Presentatie van de leden
Marc van der Woude
Marc van der Woude

geboren in 1960; doctoraalexamen rechtsgeleerdheid (Rijksuniversiteit Groningen, 1983); studie aan het Europacollege (1983-1984); assistent aan het Europacollege (1984-1986); docent aan de Universiteit Leiden (1986-1987); rapporteur bij het directoraat-generaal Mededinging van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1987-1989); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1989-1992); politiek coördinator bij het directoraat-generaal Mededinging van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1992-1993); lid van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1993-1995); advocaat aan de balie te Brussel sinds 1995; hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds 2000; auteur van tal van publicaties; rechter in het Gerecht sedert 13 september 2010; vicepresident van het Gerecht van 20 september 2016 tot 26 september 2019; president van het Gerecht sedert 27 september 2019.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

geboren in 1969; studies aan de universiteit van Athene (Ptychion in 1991); postdoctorale studies aan de universiteit Paris II (DEA publiekrecht in 1992) en aan de universiteit Aix-Marseille III (doctor in de rechtsgeleerdheid in 1995); inschrijving bij de balie van Cyprus, lid van de balie van Nicosia sedert 1993; docent aan de universiteit van Cyprus (1997-2002), docent grondwettelijk recht sedert september 2002; onderzoeker bij het European Public Law Center (2001-2002); rechter in het Gerecht sedert 12 mei 2004; vicepresident van het Gerecht sedert 27 september 2019

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

geboren in 1952; diploma van de handelshogeschool te Helsinki en van de rechtenfaculteit van de universiteit van Helsinki; referendaris bij het Administratief Hooggerechtshof van Finland; secretaris-generaal van het comité voor de hervorming van de rechtsbescherming in de overheidsadministratie; hoofdadministrateur bij het Administratief  Hooggerechtshof; secretaris-generaal van het comité voor de hervorming van de administratieve rechtspleging; adviseur bij de directie wetgeving van het ministerie van Justitie; adjunct-griffier van het EVA-Hof; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; rechter in het Administratief Hooggerechtshof (1998-2005); lid van de commissie van beroep voor vluchtelingen; vicevoorzitter van het comité voor de ontwikkeling van de Finse rechterlijke instanties; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2005 tot 6 oktober 2009; rechter in het Gerecht sedert 7 oktober 2009; vicepresident van het Gerecht van 17 september 2013 tot 19 september 2016.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

geboren in 1956; gediplomeerde van de universiteit van Rijeka (maîtrise, 1979) en van de universiteit van Zagreb (LL.M., 1984; doctoraat in de rechtswetenschap, 1996); assistent-hoogleraar (1980-1998), adjunct-hoogleraar (2003-2009) en hoogleraar (2009-2013) aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Rijeka; adjunct-hoogleraar aan de economische faculteit van de universiteit van Rijeka (1990-2013); voorzitter van de Kroatische vereniging voor vergelijkend recht (2006-2013); rechter in het Gerecht sedert 4 juli 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

geboren in 1967; gediplomeerde aan het Institut d'études politiques de Grenoble (1988) en aan de École nationale d'administration (1993); auditeur bij de Conseil d'État [rechter-rapporteur bij de afdeling geschillen (1993 1997) en lid van de sociale afdeling, 1996 1997]; maître des requêtes bij de Conseil d'État (1996 2008); hoogleraar aan het Institut d'études politiques de Paris (1993 1995); regeringscommissaris bij de bijzondere cassatiecommissie voor pensioenen (1994 1996); juridisch adviseur bij het ministerie voor Overheidsdienst en bij de stad Parijs (1995 1997); secretaris-generaal van de prefectuur van het departement Yonne, onderprefect van het arrondissement Auxerre (1997 1999); secretaris-generaal van de prefectuur van het departement Savoie, onderprefect van het arrondissement Chambéry (1999 2001); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (2001 2005); lid van de beroepscommissie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) (2001 2005); rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (2005 2011, kamerpresident van 2008 2011); conseiller d'État (adjunct van de president van de achtste kamer van de afdeling geschillen 2011 2013); lid van de commissie van beroep van het Europese ruimtevaartorganisatie (2011 2013); rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

geboren in 1962; licentiaat in de rechten van de Katholieke Universiteit Leuven (1988) en Master of Laws van de universiteit van Cambridge (1990); onderzoeksassistent aan de Katholieke Universiteit Leuven (1991 1997); advocaat aan de balie van Luxemburg (1989 2004); lid van de comités rechten van de mens en strafrecht van de Raad van Europese Balies (CCBE) (2002 2004); lid van het netwerk van de Europese Unie van onafhankelijke deskundigen op het gebied van grondrechten (2002 2004); lid van de raadgevende commissie voor de rechten van de mens in Luxemburg (2000 2004); rechter (2004 2015), president van een afdeling (2011 2012), vicepresident (2012), vervolgens president (2012 2015) van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; hoofddocent aan de universiteit van Luxemburg (1996 2006); docent aan de universiteit van Nancy 2 (1997 2009); lid van het Institut grand-ducal, afdeling moraalwetenschappen en politieke wetenschappen (sinds 2002); Honorary Fellow van het Fitzwilliam College van de universiteit van Cambridge (sinds 2013); Honorary Bencher van de Gray's Inn te Londen (sinds 2013); emeritus hoogleraar aan het University College van de universiteit van Londen (sinds 2013); lid van wetenschappelijke comités van meerdere juridische tijdschriften; auteur van een groot aantal publicaties; rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

geboren in 1974; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van East Anglia (1995) en Master of Laws van de universiteit van Bristol (1996); toegelaten tot de balie van Cyprus (1997); lid de juridische dienst van de Republiek Cyprus, verbonden aan het departement recht van de Europese Unie (1998 2008); bij de afdeling Onderzoek en Documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie gedetacheerde nationale deskundige (2005 2007); juridisch adviseur van het Cypriotisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (2012); lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie (2008 2016); rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

geboren in 1953; gediplomeerde in de rechten van de klassieke universiteit van Lissabon (1975); diploma voortgezette studies van de universiteit van Straatsburg (1978); Master of Laws van de universiteit van Harvard (1984); hulpofficier van justitie bij de rechtbank van eerste aanleg van Cascais (1975-1976); jurist bij het secretariaat van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (1978-1986); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1986-1987); afdelingshoofd bij het secretariaat van de commissie juridische zaken en rechten van de burger van het Europees Parlement (1988-1999); lid van het secretariaat van de Conventie over de toekomst van Europa (2002-2003); afdelingshoofd bij de juridische dienst van het Europees Parlement (1999-2010); directeur institutionele en parlementaire zaken bij de juridische dienst van het Europees Parlement (2010-2016); rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

geboren in 1966; rechtenstudie (Candidatus juris) aan de universiteit van Århus (1989); advocaat‑stagiair bij de juridisch adviseur van de Deense regering (1989‑1991); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij advocaat-generaal C. C. Gulmann (1991‑1993); toegelaten tot de Deense balie (1993); advocaat bij de juridisch adviseur van de Deense regering (1993‑1995); docent Europees recht aan de universiteit van Kopenhagen; docent aan het Europees Instituut voor bestuurskunde (EIPA) (Luxemburg, 1995‑1997); advocaat aan de balie van Brussel (1997); docent, vervolgens waarnemend directeur van het EIPA (1997-1999); administrateur bij de juridische dienst van de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) (1999‑2000); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij rechter Gulmann (2003‑2006), vervolgens rechter L. Bay Larsen (2006-2013); rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 oktober 2013 tot en met 31 augustus 2016; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

geboren in 1967; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Coimbra (1991); postdoctorale studie intellectueel-eigendomsrecht aan de universiteit van Lissabon (2001); advocaat-stagiaire (1991-1992); gerechtsauditeur (1992-1995); rechter in rechtbanken van eerste aanleg (1995-1997); rechter in de handelsrechtbank van Lissabon (1999-2016); rechter in het gerechtshof van Coimbra (2016); onderwijs in de rechtsgeleerdheid aan meerdere Portugese universiteiten en de nationale school voor de magistratuur; secretaris-generaal (2012-2015), vervolgens voorzitter (2015-2016) van de vereniging van Portugese rechters; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

geboren in 1978; gediplomeerde in de rechten van de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (2002) en Master of Laws in Europees recht van het Europacollege (Brugge, 2004); doctor in de rechtsgeleerdheid (2008); advocaat aan de balie van Brussel (2004-2006); docent procesrecht van de Europese Unie aan de universiteit voor nationale en wereldeconomie van Sofia (2008-2012) en aan de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (2010-2013); hoofddocent recht van de Europese Unie en internationaal privaatrecht aan de Bulgaarse academie van wetenschappen (sinds 2014); gastdocent aan de universiteit van Cambridge en aan de Katholieke Universiteit Leuven; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2007-2016); oprichter en lid van het directiecomité van de Bulgaarse vereniging voor Europees recht; hoofdredacteur van het tijdschrift voor Europees recht Evropeiski praven pregled; auteur van een groot aantal publicaties op het gebied van Europees recht; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 april 2016 tot en met 31 augustus 2016; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Geert De Baere
Geert De Baere

geboren in 1979; licentiaat in de rechten (Universiteit Antwerpen, 2002); Master of Laws (2003) en doctor in de rechten (2007) (King’s College, universiteit van Cambridge); gastonderzoeker (Visiting Research Fellow) aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Columbia-universiteit (2005); onbezoldigd postdoctoraal navorser aan de Universiteit Antwerpen (2007-2009); gastdocent (2009), vervolgens docent (2010-2014) en sedert 2015 hoofddocent recht van de EU en internationaal recht aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven); referendaris aan het Hof van Justitie van de Europese Unie bij advocaat-generaal E. Sharpston (2007-2009) en vervolgens bij rechter A. Prechal (2016-2017); rechter in het Gerecht sedert 4 oktober 2017.

Marc Jaeger
Marc Jaeger

geboren in 1954; gediplomeerde in de rechten van de universiteit Robert Schuman te Straatsburg; studies aan het Europacollege; toegelaten tot de balie te Luxemburg (1981); attaché de justice bij de procureur-generaal te Luxemburg (1983); rechter bij de Arrondissementsrechtbank te Luxemburg (1984); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1986-1996); voorzitter van het Institut universitaire international de Luxembourg (IUIL); rechter in het Gerecht sedert 11 juli 1996; president van het Gerecht  van 17 september 2007 tot 26 september 2019.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen
geboren in 1963; licentiaat in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Kopenhagen (1988); ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1988-1991); docent internationaal recht en Europees recht aan de universiteit van Kopenhagen (1988-1991); ambassadesecretaris bij de permanente vertegenwoordiging van Denemarken bij de Verenigde Naties te New York (1991-1994); ambtenaar bij de juridische dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken (1994-1995); buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Kopenhagen (1995); adviseur, vervolgens eerste adviseur bij de dienst van de eerste minister (1995-1998); minister-adviseur bij de permanente vertegenwoordiging van Denemarken bij de Europese Unie (1998-2001); bijzonder adviseur bij de dienst van de eerste minister voor juridische kwesties (2001-2002); afdelingshoofd en juridisch adviseur bij de dienst van de eerste minister (maart 2002-juli 2004); onderstaatssecretaris en juridisch adviseur bij de dienst van de eerste minister (augustus 2004- augustus 2007); rechter in het Gerecht sedert 17 september 2007.
Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

geboren in 1952; doctor in de rechtsgeleerdheid (Comeniusuniversiteit te Bratislava, 1979); juridisch adviseur ondernemingsrecht (1975-1990); secretaris van het handelsregister bij de stedelijke rechtbank te Košice (1991); rechter in die rechtbank (januari-oktober 1992); rechter en kamerpresident in het regionaal hof te Košice (november 1992-2009); gedetacheerd rechter in het Hooggerechtshof van de Slowaakse Republiek, handelsrechtkamer (oktober 2004-september 2005); president van college voor handelsrecht bij het regionaal hof te Košice (oktober 2005-september 2009); extern lid van de afdeling handelsrecht en economisch recht van de universiteit Pavol Jozef Safarik te Košice (1997-2009); extern lid van het lerarenkorps van de Justičná akadémia (2005-2009); rechter in het Gerecht sedert 7 oktober 2009.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

geboren in 1958; rechtendiploma van de universiteit van Sofia; aanvullende master Europees recht aan het Instituut voor Europese studies van de Vrije Universiteit Brussel; specialisaties in economisch recht en intellectuele-eigendomsrecht; rechtbankstage bij de regionale rechtbank te Sofia (1985 1986); juridisch adviseur (1986 1988); advocaat aan de balie van Sofia (1988 1992); directeur-generaal van het bureau diensten voor het corps diplomatique bij het ministerie van buitenlandse zaken (1992 1994); uitoefening van het beroep van advocaat te Sofia (1994 2011) en te Brussel (2007 2011); arbiter te Sofia in het kader van de schikking van handelsgeschillen; deelneming aan de redactie van wetteksten als juridisch adviseur in het Bulgaarse Parlement; rechter in het Gerecht sinds 19 september 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

geboren in 1961; doctor in de rechten aan de universiteit van Malta; master Europees recht (universiteit van Exeter); doctoraat in het mededingingsrecht (universiteit van Londen); jurist bij het ministerie van Justitie (1987 1990); hoofdjurist bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1990 1994); lid van de Copyright Board (commissie voor auteursrechten) (1994 2005); jurist-reviseur bij het ministerie van Justitie en Lokale Overheden (2001 2002); administrateur bij de Malta Resources Authority (autoriteit voor grondstoffenbeheer van Malta) (2001 2009); consultant Europees recht (sedert 1994); adviseur mededingings- en consumentenrecht bij het ministerie van Financiën, Economie en Investeringen (2000 2010); adviseur mededingings- en consumentenrecht bij de Eerste minister (2010 2011), consultant bij de Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Maltese mededingings- en consumentenautoriteit) (2012); docent (1994 2001), gewoon hoogleraar (2001 2006), vervolgens buitengewoon hoogleraar (sedert 2007) en bekleder van de Jean Monnetleerstoel Europees recht (sedert 2009) aan de universiteit van Malta; medeoprichter en vicevoorzitter van de Maltese Association for European Law (Maltese vereniging voor Europees recht); rechter in het Gerecht sedert 8 oktober 2012.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

geboren in 1952; doctor in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Wenen (1981); ambtenaar bij het Bundeskanzleramt - dienst constitutionele aangelegenheden (1981 1997); adviseur bij de juridische dienst van de Europese Commissie (1997 2013); rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

geboren in 1974; gediplomeerde in de rechten (universiteiten van Tartu en Poitiers); adviseur bij het ministerie van Justitie (1995 1999); hoofd van het secretariaat van de grondwettelijke commissie van het Estse parlement (1999 2000); rechter in het hof van beroep te Tallinn (sedert 2002); lid van de examencommissie voor de magistratuur (sedert 2005); deelneming aan wetgevingswerkzaamheden voor constitutioneel recht en bestuursrecht; rechter in het Gerecht sedert 23 oktober 2013.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

geboren in 1948; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Athene (1971); gediplomeerde in de economische wetenschappen (postuniversitaire studie) van de economische universiteit van Athene (1974); toegelaten tot de balie van Athene (1973); doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Hamburg (1984); advocaat (1973 2016); hoogleraar internationaal en Europees economisch recht (2007 2015) en hoogleraar in het programma master internationaal recht en Europees energierecht (2015 2016) aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Thracië; assistent (1980 1984), docent (1992 2006) en gasthoogleraar (2015) aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Hamburg; lid van de Griekse commissie concurrentie (1992 2006); juridisch adviseur van de minister van Economische Ontwikkeling en Energie (2007 2009); juridisch adviseur benoemd door de regering van de Republiek Cyprus (2002 2003); lid van de raad van bestuur van het centrum voor internationaal en Europees economisch recht te Thessaloníki (2005 2011); penningmeester (1987 2000) en secretaris-generaal (2000 2016) van de Griekse vereniging voor Europees recht; oprichtend lid en secretaris-generaal van de Griekse vereniging voor energierecht (2012 2016); vicepresident van de Duits-Griekse vereniging van juristen (Hamburg) (1987 2016); secretaris-generaal van de Grieks-Duitse vereniging van juristen (Athene) (1990 2016); auteur van een groot aantal publicaties; rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

geboren in 1963; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Vilnius (1986); doctor in de rechtsgeleerdheid (2000); habilitatieprocedure (2008); procureur (1986‑1990); rechter (1991‑1994) en vicepresident (1993‑1994) van het gerecht van eerste aanleg van Vilnius; rechter en president van de civiele kamer (1995‑2002) van het hof van beroep van Litouwen; rechter (2002‑2013) en president (2002‑2008) van het hoogste bestuursgerecht van Litouwen; docent aan de universiteit van Vilnius (1997) en aan de universiteit Mykolas Romeris (1998‑2000); hoofddocent (2000‑2008), hoofd van het departement civiele procedure (2002‑2006) en hoogleraar (sinds 2008) aan de universiteit Mykolas Romeris; president van de Europese Vereniging van Magistraten (AEM) (2006‑2008); vicepresident van de Internationale Unie van Magistraten (UIM) (2006‑2014); lid van de Adviesraad van Europese Rechters (CCJE) (2000‑2014); lid van de raad van bestuur van de Vereniging van de Raden van State en van de Hoge Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie (ACA-Europe) (2010‑2013); lid van het adviescomité van de Academie voor Europees Recht (ERA) (2008‑2011); rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

geboren in 1971; gediplomeerde in de rechten van de Jagiellonische Universiteit van Krakau (1995); doctor in de rechtsgeleerdheid (2001); doctor met doceerbevoegdheid in de rechtswetenschappen (2011); universitair hoofddocent (2003 2013) vervolgens hoogleraar (sinds 2013) op de leerstoel recht van de Europese Unie van de Jagiellonische Universiteit; programmadirecteur voor postuniversitaire opleidingen in het recht van de Europese Unie aan de Jagiellonische Universiteit (2006 2013); Visiting Scholar aan de universiteit van Oxford (1998) en aan het Europees Universitair Instituut te Florence (2005); toegelaten tot de balie van Krakau (2000); juridisch adviseur (2000 2012); rechter in het bestuursgerecht van het departement Krakau (2012 2016); gedetacheerd bij het hoogste bestuursgerecht van de Republiek Polen (2014 2016); directeur van het departement Europees recht van het hoogste bestuursgerecht (2013 2016); auteur van een groot aantal publicaties op het gebied van Europees recht; rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

geboren in 1964; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Stockholm (1991) en van de universiteit Paris I Panthéon-Sorbonne (1990 en 1994); toegelaten tot de balie van Stockholm (2008); referendaris bij het gerecht van eerste aanleg van Södertälje en bij het gerecht van tweede aanleg van Svea (1991‑1993 en 1994‑1995); rechter in het gerecht van eerste aanleg van Gotland en in het gerecht van eerste aanleg van Norrtälje (1995‑1996); rechter in het gerecht van tweede aanleg van Svea (1996‑1997); adjunct-secretaris van de parlementaire commissie van het ministerie van Financiën (1997‑1998); juridisch adviseur voor Europese aangelegenheden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1999); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (1998 en 1999‑2006); jurist, vervolgens advocaat (2006‑2008); rechter (2009‑2016) en kamerpresident (2012‑2015) in het gerecht van eerste aanleg van Södertörn; docent aan de universiteit van Stockholm (2006‑2008); docent aan de Zweedse magistratenopleiding (2011‑2016); rechter in het Gerecht sedert 8 juni 2016.

Inga Reine
Inga Reine

geboren in 1975; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Letland (1996); master van het Europees Interuniversitair Centrum voor Mensenrechten en Democratisering (EIUC) (Italië, 1998); jurist bij het Letse bureau voor mensenrechten (1995‑1999); adviseur bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) [missie in Kosovo (1999‑2002) en missie in Montenegro (2002‑2003)]; jurist bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en regeringsvertegenwoordiger bij in de mensenrechten gespecialiseerde internationale organisaties (2003‑2012); afdelingshoofd (2012‑2015) en juridisch adviseur (2012‑2016) bij de permanente vertegenwoordiging van Letland bij de Europese Unie; lid van het Stuurcomité voor de Mensenrechten (CDDH) van de Raad van Europa (2003‑2012); rechter in het Gerecht sedert 8 juni 2016.

René Barents
René Barents

geboren in 1951; meester in de rechten en onderwijsbevoegdheid economie (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1973); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (Universiteit Utrecht, 1981); wetenschappelijk onderzoeker in Europees recht en internationaal economisch recht (1973‑1974) en wetenschappelijk medewerker in dezelfde vakgebieden aan het Europa Instituut, Universiteit Utrecht (1974‑1979) en aan de Universiteit Leiden (1979‑1981); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1981‑1986); hoofd van de sectie „statutaire rechten” van de personeelsafdeling van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1986‑1987); lid van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1987‑1991); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1991‑2000); afdelingshoofd bij (2000‑2009), vervolgens directeur van (2009‑2011) de directie onderzoek en documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie; gewoon hoogleraar (1988‑2003) en honorair hoogleraar (sinds 2003) Europees recht aan de Universiteit Maastricht; raadsheer‑plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (1993‑2011); corresponderend lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (sinds 1993); talrijke publicaties op het terrein van Europees recht; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2011 tot en met 31 augustus  2016; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

geboren in 1963; gediplomeerde in de rechten van de Université catholique de Louvain (1988); Master of Laws van de universiteit van Harvard (1989); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (1998); diploma filologie (1984) en filosofie (1984) van de Université catholique de Louvain; toegelaten tot de balie van New York (1990); Attorney and Counselor at Law in New York (1990‑1991); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1991‑1995); onderzoeker bij de Université catholique de Louvain (1995‑1999); hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (1999‑2001), vervolgens aan de Université catholique de Louvain (2001‑2016); aan die universiteit directeur van het centrum voor consumentenrecht (2001‑2016), voorzitter van de wetenschappelijke staf (2004‑2006) en voorzitter van het instituut voor rechtswetenschappen (2012‑2015); in 2010 benoemd tot lid van de Academia Europeae; gasthoogleraar bij verschillende universiteiten, onder meer de universiteit Paris-Dauphine (2013‑2016); Fulbright‑beurs aan de American University in Washington (2010‑2011); bekleder van een door de Europese Onderzoeksraad toegekende Jean Monnet-leerstoel (1999‑2009); voorzitter van de Academic Society for Competition Law (2013‑2016); hoofdredacteur van meerdere juridische tijdschriften; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

 

 

Ulf Öberg
Ulf Öberg

geboren in 1966; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Stockholm (1991); diploma juridisch vertalen Frans-Engels van de universiteit Paris II, Panthéon-Assas (1991); diploma voortgezette gespecialiseerde studies van de universiteit Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992); diploma van het Institut d’études politiques de Paris (1993); onderzoeker bij het Zweeds onderzoeksagentschap voor nationale defensie (1992 en 1994); deelname aan het opleidingsprogramma voor Zweedse ambtenaren (1993-1994); juridisch adviseur voor Europese zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1994-1995); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1995-2000); docent aan de universiteit van Stockholm (2000-2016); jurist (2001-2006), vervolgens advocaat (2006-2016); rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

geboren in 1976; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Gdańsk (1999); diploma voortgezette studies van de universiteit voor sociale wetenschappen van Toulouse (2000); Master of Laws in het Europees recht van het Europacollege (2002); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (2004); docent recht van de Europese Unie aan de technische universiteit van Gdańsk (2010-2016); lector (2006-2014), vervolgens hoofddocent (2014-2016) aan het instituut voor rechtenstudies van de academie van wetenschappen van Polen; gezamenlijke uitgave van en bijdragen aan meerdere juridische tijdschriften; auteur van vele publicaties; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

geboren in 1963; gediplomeerde in de rechten van het University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister bij de Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); jurist Europese zaken bij de Law Society, Chancery Lane, Londen (1988‑1990); vertegenwoordiger van de Law Society of England and Wales en van de Law Society of Scotland te Brussel (1990‑1993); barrister (1993‑2009) en senior counsel (2009‑2012); docent mededingingsrecht aan de Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993‑1999); docent aan de EU-China Law School (2008‑2012); rechter (2012‑2017) en kamerpresident belast met immigratie en asiel (2014‑2017) in de High Court (Ierland); rechter in het Gerecht sedert 8 juni 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

geboren in 1971; licentiaat en doctor in de rechten aan de universiteit van Malta (1995); master in de criminologie aan de universiteit van Cambridge (1996); postuniversitaire studie Europees recht aan King’s College London (2018); advocaat aan de balie van Malta (1996‑2019); juridisch deskundige bij de rechtbanken van Valletta, Malta (1997-2019); lid van het panel van nationale arbiters van Malta (2006‑2019); juridisch deskundige bij de Maltese vereniging van verzekeraars (2006-2019); lid van de Maltese tewerkstellingscommissie (2009‑2019); juridisch adviseur, ministerie van Sociale Bescherming (1997-1998); lid van de nationale gezinscommissie (2012-2013); lid van de commissie voor de algemene justitiële hervorming (2013); lid van de commissie voor de hervorming van het rechtsstelsel (2014‑2016); voorzitter van de Werkgroep visa tijdens het Maltese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (2016‑2017); rechter in het Gerecht sedert 20 maart 2019.

Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä

geboren in 1958; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Turku (master, 1981); opleidingsprogramma voor rechters aan de regionale rechtbank van Ulvila (1984); master in de rechten van de universiteit van Trier (1993); master Europese juridische studies aan het Europees Instituut voor Bestuurskunde (1994); verantwoordelijk voor cursussen aan de universiteit van Turku (1981‑1982); rechter in de regionale rechtbank van Pori (1982‑1983); diensthoofd van het bevolkingsbureau (1983‑1985); rechter in de rechtbank van Tampere en Pirkanmaa (1985‑1995); referendaris bij het hooggerechtshof van Finland (1995); hoofd van de eenheid Geschillen van de Europese Unie en juridisch adviseur en gemachtigde van de Staat bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, namens het ministerie van Buitenlandse Zaken, hoofd van de Finse delegatie van de werkgroep „Hof van Justitie” van de Raad (1996‑2005); lid van de groep „Vrienden van het voorzitterschap” voor de hervorming van het communautaire rechtsstelsel in het Verdrag van Nice; rechter in de hoogste administratieve rechtbank van Finland (2005‑2012); rechter in het hooggerechtshof van Finland (2012‑2019); lid van het tuchtcomité van de beurs van Helsinki (2015‑2019); lid, vervolgens voorzitter van het examencomité van de balie van Helsinki (2011‑2019); rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

geboren in 1962; gediplomeerde van het Instituut voor Politieke Studies te Parijs (1984); oud-leerling van de Franse Nationale School voor de rechtspraak (1986‑1988); rechter in de arrondissementsrechtbank van Marseille (1988‑1990); magistraat bij het directoraat Burgerzaken en het Zegel van het ministerie van Justitie (1990‑1992); adjunct-hoofd van het bureau, vervolgens hoofd van het bureau bij het directoraat-generaal Mededinging, Consumptie en Fraudebestrijding van het ministerie van Economische Zaken, Financiën en Industrie (1992‑1994); technisch adviseur bij de zegelbewaarders, ministerie van Justitie (1994‑1995); rechter in de arrondissementsrechtbank van Nîmes (1995‑1996); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie bij advocaat-generaal Léger (1996‑2001); adviseur-referendaris bij het hof van cassatie (2001‑2007); rechter in het Gerecht (2007‑2013, kamerpresident van 2010 tot 2013); adviseur bij het hof van cassatie (2013‑2019); rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger

geboren in 1964; rechtenstudie aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität te Bonn; 1e staatsexamen recht (1990); juridisch medewerker bij het bestuur van het Duitse parlement (1991); referendaris bij de hogere regionale rechtbank Keulen (1991‑1994); 2e staatsexamen recht (1994); docent en onderzoeker aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität te Bonn (1991‑1995); advocaat aan de balie van Keulen en juridisch adviseur van een verbond van ondernemingen (1996); adviseur bij de directie Administratie en Protocol van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie (1996‑1999); rapporteur bij het directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie (1999); lid van het kabinet (1999‑2003), vervolgens hoofd van het kabinet (2003‑2004) van de Europese Commissaris Viviane Reding; lid van het kabinet van de voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen José Manuel Barroso (2004‑2005); woordvoerder en hoofd van de dienst van de woordvoerder van de Europese Commissie (2005‑2009); hoofd van het kabinet van de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso (2009‑2014); adjunct-directeur-generaal van de Juridische Dienst van de Europese Commissie (2014‑2015); directeur-generaal van het directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie (2015‑2019); rechter in het Gerecht sinds 26 september 2019.

Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni

geboren in 1964; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Florence (1987); doctor in de  rechten van de universiteit van Bologna (1992); master in de rechten van de Dickinson School of Law, Pennsylvania (1990); postdoctorale studie aan de universiteit van Genève (1992‑1993); postdoctorale studie aan de Universiteit van Amsterdam (1993‑1994); onderzoeker internationaal recht aan de universiteit van Florence (1992‑1997); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij de advocaten-generaal Giuseppe Tesauro en Antonio Saggio (1997‑2000); professor recht van de Europese Unie aan de universiteit Federico II te Napels (2000‑2019); gastprofessor Unierecht en Europese geschillen aan de universiteit Paris 2 – Panthéon-Assas (2011‑2013); professor Unierecht aan de universiteit Luiss Guido Carli te Rome (2013‑2017); adviseur wetgevingszaken van de Italiaanse regering bij het departement Europese Zaken; advocaat bevoegd om op te treden voor hogere rechtbanken (1993‑2019); professor vergelijkend mededingingsrecht aan het Sturm College of Law van de universiteit van Denver (2015‑2019); lid van de raad van bestuur van de Italiaanse vereniging voor internationaal recht SIDI (20I3‑2015) en van de Italiaanse vereniging voor studies van het recht van de Europese Unie AISDUE (2018‑2019); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares

geboren in 1965; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Salamanca (1983‑1988); studie constitutioneel recht aan de universiteit van Keulen (1988‑1989); master Europees recht aan de universiteit van Saarbrücken (1991); doctor in de rechten van de universiteit van Saarbrücken (1994) en van Salamanca (1994); docent (1993‑1996) en professor internationaal recht (1996‑2001) aan de universiteit van Rioja; bekleder van de leerstoel internationaal publiekrecht en van de Jean Monnet-leerstoel EU-recht aan de universiteit van Rioja (2001‑2009); bekleder van de leerstoel internationaal publiekrecht aan de universiteit van Salamanca (2009‑2012 en 2018); plaatsvervangend rector internationale betrekkingen (2004‑2008), plaatsvervangend rector onderzoek (1996‑2000) en secretaris-generaal (1996) aan de universiteit van Rioja; doctor honoris causa aan de universiteit van Piura, Peru (2009); directeur van het kabinet internationale juridische zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking van de Spaanse regering (2012‑2018); stafchef van het voorzitterschap van de Spaanse raad van state (2018‑2019); lid van het Permanent Hof van Arbitrage (2018‑2019); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

Ornella Porchia
Ornella Porchia

geboren in 1966; gediplomeerde in de rechten (1991); doctor in de rechten van de universiteit Bocconi te Milaan (1996); professor recht van de Europese Unie aan de universiteit van Turijn; advocaat aan de balie van Turijn (1994); assistent-professor (1998‑2002) en professor internationaal recht aan de universiteit van Turijn (2002‑2007); lid van de onderzoeksafdeling van het constitutioneel hof van Italië (2010‑2014); juridisch adviseur bij de permanente vertegenwoordiging van Italië bij de Europese Unie (2014‑2019); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

geboren in 1970; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Wenen (1993); doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Wenen (2002); lid van de afdeling voor Europese aangelegenheden bij de bondskanselarij (1994-1995); lid, vervolgens afdelingshoofd, van de juridische dienst van de bondskanselarij (1995-2000); juridisch adviseur bij de kamer voor arbeid (2000-2002); lid, vervolgens afdelingshoofd, van de juridische dienst van de bondskanselarij (2002-2007); juridisch adviseur bij het kabinet van de bondskanselier (2007-2010); directeur van de juridische dienst van de bondskanselarij (2010-2017); directeur van de juridische dienst van het ministerie voor Constitutionele Zaken, Hervormingen, Deregulering en Justitie (2017-2019); lid van de regeringsraad voor de bescherming van persoonsgegevens (2010-2019); voorzitter van de raad van toezicht bij de nationale bibliotheek (2017-2019); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull

geboren in 1974; licentiaat in de rechten en in ondernemingsbeleid van de Pauselijke Universiteit Comillas – ICADE (1998); abogado del Estado verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de Staat voor de nationale rechterlijke instanties (2002‑2005); abogado del Estado bij de juridische dienst van het ministerie van Cultuur (2005‑2006); lid van de juridische dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor wat betreft het Hof van Justitie van de Europese Unie (2006‑2007); abogado del Estado/juridisch adviseur bij de permanente vertegenwoordiging van Spanje bij de Europese Unie (2007‑2014); abogado del Estado-Jefe (hoofdprocureur) van de juridische dienst van de Staat verantwoordelijk voor procedures voor het Hof van Justitie en onderdirecteur-generaal voor zaken van de Europese Unie en internationale zaken van de Abogacía General del Estado (ministerie van Justitie) (2014‑2019); lid van de raad van bestuur van verschillende publieke ondernemingen (2014‑2019); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

Mirela Stancu
Mirela Stancu

geboren in 1974; licentiaat in de rechten van de universiteit van Boekarest (1998); doctor in de rechten van de universiteit van Boekarest (2009); advocaat aan de balie van Boekarest (1999‑2002); lector (2002‑2018), vervolgens vanaf 2018 docent procesrecht aan de universiteit van Boekarest; docent aan het nationaal instituut voor de rechtspraak (2007‑2018); rechter in het gerecht van eerste aanleg van Boekarest (2004‑2009); rechter in de rechtbank van Boekarest (2009‑2019); gedetacheerd rechter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (2005); jurist-administrateur bij het Hof van Justitie van de Europese Unie bij rechter Toader (2011‑2014); directeur Europese Zaken, Internationale Betrekkingen en Programma’s van de hoge raad voor de rechtspraak (2015‑2018); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl

geboren in 1975; rechtenstudie in Tsjechië en in Duitsland (Magister Juris, Karelsuniversiteit te Praag, 1999), doctor in de rechten (universiteit van Hamburg, 2004); afgestudeerd tolk voor de Duitse taal, overheidsacademie voor talen te Praag (1995); wetenschappelijk medewerkster handelsrecht, maritiem recht en economisch recht van de universiteit van Hamburg; laureaat van een concours van de Europese instellingen voor Tsjechische juristen (2004); ambtenaar bij het directoraat-generaal Bibliotheek, Onderzoek en Documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (2004‑2019); attaché bij de directeur-generaal (2010‑2016); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie bij rechter Berger (2017‑2018); verantwoordelijk voor cursussen Unierecht aan de federale academie voor de overheidsdienst te Wenen; regelmatige interventies in het kader van het tweejaarlijks Duits-Tsjechisch rechtsfestival; auteur van verschillende publicaties met name op het gebied van het Unierecht en het vergelijkend recht; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

Iko Nõmm
Iko Nõmm

geboren in 1977; doctor in de rechten van de universiteit van Tartu (2013); adviseur bij het hof van beroep van Tallinn (2001‑2002); auditor van justitie bij de rechtbank van Harju (2002); rechter in de rechtbank van Harju (2002‑2007); rechter in het hof van beroep van Tallinn (2007‑2019); rechter-stagiair bij het hooggerechtshof van Estland (2015‑2016); gedetacheerd nationaal magistraat bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2017‑2018); docent aan de universiteit van Tartu (2014‑2019); docent aan het hooggerechtshof van Estland (2015‑2019); docent bij de vereniging van de Estse balie (2015‑2019); lid van de onderzoekscommissie van rechters (2018‑2019); lid van het beoordelingscomité voor de beroepsgeschiktheid van de Estse balie (2015‑2019); rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt

geboren in 1977; studies te Saarbrücken en Straatsburg; gediplomeerde in de rechten van de universiteit Robert Schuman te Straatsburg (master privaatrecht en certificaat Europees recht, 2000); staatsexamens te Saarbrücken (2002 en 2005); postdoctorale studie aan het instituut Europese studies van de universiteit van Saarland (2002‑2003); doctor in de rechten van de universiteit van Saarland (2011); rechter in de administratieve rechtbank van Bremen (2005‑2018); rechter in het administratief hof van beroep van Bremen (2018‑2019); lid van het tuchtcollege voor rechters (2018‑2019); plaatsvervangend lid van het hof van beroep voor ingenieurs (2018‑2019); verantwoordelijk voor cursussen aan de universiteit van Saarland en de universiteit van Bremen; auteur van meerdere juridische publicaties, met name op het gebied van Europees recht; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus

geboren in 1979; master in de rechten van de universiteit van Vilnius (2001); doctor in de rechten van de universiteit Mykolas Romeris (2005); studie aan het Zwitsers instituut voor vergelijkend recht (ISDC) en aan de universiteiten van Bonn en Vilnius (2002‑2006); juridisch assistent bij het hof van beroep van Litouwen (1999‑2000); adviseur van de president van het hof van beroep van Litouwen (2000‑2003); directeur van de dienst gerechtelijke praktijk van de hoogste administratieve rechtbank van Litouwen (2003‑2009); jurist-linguïst bij het Europees Parlement (2009‑2010); directeur van de afdeling juridisch onderzoek van het hooggerechtshof van Litouwen (2010‑2012); rechter in het hof van beroep van Litouwen (2012‑2013); rechter in het hooggerechtshof van Litouwen (2013‑2014); president van het hooggerechtshof van Litouwen (2014‑2019); professor aan het instituut voor privaatrecht van de universiteit Mykolas Romeris (2012‑2019); professor verbonden aan de universiteit Mykolas Romeris (2007‑2008); president van de justitiële raad van Litouwen (2016‑2018); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

Tamara Perišin
Tamara Perišin

geboren in 1979; licentiaat in de rechten van de universiteit van Zagreb (2002); master in de rechten van de universiteit van Oxford (2003); doctor in de rechten van de universiteit van Zagreb (2007); Fulbright-beurs aan de universiteiten van Georgetown en Michigan (2005‑2006); training in onderwijs- en leerwetenschappen aan de Central European University (2007‑2008); onderzoekster aan het Asser Instituut (2004), het Max Planck Instituut (2007‑2008) en de Harvard Law School (2014); toegelaten tot de balie van Kroatië (2009); professor Unierecht, bekleedster van een Jean Monnet-leerstoel en coördinatrice van het Jean Monnet-expertisecentrum aan de universiteit van Zagreb (2002‑2019); gastprofessor aan de universiteit van Harvard (2015‑2016); lid van de onderhandelingsgroep voor de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie (2005‑2011); hoofd opleiding Unierecht voor ambtenaren en diplomaten aan de nationale school voor openbaar bestuur en de diplomatieke academie van het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken (2011‑2012); hoofd opleiding Unierecht voor rechters en officieren van justitie aan de gerechtelijke academie en aan de rechtbank van Zagreb (2012‑2013); hoofd opleiding Unierecht bij de Kroatische orde van advocaten (2015); speciaal adviseur voor het ministerie van Wetenschap en Onderwijs (2017‑2019); hoofdredacteur van een tijdschrift over Unierecht; auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.

David Petrlík
David Petrlík

geboren in 1978; meester in de rechten aan de universiteit van West-Bohemen, Tsjechië (2002); master in de rechten aan de universiteit Paris I – Panthéon-Sorbonne (2003); doctor in de rechten aan de Karelsuniversiteit te Praag (2016); juridisch raadgever bij het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken (2004); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, bij het kabinet van rechter Malenovský (2004-2015); juridisch raadgever, vervolgens adjunct-hoofd van een juridische afdeling en sinds 2018 hoofd van een juridische afdeling van het Europees Agentschap GNSS (Global Navigation Satellite Systems) (2015-2021); docent EU-recht en intellectueel-eigendomsrecht aan de Karelsuniversiteit te Praag (sinds 2011); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 1 maart 2021.

Maja Brkan
Maja Brkan

geboren in 1979; licenciaat in de rechten van de universiteit van Ljubljana (2003); master in de rechten van de universiteit van New York (2004); doctoraat in de rechten van de universiteit van Ljubljana (2007); jurist-linguïst bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2004‑2005); stagiair bij het Hof van Justitie in het kabinet van rechter Ó Caoimh (2005); stagiair bij het hof van beroep te Ljubljana (2005‑2006); juridisch assistent (2007‑2008) en vervolgens referendaris bij het Hof van Justitie in het kabinet van advocaat-generaal Trstenjak (2008‑2011) en het kabinet van rechter Ilešič (2011‑2013); universitair docent (2013‑2018) en vervolgens universitair hoofddocent (sinds 2018) recht van de Europese Unie aan de Universiteit Maastricht; adjunct-directeur van het Maastricht Centre for European Law (2017‑2020); coördinator van het programma „Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management” (verdiepende master op het gebied van privacy, cyberveiligheid en gegevensbeheer) bij het European Centre on Privacy and Cybersecurity van de Universiteit Maastricht (2021); gastdocent aan de universiteit van Peking (2014); adjunct-redacteur van het tijdschrift European Data Protection Law Review (2015‑2021); lid van het redactieteam van de podcast EU Law Live (sinds 2020); rechter in het Gerecht sedert 6 juli 2021.

 

Pēteris Zilgalvis
Pēteris Zilgalvis

Geboren in 1964; diploma politieke wetenschappen van de universiteit van Californië, Verenigde Staten (1986); doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Zuid-Californië, Verenigde Staten (1990); hoofdadviseur bij de juridische dienst van het comité voor milieubescherming van het Letse parlement; ambtenaar belast met het Europees Parlement, de Verenigde Naties, het UNEP en Unesco bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Letland (1992); milieuspecialist voor het Baltische gebied bij de Wereldbank, Estland, Letland, Litouwen (1993-1996); hoofdadviseur voor milieurecht in het kader van de milieubeschermingspolitiek van de Wereldbank, Rusland (1996-1997); plaatsvervangend hoofd van de afdeling bio-ethiek, directoraat-generaal Buitenlandse Zaken, Raad van Europa (1997-2005); afdelingshoofd „Bestuur en ethiek”, Europese Commissie (2005-2010); afdelingshoofd „Infectiezieken en volksgezondheid”, Europese Commissie (2010); afdelingshoofd „Gezondheid en welzijn”, Europese Commissie (2010-2016); lid van St Antony’s College van de universiteit van Oxford (2013-2014); onderzoeker in het kader van het programma economische politiek van de financiële markten, universiteit van Oxford (2013-2019); afdelingshoofd „Digitale innovatie en blockchain”, Europese Commissie (2016-2021); covoorzitter van de werkgroep Fintech, Europese Commissie; lid van het mondiaal comité voor cryptovaluta, Wereld Economisch Forum; lid van de adviesraad van experts van de OESO over het beleid inzake blockchaintechnologie; lid van het raadgevend comité en belast met onderwijstaken voor het opleidingsprogramma over Fintech en innovatie op het gebied van regelgeving, Judge Business School, universiteit van Cambridge; redactielid van het Baltisch jaarboek voor internationaal recht; auteur van diverse publicaties; rechter in het Gerecht sedert 27 september 2021.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

geboren in 1968; rechtenstudie (universiteit Panthéon-Assas, Parijs); studie management (universiteit Paris-Dauphine); Europacollege  (1992); toegangsexamen voor het regionaal opleidingscentrum voor advocaten te Parijs; certificaat van bekwaamheid als advocaat bij de balie te Brussel; advocaat te Brussel; geslaagd voor een algemeen vergelijkend onderzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; referendaris bij het Gerecht van eerste aanleg (kabinet van president Saggio, 1996-1998; kabinet van president Vesterdorf, 1998-2002); chef van het kabinet van de president van het Gerecht van eerste aanleg (2003-2005); griffier van het Gerecht sedert 6 oktober 2005.