Sodbe iz zgodovinske sodne prakse v jezikih pristopnic iz let 2004, 2007 in 2013

Zgodovinska sodna praksa za pristopnice iz leta 2004

Izbor zgodovinske sodne prakse za pristopnice 2004 obsega 948 sodb, mnenj in sklepov Sodišča in Sodišča prve stopnje (od 1956 do aprila 2004). Prvi del, ki obsega 869 dokumentov, je bil leta 2001 uradno poslan prevajalskim centrom držav pristopnic.

Aprila 2002 je Komisija (TAIEX) uvedla projekt v podporo prevajanju zgodovinske sodne prakse v nove jezike. Od 869 sodnih odločb je bilo 57 prevedenih na stroške Komisije, revidirali pa so jih revizorji iz prevajalskih centrov na več seminarjih, ki jih je organiziral in financiral TAIEX v prostorih Sodišča. Ta projekt je dal zagon, potreben za prevajanje zgodovinske sodne prakse v državah pristopnicah, in omogočil pospešitev sodelovanja med Generalnim direktoratom za prevajanje Sodišča in nacionalnimi centri. V okviru te podpore je TAIEX v sodelovanju s Sodiščem razvil tudi dokumentarno podatkovno zbirko Jurisvista, kjer povzema pravne in dokumentarne podatke iz sodb, mnenj in sklepov tega izbora.

Besedila 57 odločb, ki so jih sprva prevedli in revidirali nacionalni prevajalski centri, so dokončali prevajalski oddelki Sodišča in so na voljo prek te povezave:

Seznam 57 sodb od leta 1954 do leta 2000 v jezikih pristopnic 2004

Drugi del, ki obsega 79 odločb iz obdobja od leta 2001 do aprila 2004, je bil preveden na prevajalskih oddelkih Sodišča. Na voljo so prek te povezave:

Seznam 79 sodb od leta 2001 do leta 2004 v jezikih pristopnic 2004

    

Zgodovinska sodna praksa za pristopnici iz leta 2007

Istih 948 sodnih odločb iz obdobja od leta 1956 do aprila 2004 in 63 sodnih odločb iz obdobja od maja 2004 do decembra 2006 je izbor zgodovinske sodne prakse za pristopnici 2007. Teh 1011 sodnih odločb nacionalna prevajalska centra prevajata v bolgarski in romunski jezik.

Sedeminpetdeset odločb, ki so bile prevedene in revidirane v okviru projekta, ki ga financira TAIEX, sta dokončala prevajalska oddelka Sodišča za bolgarski in romunski jezik. Na voljo so prek te povezave:

Seznam 57 sodb od leta 1954 do leta 2000 v jezikih pristopnic 2007

   

Zgodovinska sodna praksa za pristopnico iz leta 2013

Izbor zgodovinske sodne prakse za pristopnico iz leta 2013 obsega 1143 sodb, mnenj in sklepov Sodišča ter Splošnega sodišča (od leta 1956 do junija 2013). Dokumenti so bili posredovani hrvaškemu prevajalskemu centru.

Prevajalski oddelek Sodišča za hrvaški jezik prevaja 57 odločb. Ko bodo prevedene, bodo na voljo prek te povezave:

Seznam 57 sodb od leta 1954 do 2000 v hrvaškem jeziku.