CURIA
rss
tfittxija avvanzata
Rapport annwali

Ir-Rapport annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea huwa kompost minn żewġ partijiet, intitolati Attività ġudizzjarja u Rapport ta’ ġestjoni. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tippubblika wkoll Panorama tas-sena, li hija sinteżi tar-Rapport annwali.

 

Panorama tas-sena

RA-panorama2016

Il-Panorama tas-sena tagħti stampa fil-qosor tal-attività tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’dak li jirrigwarda l-aspetti ġudizzjarji, istituzzjonali u amministrattivi tagħha. Hija tippreżenta s-sentenzi l-iktar importanti billi tispjega l-effett tagħhom fuq iċ-ċittadini Ewropej u toffri, permezz ta’ stampi, ta’ infografiċi u ta’ statistika, ħarsa ġenerali lejn l-avvenimenti li jkunu sawwru s-sena.

pdf icon Panorama tas-sena

 

 

Attività ġudizzjarja

RA-jud2016

Din il-parti tar-rapport tagħti stampa dettaljata tal-attività ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, billi tipprovdi analiżi tal-ġurisprudenza, flimkien ma’ links lejn it-testi sħaħ, u tippreżenta l-istatistika ġudizzjarja tas-sena.

pdf icon Attività ġudizzjarja   pdf icon Edizzjonijiet preċedenti

 

 

 

Rapport ta’ ġestjoni (Rapport annwali tal-attivitajiet tal-uffiċjal awtorizzanti b’delega)

RA GEST

Kull sena, l-uffiċjal awtorizzanti b’delega tal-Istituzzjoni jagħti rendikont lill-awtoritajiet tal-baġit tal-Unjoni, konformement mar-regoli finanzjarji applikabbli, tal-ġestjoni tal-approprjazzjonijiet u tan-nefqa tal-Istituzzjoni fil-forma ta’ rapport annwali tal-attivitajiet. Dan ir-rapport, imsejjaħ ir-Rapport ta’ ġestjoni, b’mod partikolari jinkludi r-riżultati miksuba mill-Istituzzjoni permezz tar-riżorsi allokati lilha u l-funzjonament tas-sistemi ta’ kontroll intern.

pdf icon Version française   pdf icon English version

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.