Viktig upplysning

Endast de versioner av dokument som publiceras i "Rättsfallsamlingen" eller i "Europeiska unionens officiella tidning" är officiella.

Övriga dokument som finns tillgängliga på institutionens webbplats hålls tillgängliga för allmänheten i informationssyfte och kan bli föremål för ändringar.

Det är tillåtet att återge uppgifter och texter som finns på denna webbplats förutsatt att källan anges. Läsarna uppmärksammas på att delar av uppgifterna och texterna kan vara skyddade av immateriella rättigheter, särskilt upphovsrätt.

Det är tillåtet att skapa länkar till sidor på denna webbplats förutsatt att

- webbläsaren inte innehåller några andra uppgifter än den sida på denna webbplats som det hänvisas till och adressen dit,

- det inte sker någon ändring i de uppgifter som lämnas på denna webbplats.