Bæredygtig forvaltning

Den Europæiske Union går forrest med hensyn til forpligtelser til at beskytte miljøet på globalt plan.

Den Europæiske Unions Domstol lægger som institution ligeledes stor vægt på håndteringen af dette spørgsmål og har med styrke og overbevisning engageret sig på området ved at anvende fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Den 15. december 2016 bekræftede den luxembourgske miljøminister, Carole Dieschbourg, institutionens indskrivning i den nævnte ordning.

De vigtigste dokumenter vedrørende EMAS-ordningen findes nedenfor. Disse dokumenter, der findes på fransk, gøres tilgængelige for offentligheden:

 

Miljøpolitikken fastsætter institutionens principper og hovedformål vedrørende miljøet.

 

Miljøerklæringen er et dokument, bestemt til offentligheden og enhver anden interesseret part, hvori Domstolen præsenterer sine aktiviteter, deres indvirkning på miljøet, de forpligtelser, som Domstolen har påtaget sig for at forbedre indsatsen for miljøet og de opgaver, som er blevet fuldført i denne forbindelse.

 

Den Europæiske Unions Domstol har som led i sin EMAS-ordning for 2010 opstillet en første diagnose for de drivhusgasemissioner, som dens aktiviteter udleder. Den nævnte kulstofbalance ajourføres jævnligt.

 

For at forbedre bygningers energimæssige ydeevne, reducere energiforbruget og udledningen af CO2 i bygningssektoren har Storhertugdømmet Luxembourg fastsat regler om bygningers energimæssige ydeevne.

Denne udgør et retsgrundlag. En energiattest, også benævnt »energipas«, er et kvalitetsstempel, som tildeles for bygningers energimæssige ydeevne.

 

 

 EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer