Żjarat

Kull sena, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tilqa’, fil-Lussemburgu, madwar 4 000 professjonist tal-kamp legali: membri tal-ġudikatura nazzjonali, avukati, professuri tal-Università, avukati ta’ kumpanniji, eċċ. Il-programmi jippermettu lil dawn il-persuni jsiru jafu iktar dwar l-istituzzjoni ġudizzjarja kif ukoll dwar il-ġurisprudenza tagħha.

Madwar 10 000 viżitatur ieħor (il-parti l-kbira minnhom studenti tal-liġi) ukoll jiġu milqugħa kull sena mill-Qorti tal-Ġustizzja.

Iż-żjarat organizzati mid-Dipartiment tas-Seminars u ż-Żjarat huma mingħajr ħlas u jiżvolġu fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea.

Iż-żjarat lill-Qorti tal-Ġustizzja huma limitati għall-perijodi ta’ sessjoni ġudizzjarja u jsiru fil-jiem ta' xogħol mit 08.00 sal 17.30.

 

Viżitaturi individwali / Żjarat turistiċi 

Żjarat iggwidati tal-bini u tax-xogħlijiet ta' arti (Art’ tour)

Gruppi ta' viżitaturi / Tipi ta' programmi

Seminarji

Talba għal żjara lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea / Konnessjoni ma' My Visit

Kundizzjonijiet ġenerali għaż-żjarat lill-Qorti tal-Ġustizzja

Kuntatt - Żjarat

Indirizz u mappa ta' aċċess

 

 

Viżitaturi individwali / Żjarat turistiċi

Il-viżitatur individwali li jixtieq jassisti għal seduta pubblika tal-Qorti tal-Ġustizzja jew tal-Qorti Ġenerali huwa mitlub li jippreżenta ruħu fid-daħla tal-viżitaturi (mappa), u għandu jġib il-karta tal-identità tiegħu, il-passaport tiegħu jew il-liċenzja tas-sewqan tiegħu sabiex jingħata karta ta’ identifikazzjoni. Bħala regola ġenerali s-seduti pubbliċi jibdew fid-9:30. Huwa mitlub li wieħed jasal mhux iktar tard minn 15-il minuta qabel is-seduta. Il-postijiet disponibbli huma limitati u l-ebda riżervazzjoni ma hija possibbli. Matul is-seduta, il-viżitaturi għandhom josservaw l-istruzzjonijiet ta’ sigurtà u r-regoli ta’ mġiba tal-Qorti tal-Ġustizzja. Ebda reġistrazzjoni minn qabel ma hija neċessarja. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-aġenda tas-seduti sabiex tagħmel l-għażla tiegħek.

Ta’ min jinnota li l-Uffiċċju tat-Turiżmu tal-Lussemburgu jorganizza żjarat iggwidati tal-Qorti tal-Ġustizzja matul tmiem il-ġimgħa u l-vaganzi ġudizzjarji. L-appuntamenti għal dawn iż-żjarat jistgħu jinkisbu mingħand il-Luxembourg City Tourist Office erba’ ġimgħat qabel iż-żjara mixtieqa - 30, Place Guillaume II, L-1648 il-Lussemburgu, B.P. 181 - L-2011 il-Lussemburgu, Tel.: +352 22 28 09 - Faks: +352 46 70 70 - Posta elettronika: guides@lcto.luwww.luxembourg-city.com.

Żjarat iggwidati tal-bini u tax-xogħlijiet ta' arti (Art’ tour)

Permezz tal-kontributi mill-Istati Membri, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija d-depożitarja ta’ kollezzjoni ta’ xogħlijiet ta’ arti, rappreżentattiva tal-patrimonju artistiku Ewropew. L-ispazji miftuħa disponibbli fil-Palazz il-ġdid tal-Qorti tal-Ġustizzja, inawgurat fl-2008, ippermettew li l-imsemmija kollezzjoni tiġi esposta aħjar u li tistgħana permezz ta’ xogħlijiet ġodda, fuq il-bażi ta’ donazzjonijiet jew ta’ self. Id-Dipartiment taż-Żjarat tal-Qorti tal-Ġustizzja jorganizza, f’intervalli regolari, żjarat iggwidati mingħajr ħlas tax-xogħlijiet ta’ arti u tal-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja. Dawn iż-żjarat jiġu organizzati, skont kalendarju predefinit (ara t-tabella), jew bl-Ingliż, jew bil-Franċiż, jew bil-Ġermaniż, b’limitu ta’ 35 viżitatur għal kull żjara.

F’dan ir-rigward, il-persuni kkonċernati huma mitluba li jirreġistraw tal-inqas jumejn ta’ xogħol qabel billi jużaw il-formola ta’ reġistrazzjoni. Kull viżitatur li jirċievi konferma jiġi mistieden jippreżenta ruħu fid-daħla ddedikata għall-viżitaturi (mappa), flimkien ma’ dokument tal-identità. Jistgħu jiġu organizzati żjarat iggwidati addizzjonali, esklużivament għal gruppi (komposti minn mhux inqas minn 7 persuni) fuq talba mressqa lid-Dipartiment taż-Żjarat (formola ta’ kuntatt).

warningMinħabba l-kriżi sanitarja, dawn iż-żjarat huma sospiżi bħalissa !

 

pixel 

Gruppi ta' viżitaturi / Tipi ta' programmi   

 • Fil-lista offruta hawn taħt, tistgħu tagħżlu l-elementi tal-programm li jikkorrispondu l-iktar mal-interessi tagħkom u mal-għarfien tagħkom tal-liġi, u dan skont id-disponibbiltà ta’ ħin tagħkom.
 • Seduta f’kawża quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja / il-Qorti Ġenerali, wara preżentazzjoni dwar il-kawża inkwistjoni (ġeneralment nhar ta’ Tlieta, l-Erbgħa u l-Ħamis mit-8:20 sal-11:30; tul approssimattiv ta’ 3 sigħat)
 • Preżentazzjoni ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja / tal-Qorti Ġenerali (tul: 45 minuta)
 • Preżentazzjoni dwar ix-xogħol ta’ ġurist lingwist (tul : 45 minuta)
 • Preżentazzjoni dwar il-multilingwiżmu fil-Qorti tal-Ġustizzja (traduzzjoni, interpretazzjoni) (tul : 45 minuta)
 • Żjara tal-bibljoteka (tul: 30 minuta)
 • Żjara ggwidata tal-bini (tul: 45 minuta)

 

Dawn l-elementi tal-programm jistgħu jintgħażlu fil-kwestjonarju li għandu jimtela fl-applikazzjoni “My Visitˮ (ara t-taqsima “Konnessjoni ma’ My Visitˮ). Suġġett għad-disponibbiltà tar-riżorsi materjali u umani tal-Qorti tal-Ġustizzja, id-Dipartiment taż-Żjarat ser jagħmel mill-aħjar sabiex josserva l-għażliet tiegħek bl-aħjar mod possibbli.

Seminarji

Seminars li jinfirxu fuq numru ta’ ġranet u li jinkludu programmi iktar speċifiċi skont l-interessi tal-parteċipanti jistgħu jiġu organizzati fuq talba ta’ grupp ta’ prattikanti legali.

pixel

Talba għal żjara lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea / Konnessjoni ma' My Visit

Id-Dipartiment tas-Seminars u ż-Żjarat jorganizza żjarat iggwidati biss għal gruppi (7-35 persuna). Għaż-żjarat individwali jew għaż-żjarat turistiċi, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima kkonċernata.

Qabel ma tagħmel talba għal żjara lill-Qorti tal-Ġustizzja, għandek taqra b’attenzjoni l-informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet sabiex tinkiteb u l-affarijiet marbuta mal-organizzazzjoni.

Sabiex tagħmel talba għal żjara, inti mħeġġeġ tuża’ l-applikazzjoni My Visit. Din tippermettilek tagħmel talba għal żjara bl-internet. Għal dan il-għan, huwa neċessarju li jkollok indirizz tal-posta elettronika validu.

Wara li toħloq l-ispazju personali tiegħek fl-applikazzjoni My Visit, tkun tista’ tapplika għal żjara jew temenda din it-talba, iżda wkoll:

 • toħloq il-gruppi tiegħek ta’ viżitaturi sabiex tkun tista’ terġa tużahom mill-ġdid fil-każ ta’ żjarat oħra fil-futur;
 • tara d-dati disponibbli għal żjarat qabel ma tagħmel talba;
 • tagħżel it-tip ta’ żjara.

Ladarba tkun ressaqt it-talba, tista’, billi tikkonnettja mal-ispazju personali tiegħek:

 • issegwi l-ipproċessar tat-talba tiegħek għal żjara;
 • temenda ċerta informazzjoni fit-talba tiegħek għal żjara qabel ma tivvalidaha;
 • tikkonsulta jew tipprintja infomazzjoni dwar il-fajl tiegħek taż-żjara;
 • iżżomm l-informazzjoni taż-żjarat kollha tiegħek lill-Qorti tal-Ġustizzja.

Jekk għandek xi problemi bl-użu l-applikazzjoni My Visit, inti tista’ tikkonsulta l-manwal disponibbli fuq l-internet billi tagħfas fuq “?ˮ jew tuża’ l-formola ta’ kuntatt.

 

fleche D Konnessjoni ma' My Visit

Jekk ma għandekx indirizz tal-posta elettronika, jekk jogħġbok mur fuq Kuntatt.

  

Kundizzjonijiet Sabiex Tinkiteb

 • Minħabba n-natura specifika tal-attivitajiet tal-Qorti tal-Ġustizzja, tingħata prijorità lill-gruppi komposti minn prattikanti tal-liġi jew minn studenti tal-liġi. L-età minima tal-parteċipanti hija ta’ mhux inqas minn 18-il sena. Għat-talbiet li jikkonċernaw gruppi ta’ studenti mingħajr livell universitarju, huwa mitlub li jsir kuntatt mad-Dipartiment taż-Żjarat (formola ta’ kuntatt).
 • Fid-dawl tal-interess li tqajjem il-Qorti tal-Ġustizzja mal-professjonisti fil-liġi u studenti tal-liġi, talba għal żjara għandha tintbagħat bejn ħames u sitt xhur qabel.
 • Iż-żjarat huma organizzati għal gruppi ta’ mhux inqas minn 7 u mhux iktar minn 35 persuna. Għal gruppi barra minn dawn il-parametri, għandu jsir kuntatt mad-Dipartiment tas-Seminars u ż-Żjarat (formola ta’ kuntatt).
 • Il-persuna responsabbli għall-grupp ta’ viżitaturi hija mitluba tippreżenta talba ta’ riżervazzjoni minn qabel.

Affarijiet marbuta mal-organizzazzjoni

 • Il-persuna responsabbli għall-grupp ta’ viżitaturi għandha tibgħat, sa mhux iktar tard minn ġimgħatejn qabel iż-żjara, il-lista tal-parteċipanti kif ukoll id-data ta’ twelid tagħhom permezz tal-applikazzjoni My Visit.
 • Il-Dipartiment taż-Żjarat jikkomunika l-proposta ta’ programm madwar ġimagħtejn qabel u l-programm definittiv madwar ġimgħa qabel iż-żjara permezz tal-ispazju personali My Visit tal-persuna ta’ kuntatt.
 • Dakinhar taż-żjara, il-grupp ta’ viżitaturi huwa mitlub jippreżenta ruħu fid-daħla u fil-ħin indikati fil-programm. Huwa mitlub li tiġi osservata puntwalità stretta. Għandha tinġibed l-attenzjoni tal-viżitaturi fir-rigward tad-densità tat-traffiku fit-toroq fil-Lussemburgu, li ta’ spiss twassal għal traffiku wieqaf filgħodu fuq l-awtostradi u fit-toroq tal-belt kapitali tal-pajjiż.
 • Gwida tad-Dipartiment tas-Seminars u ż-Żjarat tilqa’ l-grupp ta’ viżitaturi fid-daħla tal-Qorti tal-Ġustizzja. Din il-persuna takkumpanja u tieħu ħsieb il-grupp matul iż-żjara kollha tiegħu fil-Qorti tal-Ġustizzja. Il-persuni responsabbli għall-gruppi għandhom ukoll jieħdu ħsieb li l-grupp ta’ viżitaturi jibqa’ flimkien u għandhom jassistu lill-gwida.
 • Kull parteċipant għandu jġib miegħu l-karta tal-identità, il-passaport jew il-liċenzja tas-sewqan tiegħu.
 • Bħala prinċipju, l-aċċess għas-self-service jew għall-kafetterija tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa riżervat għall-persunal.
 • Fi tmiem iż-żjara tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-persuna responsabbli għall-grupp tintalab timla formola għall-evalwazzjoni taż-żjara.
 • Jekk jogħġbok żomm nota tal-fatt li, f’ċirkustanzi eċċezzjonali, il-Qorti tal-Ġustizzja tirriżerva d-dritt li tikkanċella żjara ppjanata.

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer