Presentation av ledamöterna
Marc van der Woude
Marc van der Woude

Född 1960; juris kandidat (universitetet i Groningen, 1983); studier vid Collège d'Europe (1983-1984); amanuens vid Collège d'Europe (1984-1986); lärare vid universitetet i Leiden (1986-1987); föredragande vid Generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska gemenskapernas kommission (1987-1989); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1989-1992); politisk koordinator vid Generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska gemenskapernas kommission (1992-1993); jurist vid rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission (1993-1995); invald i Bryssels advokatsamfund sedan år 1995; lärare vid Erasmus Universiteit Rotterdam sedan år 2000; författare av ett stort antal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 13 september 2010; vice ordförande för tribunalen mellan den 20 september 2016 och den 26 september 2019; tribunalens ordförande sedan den 27 september 2019.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

Född 1969; studier vid Atens universitet (kandidatexamen år 1991); studier vid universitetet Paris II (fördjupade studier i offentlig rätt, DEA, år 1992) och vid universitetet Aix-Marseille III (juris doktor år 1995); advokat på Cypern, advokat i Nicosia sedan 1993; programansvarig vid Cyperns universitet (1997-2002), lektor i författningsrätt sedan september 2002; forskare vid European Public Law Center (2001-2002); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004; vice ordförande för tribunalen sedan den 27 september 2019.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Född 1952; examina från handelshögskolan i Helsingfors och juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet; föredragande i Högsta förvaltningsdomstolen; huvudsekreterare för kommittén för översyn av rättsskyddet inom offentlig förvaltning; förvaltningssekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen; ordförande för kommittén för översyn av det förvaltningsrättsliga förfarandet, lagstiftningsråd i justitieministeriet; biträdande justitiesekreterare vid Eftadomstolen; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol; förvaltningsråd i Högsta förvaltningsdomstolen (1998-2005); ledamot av asylnämnden; vice ordförande i kommittén för utveckling av det finländska rättsväsendet; domare vid personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 6 oktober 2009; domare vid tribunalen sedan den 7 oktober 2009; vice ordförande för tribunalen mellan den 17 September 2013 och den 19 september 2016.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

Född 1956; examen från Rijeka universitet (magisterexamen 1979) och från Zagreb universitet (LL.M. 1984, juris doktor 1996); lektor (1980‒1998), biträdande professor (2003‒2009) och professor (2009‒2013) vid juridiska fakulteten, Rijeka universitet; biträdande professor vid ekonomiska fakulteten, Rijeka universitet (1990‒2013); ordförande för den kroatiska föreningen för komparativ rätt (2006‒2013); domare vid tribunalen sedan den 4 juli 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Född 1960; examen från Trinity College, Dublin (rättsvetenskap) (1984) och från Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); Bencher of the Honourable Society of King's Inns (sedan 2013); adjungerad professor, University College Cork (sedan 2015); medlem av styrelsen för Irish Centre for European Law (sedan 1997); Barrister-at-Law (1986-1990 respektive 1997-2003) och Senior Counsel (2003-2013) vid Irlands domstolar; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1990-1997); vice ordförande för Council of European National Youth Committees (1979-1981); generalsekreterare för Organising Bureau of European School Student Unions (1977-1984); generalsekreterare för Irish Union of School Students (1977-1979); ledamot av Permanent Delegation of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), EU- och EFTA-domstolarna (2006-2013); domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Född 1967; examen från Institut d'études politiques i Grenoble (1988) och från École nationale d'administration (1993); auditeur vid Conseil d'État (referent vid den dömande avdelningen (1993-1997) och ledamot vid avdelningen för sociala frågor (1996-1997)); maître des requêtes au Conseil d'État (1996-2008); docent vid Institut d'études politiques i Paris (1993-1995); regeringsombud vid Commission spéciale de cassation des pensions (1994-1996); juridisk rådgivare vid ministeriet för offentligt anställda och vid Paris stad (1995-1997); generalsekreterare för prefekturen i departementet Yonne, underprefekt i länet Auxerre (1997-1999); generalsekreterare för prefekturen i departementet Savoie, underprefekt i länet Chambéry (1999-2001); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (2001-2005); ordinarie ledamot av överklagandeinstansen vid Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) (2001-2005); domare vid Europeiska unionens personaldomstol (2005-2011, avdelningsordförande från 2008 till 2011); ledamot av Conseil d'État (vice ordförande på den dömande avdelningens åttonde rotel (2011-2013); ledamot av Europeiska rymdorganisationens överklagandeinstans (2011-2013); domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Född 1962; juris kandidatexamen vid det katolska universitetet i Louvain (1988) och Master of Laws vid universitetet i Cambridge (1990); forskningsassistent vid det katolska universitetet i Louvain (1991-1997); advokat i Luxemburg (1989-2004); ledamot av kommittén för de mänskliga rättigheterna och straffrättskommittén vid rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen (CCBE) (2002-2004); ledamot av Europeiska unionens nätverk av oberoende experter på området för grundläggande rättigheter (2002-2004); ledamot av Luxemburgs rådgivande kommitté för mänskliga rättigheter (2000-2004); domare (2004-2015), avdelningsordförande (2011-2012), vice ordförande (2012), därefter ordförande (2012-2015) vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna; biträdande kursansvarig vid universitetet i Luxemburg (1996-2006); utbildningsansvarig vid universitetet Nancy 2 (1997-2009); ledamot vid det storhertigliga institutet, sektionen för statsvetenskap (sedan 2002); Honorary Fellow vid Fitzwilliam College vid universitetet i Cambridge (sedan 2013); Honorary Bencher vid Gray's Inn i London (sedan 2013); hedersprofessor vid University College vid universitetet i London (sedan 2013); ledamot av vetenskapliga kommittéer för flera juridiska tidskrifter; författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Född 1974; juristexamen vid universitetet East Anglia (1995) och Master of Laws vid universitetet i Bristol (1996); antagen som ledamot av Cyperns advokatsamfund (1997); Republiken Cyperns rättstjänst, avdelningen för EU-rätt (1998-2008); utsänd som nationell expert till direktoratet för forskning och dokumentation vid Europeiska unionens domstol (2005-2007); juridisk rådgivare i det cypriotiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd (2012); Europeiska kommissionens rättstjänst (2008-2016); domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

Född 1953; juristexamen från universitetet i Lissabon (1975); examen efter fördjupade studier vid Strasbourgs universitet (1978); Master of Laws (Harvard University) (1984); allmän åklagare vid Cascais förstainstansdomstol (1975–1976); jurist vid sekretariatet för Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter (1978–1986); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1986–1987); avdelningschef vid Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor och medborgarrätt (1988–1999); ledamot av sekretariatet för konventet för Europas framtid (2002–2003); Enhetschef vid Europaparlamentets rättstjänst (1999–2010); direktör vid direktoratet för institutionella frågor och parlamentsärenden vid Europaparlamentets rättstjänst (2010–2016); domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

född 1966; juridikstudier (juris kandidat) vid Århus universitet (1989); biträdande jurist hos Kammeradvokaten (1989–1991); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol, hos generaladvokat C. C. Gulmann (1991–1993); medlem av advokatsamfundet i Danmark (1993); advokat hos Kammeradvokaten (1993-1995); undervisning i unionsrätt vid Köpenhamns universitet; lektor vid lokalkontoret för Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) i Luxemburg (1995–1997), advokat i Bryssel (1997); lektor därefter tillförordnad direktör vid EIPA i Luxemburg (1997–1999); handläggare vid rättstjänsten för Eftas (European Free Trade Association) övervakningsmyndighet (1999–2000); rättsekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol, hos domare Gulmann (2003–2006), därefter hos domare L. Bay Larsen (2006–2013); domare vid personaldomstolen mellan den 7 oktober 2013 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

född 1967; juristexamen från universitetet i Coimbra (1991); doktorandstudier i immaterialrätt vid universitetet i Lissabon (2001); biträdande jurist (1991–1992); fiskal (1992–1995); domare vid förstainstansdomstolar (1995–1997); domare vid Lissabons handelsdomstol (1999-2016); domare vid Coimbras appellationsdomstol (2016); utbildningsverksamhet vid ett flertal portugisiska universitet och den nationella domarskolan; generalsekreterare (2012–2015) och därefter ordförande (2015–2016) för portugisiska domarförbundet; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

född 1978; juristexamen vid universitetet S:t Kliment Ohridski i Sofia (2002) och Master of Laws i europarätt vid Collège d'Europe (Brygge, 2004); juris doktor (2008); advokat i Bryssel (2004-2006); lektor i Europeiska unionens processrätt vid det nationella och internationella universitetet för ekonomi i Sofia (2008-2012) och vid universitetet S:t Kliment Ohridski i Sofia (2010-2013); biträdande professor i EU-rätt och internationell privaträtt vid den bulgariska vetenskapsakademien (sedan 2014); såsom kursansvarig inbjuden till universitetet i Cambridge och Katholieke Universiteit i Leuven; rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol (2007-2016); grundare av och styrelseledamot i den bulgariska föreningen för europarätt; chefredaktör för den europarättsliga tidskriften Evropeiski praven pregled; författare till ett flertal publikationer i ämnet europarätt; domare vid personaldomstolen mellan den 13 april 2016 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Marc Jaeger
Marc Jaeger

Född 1954; juristexamen från Université Robert Schuman i Strasbourg, studier vid Collège d'Europe, invald i det luxemburgska advokatsamfundet (1981), justitieattaché, förordnad vid riksåklagarämbetet i Luxemburg (1983), domare vid Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (1984), rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1986-1996), ordförande för Institut Universitaire International de Luxembourg (IUIL), domare vid tribunalen sedan den 11 juli 1996; tribunalens ordförande sedan mellan den 17 september 2007 och den 26 september 2019.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Född 1963, juris kandidatexamen från Köpenhamns universitet (1988), tjänsteman vid utrikesministeriet (1988-1991), undervisningsassistent i internationell rätt och EG-rätt vid Köpenhamns universitet (1988-1991), ambassadsekreterare vid Danmarks ständiga respresentation vid Förenta nationerna i New York (1991-1994), tjänsteman vid utrikesministeriets rättssekretariat (1994-1995), extern lektor vid Köpenhamns universitet (1995), tjänsteman och därefter kansliråd vid statsministeriet (1995-1998), ministerråd vid Danmarks ständiga representation vid Europeiska unionen (1998-2001), ämnesråd (kommitteret) i rättsliga frågor vid statsministeriet (2001-2002), avdelningschef och juridisk rådgivare vid statsministeriet (mars 2002-juli 2004), departementsråd och juridisk rådgivare vid statsministeriet (augusti 2004-augusti 2007), domare vid tribunalen sedan den 17 september 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Född 1952; juris doktor (Comenius-universitetet i Bratislava, 1979); juridisk företagsrådgivare (1975-1990), justitiesekreterare med ansvar för handelsregistret vid distriktsdomstolen i Košice (1991), domare vid distriktsdomstolen i Košice (januari-oktober 1992), domare och avdelningsordförande vid den regionala domstolen i Košice (november 1992-2009), tillförordnad domare i Republiken Slovakiens högsta domstol, avdelningen för handelsrätt (oktober 2004-september 2005), ordförande för kollegiet för handelsrätt vid den regionala domstolen i Košice (oktober 2005-september 2009), extern ledamot av fakulteten för handelsrätt och kommersiell rätt vid P.J. Šafárik-universitetet i Košice (1997-2009), extern ledamot av lärarkåren vid Justičná akadémia (Rättsakademin) (2005-2009), domare vid tribunalen sedan den 7 oktober 2009.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Född år 1957; juristexamen vid Atens universitet (1980); examen efter fördjupade studier i förvaltningsrätt vid universitetet Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); utbildningsbevis från centret för gemenskaps- och Europastudier (universitetet Paris I) (1982); rättssekreterare vid den högsta förvaltningsdomstolen (1985–1992); revisionssekreterare vid den högsta förvaltningsdomstolen (1992–2005); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1994–1996); ställföreträdande ledamot av Greklands högsta specialdomstol (1998 och 1999); ledamot av den högsta förvaltningsdomstolen (2005); ledamot av specialdomstolen för domares ansvar (2006); ledamot av förvaltningsdomstolarnas högsta råd (2008); inspektör för förvaltningsdomstolarna (2009–2010); domare vid tribunalen sedan den 25 oktober 2010.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

Född år 1958; juristexamen från universitetet i Sofia; masterexamen i europarätt från Institut d’études européennes vid Université libre de Bruxelles; specialiserad i ekonomisk rätt och immaterialrätt; biträdande domare vid den regionala domstolen i Sofia (1985–1986); rättssakkunnig (1986–1988); advokat i Sofia (1988–1992); generaldirektör för utrikesministeriets diplomatkårsavdelning (1992–1994); advokat i Sofia (1994–2011) och i Bryssel (2007–2011); skiljemannauppdrag i affärstvister i Sofia; har deltagit i utformningen av lagstiftning i egenskap av rättssakkunnig i det bulgariska parlamentet; domare i tribunalen sedan den 19 september 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Född 1961; juristexamen (University of Malta); master i europarätt (University of Exeter); doktorsexamen i konkurrensrätt (University of London); juridisk handläggare vid justitieministeriet (1987-1990); förste juridisk handläggare vid utrikesministeriet (1990-1994); ledamot av Copyright Board (kommittén för upphovsrätt) (1994-2005); juridisk granskare vid ministeriet för justitiefrågor och lokalt självstyre (2001-2002); handläggare vid Malta Resources Authority (Maltas myndighet för förvaltning av naturtillgångar) (2001-2009); konsult i europarätt (sedan 1994); juridisk rådgivare i konkurrensrätt och konsumenträtt vid finans-, ekonomi och investeringsministeriet (2000-2010); juridisk rådgivare i konkurrensrätt och konsumenträtt vid premiärministerns kansli (2010-2011), konsult vid Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Maltas myndighet för konkurrens- och konsumentfrågor) (2012); lektor (1994-2001), förste lektor (2001-2006), därefter biträdande professor (sedan 2007) och innehavare av Jean Monnet-professuren i europarätt (sedan 2009) vid University of Malta; medgrundare av och vice ordförande för Maltese Association for European Law (Maltas förening för europarätt); domare vid tribunalen sedan den 8 oktober 2012.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Född 1952; juris doktor vid universitetet i Wien (1981); statstjänsteman vid förbundskanslersämbetet - avdelningen för konstitutionella frågor (1981-1997); rådgivare vid Europeiska kommissionens rättstjänst (1997-2013); domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

Född 1974; juristexamen (Tartu universitet och Université de Poitiers); rådgivare vid justitieministeriet (1995-1999); chef för sekretariatet i det estniska parlamentets konstitutionsutskott (1999-2000); domare vid appellationsdomstolen i Tallinn (sedan 2002); ledamot i kommittén för domarexamina (sedan 2005); delaktig i lagstiftningsarbetet inom konstitutionell rätt och förvaltningsrätt; domare vid tribunalen sedan den 23 oktober 2013.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Född 1948; juristexamen vid universitetet i Aten (1971); examen i ekonomi (högre universitetsstudier) vid universitetet för ekonomi i Aten (1974); antagen som ledamot av advokatsamfundet i Aten (1973); juris doktor vid universitetet i Hamburg (1984); advokat (1973-2016); professor i internationell och europeisk ekonomisk rätt (2007-2015) och professor inom masterprogrammet i internationell rätt och i europeisk energirätt (2015-2016) vid juridiska fakulteten vid universitet i Thrakien; assistent (1980-1984), kursansvarig (1992-2006) och gästprofessor (2015) vid juridiska fakulteten vid universitet i Hamburg; ledamot av det grekiska konkurrensutskottet (1992-2006); juridisk rådgivare hos ministern för ekonomisk utveckling och energi (2007-2009); juridisk rådgivare utnämnd av Republiken Cyperns regering (2002-2003); ledamot av styrelsen vid centret för internationell rätt och ekonomisk europarätt i Thessaloniki (2005-2011); skattmästare (1987-2000) och generalsekreterare (2000-2016) i den grekiska föreningen för europarätt; grundare av och generalsekreterare i den grekiska föreningen för energirätt (2012-2016); vice ordförande för den tysk-grekiska juristföreningen (Hamburg) (1987-2016); generalsekreterare i den grekisk-tyska juristföreningen (Aten) (1990-2016); författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Född 1963; juristexamen vid universitetet i Vilnius (1986); juris doktor (2000); behörighetsförfarande (2008); åklagare (1986-1990); domare (1991-1994) och vice ordförande (1993-1994) vid domstolen i första instans i Vilnius; domare och ordförande på tvistemålsavdelningen (1995-2002) vid Litauens appellationsdomstol; domare (2002-2013) och ordförande (2002-2008) vid Litauens högsta förvaltningsdomstol; kursansvarig vid universitetet i Vilnius (1997) och vid universitetet Mykolas Romeris (1998-2000); biträdande professor (2000-2008), chef för sektionen för tvistemålsförfaranden (2002-2006) och professor (sedan 2008) vid universitetet Mykolas Romeris; ordförande för Europeiska domarförbundet (EDF) (2006-2008); vice ordförande för internationella domarförbundet (2006-2014); ledamot av det konsultativa rådet för domare i Europa (2000-2014); styrelseledamot i sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen (ACA-Europe) (2010-2013); ledamot av den rådgivande kommittén vid Europeiska rättsakademin (ERA) (2008-2011); domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Född 1965; juristexamen vid universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990), examen i konsthistoria (1992) och Master of Laws vid universitetet i Heidelberg (1991); juris doktor (2004); advokat i Budapest (1995-2016); biträdande professor i juridik (1991-2005) och professor i juridik (2005-2016) vid universitetet Loránd Eötvös; chef för sektionen för handelsrätt (2007-2013), därefter chef för sektionen för privaträtt och handelsrätt samt professor (2013-2016) vid det katolska universitetet Péter Pázmány i Budapest; gästprofessor vid det katolska universitetet i Lyon (2013-2016); domare vid den permanenta skiljedomstol som är knuten till den ungerska börsen och ad hoc-domare (2004-2016); domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Född 1971; juristexamen vid universitetet Jagellonne i Kraków (1995); juris doktor (2001); doktor i rättsvetenskap (2011); biträdande professor (2003-2013) därefter professor (sedan 2013) vid professuren i EU-rätt vid universitetet Jagellonne; ledare för programmen avseende högre universitetsstudier i EU-rätt vid universitetet Jagellonne (2006-2013); Visiting Scholar vid universitetet i Oxford (1998) och vid European University Institute i Florens (2005); antagen som ledamot av advokatsamfundet i Kraków (2000); juridisk rådgivare (2000-2012); domare vid förvaltningsdomstolen i Kraków (2012-2016); utsänd till Republiken Polens högsta förvaltningsdomstol (2014-2016); ordförande för avdelningen för europarätt vid den högsta förvaltningsdomstolen (2013-2016); författare till ett flertal publikationer i ämnet europarätt; domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Född 1964; juristexamen vid Stockholms universitet (1991) och Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (1990 och 1994); antagen som ledamot av Advokatsamfundet (2008); tingsnotarie vid Södertälje tingsrätt (1991-1993); hovrättsfiskal vid Svea hovrätt (1994-1995); tingsfiskal vid Gotlands tingsrätt och Norrtälje tingsrätt (1995-1996); tillförordnad hovrättsassessor vid Svea hovrätt (1996-1997); sekreterare vid riksdagens finansutskott (1997-1998); rättslig rådgivare i Europafrågor vid Utrikesdepartementet (1999); rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol (1998 och 1999-2006); biträdande jurist, därefter advokat (2006-2008); rådman (2009-2016) och chefsrådman (2012-2015) vid Södertörns tingsrätt; föreläsare vid Stockholms universitet (2006-2008); föreläsare vid Domstolsakademin (2011-2016); domare vid tribunalen sedan 8 juni 2016.

Inga Reine
Inga Reine

Född 1975; juristexamen vid Lettlands universitet (1996); masterexamen vid European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) (Italien, 1998); jurist vid lettiska kontoret för mänskliga rättigheter (1995-1999); rådgivare vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) [mission i Kosovo (1999-2000) och mission i Montenegro (2002-2003)]; jurist på Utrikesministeriet och företrädare för regeringen vid internationella organisationer som är specialiserade inom mänskliga rättigheter (2003-2012); avdelningschef (2012-2015) och rättslig rådgivare (2012-2016) vid Lettlands ständiga representation vid Europeiska unionen; medlem i Europarådets styrkommitté för mänskliga rättigheter (CDDH) (2003-2012); domare vid tribunalen sedan den 8 juni 2016.

René Barents
René Barents

Född år 1951; examen i juridik och ekonomi (Erasmusuniversitetet Rotterdam, 1973); juris doktor (universitetet i Utrecht, 1981); forskartjänst i europarätt och internationell ekonomisk rätt (1973–1974) och docent i europarätt och internationell ekonomisk rätt vid Institut Europa vid universitetet i Utrecht (1974–1979) och universitetet i Leyde (1979–1981); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1981–1986), chef för enheten för personalens rättigheter på Europeiska gemenskapernas domstols personalavdelning (1986–1987); tjänsteman vid Europeiska kommissionens rättstjänst (1987–1991); rättssekreterare vid domstolen (1991–2000); avdelningschef (2000–2009) och därefter direktör för Europeiska gemenskapernas domstols direktorat för forskning och dokumentation (2009–2011); professor (1988–2003) och professor h.c. (sedan år 2003) i europarätt vid universitetet i Maastricht; sakkunnig vid appellationsdomstolen i 's-Hertogenbosch (1993–2011); ledamot i Nederländernas kungliga vetenskapsakademi (sedan år 1993); författare till ett flertal europarättsliga publikationer; domare i personaldomstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

Född 1963; juristexamen från katolska universitetet i Louvain (1988) ; Master of Laws (Harvard University (1989) ; juris doktor (1998) ; universitetsexamen i språkvetenskap (1984) och i filosofi (1984)  från katolska universitetet i Louvain ;Medlem av advokatsamfundet i New York (1990); Attorney och Counselor at Law (New York, 1990-1991);  rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1991-1995) ; forskare vid katolska universitetet i Louvain  (1995-1999) ; professor vid Groningens universitet  (1999-2001), därefter professor vid katolska universitetet i Louvain (2001-2016) ;därefter,  vid samma universitet, direktör för avdelningen för konsumenträtt (2001-2016);ordförande i akademikåren (2004 -2006) och ordförande för institutet för rättsvetenskap (2012-2015); 2010 invald som ledamot av ”Academia Europeae”; gästprofessor vid ett flertal universitet, bland annat Paris-Dauphine (2013-2016);  Fulbright scholar, American University (Washington DC, 2010-2011), Jean Monnet-professur som beviljats av Europeiska forsningsrådet (1999-2009); ordförande för Academic Society for Competition Law (2013-2016) ; chefredaktör  för ett flertal  juridiska  tidsskrifter ; domare i tribunalen sedan den  19 september 2016.

Barna Berke
Barna Berke

född 1966; juristexamen från universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990); Master of Laws från Stockholms universitet (1995); advokat i Budapest; rättssakkunnig vid ungerska parlamentet i samband med Ungerns anslutning till Europeiska unionen (1994–1996 och 2002–2004); rättssekreterare hos ordföranden för ungerska författningsdomstolen (1997–2000); vice ordförande för konkurrensmyndigheten, därefter ordförande för konkurrensrådet (2000–2002); domare vid Permanenta skiljedomstolen för finans- och kapitalmarknaderna (2008–2014); kursansvarig (1990-1994); docent (1995-1999), associerad docent (2003–2016) vid universitetet Loránd Eötvös i Budapest; statssekreterare för europeiskt och internationellt rättsligt samarbete vid justitieministeriet (2014-2016); domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

född 1966; juristexamen (juris kandidat) från Stockholms universitet (1991); examen i fransk-engelsk juridisk översättning från Université de Paris II, Panthéon-Assas (1991); examen från högre specialiserade studier från Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992); examen från Institut d’études politiques de Paris (1993); forskare vid Försvarets forskningsanstalt (1992 och 1994); deltagare i Regeringskansliets aspirantprogram (1993–1994); rättssakkunnig i Utrikesdepartementet med ansvar för europeiska frågor (1994–1995); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1995-2000); kursansvarig vid Stockholms universitet (2000-2016); jurist (2001–2006), därefter advokat (2006–2016); domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

född 1967; juristexamen från universitetet Alexandru Ioan Cuza i Iasi (1990); juris doktor (1999); domare i domstolen i sektor 4 i Bukarest (1991–1996); domare (1996-1999) och avdelningsordförande (1997–1999) i Bukarest domstol; domare (1999-2005) och avdelningsordförande (1999–2003) i Bukarests appellationsdomstol; ledamot av Europeiska patentverkets stora besvärskammare (2006–2016); lärare vid, och därefter direktör för, Nationella institutet för domarutbildning (2011-2016); domare i rumänska Högsta kassationsdomstolen (2006–2016); medlem av forskningsrådet kopplat till Nationella institutet för domarutbildnings forskningsråd och styrelsen för Nationella skolan för justitiesekreterare (2011–2016); vald till ledamot av styrelsen för doktorandutbildningen vid Bukarest universitet (2012–2016); domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

född 1976; juristexamen från universitetet i Gdańsk (1999); examen från fördjupade studier vid Université des sciences sociales de Toulouse (2000); Master of Laws i europarätt från Collège d'Europe (2002); juris doktor (2004); kursansvarig för europarätt vid tekniska universitet i Gdańsk (2010-2016) ; docent (2006-2014), därefter biträdande professor (2014-2016) vid institutet för juridikstudier vid Polens vetenskapsakademi; författare till ett flertal publikationer; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

Född 1963; juristexamen från University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister knuten till Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); europarättsjurist vid Law Society, Chancery Lane i London (1988–1990); representant för Law Society of England and Wales och Law Society of Scotland i Bryssel (1990–1993); barrister (1993–2009) och senior counsel (2009-2012); lektor i konkurrensrätt vid Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993–1999); lektor vid EU-China Law School (2008–2012); domare (2012–2017) och ordförande för avdelningen för immigrations- och asylmål (2014–2017) vid High Court (Irland); domare vid tribunalen sedan den 8 juni 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

Född 1979; juris licentiat (Antwerpens universitet, 2002); Master of Laws (2003) och juris doktor (2007) (King’s College, Cambridges universitet); gästforskare (Visiting Research Fellow) vid juridiska fakulteten vid Columbia University (2005); associerad postdoktoral forskare vid Antwerpens universitet (2007–2009); gästlärare (2009), därefter lärare (2010–2014) och huvudlärare (sedan 2015) i EU-rätt och internationell rätt vid Leuvens universitet (KU Leuven); rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol hos generadvokaten E. Sharpston (2007–2009), därefter hos domaren A. Prechal (2016–2017); domare vid tribunalen sedan den 4 oktober 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

Född 1971; jur kand och juris doktor från universitet i Malta (1995); master i kriminologi vid universitet i Cambridge (1996); mastersstudier i EU-rätt vid King’s College London (2018); advokat i Malta (1996-2019); juridisk expert vid domstolen i Valetta, Malta (1997-2019); medlem av panelen av nationella skiljedomare i Malta (2006-2019); juridisk expert i den maltesiska försäkringsföreningen (2006-2019); ledamot av Maltas anställningskommission (2009-2019); juridisk rådgivare vid ministeriet för social trygghet (1997-1998); ledamot av den nationella familjekommissionen (2012-2013); ledamot av kommissionen för reform av rättssystemet (2013); ledamot av kommissionen för rättsreformer (2014-2016); ordförande for arbetsgruppen ”Visa” under Maltas ordförandeskap i Europeiska unionens råd (2016-2017); domare vid tribunalen sedan den 20 mars 2019.

Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä

Född 1958; examen i juridik vid universitetet i Åbo (master, 1981); programmet för domarutbildning vid Regionala domstolen i Ulvila (1984); master i juridik vid universitetet i Trier (1993); master i Europeiska juridikstudier vid Europeiska institutet för offentlig förvaltning (1994); kursansvarig vid universitetet i Åbo (1981-1982); domare vid Regionala domstolen i Pori (1982-1983); avdelningschef vid befolkningsmyndigheten (1983-1985); domare vid domstolen i Tampere och Pirkanmaa (1985-1995); rättssekreterare vid Finlands högsta domstol (1995); chef vid enheten för EU-rättsliga tvister, juridisk rådgivare och statens rättsliga ombud vid Europeiska unionens domstol, utrikesministeriet, chef för den finländska delegationen i rådets arbetsgrupp ”EG-domstolen” (1996-2005); medlem av sammanslutningen ”Ordförandeskapets vänner” för reformen i Nicefördraget av gemenskapens rättssystem; domare vid Finlands högsta förvaltningsdomstol (2005-2012); domare vid Finlands högsta domstol (2012-2019); ledamot av Helsingforsbörsens disciplinnämnd (2015-2019); ledamot, därefter ordförande för granskningskommittén vid Helsingfors advokatsamfund (2011-2019); domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Född 1962; examen från Institut d’études politiques i Paris (1984); studier vid École nationale de la magistrature (1986-1988); domare vid Tribunal de grande instance de Marseille (1988-1990); ämbetsman vid avdelningen för civilrättsliga frågor vid justitieministeriet (1990-1992); biträdande avdelningschef, därefter avdelningschef för generaldirektoratet för konkurrens, konsumtion och bedrägeribekämpning vid ekonomi-, finans- och industriministeriet (1992-1994); teknisk rådgivare till justitieministern (1994-1995); domare vid Tribunal de grande instance de Nîmes (1995-1996); rättssekreterare hos generaladvokaten P. Léger vid Europeiska unionens domstol (1996-2001); föredragande (conseiller référendaire) vid Cour de cassation (2001-2007); domare vid tribunalen (2007-2013, avdelningsordförande 2010-2013); rådgivare vid Cour de cassation (2013-2019); domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger

Född 1964; studier i juridik vid Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitetet i Bonn; första statsexamen i juridik (1990); rättssakkunnig vid administrationen vid Tysklands parlament (1991); Rechtsreferendar vid regionala överdomstolen i Köln (1991-1994); andra statsexamen i juridik (1994); kurs- och forskningsansvarig vid Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitetet i Bonn (1991-1995); advokat i Köln och juridiskt ombud för en företagssammanslutning (1996); rådgivare vid enheten för administration och protokoll vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd (1996-1999); föredragande vid generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska kommissionen (1999); kabinettsledamot (1999-2003), därefter kabinettschef (2003-2004) hos EU-kommissionären Viviane Reding; kabinettsledamot hos ordföranden för Europeiska gemenskapernas kommission José Manuel Barroso (2004-2005); presstalesman och chef för presstjänsten vid Europeiska kommissionen (2005-2009); kabinettschef hos ordföranden för Europeiska kommissionen José Manuel Barroso (2009-2014); biträdande generaldirektör för Europeiska kommissionens rättstjänst (2014-2015); generaldirektör vid Generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska kommissionen (2015-2019); domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019. 

Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni

Född 1964; examen i juridik vid universitetet i Florens (1987); juris doktor vid universitetet i Bologna (1992); master i juridik vid Dickinson School of Law, Pennsylvania (1990); postdoktorala studier vid universitetet i Genève (1992-1993); postdoktorala studier vid universitetet i Amsterdam (1993-1994); forskartjänst i internationell rätt vid universitetet i Florens (1992-1997); rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol hos generaladvokaterna Giuseppe Tesauro och Antonio Saggio (1997-2000); professor i EU-rätt vid universitetet Naples Federico II (2000-2019); gästprofessor i unionsrätt och europeisk processrätt vid universitetet Paris 2 – Panthéon-Assas (2011-2013); professor i unionsrätt vid universitetet Luiss Guido Carli de Rome (2013-2017); den italienska regeringens rådgivare i lagstiftningsärenden vid avdelningen för Europafrågor (2015-2018); advokat med rätt att delta i mål vid domstolar i högre instans (1993-2019); professor i komparativ konkurrensrätt vid Sturm College of Law vid universitetet i Denver (2015-2019); ledamot i styrelsen i den italienska föreningen för internationell rätt SIDI (20I3-2015) och i den italienska föreningen för EU-rätt AISDUE (2018-2019); författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares

Född 1965; examen i juridik vid universitetet i Salamanca (1983-1988); studier i författningsrätt vid universitetet i Köln (1988-1989); master i europarätt vid universitetet i Saarbrücken (1991); juris doktor vid universitetet i Saarbrücken (1994) och i Salamanca (1994); docent (1993-1996) och professor i internationell rätt (1996-2001) vid universitetet i La Rioja; innehavare av professuren i folkrätt och Jean Monnet-professuren i EU-rätt vid universitetet i La Rioja (2001-2009); innehavare av professuren i folkrätt vid universitetet i Salamanca (2009-2012 och 2018); vicerektor för internationella relationer (2004-2008), vicerektor för forskning (1996-2000) och generalsekreterare (1996) vid universitetet i La Rioja; hedersdoktor vid universitetet i Piura, Peru (2009); chef för kabinettet för internationell rätt vid ministeriet för utrikes frågor och samarbete inom den spanska regeringen (2012-2018); kabinettschef hos presidenten för Spaniens högsta förvaltningsdomstol (2018-2019); ledamot av Permanenta skiljedomstolen (2018-2019); författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

Ornella Porchia
Ornella Porchia

Född 1966; examen i juridik (1991); juris doktor vid universitetet Bocconi i Milano (1996); professor i EU-rätt vid universitetet i Turin; advokat i Turin (1994); lektor (1998-2002) och biträdande professor i internationell rätt vid universitetet i Turin (2002-2007); ledamot av utbildningstjänsten vid Italiens Författningsdomstol (2010-2014); juridisk rådgivare vid Italiens ständiga representation vid Europeiska unionen (2014-2019); författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

Född 1970; juristexamen vid universitetet i Wien (1993); juris doktor vid universitetet i Wien (2002; medarbetare inom avdelningen för Europafrågor vid förbundskanslersämbetet (1994-1995); medarbetare inom och därefter avdelningschef för rättssekretariatet vid förbundskanslersämbetet (1995-2000); juridisk rådgivare vid avdelningen för arbetsrättsliga frågor (2000-2002); medarbetare inom rättssekretariatet och därefter avdelningschef för rättssekretariatet vid förbundskanslersämbetet (2002-2007); juridisk rådgivare hos förbundskanslern (2007-2010); generaldirektör för rättssekretariatet vid förbundskanslersämbetet (2010-2017); generaldirektör för rättssekretariatet vid ministeriet för konstitutionella frågor, reformer, avreglering och rättssystemet (2017-2019); ledamot av regeringens råd för skydd av personuppgifter (2010-2019); ordförande vid rådet för tillsyn över nationalbiblioteket (2017-2019); författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull

Född 1974; juris kandidatexamen och examen i företagsförvaltning vid påvliga universitetet i Comillas – ICADE (1998); abogado del Estado med uppgift att företräda staten vid de nationella domstolarna (2002-2005); abogado del Estado vid kulturministeriets rättsavdelning (2005-2006); anställd vid utrikesministeriets rättsavdelning för frågor om Europeiska unionens domstol (2006-2007); abogado del Estado och juridisk rådgivare vid Spaniens ständiga representation vid Europeiska unionen (2007-2014); abogado del Estado-Jefe vid statens rättsavdelning med ansvar för förfaranden vid EU-domstolen och biträdande generaldirektör vid tjänsten för unionsrätt och internationell rätt vid Abogacía General del Estado (justitieministeriet) (2014-2019); styrelseledamot i flera offentliga företag (2014-2019); författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

Mirela Stancu
Mirela Stancu

född 1974; examen i juridik vid universitetet i Bukarest (1998); juris doktor vid universitetet i Bukarest (2009); advokat i Bukarest (1999-2002); kursansvarig (2002-2018), därefter från och med 2018 docent i processrätt vid universitetet i Bukarest; lärare vid Nationella institutet för domarutbildning (2007-2018); domare vid Förstainstansdomstolen i Bukarest (2004-2009); domare vid domstolen i Bukarest (2009-2019); domare utsänd till utrikesministeriet (2005); juridisk handläggare hos domaren Camelia Toader vid Europeiska unionens domstol (2011-2014); chef för Europafrågor, internationella relationer och program vid Domstolarnas högsta råd (2015-2018); författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl

Född 1975; studier i juridik i Republiken Tjeckien och i Tyskland (Magister iuris, Karlsuniversitetet i Prag, 1999), juris doktor (universitetet i Hamburg, 2004); examen i tolkutbildning för tyska språket vid språkskolan i Prag (1995); vetenskaplig medarbetare vid professuren i handelsrätt, sjörätt och ekonomisk rätt vid universitetet i Hamburg; godkänd vid Europeiska institutionernas uttagningsprov för tjeckiska jurister (2004); tjänsteman vid generaldirektoratet för biblioteket och för forskning och dokumentation vid Europeiska unionens domstol (2004-2019); förordnande hos generaldirektören (2010-2016); rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol hos domaren M. Berger (2017-2018); ansvarig för kurser i unionsrätt vid federala akademin i Wien för offentliganställda; regelbunden medverkan i den tjeckisk-tyska rättsfestival som återkommer vartannat år; författare till ett flertal publikationer om bland annat unionsrätt och komparativ rätt; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

Iko Nõmm
Iko Nõmm

Född 1977; juris doktor vid universitetet i Tartu (2013); rådgivare vid Appellationsdomstolen i Tallinn (2001-2002); fiskal vid domstolen i Harju (2002); domare vid domstolen i Harju (2002-2007); domare vid Appellationsdomstolen i Tallinn (2007-2019); rättssekreterare vid Estlands högsta domstol (2015-2016); nationell domare utsänd till Europeiska unionens domstol (2017-2018); kursansvarig vid universitetet i Tartu (2014-2019); lärare vid Estlands högsta domstol (2015-2019); lärare vid Estlands advokatsamfund (2015-2019); ledamot av domarnämnden (2018-2019); ledamot av kommittén för bedömning av yrkeskompetens vid Estlands advokatsamfund (2015-2019); domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt

Född 1977; studier i Saarbrücken och Strasbourg; examen i juridik vid universitetet Robert Schuman i Strasbourg (examen i privaträtt och slutbetyg i europeisk rätt, 2000); statsexamen i Saarbrücken (2002 och 2005); fördjupade studier vid Europainstitutet vid Saarlands universitet (2002-2003); juris doktor vid Saarlands universitet (2011); domare vid förvaltningsdomstolen i Bremen (2005-2018); domare vid den förvaltningsrättsliga appellationsdomstolen i Bremen (2018-2019); ledamot av appellationsdomstolen i disciplinfrågor för domare (2018-2019); suppleant i appellationsdomstolen i disciplinfrågor för ingenjörer (2018-2019); kursansvarig vid Saarlands universitet och vid Bremens universitet; författare till ett flertal juridiska publikationer, bland annat inom Europarätt; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus

Född 1979; master i juridik vid Vilnius universitet (2001); juris doktor vid universitet Mykolas Romeris (2005); studier vid Institut suisse de droit comparé (ISDC) och vid Bonns och Vilnius universitet (2002-2006); assistent vid Litauens appellationsdomstol (1999-2000); rådgivare för ordföranden vid Litauens appellationsdomstol (2000-2003); direktör för avdelningen för Litauens högsta förvaltningsdomstols praxis (2003-2009); juristlingvist vid Europaparlamentet (2009-2010); direktör för avdelningen för rättsutredningar vid Litauens högsta förvaltningsdomstol (2010-2012); domare vid Litauens appellationsdomstol (2012-2013); domare vid Litauens högsta domstol (2013-2014); ordförande för Litauens högsta domstol (2014-2019); professor vid institutet för civilrätt vid universitetet Mykolas Romeris (2012-2019); professor knuten till universitetet Mykolas Romeris (2007-2008); ordförande vid rådet för Litauens domstolsväsende (2016-2018); författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

Tamara Perišin
Tamara Perišin

Född 1979; juris kandidatexamen vid universitetet i Zagreb (2002); master i juridik vid universitetet i Oxford (2003); juris doktor vid universitetet i Zagreb (2007); Fulbright-stipendiat vid universiteten i Georgetown och Michigan (2005-2006); utbildning inom undervisning och lärande vid Centraleuropeiska universitetet (2007-2008); forskare vid Asser-institutet (2004), Max Planck-institutet (2007-2008) och Harvard Law School (2014); antagen som ledamot av Kroatiens advokatsamfund (2009); professor i unionsrätt, innehavare av en Jean Monnet-professur och koordinator vid Jean Monnet Centre of excellence vid universitetet i Zagreb (2002-2019); gästprofessor vid Harvard-universitetet (2015-2016); medlem av den grupp som förhandlade villkoren för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (2005-2011); ansvarig för utbildningen i unionsrätt av tjänstemän och diplomater vid nationella skolan för förvaltningsrätt och diplomatiska akademin vid ministeriet för utrikes och europeiska frågor (2011-2012); ansvarig för utbildningen i unionsrätt av domare och åklagare vid Juristakademin och vid Zagrebs domstol (2012-2013); ansvarig för utbildningen i unionsrätt vid det kroatiska advokatsamfundet (2015); särskild rådgivare vid ministeriet för vetenskap och utbildning (2017-2019); chefredaktör för en unionsrättslig tidskrift; författare av ett flertal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 26 september 2019.

David Petrlík
David Petrlík

född 1978; juristexamen från University of West Bohemia (Západočeská univerzita v Plzni, ZČU), Republiken Tjeckien (2002); magisterexamen i juridik från Paris universitet (Université Paris I - Panthéon-Sorbonne) (2003); juris doktor vid Karlsuniversitetet i Prag (Univerzita Karlova) (2016); juridisk rådgivare vid Republiken Tjeckiens utrikesministerium (2004); rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol, vid domaren Jiří Malenovskýs kabinett (2004–2015); juridisk rådgivare, därefter biträdande chef för rättsenheten och, sedan år 2018, chef för rättsenheten vid Europeiska byrån för GNSS (Global Navigation Satellite Systems) (2015-2021); föreläsare i EU-rätt och immaterialrätt vid Karlsuniversitetet i Prag (sedan år 2011); författare till ett stort antal publikationer; domare vid tribunalen sedan 1 mars 2021.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Född 1968; studier i juridik (Panthéon-Assas-universitetet, Paris); studier i företagsekonomi (Paris-Dauphine-universitetet); Collège d'Europe (1992); inträdesprov till Centre régional de formation à la profession d'avocat de Paris; invald i advokatsamfundet i Bryssel; advokat i Bryssel; avklarat allmänt uttagningsprov för anställning som tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (hos ordföranden Saggio, 1996-1998; hos ordföranden Vesterdorf, 1998-2002); kabinettschef hos förstainstansrättens ordförande (2003-2005); justitiesekreterare vid tribunalen sedan den 6 oktober 2005.