Historická judikatura v jazycích členských států, které přistoupily k EU v roce 2004, 2007 a 2013

Historická judikatura v jazycích členských států, které přistoupily k EU v roce 2004

Výběr historické judikatury pro členské státy, které přistoupily k EU v roce 2004, zahrnuje 948 rozsudků, posudků nebo usnesení Soudního dvora a Soudu (1956-duben 2004). První část, představující 869 dokumentů, byla v roce 2001 oficiálně předána překladatelským centrům kandidátských zemí.

V dubnu 2002 zahájila Komise (TAIEX) projekt podpory překládání historické judikatury v nových jazycích. 57 z těchto 869 rozhodnutí bylo přeloženo na náklady Komise a zrevidováno revizory překladatelských center v průběhu několika seminářů uspořádaných v prostorách Soudního dvora, které TAIEX financoval. Tento projekt dal podnět nezbytný pro překládání historické judikatury v přistupujících členských státech a posílil spolupráci mezi generálním ředitelstvím překladů Soudního dvora a národními centry. V rámci této podpůrné akce dále vytvořil TAIEX ve spolupráci se Soudním dvorem databázi dokumentů, Jurisvista, přebírající dostupné právní a dokumentární informace o vybraných rozsudcích, posudcích a usneseních.

Znění 57 rozhodnutí původně přeložených a zrevidovaných národními centry byla finalizována jazykovými odděleními Soudního dvora a jsou k dispozici pod následujícím odkazem:

Seznam 57 rozsudků z let 1954 až 2000 v jazycích členských států, které přistoupily k EU v roce 2004

   

Druhá část, představující 79 rozhodnutí vydaných v období od roku 2001 do dubna 2004, byla přeložena jazykovými odděleními Soudního dvora. Jsou k dispozici pod následujícím odkazem:

Seznam 79 rozsudků z let 2001 až 2004 v jazycích členských států, které přistoupily k EU v roce 2004

  

Historická judikatura v jazycích členských států, které přistoupily k EU v roce 2007

Týchž 948 rozhodnutí vydaných v období od roku 1956 do dubna 2004, jakož i 63 rozhodnutí vydaných v době od května 2004 do konce roku 2006 představuje výběr historické judikatury v jazycích členských států, které přistoupily k EU v roce 2007. Těchto 1011 rozhodnutí je v současné době překládáno národními překladatelskými centry do bulharského a rumunského jazyka.

57 rozhodnutí přeložených a zrevidovaných v rámci projektu financovaného TAIEX bylo následně finalizováno bulharským a rumunským jazykovým oddělením Soudního dvora. Jsou k dispozici pod následujícím odkazem:

Seznam 57 rozsudků z let 1954 až 2000 v jazycích členských států, které přistoupily k EU v roce 2007

Historická judikatura v jazyce členského státu, který přistoupil k EU v roce 2013

Výběr historické judikatury v jazyce členského státu, který přistoupil k EU v roce 2013 zahrnuje 1143 rozsudků, posudků nebo usnesení Soudního dvora a Tribunálu (1956 - červen 2013). Tyto dokumenty byly předány chorvatskému překladatelskému centru.

Uvedených 57 rozhodnutí je v současné době překládáno chorvatským jazykovým oddělením Soudního dvora. Budou zpřístupněna postupně, jak budou překlady dostupné, pod následujícím odkazem:

Seznam 57 rozsudků z let 1954 až 2000 v chorvatském jazyce