Deontologi, der gælder for medlemmerne

Domstolens medlemmer og forhenværende medlemmer er undergivet de deontologiske regler, der er defineret i traktaterne, statutten for Den Europæiske Unions Domstol, og i Domstolens procesreglement.

De er desuden undergivet en adfærdskodeks for medlemmer og forhenværende medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol, som Domstolen og Retten har vedtaget i fællesskab, og som har til formål at præcisere bestemte forpligtelser, der følger af de nævnte forskrifter.

I overensstemmelse med det krav om gennemsigtighed, der er opstillet i adfærdskodeksen, offentliggøres hvert år en liste over medlemmernes aktiviteter uden for institutionen på Domstolens websted, efter at aktiviteten har fundet sted.