Presentation av ledamöterna
Marc Jaeger
Marc Jaeger

Född 1954; juristexamen från Université Robert Schuman i Strasbourg, studier vid Collège d'Europe, invald i det luxemburgska advokatsamfundet (1981), justitieattaché, förordnad vid riksåklagarämbetet i Luxemburg (1983), domare vid Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (1984), rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1986-1996), ordförande för Institut Universitaire International de Luxembourg (IUIL), domare vid tribunalen sedan den 11 juli 1996; tribunalens ordförande sedan den 17 september 2007.

Marc van der Woude
Marc van der Woude

Född 1960; juris kandidat (universitetet i Groningen, 1983); studier vid Collège d'Europe (1983-1984); amanuens vid Collège d'Europe (1984-1986); lärare vid universitetet i Leiden (1986-1987); föredragande vid Generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska gemenskapernas kommission (1987-1989); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1989-1992); politisk koordinator vid Generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska gemenskapernas kommission (1992-1993); jurist vid rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission (1993-1995); invald i Bryssels advokatsamfund sedan år 1995; lärare vid universitetet Èrasme de Rotterdam sedan år 2000; författare av ett stort antal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 13 september 2010; vice ordförande för tribunalen sedan den 20 september 2016.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Född 1949; juris doktor, lektor i handelsrätt (före 1989), högre doktorsgrad, professor i handelsrätt (sedan 1993) vid den juridiska fakulteten, Karls universitet, Prag; medlem av styrelsen för värdepappersnämnden (1999-2002); advokat; medlem av den tjeckiska regeringens rådgivande organ i lagstiftningsfrågor (1998-2004); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004.

Miro Prek
Miro Prek

Född 1965; juristexamen (1989); masterexamen i juridik; doktorsexamen; invald i advokatsamfundet (1994); diverse uppdrag och tjänster inom statsförvaltningen, huvudsakligen i regeringens enhet för lagberedning (vice statssekreterare och biträdande chef, därefter chef för avdelningen för Europarätt och komparativ rätt) och vid byrån för europafrågor (biträdande statssekreterare); medlem i förhandlingsgruppen inför upprättandet av associeringsavtalet (1994–1996) och inför anslutningen till Europeiska unionen (1998–2003) med ansvar för juridiska frågor; praktiserande advokat; gruppledare och sakkunnig i EU-finansierade projekt för anpassning till gemenskapslagstiftningen och för den europeiska integrationen, huvudsakligen i västra Balkan; avdelningschef vid Europeiska gemenskapernas domstol (2004–2006); domare vid tribunalen sedan den 7 oktober 2006.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Född 1963, juris kandidatexamen från Köpenhamns universitet (1988), tjänsteman vid utrikesministeriet (1988-1991), undervisningsassistent i internationell rätt och EG-rätt vid Köpenhamns universitet (1988-1991), ambassadsekreterare vid Danmarks ständiga respresentation vid Förenta nationerna i New York (1991-1994), tjänsteman vid utrikesministeriets rättssekretariat (1994-1995), extern lektor vid Köpenhamns universitet (1995), tjänsteman och därefter kansliråd vid statsministeriet (1995-1998), ministerråd vid Danmarks ständiga representation vid Europeiska unionen (1998-2001), ämnesråd (kommitteret) i rättsliga frågor vid statsministeriet (2001-2002), avdelningschef och juridisk rådgivare vid statsministeriet (mars 2002-juli 2004), departementsråd och juridisk rådgivare vid statsministeriet (augusti 2004-augusti 2007), domare vid tribunalen sedan den 17 september 2007.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Född 1952; examina från handelshögskolan i Helsingfors och juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet; föredragande i Högsta förvaltningsdomstolen; huvudsekreterare för kommittén för översyn av rättsskyddet inom offentlig förvaltning; förvaltningssekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen; ordförande för kommittén för översyn av det förvaltningsrättsliga förfarandet, lagstiftningsråd i justitieministeriet; biträdande justitiesekreterare vid Eftadomstolen; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol; förvaltningsråd i Högsta förvaltningsdomstolen (1998-2005); ledamot av asylnämnden; vice ordförande i kommittén för utveckling av det finländska rättsväsendet; domare vid personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 6 oktober 2009; domare vid tribunalen sedan den 7 oktober 2009; vice ordförande för tribunalen mellan den 17 September 2013 och den 19 september 2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Född år 1957; juristexamen vid Atens universitet (1980); examen efter fördjupade studier i förvaltningsrätt vid universitetet Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); utbildningsbevis från centret för gemenskaps- och Europastudier (universitetet Paris I) (1982); rättssekreterare vid den högsta förvaltningsdomstolen (1985–1992); revisionssekreterare vid den högsta förvaltningsdomstolen (1992–2005); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1994–1996); ställföreträdande ledamot av Greklands högsta specialdomstol (1998 och 1999); ledamot av den högsta förvaltningsdomstolen (2005); ledamot av specialdomstolen för domares ansvar (2006); ledamot av förvaltningsdomstolarnas högsta råd (2008); inspektör för förvaltningsdomstolarna (2009–2010); domare vid tribunalen sedan den 25 oktober 2010.

Guido Berardis
Guido Berardis

Född år 1950; juristexamen (universitetet La Sapienza i Rom, 1973), högskoleexamen i Europarätt vid Collège d'Europe (Brygge, 1974-1975); tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission (direktoratet "Internationella frågor" inom generaldirektoratet för Jordbruk, 1975-1976); medarbetare inom rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission (1976-1991 och 1994-1995); företrädare för rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission i Luxemburg (1990-1991); rättssekreterare hos domaren G.F. Mancini vid Europeiska gemenskapernas domstol (1991-1994); juridisk rådgivare hos M. Monti (1995-1997) och F. Bolkestein (2000-2002), ledamöter vid Europeiska gemenskapernas kommission; direktör för direktoratet "Upphandlingspolitik" (2002-2003), för direktoratet "Tjänster, immateriella rättigheter och industriell äganderätt, mediesektorerna och uppgiftsskydd" (2003-2005) och för direktoratet "Tjänster" (2005-2011) inom generaldirektoratet "Inre marknaden" vid Europeiska gemenskapernas kommission; juridisk chefsrådgivare och direktör för avdelningen "Rättvisa, frihet och säkerhet, civilrätt och straffrätt" inom rättstjänsten vid Europeiska kommissionen (2011-2012); domare vid tribunalen sedan den 17 september 2012.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

Född 1956; examen från Rijeka universitet (magisterexamen 1979) och från Zagreb universitet (LL.M. 1984, juris doktor 1996); lektor (1980‒1998), biträdande professor (2003‒2009) och professor (2009‒2013) vid juridiska fakulteten, Rijeka universitet; biträdande professor vid ekonomiska fakulteten, Rijeka universitet (1990‒2013); ordförande för den kroatiska föreningen för komparativ rätt (2006‒2013); domare vid tribunalen sedan den 4 juli 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Född 1960; examen från Trinity College, Dublin (rättsvetenskap) (1984) och från Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); Bencher of the Honourable Society of King's Inns (sedan 2013); adjungerad professor, University College Cork (sedan 2015); medlem av styrelsen för Irish Centre for European Law (sedan 1997); Barrister-at-Law (1986-1990 respektive 1997-2003) och Senior Counsel (2003-2013) vid Irlands domstolar; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1990-1997); vice ordförande för Council of European National Youth Committees (1979-1981); generalsekreterare för Organising Bureau of European School Student Unions (1977-1984); generalsekreterare för Irish Union of School Students (1977-1979); ledamot av Permanent Delegation of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), EU- och EFTA-domstolarna (2006-2013); domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Född 1967; examen från Institut d'études politiques i Grenoble (1988) och från École nationale d'administration (1993); auditeur vid Conseil d'État (referent vid den dömande avdelningen (1993-1997) och ledamot vid avdelningen för sociala frågor (1996-1997)); maître des requêtes au Conseil d'État (1996-2008); docent vid Institut d'études politiques i Paris (1993-1995); regeringsombud vid Commission spéciale de cassation des pensions (1994-1996); juridisk rådgivare vid ministeriet för offentligt anställda och vid Paris stad (1995-1997); generalsekreterare för prefekturen i departementet Yonne, underprefekt i länet Auxerre (1997-1999); generalsekreterare för prefekturen i departementet Savoie, underprefekt i länet Chambéry (1999-2001); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (2001-2005); ordinarie ledamot av överklagandeinstansen vid Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) (2001-2005); domare vid Europeiska unionens personaldomstol (2005-2011, avdelningsordförande från 2008 till 2011); ledamot av Conseil d'État (vice ordförande på den dömande avdelningens åttonde rotel (2011-2013); ledamot av Europeiska rymdorganisationens överklagandeinstans (2011-2013); domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Född 1963; examen i juridik, Lettlands universitet (1986); Inrikesministeriets tillsynsman för regionen Kirov och staden Riga (1986-1989); domare vid Rigas förstainstansrätt (1990-1994); advokat (1994-1998 och juli 1999-maj 2000); justitieminister (november 1998-juli 1999 och maj 2000-oktober 2002); ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag (2001-2004); parlamentsledamot (2002-2004); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

Född 1969; studier vid Atens universitet (kandidatexamen år 1991); studier vid universitetet Paris II (fördjupade studier i offentlig rätt, DEA, år 1992) och vid universitetet Aix-Marseille III (juris doktor år 1995); advokat på Cypern, advokat i Nicosia sedan 1993; programansvarig vid Cyperns universitet (1997-2002), lektor i författningsrätt sedan september 2002; forskare vid European Public Law Center (2001-2002); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Född 1950; juridikstudier vid universitetet i Erlangen-Nürnberg (1970-1975); notarie (Rechtsreferendar) vid Oberlandesgericht Nürnberg (1975-1978); tjänsteman vid förbundsekonomiministeriet (1978-1982); tjänsteman vid Förbundsrepubliken Tysklands ständiga representation vid Europeiska gemenskaperna (1982), tjänsteman vid förbundsekonomiministeriet med ansvar för gemenskapsrätt och konkurrens (1983-1992); chef för EU-rättsavdelningen vid justitieministeriet (1992-2007); chef för den tyska delegationen i rådsarbetsgruppen "Domstolen"; ombud för förbundsregeringen i ett stort antal mål vid Europeiska gemenskapernas domstol; domare vid tribunalen sedan den 17 september 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Född 1952; juris doktor (Comenius-universitetet i Bratislava, 1979); juridisk företagsrådgivare (1975-1990), justitiesekreterare med ansvar för handelsregistret vid distriktsdomstolen i Košice (1991), domare vid distriktsdomstolen i Košice (januari-oktober 1992), domare och avdelningsordförande vid den regionala domstolen i Košice (november 1992-2009), tillförordnad domare i Republiken Slovakiens högsta domstol, avdelningen för handelsrätt (oktober 2004-september 2005), ordförande för kollegiet för handelsrätt vid den regionala domstolen i Košice (oktober 2005-september 2009), extern ledamot av fakulteten för handelsrätt och kommersiell rätt vid P.J. Šafárik-universitetet i Košice (1997-2009), extern ledamot av lärarkåren vid Justičná akadémia (Rättsakademin) (2005-2009), domare vid tribunalen sedan den 7 oktober 2009.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

Född år 1958; juristexamen från universitetet i Sofia; masterexamen i europarätt från Institut d’études européennes vid Université libre de Bruxelles; specialiserad i ekonomisk rätt och immaterialrätt; biträdande domare vid den regionala domstolen i Sofia (1985–1986); rättssakkunnig (1986–1988); advokat i Sofia (1988–1992); generaldirektör för utrikesministeriets diplomatkårsavdelning (1992–1994); advokat i Sofia (1994–2011) och i Bryssel (2007–2011); skiljemannauppdrag i affärstvister i Sofia; har deltagit i utformningen av lagstiftning i egenskap av rättssakkunnig i det bulgariska parlamentet; domare i tribunalen sedan den 19 september 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Född 1961; juristexamen (University of Malta); master i europarätt (University of Exeter); doktorsexamen i konkurrensrätt (University of London); juridisk handläggare vid justitieministeriet (1987-1990); förste juridisk handläggare vid utrikesministeriet (1990-1994); ledamot av Copyright Board (kommittén för upphovsrätt) (1994-2005); juridisk granskare vid ministeriet för justitiefrågor och lokalt självstyre (2001-2002); handläggare vid Malta Resources Authority (Maltas myndighet för förvaltning av naturtillgångar) (2001-2009); konsult i europarätt (sedan 1994); juridisk rådgivare i konkurrensrätt och konsumenträtt vid finans-, ekonomi och investeringsministeriet (2000-2010); juridisk rådgivare i konkurrensrätt och konsumenträtt vid premiärministerns kansli (2010-2011), konsult vid Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Maltas myndighet för konkurrens- och konsumentfrågor) (2012); lektor (1994-2001), förste lektor (2001-2006), därefter biträdande professor (sedan 2007) och innehavare av Jean Monnet-professuren i europarätt (sedan 2009) vid University of Malta; medgrundare av och vice ordförande för Maltese Association for European Law (Maltas förening för europarätt); domare vid tribunalen sedan den 8 oktober 2012.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

Född år 1950, juristexamen från Vilnius universitet (1973); juris doktor (1978); assistent, lektor, därefter docent på juridiska fakulteten vid Vilnius universitet (1977-1992); rådgivare på juridiska avdelningen vid Republiken Litauens parlament (1990 - 1992); rådgivare vid Litauens ambassad i Belgien (1992 - 1994); rådgivare vid Litauens ambassad i Frankrike (1994 - 1996); medlem av Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter (1996 - 1999); domare vid Litauens högsta domstol (1999 - 2011); docent i straffrätt vid Vilnius universitet (2003-2013); Republiken Litauens representant vid Eurojusts gemensamma tillsynsorgan (2004 - 2011); domare vid Republiken Litauens författningsdomstol (2011 - 2013); domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Född 1952; juris doktor vid universitetet i Wien (1981); statstjänsteman vid förbundskanslersämbetet - avdelningen för konstitutionella frågor (1981-1997); rådgivare vid Europeiska kommissionens rättstjänst (1997-2013); domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Född 1967; juristexamen med högsta betyg (1985-1990) och forskarutbildning (1990-1993) vid Universidad Complutense, Madrid; allmän åklagare i Girona (2000-2003); rådgivare rörande rättskipningsfrågor och mänskliga rättigheter vid Koalitionens provisoriska myndighet (Coalition Provisional Authority), Bagdad, Irak (2003-2004); tvistemålsdomare i första instans samt undersökningsdomare i Girona (2003-2007); därefter förstedomare i Girona (2008); biträdande chef för det samordnade rättsstatsuppdraget i Irak, Eujust Lex, vid Europeiska unionens råd (2005-2006); juridisk rådgivare till Spaniens författningsdomstol (2006-2011 och 2013); statssekreterare för säkerhetspolitik (2012-2013); civil sakkunnig i rättsstatsfrågor och reform av säkerhetssektorn vid Europeiska unionens råd (2005-2011); extern sakkunnig rörande grundläggande rättigheter och straffrätt för Europeiska kommissionen (2011-2013); föreläsare och författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

Född 1974; juristexamen (Tartu universitet och Université de Poitiers); rådgivare vid justitieministeriet (1995-1999); chef för sekretariatet i det estniska parlamentets konstitutionsutskott (1999-2000); domare vid appellationsdomstolen i Tallinn (sedan 2002); ledamot i kommittén för domarexamina (sedan 2005); delaktig i lagstiftningsarbetet inom konstitutionell rätt och förvaltningsrätt; domare vid tribunalen sedan den 23 oktober 2013.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

Född 1945; examen från universitetet i Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (historia och engelsk litteratur, juridik); examen i civilrätt från Tulane University, Louisiana (MCL 1969); invald i advokatsamfundet i Skottland (1972) och i advokatsamfundet i New York (1977) ; utnämnd till Queen’s Counsel (1988) ; invald i advokatsamfundet i England och Wales (1996) och i advokatsamfundet i Bryssel (1999) ; verksam advokat vid advokatsamfunden i Edinburgh, Bryssel, London och New York; gästprofessor (1991) och doktor honoris causa(2009) vid universitetet i Glasgow; Bencher of Middle Temple (2012) ; skiljedomare vid Internationella Handelskammaren, vid Internationella centrumet för biläggande av investeringstvister (Icsid) och vid skiljedomstolen för idrott (CAS); författare av flertalet publikationer; domare vid tribunalen sedan den 7 oktober 2015.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Född 1948; juristexamen vid universitetet i Aten (1971); examen i ekonomi (högre universitetsstudier) vid universitetet för ekonomi i Aten (1974); antagen som ledamot av advokatsamfundet i Aten (1973); juris doktor vid universitetet i Hamburg (1984); advokat (1973-2016); professor i internationell och europeisk ekonomisk rätt (2007-2015) och professor inom masterprogrammet i internationell rätt och i europeisk energirätt (2015-2016) vid juridiska fakulteten vid universitet i Thrakien; assistent (1980-1984), kursansvarig (1992-2006) och gästprofessor (2015) vid juridiska fakulteten vid universitet i Hamburg; ledamot av det grekiska konkurrensutskottet (1992-2006); juridisk rådgivare hos ministern för ekonomisk utveckling och energi (2007-2009); juridisk rådgivare utnämnd av Republiken Cyperns regering (2002-2003); ledamot av styrelsen vid centret för internationell rätt och ekonomisk europarätt i Thessaloniki (2005-2011); skattmästare (1987-2000) och generalsekreterare (2000-2016) i den grekiska föreningen för europarätt; grundare av och generalsekreterare i den grekiska föreningen för energirätt (2012-2016); vice ordförande för den tysk-grekiska juristföreningen (Hamburg) (1987-2016); generalsekreterare i den grekisk-tyska juristföreningen (Aten) (1990-2016); författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Född 1957; juristexamen vid universitetet Complutense i Madrid (1979) och master vid Fletcher School of Law and Diplomacy vid Tufts University (Förenta staterna) (1985); professor i juridik vid universitetet CEU San Pablo (1985-1993); juridisk rådgivare vid högsta förvaltningsdomstolen (1983-1996); generalsekreterare vid centret för the Advanced Study in the Social Sciences inom stiftelsen Fondation Juan March (1991-1996); understatssekreterare vid inrikesministeriet (1996-2001); bolagsjurist (2001-2003); advokat (2004-2005); direktör för mastern i internationella relationer och professor i juridik vid Instituto de Empresa (2007-2013); senior juridisk rådgivare vid högsta förvaltningsdomstolen (2005-2016); domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Född 1962; juris kandidatexamen vid det katolska universitetet i Louvain (1988) och Master of Laws vid universitetet i Cambridge (1990); forskningsassistent vid det katolska universitetet i Louvain (1991-1997); advokat i Luxemburg (1989-2004); ledamot av kommittén för de mänskliga rättigheterna och straffrättskommittén vid rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen (CCBE) (2002-2004); ledamot av Europeiska unionens nätverk av oberoende experter på området för grundläggande rättigheter (2002-2004); ledamot av Luxemburgs rådgivande kommitté för mänskliga rättigheter (2000-2004); domare (2004-2015), avdelningsordförande (2011-2012), vice ordförande (2012), därefter ordförande (2012-2015) vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna; biträdande kursansvarig vid universitetet i Luxemburg (1996-2006); utbildningsansvarig vid universitetet Nancy 2 (1997-2009); ledamot vid det storhertigliga institutet, sektionen för statsvetenskap (sedan 2002); Honorary Fellow vid Fitzwilliam College vid universitetet i Cambridge (sedan 2013); Honorary Bencher vid Gray's Inn i London (sedan 2013); hedersprofessor vid University College vid universitetet i London (sedan 2013); ledamot av vetenskapliga kommittéer för flera juridiska tidskrifter; författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Född 1963; juristexamen vid universitetet i Vilnius (1986); juris doktor (2000); behörighetsförfarande (2008); åklagare (1986-1990); domare (1991-1994) och vice ordförande (1993-1994) vid domstolen i första instans i Vilnius; domare och ordförande på tvistemålsavdelningen (1995-2002) vid Litauens appellationsdomstol; domare (2002-2013) och ordförande (2002-2008) vid Litauens högsta förvaltningsdomstol; kursansvarig vid universitetet i Vilnius (1997) och vid universitetet Mykolas Romeris (1998-2000); biträdande professor (2000-2008), chef för sektionen för tvistemålsförfaranden (2002-2006) och professor (sedan 2008) vid universitetet Mykolas Romeris; ordförande för Europeiska domarförbundet (EDF) (2006-2008); vice ordförande för internationella domarförbundet (2006-2014); ledamot av det konsultativa rådet för domare i Europa (2000-2014); styrelseledamot i sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen (ACA-Europe) (2010-2013); ledamot av den rådgivande kommittén vid Europeiska rättsakademin (ERA) (2008-2011); domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Född 1965; juristexamen vid universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990), examen i konsthistoria (1992) och Master of Laws vid universitetet i Heidelberg (1991); juris doktor (2004); advokat i Budapest (1995-2016); biträdande professor i juridik (1991-2005) och professor i juridik (2005-2016) vid universitetet Loránd Eötvös; chef för sektionen för handelsrätt (2007-2013), därefter chef för sektionen för privaträtt och handelsrätt samt professor (2013-2016) vid det katolska universitetet Péter Pázmány i Budapest; gästprofessor vid det katolska universitetet i Lyon (2013-2016); domare vid den permanenta skiljedomstol som är knuten till den ungerska börsen och ad hoc-domare (2004-2016); domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Född 1971; juristexamen vid universitetet Jagellonne i Kraków (1995); juris doktor (2001); doktor i rättsvetenskap (2011); biträdande professor (2003-2013) därefter professor (sedan 2013) vid professuren i EU-rätt vid universitetet Jagellonne; ledare för programmen avseende högre universitetsstudier i EU-rätt vid universitetet Jagellonne (2006-2013); Visiting Scholar vid universitetet i Oxford (1998) och vid European University Institute i Florens (2005); antagen som ledamot av advokatsamfundet i Kraków (2000); juridisk rådgivare (2000-2012); domare vid förvaltningsdomstolen i Kraków (2012-2016); utsänd till Republiken Polens högsta förvaltningsdomstol (2014-2016); ordförande för avdelningen för europarätt vid den högsta förvaltningsdomstolen (2013-2016); författare till ett flertal publikationer i ämnet europarätt; domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Född 1974; juristexamen vid universitetet East Anglia (1995) och Master of Laws vid universitetet i Bristol (1996); antagen som ledamot av Cyperns advokatsamfund (1997); Republiken Cyperns rättstjänst, avdelningen för EU-rätt (1998-2008); utsänd som nationell expert till direktoratet för forskning och dokumentation vid Europeiska unionens domstol (2005-2007); juridisk rådgivare i det cypriotiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd (2012); Europeiska kommissionens rättstjänst (2008-2016); domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Född 1964; juristexamen vid Stockholms universitet (1991) och Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (1990 och 1994); antagen som ledamot av Advokatsamfundet (2008); tingsnotarie vid Södertälje tingsrätt (1991-1993); hovrättsfiskal vid Svea hovrätt (1994-1995); tingsfiskal vid Gotlands tingsrätt och Norrtälje tingsrätt (1995-1996); tillförordnad hovrättsassessor vid Svea hovrätt (1996-1997); sekreterare vid riksdagens finansutskott (1997-1998); rättslig rådgivare i Europafrågor vid Utrikesdepartementet (1999); rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol (1998 och 1999-2006); biträdande jurist, därefter advokat (2006-2008); rådman (2009-2016) och chefsrådman (2012-2015) vid Södertörns tingsrätt; föreläsare vid Stockholms universitet (2006-2008); föreläsare vid Domstolsakademin (2011-2016); domare vid tribunalen sedan 8 juni 2016.

Inga Reine
Inga Reine

Född 1975; juristexamen vid Lettlands universitet (1996); masterexamen vid European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) (Italien, 1998); jurist vid lettiska kontoret för mänskliga rättigheter (1995-1999); rådgivare vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) [mission i Kosovo (1999-2000) och mission i Montenegro (2002-2003)]; jurist på Utrikesministeriet och företrädare för regeringen vid internationella organisationer som är specialiserade inom mänskliga rättigheter (2003-2012); avdelningschef (2012-2015) och rättslig rådgivare (2012-2016) vid Lettlands ständiga representation vid Europeiska unionen; medlem i Europarådets styrkommitté för mänskliga rättigheter (CDDH) (2003-2012); domare vid tribunalen sedan den 8 juni 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Född 1950; juris doktor och advokat i Padua; amanuens och därefter innehavare av en forskningstjänst i civilrätt och komparativ rätt vid juridiska fakulteten vid universitetet oi Padua (1977–1982); lärare i gemenskapsrätt vid Collegio Europeo i Parma (1990–1998), och vid de juridiska fakulteterna vid universiteten i Padua (1985–1987), Macerata (1991–1994) och Neapel (1995) och det statliga universitetet i Milano (2000–2001); ledamot av den vetenskapliga kommittén för ”Master in European integration” vid universitetet i Padua; tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas domstols direktorat för biblioteket, forskning och dokumentation (1982–1984); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol åt generaladvokat G. F. Federico Mancini (1984–1988); rättssakkunnig åt Europaparlamentets generalsekreterare E. Vinci (1988–1993); avdelningschef på Europaparlamentets rättstjänst (1995–1999); direktör för Europaparlamentets direktorat för lagstiftningssamordning, förlikning, interinstitutionella förbindelser och förbindelser med de nationella parlamenten (1999–2004); direktör för direktoratet för yttre förbindelser (2004–2006); direktör för direktoratet för lagstiftningsfrågor vid Europaparlamentets rättstjänst (2006–2011); författare till ett flertal publikationer om italiensk civilrätt och EU-rätt; domare i personaldomstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

René Barents
René Barents

Född år 1951; examen i juridik och ekonomi (Erasmusuniversitetet Rotterdam, 1973); juris doktor (universitetet i Utrecht, 1981); forskartjänst i europarätt och internationell ekonomisk rätt (1973–1974) och docent i europarätt och internationell ekonomisk rätt vid Institut Europa vid universitetet i Utrecht (1974–1979) och universitetet i Leyde (1979–1981); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1981–1986), chef för enheten för personalens rättigheter på Europeiska gemenskapernas domstols personalavdelning (1986–1987); tjänsteman vid Europeiska kommissionens rättstjänst (1987–1991); rättssekreterare vid domstolen (1991–2000); avdelningschef (2000–2009) och därefter direktör för Europeiska gemenskapernas domstols direktorat för forskning och dokumentation (2009–2011); professor (1988–2003) och professor h.c. (sedan år 2003) i europarätt vid universitetet i Maastricht; sakkunnig vid appellationsdomstolen i 's-Hertogenbosch (1993–2011); ledamot i Nederländernas kungliga vetenskapsakademi (sedan år 1993); författare till ett flertal europarättsliga publikationer; domare i personaldomstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

Född 1953; juristexamen från universitetet i Lissabon (1975); examen efter fördjupade studier vid Strasbourgs universitet (1978); Master of Laws (Harvard University) (1984); allmän åklagare vid Cascais förstainstansdomstol (1975–1976); jurist vid sekretariatet för Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter (1978–1986); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1986–1987); avdelningschef vid Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor och medborgarrätt (1988–1999); ledamot av sekretariatet för konventet för Europas framtid (2002–2003); Enhetschef vid Europaparlamentets rättstjänst (1999–2010); direktör vid direktoratet för institutionella frågor och parlamentsärenden vid Europaparlamentets rättstjänst (2010–2016); domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

född 1963; juristexamen från katolska universitetet i Louvain (1988); Master of Laws (Harvard University) (1989); juris doktor (1998); universitetsexamen i språkvetenskap (1984) och i filosofi (1984) från katolska universitetet i Louvain; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1991–1995); forskare vid katolska universitetet i Louvain (1995–1999); professor vid Groningens universitet (1999–2001) därefter professor vid katolska universitetet i Louvain (2001–2016); gästprofessor vid ett flertal universitet, bland annat Paris-Dauphine (2013–2016); Ordförande för Academic Society for Competition Law (2013–2016); chefredaktör för ett flertal juridiska tidskrifter; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Barna Berke
Barna Berke

född 1966; juristexamen från universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990); Master of Laws från Stockholms universitet (1995); advokat i Budapest; rättssakkunnig vid ungerska parlamentet i samband med Ungerns anslutning till Europeiska unionen (1994–1996 och 2002–2004); rättssekreterare hos ordföranden för ungerska författningsdomstolen (1997–2000); vice ordförande för konkurrensmyndigheten, därefter ordförande för konkurrensrådet (2000–2002); domare vid Permanenta skiljedomstolen för finans- och kapitalmarknaderna (2008–2014); kursansvarig (1990-1994); docent (1995-1999), associerad docent (2003–2016) vid universitetet Loránd Eötvös i Budapest; statssekreterare för europeiskt och internationellt rättsligt samarbete vid justitieministeriet (2014-2016); domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

född 1966; juridikstudier (juris kandidat) vid Århus universitet (1989); biträdande jurist hos Kammeradvokaten (1989–1991); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol, hos generaladvokat C. C. Gulmann (1991–1993); medlem av advokatsamfundet i Danmark (1993); advokat hos Kammeradvokaten (1993-1995); undervisning i unionsrätt vid Köpenhamns universitet; lektor vid lokalkontoret för Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) i Luxemburg (1995–1997), advokat i Bryssel (1997); lektor därefter tillförordnad direktör vid EIPA i Luxemburg (1997–1999); handläggare vid rättstjänsten för Eftas (European Free Trade Association) övervakningsmyndighet (1999–2000); rättsekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol, hos domare Gulmann (2003–2006), därefter hos domare L. Bay Larsen (2006–2013); domare vid personaldomstolen mellan den 7 oktober 2013 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

född 1966; juristexamen (juris kandidat) från Stockholms universitet (1991); examen i fransk-engelsk juridisk översättning från Université de Paris II, Panthéon-Assas (1991); examen från högre specialiserade studier från Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992); examen från Institut d’études politiques de Paris (1993); forskare vid Försvarets forskningsanstalt (1992 och 1994); deltagare i Regeringskansliets aspirantprogram (1993–1994); rättssakkunnig i Utrikesdepartementet med ansvar för europeiska frågor (1994–1995); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1995-2000); kursansvarig vid Stockholms universitet (2000-2016); jurist (2001–2006), därefter advokat (2006–2016); domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

född 1967; juristexamen från universitetet Alexandru Ioan Cuza i Iasi (1990); juris doktor (1999); domare i domstolen i sektor 4 i Bukarest (1991–1996); domare (1996-1999) och avdelningsordförande (1997–1999) i Bukarest domstol; domare (1999-2005) och avdelningsordförande (1999–2003) i Bukarests appellationsdomstol; ledamot av Europeiska patentverkets stora besvärskammare (2006–2016); lärare vid, och därefter direktör för, Nationella institutet för domarutbildning (2011-2016); domare i rumänska Högsta kassationsdomstolen (2006–2016); medlem av forskningsrådet kopplat till Nationella institutet för domarutbildnings forskningsråd och styrelsen för Nationella skolan för justitiesekreterare (2011–2016); vald till ledamot av styrelsen för doktorandutbildningen vid Bukarest universitet (2012–2016); domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

född 1967; juristexamen från universitetet i Coimbra (1991); doktorandstudier i immaterialrätt vid universitetet i Lissabon (2001); biträdande jurist (1991–1992); fiskal (1992–1995); domare vid förstainstansdomstolar (1995–1997); domare vid Lissabons handelsdomstol (1999-2016); domare vid Coimbras appellationsdomstol (2016); utbildningsverksamhet vid ett flertal portugisiska universitet och den nationella domarskolan; generalsekreterare (2012–2015) och därefter ordförande (2015–2016) för portugisiska domarförbundet; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

född 1974; juristexamen från Karlsuniversitetet i Prag (1997) och Master of Laws från Stockholms universitet (2000); juris doktor (2007); kursansvarig för EU-rätt vid Karlsuniversitetet i Prag (2001-2003) och vid Republiken Tjeckiens domarskola (2001–2016); fiskal vid stadsdomstolen i Prag (1997–2001); domare vid distriktsdomstolen Prag 2 (2001–2005); domare vid Republiken Tjeckiens högsta förvaltningsdomstol (2005–2016); kursansvarig vid juridiska fakulteten vid universitetet Masaryk i Brno (2006–2016) och vid universitetet Palacký i Olomouc (2014–2016); juridisk medarbetare vid justitieministeriet (2010–2016); domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

född 1976; juristexamen från universitetet i Gdańsk (1999); examen från fördjupade studier vid Université des sciences sociales de Toulouse (2000); Master of Laws i europarätt från Collège d'Europe (2002); juris doktor (2004); kursansvarig för europarätt vid tekniska universitet i Gdańsk (2010-2016) ; docent (2006-2014), därefter biträdande professor (2014-2016) vid institutet för juridikstudier vid Polens vetenskapsakademi; författare till ett flertal publikationer; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

född 1978; juristexamen vid universitetet S:t Kliment Ohridski i Sofia (2002) och Master of Laws i europarätt vid Collège d'Europe (Brygge, 2004); juris doktor (2008); advokat i Bryssel (2004-2006); lektor i Europeiska unionens processrätt vid det nationella och internationella universitetet för ekonomi i Sofia (2008-2012) och vid universitetet S:t Kliment Ohridski i Sofia (2010-2013); biträdande professor i EU-rätt och internationell privaträtt vid den bulgariska vetenskapsakademien (sedan 2014); såsom kursansvarig inbjuden till universitetet i Cambridge och Katholieke Universiteit i Leuven; rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol (2007-2016); grundare av och styrelseledamot i den bulgariska föreningen för europarätt; chefredaktör för den europarättsliga tidskriften Evropeiski praven pregled; författare till ett flertal publikationer i ämnet europarätt; domare vid personaldomstolen mellan den 13 april 2016 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

Född 1963; juristexamen från University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister knuten till Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); europarättsjurist vid Law Society, Chancery Lane i London (1988–1990); representant för Law Society of England and Wales och Law Society of Scotland i Bryssel (1990–1993); barrister (1993–2009) och senior counsel (2009-2012); lektor i konkurrensrätt vid Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993–1999); lektor vid EU-China Law School (2008–2012); domare (2012–2017) och ordförande för avdelningen för immigrations- och asylmål (2014–2017) vid High Court (Irland); domare vid tribunalen sedan den 8 juni 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

Född 1979; juris licentiat (Antwerpens universitet, 2002); Master of Laws (2003) och juris doktor (2007) (King’s College, Cambridges universitet); gästforskare (Visiting Research Fellow) vid juridiska fakulteten vid Columbia University (2005); associerad postdoktoral forskare vid Antwerpens universitet (2007–2009); gästlärare (2009), därefter lärare (2010–2014) och huvudlärare (sedan 2015) i EU-rätt och internationell rätt vid Leuvens universitet (KU Leuven); rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol hos generadvokaten E. Sharpston (2007–2009), därefter hos domaren A. Prechal (2016–2017); domare vid tribunalen sedan den 4 oktober 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

Född 1971; jur kand och juris doktor från universitet i Malta (1995); master i kriminologi vid universitet i Cambridge (1996); mastersstudier i EU-rätt vid King’s College London (2018); advokat i Malta (1996-2019); juridisk expert vid domstolen i Valetta, Malta (1997-2019); medlem av panelen av nationella skiljedomare i Malta (2006-2019); juridisk expert i den maltesiska försäkringsföreningen (2006-2019); ledamot av Maltas anställningskommission (2009-2019); juridisk rådgivare vid ministeriet för social trygghet (1997-1998); ledamot av den nationella familjekommissionen (2012-2013); ledamot av kommissionen för reform av rättssystemet (2013); ledamot av kommissionen för rättsreformer (2014-2016); ordförande for arbetsgruppen ”Visa” under Maltas ordförandeskap i Europeiska unionens råd (2016-2017); domare vid tribunalen sedan den 20 mars 2019.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Född 1968; studier i juridik (Panthéon-Assas-universitetet, Paris); studier i företagsekonomi (Paris-Dauphine-universitetet); Collège d'Europe (1992); inträdesprov till Centre régional de formation à la profession d'avocat de Paris; invald i advokatsamfundet i Bryssel; advokat i Bryssel; avklarat allmänt uttagningsprov för anställning som tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (hos ordföranden Saggio, 1996-1998; hos ordföranden Vesterdorf, 1998-2002); kabinettschef hos förstainstansrättens ordförande (2003-2005); justitiesekreterare vid tribunalen sedan den 6 oktober 2005.