RSS

Co je to „RSS" ?

RSS (Really Simple Syndication nebo Rich Site Summary) je textový formát umožňující automatické a účinné šíření titulků zpráv dostupných na internetu, v důsledku čehož nemusíte vyhledávat informace sami. Upozorňující zpráva Vám tak umožní dozvědět se o zveřejnění tiskové zprávy na internetu a mít přístup k jejímu úplnému znění.

Jak poprvé získat přístup k informačním tokům RSS ?

Je možné předplatit si přístup k informačním tokům RSS s použitím čtecí jednotky RSS. Jakmile je nainstalována, provede RSS ověření, aktualizaci a upozorní Vás na zpřístupnění novinek na internetu.

K výběru čtecí jednotky, která Vám vyhovuje, mezi jednotkami dostupnými na trhu, lze použít vyhledávač podle Vaší volby. Upozorňujeme Vás na to, že je třeba při výběru přihlédnout k tomu, že v různých operačních systémech fungují různé čtecí jednotky.

Podmínky předplatného se liší u každé čtecí jednotky. Čtecí jednotka, kterou si vyberete, Vám poskytne nezbytné pokyny.

Jakmile stáhnete a nainstalujete čtecí jednotku, postupujte podle jejích pokynů k připojení Vašeho výběru z informačních toků nabízených CVRIA jako nový kanál.

Jaké informační toky CVRIA nabízí ?

Sítě tiskových zpráv systému RSS jsou dostupné ve 22 jazycích na webové stránce CVRIA.

S ohledem na skutečnost, že tiskové zprávy nejsou vždy dostupné ve všech jazycích, máte možnost si pro úplnou informovanost předplatit jazyk podle svého výběru a jeden ze dvou doplňujících jazyků (francouzštinu, nebo angličtinu). V případě, že tisková zpráva nebude dostupná v jazyce podle Vašeho výběru, budou Vám informace přesto sděleny ve zvoleném doplňujícím jazyce.

Pro užívání RSS uveďte URL jedné z následujících dvou možností.

  CS + EN : http://curia.europa.eu/jcms/rss.jsp?lang=cs&secondLang=en
CS + FR : http://curia.europa.eu/jcms/rss.jsp?lang=cs&secondLang=fr


Poslední rozsudky a stanoviska:

rss-xml  Soudní dvůr : https://curia.europa.eu/jcms/rssJur.jsp?jur=C&lang=cs
rss-xml  Tribunál: https://curia.europa.eu/jcms/rssJur.jsp?jur=T&lang=cs