Ammattieettiset säännöt

Unionin yleisen tuomioistuimen jäseniä ja entisiä jäseniä velvoittavat perussopimuksissa, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksessä määritellyt ammattieettiset normit.

Heitä velvoittavat myös Euroopan unionin tuomioistuimen jäsenten ja entisten jäsenten ammattieettiset säännöt, jotka unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat yhdessä hyväksyneet edellä mainittuihin säädöksiin perustuvien tiettyjen velvoitteiden selventämiseksi.

Ammattieettisten sääntöjen edellyttämän avoimuuden vuoksi toimielimen internetsivustolla julkaistaan vuosittain jälkikäteen tiedot jäsenten muista toimista.