Ochrana osobných údajov na stránkach Curia

Jedným z cieľov Európskej únie je presadzovanie ochrany súkromia a ochrany osobných údajov.

Politika Súdneho dvora Európskej únie v oblasti ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie je založená na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018.

Na tejto stránke je vysvetlené, ako sú osobné údaje spracúvané pri prezeraní internetovej stránky Súdneho dvora Európskej únie.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov inštitúciou v rámci jej jednotlivých právomocí nájdete v rubrike „Ochrana osobných údajov“ pod položkou hlavného menu „Inštitúcia“.

 

Prezeranie a používanie internetovej stránky Súdneho dvora Európskej únie

Prezeranie a používanie internetovej stránky Súdneho dvora Európskej únie niekedy vyžaduje spracúvanie osobných údajov.

Formuláre

Internetová stránka obsahuje formuláre určené na kontaktovanie služieb Súdneho dvora Európskej únie alebo na podanie žiadosti. Aby bolo možné na danú žiadosť náležite reagovať, tieto formuláre vyžadujú poskytnutie určitých osobných údajov.

Služby, ktoré tieto informácie vyžadujú, s nimi zaobchádzajú v súlade s uvedeným nariadením, pričom príslušné formuláre obsahujú osobitné informačné oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré opisuje spôsob, akým inštitúcia používa poskytované údaje a aký je predmet spracúvania.

V príslušných informačných oznámeniach sa uvádza prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie osobných údajov v prípade každého z týchto spracúvaní údajov. Tieto oznámenia obsahujú aj informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov a o tom, na koho sa obrátiť s otázkami týkajúcimi sa spracúvania uvedených údajov.

Súbory cookies

Táto internetová stránka používa na svoje správne fungovanie súbory cookies, ktoré Vám uľahčujú jej prehliadanie.

V niektorých prípadoch môžu byť na počítači používateľa inštalované cookies tretích strán. To platí najmä pri zobrazovaní videí z YouTube alebo ak používateľ povolí sledovanie svojho prezerania na účely analýzy a vylepšovania internetovej stránky.

Podrobnejšie informácie o používaní súborov cookies a o spôsoboch, ako ich zmazať alebo zabrániť ich ukladaniu, nájdete na stránke venovanej súborom cookies.

Sociálne médiá

Súdny dvor Európskej únie využíva na komunikáciu s verejnosťou aj niektoré sociálne médiá. Ide najmä o kanál Súdneho dvora Európskej únie na YouTube a o účet Riaditeľstva pre komunikáciu na Twitteri.

Internetová stránka tiež umožňuje ďalšie rozširovanie informácií cez Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest či Reddit.

Prepojenie s týmito médiami je možné prostredníctvom príslušných tlačidiel umiestnených na internetovej stránke Súdneho dvora Európskej únie. Každé z týchto sociálnych médií má svoju vlastnú politiku ochrany súkromia. Keď prejdete na tieto stránky, opustíte internetovú stránku Súdneho dvora Európskej únie a Vaše údaje budú spracúvané týmito sociálnymi médiami, v súlade s ich vlastnou politikou ochrany súkromia.

Videá z YouTube možno tiež zobrazovať priamo na internetovej stránke Súdneho dvora. V takom prípade môže YouTube používať súbory cookies alebo iné prostriedky sledovania. Ak si neželáte byť takto sledovaný, prečítajte si prosím naše odporúčania na stránke venovanej súborom cookies.

Who is who

Internetová stránka obsahuje tiež odkaz na oficiálny adresár Európskej únie spravovaný Úradom pre publikácie Európskej únie. Keď prejdete na stránku obsahujúcu tento adresár, opustíte internetovú stránku Súdneho dvora Európskej únie a uplatní sa politika ochrany súkromia Úradu pre publikácie.

Kontakt

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba zabezpečuje uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov v prípadoch, keď Súdny dvor Európskej únie vykonáva iné než súdne právomoci, a poskytuje poradenstvo službám inštitúcie pri plnení ich povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Na zodpovednú osobu sa môžete obracať v záležitostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov pri prezeraní internetovej stránky Súdneho dvora Európskej únie, a to prostredníctvom pripraveného kontaktného formulára, pričom v ňom špecifikujete, že Vaša otázka sa týka „spracúvania mojich osobných údajov Súdnym dvorom EÚ“.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Vo všetkých inštitúciách Európskej únie, s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie pri výkone jeho súdnych právomocí, vykonáva nezávislý dohľad Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Ak sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov nebolo dodržané nariadenie (EÚ) 2018/1725, máte právo podať sťažnosť Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.