Årsrapporter
         
Dömande verksamhet   Årsöversikt   Förvaltningsrapport
         
2020 pixel-gold3   pixel-gold3  

Rapport annuel 2020. Activité judiciaire

Fullständig version

Rapport annuel 2020. Panorama de l'année

Fullständig version

Rapport de gestion 2020

Version française

English version
         
2019 pixel-gold3   pixel-gold3  

RA 2019 judiciaire

Fullständig version

RA 2019 panorama

Fullständig version

RA 2019 gestion

Version française

English version

         
2018
pixel-gold3   pixel-gold3  
 RA 2018 for INTERNET Fullständig version  PANORANA 2018 for INTERNET Fullständig version

raG 2018 for internet Version française

English version

         
2017 pixel-gold3   pixel-gold3  
ra activite judiciaire2017 Fullständig version ra panorama 2017 Fullständig version ra gestion 2017 Version française

English version

     
2016 pixel-gold3   pixel-gold3  
RA-judiciaire 2016 Fullständig version RA-panorama 2016 Fullständig version RA-gestion 2016 Version française

English version

     
2015        
RA-judiciaire Fullständig version pixel-gold3 RA-panorama Fullständig version pixel-gold3 RA-gestion Version française

English version


 

brique

icon cover 2014

Fullständig version

 

brique

icon cover 2013

Fullständig version

 

brique

icon cover 2012

Fullständig version

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Tribunalens verksamhet

- Tribunalens verksamhetsstatistik

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

Fullständig version 11,8M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Tribunalens verksamhet

- Tribunalens verksamhetsstatistik

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

Fullständig version 5,7M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2009

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Tribunalens verksamhet

- Tribunalens verksamhetsstatistik

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

 

brique

2008_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

 

brique

2007_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

 

brique

2006_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

 

brique

2005_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

- Personaldomstolens verksamhet

 

brique

2004_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

 

brique

2003_couv

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

 

brique

2002

- Förord av domstolens ordförande, G.C. Rodríguez Iglesias

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

 

brique

2001

- Förord av domstolens ordförande, G.C. Rodríguez Iglesias

- Domstolens verksamhet

- Systematisk förteckning över domar som domstolen har avkunnat

- Förteckning över andra avgöranden av domstolen som har upptagits i verksamheten vid Europeiska, Gemenskapernas domstol och förstainstansrätt

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Systematisk översikt över domar som förstainstansrätten har avkunnat

- Förteckning över andra avgöranden av förstainstansrätten som har upptagits i verksamheten vid Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

 

brique

2000
1999
1998

Utdragen ur årsrapporterna för åren 1998, 1999 och 2000 finns endast tillgängliga på franska och engelska

 

brique

1997couv RA1997

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

 

Fullständig version

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer