Vuosikertomus

Euroopan unionin tuomioistuimen vuosikertomus koostuu kahdesta osasta: Tuomioistuimen toiminta ja Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta. Samassa yhteydessä julkaistaan myös Lyhyt katsaus menneeseen vuoteen, joka sisältää vuosikertomuksen tiivistelmän.

         

2017

 

Lyhyt katsaus menneeseen vuoteen

Lyhyessä katsauksessa menneeseen vuoteen esitetään tiivistelmä Euroopan unionin tuomioistuimen lainkäyttötoiminnasta sekä institutionaalisesta ja hallinnollisesta toiminnasta. Katsauksessa esitetään vuoden tärkeimmät tuomiot ja niiden merkitys eurooppalaisille ja selitetään kuvien, kaavioiden ja tilastotietojen avulla vuoden merkittävimpiä tapahtumia.

ra panorama 2017

pdf icon Lyhyt katsaus menneeseen vuoteen
      

pdf icon Aikaisemmat vuosikertomukset

 

 

pixel-gold2

     

Tuomioistuimen toiminta

Vuosikertomuksen tässä osassa on yksityiskohtainen katsaus unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen lainkäyttötoimintaan. Se sisältää selvityksen oikeuskäytännöstä ja linkkejä ratkaisujen koko sisältöön. Tässä osassa on myös vuoden oikeudenkäyntitilastot

ra activite judiciaire2017

pdf icon Tuomioistuimen toiminta
      

pdf icon Aikaisemmat vuosikertomukset

pixel-gold

Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta
(Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän vuotuinen toimintakertomus)

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien varainhoitosääntöjen mukaisesti valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä laatii tehtäviensä suorittamisesta vuotuisen toimintakertomuksen, joka sisältää tiedot taloudesta ja hallinnoinnista. Tätä kertomusta kutsutaan Selvitykseksi talousarvio- ja varainhallinnosta, ja siinä esitetään muun muassa tulokset, joita toimielimelle myönnetyillä varoilla on saavutettu, ja sisäisen tarkastuksen toiminta.

GESTION 2017 for INTERNET

pdf icon Version française

pdf icon English version