Tillgång till rättspraxis via målnummer

Tillgång till rättspraxis via målnummer gör det möjligt att finna information om varje mål som har anhängiggjorts vid domstolen och tribunalen från år 1953 och framåt samt vid personaldomstolen mellan åren 2005 och 2016.
Målen presenteras i nummerordning, som baseras på den ordning i vilken ansökningarna har inkommit till domstolens eller tribunalens kansli.
Användningen av sökfunktionen gör det också möjligt att finna ett mål med hjälp av parternas namn.

Målnumret utgör en länk.

  • För mål som har anhängiggjorts senast år 1997 leder denna länk till den interinstitutionella databasen EUR-Lex. Via länken är det möjligt att läsa de domar och beslut som har publicerats i rättsfallssamlingen.
  • För mål som har anhängiggjorts år 1998 eller senare leder länken till alla de texter som rör målet i fråga, vilka finns tillgängliga i databasen för rättspraxis på den här webbplatsen.

 

Mål som har anhängiggjorts vid domstolen

Mål som har anhängiggjorts vid tribunalen
Mål som har anhängiggjorts vid personaldomstolen
från 1953 till och med 1988 :   en / fr från 1989 och framåt :   en / fr från 2005 till och med 2016 :   en / fr

 från 1989 och framåt :   en /  fr

   


- Historisk rättspraxis på språken i de medlemsstater som anslöt sig till unionen år 2004 och år 2007