Číselný prístup

Prístup k judikatúre podľa čísla veci umožňuje nájsť informáciu o každej veci predloženej Súdnemu dvoru a Všeobecnému súdu od roku 1953 až dodnes, ako aj Súdu pre verejnú službu v rokoch 2005 až 2016.
Veci sú uvedené v číselnom poradí podľa ich doručenia príslušnej súdnej kancelárii.
Používanie funkcie „Vyhľadávanie“ umožňuje tiež nájsť vec na základe mien účastníkov konania.

V rámci čísla je vložený odkaz.

  • Pri veciach predložených do roku 1997 tento odkaz smeruje na medziinštitucionálnu databázu EUR‑Lex a umožňuje zobraziť znenia rozsudkov a uznesení, ktoré boli uverejnené v Zbierke rozhodnutí.
  • Pri veciach predložených od roku 1998 tento odkaz vedie ku všetkým textom týkajúcim sa predmetnej veci, ktoré sa nachádzajú v databáze judikatúry na tejto stránke.

 

Veci predložené Súdnemu dvoru
Veci predložené Všeobecnému súdu
Veci predložené Súdu pre verejnú službu
od 1953 do 1988 :   en / fr od roku 1989 :   en / fr v rokoch 2005 až 2016 :   en / fr

 od roku 1989 :   en /  fr

   


- Historická judikatúra v jazykoch členských štátov, ktoré pristúpil k Únii v rokoch 2004 a 2007