Tietoja lomakausista

Ajanjaksot, jolloin suullisia käsittelyjä ei pidetä

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 15 artiklan mukaan toimielin hoitaa tehtäviään pysyvästi. Kukin kolmesta tuomioistuimesta vahvistaa lomakautensa sekä viikot, jolloin suullisia käsittelyjä ei yleensä pidetä.

Tuomioistuimet ja niiden henkilöstö hoitavat kuitenkin tehtäviään normaalisti myös näinä aikoina. Suullisia käsittelyjä voidaan järjestää, jos asian luonne ja tilanne sitä edellyttävät.

Tuomioistuimien toimintakaudella 2017/2018 ja 2018/2019 suullisia käsittelyjä ei näin ollen yleensä pidetä seuraavina ajanjaksoina :

 

2017/2018

2018/2019

- pyhäinpäivä:
- joulu:
- laskiainen:
- pääsiäinen:
- helatorstai:
- kesä:

30.10.2017 > 05.11.2017
18.12.2017 > 07.01.2018
12.02.2018 > 18.02.2018
26.03.2018 > 08.04.2018
21.05.2018 > 27.05.2018
16.07.2018 > 31.08.2018

29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019

 

Lisäksi unionin tuomioistuimissa noudatetaan niiden kotipaikan eli Luxemburgin virallisia vapaapäiviä.

 

 Lisätietoja:

Unionin tuomioistuimen päätös, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, virallisista vapaapäivistä ja tuomioistuimen lomakausista