Sagsbehandlingen

Processuelle bestemmelser 

Uddrag af traktaterne

Statutten for Den Europæiske Unions Domstol (1-9-2016)

Rettens procesreglement (1-12-2018)

Procesreglement af 2. maj 1991, som senest ændret den 19. juni 2013 (1-7-2013)

Praktiske gennemførelsesbestemmelser til Rettens procesreglement (1-12-2018)

Rettens Afgørelse (EU) 2016/2387 af 14. september 2016 om de sikkerhedsregler, der finder anvendelse på de oplysninger eller dokumenter, som fremlægges i henhold til procesreglementets artikel 105, stk. 1 eller 2

Rettens Afgørelse af 11. juli 2018 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

Betingelser for anvendelse af applikationen e-Curia (1-12-2018)

Meddelelser til Den Europæiske Unions Tidende

- Valg af Rettens præsident (EFT 2016 C 392, s. 2)

Valg af Rettens vicepræsident (EFT 2016 C 392, s. 2)

- Dommernes fordeling mellem afdelingerne (EFT 2019, C 139, s. 2)

Fremgangsmåde for udpegelse af den dommer, der afløser en dommer, som har forfald (EFT 2016 C 296, s. 2)

Sammensætning af Den Store Afdeling (EFT 2016 C 296, s. 2)

- Valg af afdelingsformænd (EFT 2016 C 392, s. 2)

Kriterier for fordeling af sager til afdelingerne (EFT 2016 C 296, s. 2)

Udnævnelse af justitssekretæren (EUT 2017 C 006)

Rettens afgørelse af 27. februar 2019 vedrørende retsferierne (EUT 2019 C 103, s. 5)

Andre nyttige oplysninger

Tildeling af anonymitet i retsforhandlingerne ved Den Europæiske Unions Ret

»Tjekliste« Stævning

Model for sammenfatning af de anbringender og væsentligste argumenter, der er påberåbt i stævningen

»Checkliste« til mundtlige forhandlinger

Vejledning for procederende parter

Formular om retshjælp

Sammenligningstabel mellem procesreglementet af 4. marts 2015 og af 2. maj 1991, som ændret

Ændringer til tekster under behandling

Der findes i øjeblikket ingen oplysninger på denne side

Vil du vide mere

Sagsbehandlingen - kronologisk oversigt over ændringer