Řízení

Texty upravující řízení

Výňatky ze Smluv

Statut Soudního dvora Evropské unie  (1-9-2016)

Jednací řád Tribunálu (1-12-2018)

Jednací řád ze dne 2. května 1991, ve znění posledních změn ze dne 19. června 2013 (1-7-2013)

Prováděcí předpisy k jednacímu řádu tribunálu (1-12-2018)

Rozhodnutí Tribunálu (EU) 2016/2387 ze dne 14. září 2016 o bezpečnostních pravidlech týkajících se údajů či podkladů předložených

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 11. července 2018 o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

Podmínky pro používání aplikace e-Curia (1-12-2018)

Oznámení v Úředním věstníku Evropské unie

Volba předsedy Tribunálu (Úř. věst. 2016, C 392, s. 2)

- Volba místopředsedy Tribunálu (Úř. věst. 2016, C 392, s. 2)

- Přidělení soudců k senátům (Úř. věst. 2019, C 139, s. 2)

Způsob určování soudců, kteří nahradí soudce, na jejichž straně nastala překážka (Úř. věst. 2016, C 296, s. 2)

- Složení velkého senátu (Úř. věst. 2016, C 296, s. 2)

- Volby předsedů senátů (Úř. věst. 2016, C 392, s. 2)

Kritéria přidělování věcí senátům (Úř. věst. 2016, C 296, s. 2)

Jmenování vedoucího soudní kanceláře Tribunálu (Úřední věstník 2017, C 006)

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 27. února 2019 o soudních prázdninách (Úřední věstník 2019 C 103, s. 5)

Další užitečné informace

Poskytnutí anonymity v soudních řízeních před Tribunálem Evropské unie

„Příručka" pokynů k Žalobě

Vzor shrnutí důvodů a hlavních argumentů uplatňovaných v žalobě/kasačním opravném prostředku

„Příručka" pokynů k Jednání

Rady k přednesu řečí

Formulář žádosti o bezplatnou právní pomoc

Srovnávací tabulka mezi jednacím řádem ze dne 4. března 2015 a jednacím řádem ze dne 2. května 1991, ve znění změn

Připravované změny textů

V této rubrice se v současnosti nenachází žádná informace

Více informací

Řízení - chronologie změn