechtsgeleerde noten betreffende de arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht alsmede het Gerecht voor ambtenarenzaken vanaf de oprichting van deze rechterlijke instanties.

De rubriek bestaat uit drie delen:

- Het eerste deel bevat de verwijzingen naar de rechtsgeleerde noten bij de arresten van het Hof van Justitie in de zaken die vóór 1 januari 1989 waren ingeleid.
Deel 1: 1954 - 1988

- Het tweede deel bevat de verwijzingen naar de rechtsgeleerde noten bij de arresten van het Hof van Justitie en het Gerecht in de zaken die tussen 1 januari 1989 en 31 december 2004 waren ingeleid.
Deel 2: 1989 - 2004

- Het derde deel bevat de verwijzingen naar de rechtsgeleerde noten bij de arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken in de zaken die sedert 1 januari 2005 zijn ingeleid.
Deel 3: 2005 - ...

In elk deel zijn de arresten voor elke rechterlijke instantie gerangschikt volgens zaaknummer, terwijl de verwijzingen naar de noten chronologisch zijn gerangschikt volgens de datum van publicatie. Een chronologische tabel van alle geannoteerde arresten aan het einde van elk deel maakt het de lezer mogelijk, gemakkelijk het zaaknummer te vinden van een arrest waarvan hij alleen de datum kent.

Aangezien het gaat om een PDF(Portable Document Format)-document, kan men zich daarin verplaatsten via de „bookmarks".

Opgelet! Hoewel dit werk alleen in het Frans bestaat, is elke verwijzing in de oorspronkelijke taal opgenomen.