Årsrapporter

 

brique

icon cover 2014

Fullständig version

 

brique

icon cover 2013

Fullständig version

 

brique

icon cover 2012

Fullständig version

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Tribunalens verksamhet

- Tribunalens verksamhetsstatistik

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Tribunalens verksamhet

- Tribunalens verksamhetsstatistik

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2009

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Tribunalens verksamhet

- Tribunalens verksamhetsstatistik

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

 

brique

2008_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

 

brique

2007_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

 

brique

2006_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

 

brique

2005_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

- Personaldomstolens verksamhet

 

brique

2004_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

 

brique

2003_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

 

brique

2002

- Förord av domstolens ordförande, G.C. Rodríguez Iglesias

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

 

brique

2001

- Förord av domstolens ordförande, G.C. Rodríguez Iglesias

- Domstolens verksamhet

- Systematisk förteckning över domar som domstolen har avkunnat

- Förteckning över andra avgöranden av domstolen som har upptagits i verksamheten vid Europeiska, Gemenskapernas domstol och förstainstansrätt

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Systematisk översikt över domar som förstainstansrätten har avkunnat

- Förteckning över andra avgöranden av förstainstansrätten som har upptagits i verksamheten vid Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

 

brique

2000
1999
1998

Utdragen ur årsrapporterna för åren 1998, 1999 och 2000 finns endast tillgängliga på franska och engelska

 

brique

1997couv RA1997

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten