Deontologija članova

Na članove i bivše članove Općeg suda primjenjuju se deontološka pravila propisana Ugovorima, Statutom Suda Europske unije i Poslovnikom Općeg suda.

Primjenjuje se i Etički kodeks za članove i bivše članove Suda Europske unije, koji zajedno donose Sud i Opći sud, a čiji je cilj pojasniti određene obveze koje proizlaze iz prethodno navedenih propisa.

U skladu sa zahtjevima transparentnosti iz Etičkog kodeksa, podaci o izvansudskim djelatnostima članova svake se godine objavljuju na internetskoj stranici institucije, nakon što je djelatnost obavljena.