CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Trvalo udržateľné riadenie

Európska únia stojí v popredí pri preberaní záväzkov v oblasti ochrany životného prostredia na celosvetovej úrovni.

Aj Súdny dvor Európskej únie ako inštitúcia prikladá veľký význam riešeniu toho problému a rozhodol sa, že sa rázne a s presvedčením zapojí do rozvoja v tejto oblasti tým, že bude uplatňovať systém environmentálneho manažérstva EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

V tejto súvislosti Súdny dvor Európskej únie vyhotovil za rok 2010 prvú správu o emisii skleníkových plynov vzniknutých v dôsledku jeho činnosti a tento audit uhlíkovej stopy bol neskôr aktualizovaný v rokoch 2011 a 2012.

Tieto správy týkajúce sa auditu uhlíkovej stopy, vyhotovené vo francúzskom jazyku, sa teraz zverejňujú.

fleche D Správa obsahujúca posúdenie a odporúčania - konečné znenie pdf icon EMAS-icon
fleche D Aktualizácia vzťahujúca sa na rozhodujúce body posúdenia a možnosti spresnenia údajov pdf icon
fleche D Politika Súdneho dvora Európskej únie v oblasti životného prostredia pdf icon
(Pozor, existuje len vo francúzštine)
 

 

 

.