Twitterin käyttö

Euroopan unionin tuomioistuimen viestintäyksikkö hoitaa Twitter-tilejä @EUCourtPress ja @CourUEPresse.

Viikoittain lähetetään yhdestä kolmeen twiittiä tuomioistuimen ratkaisuista ja eräistä muista toimielimen tapahtumista (juhlalliset istunnot, viralliset vierailut, lainkäyttötoimintojen kehitys jne.).

Suorien viestien ja twiittien lähetystä ei pidetä virallisena yhteydenottona. Jos haluatte ottaa virallisesti yhteyttä Euroopan unionin tuomioistuimeen, käyttäkää Yhteydenotto-sivua.

Tilit, joita seuraamme

Viestintäyksikkö ei seuraa järjestelmällisesti sitä seuraavien tilejä. Selvästi haitallisia tai roskapostia lähettäviä tilejä ei seurata. Sitä seikkaa, että viestintäyksikkö seuraa jotain tiliä, ei voida pitää osoituksena siitä, että Euroopan unionin tuomioistuin hyväksyisi tämän tilin tai tukisi sitä.

Saavutettavuus

Viestintäyksikkö päivittää tilejä ja tarkkailee niiden sisältöä virka-aikana maanantaista perjantaihin.

Euroopan unionin tuomioistuin ei ole vastuussa mahdollisista puutteista Twitter-palvelun saavutettavuudessa.