Obiski

Sodišče Evropske unije v Luxembourgu vsako leto obišče približno 4000 pravnikov: nacionalni sodniki, odvetniki, univerzitetni profesorji, pravni svetovalci v podjetjih in drugi. Programi jim omogočajo, da poglobijo znanje o Sodišču in njegovi sodni praksi.

Poleg tega Sodišče vsako leto obišče približno 10.000 drugih obiskovalcev (to so večinoma študenti prava).

Obiski Sodišča so omejeni na obdobja, ko Sodišče zaseda, in potekajo vsak delovni dan od 8.00 do 17.30.

 

 Posamezni obiskovalci / Turistični obiski

Vodeni ogledi stavb in umetnin (Art' tour)

Skupine obiskovalcev / Vrste programov

Seminarji

Prošnja za obisk Sodišča Evropske unije / Povezava na My visit

Splošni pogoji za obiske Sodišča  

Kontakt - Obiski

Naslov in načrt za dostop

 

Posamezni obiskovalci / Turistični obiski 

Posamezni obiskovalci, ki bi želeli biti navzoči na javni obravnavi Sodišča ali Splošnega sodišča, naj pridejo k vhodu, ki je namenjen obiskovalcem (načrt), z osebno izkaznico, potnim listom ali vozniškim dovoljenjem, da dobijo identifikacijsko izkaznico. Javne obravnave se po navadi začnejo ob 9.30. Priporočljivo je priti najpozneje 15 minut pred začetkom obravnave. Število razpoložljivih mest je omejeno in rezervacije niso mogoče. Med obravnavo morajo obiskovalci spoštovati varnostna navodila in pravila Sodišča o vedenju. Predhodna registracija ni potrebna. Za izbiro si oglejte koledar obravnav.

Obveščamo vas, da Office du tourisme de Luxembourg organizira vodene oglede Sodišča ob koncu tedna in med sodnimi počitnicami. Za oglede se lahko dogovorite pri Luxembourg City Tourist Office 4 tedne vnaprej - 30, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, B.P. 181 – L-2011 Luxembourg, tel.: +352 22 28 09, telefaks: +352 46 70 70, elektronski naslov: guides@lcto.luwww.luxembourg-city.com.

 

Vodeni ogledi stavb in umetnin (Art’ tour)

Po zaslugi sodelovanja držav članic ima Sodišče Evropske unije zbirko umetnin, ki predstavljajo evropsko umetnostno dediščino. Prostori nove palače Sodišča, slovesno odprti leta 2008, so omogočili izpostavitev te zbirke ter njeno obogatitev z novimi umetninami, podarjenimi ali danimi na posodo. Služba Sodišča za obiske redno organizira brezplačne vodene oglede umetnin in stavb Sodišča. Ti potekajo po vnaprej določenem urniku (glej preglednico), in sicer v angleščini, francoščini ali nemščini, pri čemer je lahko v posamezni skupini največ 35 obiskovalcev.

Zainteresirani naj se prijavijo s prijavnim obrazcem vsaj dva delovna dneva pred želenim ogledom. Vsi obiskovalci, katerih prošnji je ugodeno, naj pridejo k vhodu, ki je namenjen obiskovalcem (načrt), in naj imajo pri sebi osebni dokument. Za skupine (najmanj 7 obiskovalcev) je pri službi za obiske mogoče zaprositi tudi za dodatne vodene oglede (kontaktni obrazec).

warningTi obiski trenutno ne potekajo zaradi zdravstvene krize !

 

pixel 

Skupine obiskovalcev / Vrste programov  

 • Na spodnjem sezamu lahko izberete elemente programa, ki najbolj ustreza vašim interesom in poznavanju prava, ob upoštevanju vaše časovne razpoložljivosti.
 • Obravnava zadeve pri Sodišču / Splošnem sodišču po predhodni predstavitvi obravnavane zadeve (po navadi ob torkih, sredah in četrtkih od 8.20 do 11.30; trajanje: približno 3 ure)
 • Splošna predstavitev Sodišča / Splošnega sodišča (trajanje: 45 minut)
 • Predstavitev poklica pravnika lingvista (trajanje: 45 minut)
 • Predstavitev večjezičnosti na Sodišču (prevajanje, tolmačenje) (trajanje: 45 minut)
 • Obisk knjižnice (trajanje: 30 minut)
 • Vodeni obisk stavb (trajanje: 45 minut)

Te elemente programa je mogoče izbrati v vprašalniku, ki se izpolni z aplikacijo „My Visit“ (glej poglavje Povezava na My visit). Glede na razpoložljivost materialnih in človeških virov Sodišča si bo služba za obiske prizadevala za čim večje upoštevanje vaših želja.

Seminarji

Seminarji, ki potekajo več dni in vsebujejo bolj specifične programe glede na zanimanje udeležencev, so lahko organizirani na prošnjo skupine pravnikov.

pixel

Prošnja za obisk Sodišča Evropske unije/ Povezava na My visit

Služba za seminarje in obiske organizira obiske le za skupine (od 7 do 35 oseb). Za posamične obiske ali turistične obiske si oglejte ustrezno poglavje.

Prosimo vas, da pred vložitvijo prošnje za obisk Sodišča natančno preberete informacije o pogojih za prijavo in organizacijskih pravilih.

Prosimo vas tudi, da za vložitev prošnje za obisk uporabite aplikacijo My Visit. Ta vam omogoča, da prošnjo za obisk vložite prek spleta. Za to morate imeti veljaven elektronski naslov.

Potem ko ustvarite svoj uporabniški račun z aplikacijo My Visit, boste lahko vložili ali spremenili prošnjo za obisk, prav tako pa tudi:

 • oblikovali skupine obiskovalcev, da boste lahko podatke ponovno uporabili ob naslednjih obiskih;
 • pred vložitvijo prošnje preverili možne datume obiskov;
 • izbrali vrsto obiska.

Po vložitvi prošnje boste lahko s povezavo na vaš uporabniški račun:

 • sledili obravnavi vaše prošnje;
 • pred potrditvijo obiska spremenili nekatere podatke iz vaše prošnje;
 • preverili ali natisnili obvestila, ki se nanašajo na vaš obisk;
 • shranili podatke o vseh vaših obiskih Sodišča.

Če pri uporabi aplikacije My Visit naletite na težave, lahko uporabite spletna navodila za uporabo, tako da kliknete na „?“, ali kontaktni obrazec.

 Povezava na My Visit

Če nimate elektronskega naslova, se obrnite na Kontakt.

 

  

Pogoji za prijavo

 • Zaradi posebnosti dejavnosti Sodišča imajo prednost skupine pravnikov in študentov prava. Udeleženci morajo biti stari najmanj 18 let. V zvezi z vprašanji o skupinah študentov, ki ne študirajo v okviru univerzitetnih programov, se obrnite na službo za obiske (kontaktni obrazec).
 • Ker je zanimanje pravnikov in študentov prava za obisk Sodišča veliko, je treba nasloviti prošnjo za obisk pet do šest mesecev vnaprej.
 • Obiski so organizirani za skupine najmanj 7 in največ 35 oseb. Če je število oseb manjše ali večje od tega, se obrnite na službo za seminarje in obiske (kontaktni obrazec).
 • Vodja skupine obiskovalcev naj pred obiskom vloži prošnjo za rezervacijo.

Organizacijska pravila

 • Odgovorno osebo skupine obiskovalcev se prosi, če lahko najkasneje dva tedna pred obiskom predloži seznam udeležencev in njihov datum rojstva prek aplikacije My Visit.
 • Služba za obiske sporoči predlog programa približno dva tedna, dokončni program pa približno en teden pred obiskom prek uporabniškega računa My Visit kontaktne osebe.
 • Na dan obiska naj skupina obiskovalcev pride k vhodu ob uri, navedeni v programu. Bodite točni. Obiskovalci naj upoštevajo gostoto prometa v Luksemburgu, zaradi katere so na glavnih vpadnicah v glavno mesto in v njem pogosti prometni zastoji.
 • Vodič iz službe za seminarje in obiske sprejme skupino obiskovalcev pri vhodu Sodišča. Ta oseba skupino spremlja in vodi ves čas obiska na Sodišču. Tudi vodje skupin naj skupino obiskovalcev spremljajo in vodiču pomagajo.
 • Vsak obiskovalec mora imeti s seboj osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje.
 • Vstop v samopostrežno restavracijo ali kavarno Sodišča je načeloma omogočen le zaposlenim.
 • Na koncu obiska Sodišča je vodja skupine naprošen, naj izpolni obrazec za oceno obiska.
 • Obveščamo vas, da si Sodišče v izrednih okoliščinah pridržuje pravico do odpovedi napovedanega obiska.

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer