Tematski prikazi

Tematski prikazi” su dokumenti u kojima se analiziraju propisi, sudska praksa ili stanje pozitivnog prava o određenoj temi. Može biti riječ o zbirci odluka, sažetaka ili pojašnjenja koje je sastavio Sud Europske unije ili sudovi članovi RJUE-a.

U toj rubrici Sud stavlja na raspolaganje „Tematske prikaze sudske prakse” koje je sastavila Uprava za istraživanje i dokumentaciju, u kojima se za određeno područje navode najrelevantnija pravna pitanja u određenim odabranim presudama. Ti su prikazi dostupni na svim službenim jezicima.


Zaštita osobnih podataka
01.11.2021 | Sudovi Unije | Tematski prikaz
Zaštita podataka
Odbitak poreza na dodanu vrijednost
30.11.2019 | Sudovi Unije | Tematski prikaz
Porez na dodanu vrijednost
Elektronička trgovina i ugovorne obveze
01.07.2020 | Sudovi Unije | Tematski prikaz
Intelektualno, industrijsko i komercijalno vlasništvo - Zaštita potrošača - Usklađivanje zakonodavstava
Područje primjene Povelje Europske unije o temeljnim pravima
08.06.2021 | Sudovi Unije | Tematski prikaz
Povelja o temeljnim pravima
Pristup javnosti informacijama o okolišu
27.11.2017 | Sudovi Unije | Tematski prikaz
Okoliš
Hitni prethodni postupak i ubrzani postupak
31.10.2019 | Sudovi Unije | Tematski prikaz
Postupovne odredbe